Candida Mantarı

Candida mantarı, vücudun belli bir bölümünü enfekte ederler. Candida mantarı tedavisi için mantar ilaçları kullanılır.

Candida Mantarı Nedir?

Mantarlar bilindiği üzere bakteriler virüsler gibi insanda hastalık oluşturan organizmalardır. Mantarlar mikroskop altında ya yuvarlak şekilde ya da iğ şeklinde görülürler. Yuvarlak şekilde görülenler maya mantarları, iğ şeklinde görülenlere küf mantarları denir. Candida grubu mantarlarda maya mantarları grubundandır. 

Candida mantarı enfeksiyonları vücudun belli bölgelerinin, candida grubu mantarlar tarafından enfekte edilmesidir. Candida grubu mantarlar ağız ve bağırsaklarda bulunan deri florası elemanlarıdır. Bunlara bağırsak mantarı da denmektedir. Deri florasını bozan bir faktör olmadıkça candida türleri vücutta enfeksiyona neden olmaz. İnsanlarda hastalık oluşturan türlerden candida albicans (bağırsak mantarı) en sık rastlanandır. Fırsatçı mantar enfeksiyonlarına en çok yol açan enfeksiyöz ajandır. Candida türlerinin neden olduğu hastalıklar cilt tutulumundan hayatı tehdit eden organ tutulumlarına kadar geniş bir spektrumda belirti verebilir. 

Bağırsak mantarı enfeksiyonları vücudun tuttuğu yerlere göre isimlendirilirler:

 • Ağızda ve yutakta görülen candida mantarı enfeksiyonu
 • Yemek borusunda görülen candida mantarı enfeksiyonu
 • Vajinal bölgede görülen candida mantarı enfeksiyonu
 • Cilt enfeksiyonu yapan candida mantarı enfeksiyonları
 • Yineleyen cilt ve mukoza lezyonları ile seyreden candida mantarı enfeksiyonları
 • Bütün vücuda etkileyen tip candida mantarı enfeksiyonları
 • Kalpte görülen candida mantarı enfeksiyonları (endokardit)
 • Karaciğer ve dalakta görülen candida mantarı enfeksiyonları
 • Derin yerleşimli candida mantarı enfeksiyonları 

Candida mantarı ve bağırsak mantarı kan yoluyla böbreğe, kemiğe, göze, karın boşluğunu örten yapıya, beyine yayılırsa bu duruma fokal invaziv enfeksiyonlar denir.

Candida Mantarı Belirtileri Nelerdir?

Candida mantarı enfeksiyonları basit bir cilt lezyonundan tuttuğu yapıya göre geniş bir sendromlar kümesi şeklinde görülebilir. Hastalığın alt formlarının belirtilerine göre sendromlar değişebilir.

Ağızda ve yutakta görülen candida mantarı enfeksiyonları belirtileri: Ağızda ve dil üzerinde "pamukçuk" şeklinde tarif edilen lezyon görülür. Deriden kabarık beyaz şeffaf lezyon şeklindedir. Pamuğa benzediği için bu lezyona pamukçuk denmiştir. Dudak kenarlarında görülen ağrılı çukurlar görülür. Bazen de kendini mukozalarda incelme şeklinde veya beyaz renkli kalınlaşmalar şeklinde gösterir. Kalınlaşma şeklinde giden candida mantarı etkili tedavi edilmezseler deri kanserlerine dönüşme potansiyelleri vardır.

Yemek borusunda görülen candida mantarı enfeksiyonu belirtileri: Bu bölgeyi tutan candida mantarı enfeksiyonları genelde yemek yeme esnasında göğüs bölgesinde hissedilen ağrılı yutkunma şeklinde belirti vereceği gibi hiç belirti vermeden de kalabilir.

Vajinal bölgede görülen candida mantarı enfeksiyonları belirtileri: Vajinal bölgede kaşıntı ve rahatsızlık hissine akıntı eşlik edebilir. En sık görülen belirti şiddetli kaşıntı hissidir. Akıntı hastalığa özgü olarak "kesilmiş süt görünümündedir". Vajinal duvarlarda ciltten kabarık kırmızı veya beyaz lezyonlar şeklinde görülür.

Cildi tutan candida mantarı enfeksiyon belirtileri: Çoğunlukla cildin katlandığı yerlerinde görülür. Koltuk altı, kasık, meme başı, inguinal bölge gibi yerlerde gözükür. Lezyonlar kırmızı, kaşıntılı, sıklıkla içi irin ile dolu ve keskin sınırlıdır. Cildi tutan candida mantarı enfeksiyonu tırnakları da tutabilir. Halk arasında bilinen dolama hastalığının candida mantarıyla enfekte formu; özellikle ellerini sık sık suya koyup çıkaranlarda olur. Örneğin bulaşık yıkayan, çamaşır yıkayan kişilerde.

Yineleyen cilt ve mukoz lezyonlarla seyreden candida mantarı enfeksiyonları belirtileri: Tedaviye yanıt vermeyen ve tekrarlayan tipidir. Ağızda gözüken pamukçuk şeklinde görülür. Vajinal bölge enfeksiyonu, tırnak mantarı, yüzde, kafada ve ellerde sertleşmiş ve kalınlaşmış kabarıklıklar şeklinde kendini gösterir. Bazı hastalarda endokrin bozukluklarla birliktelik görülebilir.

Yaygın tip candida mantarı enfeksiyonları belirtileri:

 • İç organları tutan tip candida mantarı enfeksiyonları belirtileri: Birçok organda apse şeklinde kendini gösterir. Göz, böbrek, dalak, beyin en sık yerleştiği alanlardır. Yerleştiği yere göre belirti verir.
 • Kalpte görülen candida mantarı enfeksiyonları (endokardit) belirtileri: Çoğunlukla belirti vermez. Belirti verirse de damar tıkanıklıklarına dair belirti verirler.
 • Karaciğer ve dalakta görülen candida mantarı enfeksiyonları (Hepatosplenik tip) belirtileri: Yüksek ateş, sağ üst karın ağrısı, titreme şeklinde belirti verir.
 • Derin yerleşimli candida mantarı enfeksiyonları belirtileri: Tuttuğu organa göre bel ağrıları, ateş, ense sertliği, görme sorunları gibi belirtiler verir.

Candida Mantarı Nedenleri Nelerdir?

Candida grubu mantarlardan bağırsak mantarı olan candida albicans bağırsaklarda bulunan deri florası elemanlarındandır. Deri florası ve bağırsak mantarları bizi zararlı bakteriler gibi hastalık oluşturan etkenlerden korur. İşte bu cilt ve sindirim sisteminin yapısında doğal olarak bulunan candida türü bağırsak mantarı ancak derinin hasarlanması sonucu derin dokulara yayılır. Çoğu zaman enfeksiyonun kaynağı sindirim sistemidir. Bağırsak mantarları bir kez kana geçerlerse geniş bir kan yayılımları çoğu zaman görülür. 

Normalde hastalık yapmayan candida mantarları ve bağırsak mantarları bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda da hastalık oluşturur. Hastanede görülen mantar hastalıklarında en sık görülen etkenlerdendir. