Akciğer Enfeksiyonu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Akciğer enfeksiyonu geçiren hastalar yeterli ve düzenli bir tedavi ile iyileşirler. Ancak hastalığı ağır atlatan veya tedavisi tamamlanmamış hastalarda kalıcı akciğer hasarı oluşabilir.  Bu noktada özellikle antibiyotik tedavisi alan hastanın ilaçlarına ve doktor kontrollerine hassasiyet göstermesi çok önemlidir.  

Akciğer enfeksiyonlarının en önemli komplikasyonları; sepsis olarak adlandırılan yaygın enfeksiyon tablosu, solunum yetmezliği, kalıcı akciğer hasarı ve ölümdür. Akciğerinde hasar oluşan hastalarda enfeksiyon kronikleşebilir. Tekrarlayan enfeksiyonları hasta normal bireylere göre daha ağır atlatır.  

Akciğer enfeksiyonları solunum yetmezliğine ve yaygın vücut enfeksiyonuna sebep olarak ölümcül seyredebilir. Örneğin içinde bulunduğumuz pandeminin etken virüsü olan SARS-CoV-2 virüsünün oluşturduğu COVID-19 hastalığı akciğer enfeksiyonuna sebep olarak solunum yetmezliği oluşturabilir. Ölümcül seyredebilen hastalıktır.

Akciğer enfeksiyonları bulaşıcıdır. Birden fazla yol ile bulaş söz konusu olabilir. Damlacık yoluyla, hava yoluyla veya hastanın balgam gibi vücut sıvıları yoluyla bulaşıcılık söz konusu olabilir. Bu sebeple hastaların tedavi süresince yaşadıkları ortamın havalandırılması ve bakım veren kişiler dışındaki insanlarla temas halinde olmaması çok önemlidir.

Zatürre halk arasında akciğerlerin iltihaplanması anlamında kullanılır. Tıp terminolojisindeki enfeksiyon kelimesinin tam karşılığı iltihaplanma değildir. Enfeksiyon iltihaplanmayı da kapsayan bir olaylar bütünüdür. İltihaplanmadan daha geniş bir kavramdır. Bu sebeple zatürre kelimesi akciğer enfeksiyonu ifadesini anlam olarak tam karşılamaz ancak toplumda yaygın kullanımı sebebiyle akciğer enfeksiyonu ifadesinin karşılığı olarak çoğu hekimin de diline pelesenk olmuştur.

Akciğer Enfeksiyonu ile İlgili Makeleler

Akciğer Enfeksiyonu

Pnömoni akciğer dokusunun genellikle bakteriler, virüsler ve mantarlar gibi mikroorganizmalar tarafından oluşturulan enfeksiyonudur. Genellikle antibiyotikler, ağrı kesiciler ve destek tedavisi uygulanır.

makaleyi incele