Göz Kızarıklığı

Göz kızarıklığı olarak ifade edilen durum gözün en dış katmanında bulunan şeffaf tabaka olan konjonktiva ile alt tarafında bulunan ve gözün renkli kısmındaki griliğini oluşturan sklera katmanı arasına yerleşmiş kan damarlarındaki genişlemelere bağlı olarak meydana gelir.

Göz Kızarıklığı Nedir?

Gözde kızarıklık toplumda hemen herkesin hayatının herhangi bir döneminde yaşadığı rahatsızlıklardan biridir. Kişide birçok farklı nedene bağlı olarak meydana gelen göz kızarıklığı, eşlik edecek belirtiler ile daha da büyük sorun teşkil edebilir. 

Göz kızarıklığı olarak ifade edilen durum gözün en dış katmanında bulunan şeffaf tabaka olan konjonktiva ile alt tarafında bulunan ve gözün renkli kısmındaki griliğini oluşturan sklera katmanı arasına yerleşmiş kan damarlarındaki genişlemelere bağlı olarak meydana gelir. Kan damarlarındaki bu genişlemeler boyutuna göre ince çizgilenmeler şeklinde kırmızı alanlar meydana getirebileceği gibi tüm göz beyazının kırmızılaşması şeklinde de görülebilir. Gözde kızarıklık her iki gözde de tek bir gözde de görülebilecek bir durumdur.

Geçmeyen göz kızarıklığı çoğunlukla kronik yani devamlılığı olan bir hadiseye bağlı olarak görülebilecek bir durumdur. Kişinin unutmaması gereken en önemli durum uzun süredir devam eden göz kızarıklığı hadiseleri de ani gelişmiş olan göz kızarıklığı durumu da görme kaybına kadar gidebilecek olumsuzluklar meydana getirebileceği için erken dönemde teşhisinin ve tedavisinin yapılması gerektiğidir. 

Göz Kızarıklığı Belirtileri

Göz kızarıklığı yalnız başına bir semptom olabileceği gibi gözde kızarıklığa başka belirtiler de eşlik edebilir. Eşlik edecek belirtiler genellikle göz kızarıklığının nedenine bağlı olarak değişebileceği için kişide birçok farklı şikayet oluşturabilir. 

Örneğin gözdeki kızarıklığın nedeni göz enfeksiyonu ise göz kızarıklığına sıklıkla çapaklanma ve ağrı ve gözde sulanma artışı eşlik etmektedir. Glokom yani göz tansiyonuna bağlı olarak kişide gözde kızarıklığa görmede kayıp ve şiddetli ağrı eşlik edebilmektedir. Kişide alerjik hadiselere bağlı göz kızarıklığı oluşmuşsa bunda da genellikle kızarıklığa kaşıntı eşlik etmektedir. Kontakt lens kullanımına bağlı olarak meydana gelen göz kızarıklığında ise genellikle kızarıklığa batma hissi eşlik eder. 

Bunlara ek olarak gözde kızarıklığa eklemlerde ağrı, ağız içi yaralar da eşlik edebilir. Göz kızarıklığına eşlik edebilecek başka durumlar da şöyledir; kişide ışığa hassasiyet, ışığa bakınca yuvarlak şekiller görülmesidir. 

Göz Kızarıklığı Nedenleri

Göz kızarıklığı çok farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen bir şikayettir. Bunlardan bahsedecek olursak;

  • Konjonktivit ve göz enfeksiyonlarına bağlı göz kızarıklıkları: çoğunlukla göz kızarıklığında ilk akla gelecek nedenlerin başını göz enfeksiyonları tutar. Gözde mikrop kaynaklı enfeksiyonlar sonucunda kızarıklık meydana gelirse bu şikayete ek olarak kişide çapaklanmada artış da görülmektedir. Bu çapaklanma artışında kişi sabah uyandığında çapaklanmaya bağlı gözünü açmada güçlük çekebilecek kadar fazla olabilmektedir. 
  • Göz kuruluğu: yine gözde kızarıklıkta akla gelecek önemli nedenlerden biri de gözde kuruluk görülmesidir. Göz kuruluğunun neye bağlı meydana geldiği araştırılarak uygun tedavisinin yapılması göz kızarıklığının da gerilemesini sağlayacaktır. 
  • Alerji: göz kızarıklığından sorumlu bir diğer durum da alerjik reaksiyonlardır. Alerjiye bağlı olarak görülen göz kızarıklığına gözde kaşıntı ve sulanmada artış eşlik edebileceği unutulmamalıdır. 
  • Glokom(göz tansiyonu): glokom yani gözde tansiyon artışı göz damarlarında basıncın yükselmesiyle meydana gelen ve çok önemsenmesi gereken bir hastalıktır. Göz tansiyonunda kişilerde en sık görülen şikayet ağrılı kırmızı gözdür. Glokoma bağlı göz ağrısının şiddeti oldukça yüksektir. Glokoma bağlı göz kızarıklığında görmede azalma veya kayıp da eşlik eden şikayetlerdendir. Göz tansiyonu kişide hızla teşhisi yapılması gereken çok ciddi bir durumdur. 
  • Göze kimyasal maruziyeti: kimi zaman gözün kızarıklığından kimyasal madde teması sorumludur. Böyle bir durumda gözde yanma, ağrı, batma hissi ve kızarıklık şikayetleri ön plana çıkar. Kısa sürede teşhis ve tedavisinin yapılması gereken önemli bir durumdur. Aksi halde görme kaybı ile sonuçlanabileceği unutulmamalıdır.  
  • Uzun süreli odaklanmalar: kişide gözde kızarıklık görülmesine neden olan bir başka durum da uzun süreli sabit bakıştır. Bu durum genellikle kişinin uzun süre kitaba, telefona veya bilgisayara bakmasına bağlı olarak görülmektedir. Bu durum gözde kızarıklığın yanında görmenin bulanıklaşmasına da neden olmaktadır. 
  • Geçirilen travmaya bağlı göz kızarıklığı: kişide göze gelen bir darbe kaynaklı olarak gözde kızarıklık ve görmede azalma durumları meydana gelebilir. 
  • Yorgunluk, uykusuzluk, aşırı uyuma: göz kızarıklığına neden olan bir başka durum da kişinin yorgun olması veya uyku düzensizlikleri yaşamasıdır. Kişide az uyumaya bağlı gözde kızarıklık gelişebileceği gibi fazla uykunun da kızarıklık meydana getireceği unutulmamalıdır. 

Göz Kızarıklığı Teşhisi

Göz kızarıklığının birçok farklı nedeni olabileceği için teşhis aşamasında çoklu yaklaşım kullanılmalıdır. 

Göz kızarıklığında teşhiste en önemli aşamalar anamnez ve ayrıntılı fizik muayenedir. Anamnezde, göz kızarıklığının ne kadar zamandır devam ettiği, herhangi bir travmadan sonra gelişip gelişmediği, eşlik eden şikayetler, ek hastalıklarının olup olmadığı, görmede azalma veya kayıp eşlik edip etmediği öğrenilmelidir. Hastadan alınacak ayrıntılı bir anamnez sonrasında fizik muayeneye geçilir. Fizik muayenede göz kızarıklığının çizgilenme şeklinde mi yoksa göz akında yaygın mı olduğu incelenmelidir. Göz muayenesi de muayeneye eklenmelidir. Kişide görmede azalma tarifleniyorsa bunun için muayenesi yapılmalıdır. Gözlerde fark edilecek bir çapaklanma artışı, sulanma da teşhiste etkili olacaktır. Yine fizik muayenede göz dibi muayenesi ile de göz içi basıncın artışı hakkında fikir edinilebilir. Bu da gözde kızarıklığın nedeninin glokom olabileceğini düşündürür. Görme alanı muayenesi de yapılabilir. 

Ardından laboratuvar tetkikleri istenebilir. Laboratuvar tetkiklerinde tam kan tahlili, biyokimyasal parametreler ve CRP bakılarak enfeksiyonda artışı olan değerlerin artıp artmadığına bakılabilir.

Göz Kızarıklığı Tedavisi

Gözde oluşan kızarıklığın tedavisinde önemli olan noktalar özellikle gözde kızarıklığın şiddeti ve ne kadar süredir kızarıklık olduğudur. Gözde kızarıklık altta daha ciddi hadiseler barındırabileceği için atlanmaması gereken bir durumdur. Kişide teşhisten sonra gözde kızarıklığın nedenine uygun olacak şekilde tedaviye başlanır. Tedavide altta yatan nedenin şiddetine göre ilaç tedavisine başlanabileceği gibi hastaya ilaç başlanmadan sadece göz dinlendirme önerileri ile de tedavi edilebilir. 

Kişide göz enfeksiyonlarına bağlı olarak gözde kızarıklık meydana gelmişse antibiyotik içeren göz damlalarının kullanımı uygundur. Virüs kaynakla göz enfeksiyonlarında çoğunlukla ilaç tedavisi başlanması gerekmemektedir. Bakteri kaynaklı olan enfeksiyonlar içinse antibiyotikli göz damlaları veya göze uygulanabilecek merhemler kullanılabilir. 

Kimyasal bir maddenin göz ile teması sonrası gelişen göz kızarıklıklarında gözlerin bol suyla veya serum fizyolojik ile yıkanması işlemi yapılabilir. 

Göz içi basınç artışı yani göz tansiyonuna(glokom) bağlı gözde kızarıklık oluşmuşsa bunun için de göz tansiyonunu normal değerlere indirmek önemlidir. Bunun için ilaç tedavisi veya cerrahi tedavi ile glokomun tedavisinin yapılması gerekebilmektedir. 

Gözde kuruluğa bağlı göz kızarıklığı meydana geliyorsa bunun için suni gözyaşı kullanımı uygundur. Alerjik durumlara bağlı olarak meydana gelen göz kızarıklığında da gerekli bulunursa alerji ilaçları kullandırılabilir. Tüm bu tedavilere doktor önerisi ile başlanması da oldukça önemlidir. 

Göz Kızarıklığı Tedavi Edilmezse

Göz kızarıklığı altta yatan birçok farklı nedeni olabilecek bir durumdur. Bu nedenlerin bazılarında nispeten daha basit tedaviler uygulanabilecekken bazılarında daha karma ve acil tedaviler gerekebilir. Bu nedenle özellikle uzun süredir devam eden, eşlik eden ağrı, sulanma artışı, görmede azalma veya kaybın olduğu, çapaklanmada artışların görüldüğü göz kızarıklıklarında tedavi gereklidir. 

Göz kızarıklığı tedavi edilmezse kendiliğinden geçebileceği gibi görme azalması veya körlük gibi daha ciddi sorunlara da neden olabilir.

Göz Kızarıklığına Ne İyi Gelir?

Göz kızarıklığı özellikle enfeksiyona bağlı gelişmişse göz hijyenine dikkat edilmesi hastalıktan korunması açısından çok önemli olacaktır. Göz enfeksiyonu olan kişilerin de çevreye bulaştırmaması için hijyen kurallarına uyması gereklidir. Özellikle bu kişilerin çevresindekilerle ortak havlu ve katı sabun kullanımından kaçınması enfeksiyonun yayılmasını engelleyecektir. Aynı şekilde kişilerin ortak göz kozmetik ürünlerini kullanmaması da önemlidir. Gözde kızarıklığın nedeni göz yorgunluğuysa bu durumda uzun süreli ve odaklanma gereken işler esnasında gözlerin bir süre dinlendirilmesi iyi olacaktır. 

Kontakt lens kullanan kişilerin lens kullanımında hijyene dikkat etmesi ve uzun süre aynı lensi kullanmaması göz kızarıklığının gelişmemesi için önemlidir. 

Göz Kızarıklığına Ne İyi Gelmez?

Göz kızarıklığı toplumda çok önemsenmeyen bir durum olarak bilinmektedir. Fakat göz kızarıklığı birçok nedene bağlı olarak görülebileceği için aslında dikkate alınması gereken bir şikayettir. Bu nedenle göz kızarıklığının atlanmaması gerektiği unutulmamalıdır. Yine toplumda sık uygulanan yanlışlardan bir diğeri de göz kızarıklığında doktora danışmadan göz damlası kullanımıdır. Bu durumda kişide altta yatan neden belirlenmeden tedavi başlanmış olacaktır. Enfeksiyon durumu yoksa kullanılacak antibiyotikli damla da göze zarar verebilecektir. 

Bebeklerde Göz Kızarıklığı

Bebeklerde göz kızarıklığında genellikle enfeksiyon kaynak olmaktadır. Gözde enfeksiyonların oluşmasında da bebeğin doğum kanalında mikrobik etmenlerle karşılaşması etkili olmaktadır. Bebeklerde görülecek göz kızarıklıklarında eşlik eden şikayetler olarak çapaklanma artışı, sulanma, hassasiyet ve akıntı görülebilir. Teşhisinde fizik muayene ve kan tahlilinin faydası olacaktır. Tedavi planlanmasında bebekte göz kızarıklığı oluşumunun altta yatan nedeni belirlenerek bu nedene uygun olarak tedavi başlanması gereklidir. 

Çocuklarda Göz Kızarıklığı

Çocuklarda göz kızarıklığı birçok nedenle oluşabilmektedir. En sık enfeksiyon nedeniyle gözde kızarıklık görülür. Bunun dışında çocukta uzun süre televizyona odaklanma, uzun süre tablet gibi yüksek ışık yayacak ve göz yoracak materyallerle ilgilenme de gözde yorgunluk oluşturarak göz kızarıklığı meydana getirebilir. Çocukta düşme, bir yere çarpma gibi travmatik hadiselerde de gözde kızarıklık görülebilecektir. Çocukta göz kızarıklığında da yetişkinde göz kızarıklığında olduğu gibi hastadan alınacak anamnez, kan tahlili ve ayrıntılı fizik muayene ile göz muayenelerinin ayrıntılı bir şekilde yapılması oldukça önemlidir. Gözde kızarıklığın oluşumuna neden olan etmen belirlendikten sonra nedene uygun şekilde tedavi planlanarak kısa sürede tedaviye başlanmalıdır. 

Göz Kızarıklığı İçin Hangi Doktora Gidilmelidir?

Göz kızarıklığı şikayeti olan kişi genellikle bu şikayete eşlik eden ek şikayetlere bağlı olarak doktor başvurusu ihtiyacı duymaktadır. Aksi halde şikayet olarak yalnızca gözde kızarıklık olması kişide önemsenmeyebilmektedir. Fakat göz kızarıklığı altta yatan nedeni çok fazla olan ciddi bir durumdur. Bu nedenle özellikle bir süredir devam eden göz kızarıklığında ek şikayet olmasa da doktora başvurmak önemlidir. 

Göz kızarıklığı şikayeti için başvurulması gereken bölüm Göz Hastalıkları Bölümüdür. Burada yapılacak tetkikler sonucunda gözde kızarıklığa neden olan durum ortaya konularak buna uygun tedavi planlaması yapılır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Göz Kızarıklığı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Göz kızarıklığı nasıl giderilir?

Göz kızarıklığı tedavisi altta yatan nedene uygun olarak yapılır. Genellikle gözde kızarıklığın nedeni enfeksiyonlar olmakla birlikte göz yorgunluğu, göz kuruluğu, glokom, alerji, göze kimyasal madde maruziyeti, göze travma maruziyeti olabileceği için bu nedenlere yönelik olarak ilaç tedavisi uygulanabilir.

Dr. Gülen Bozyiğit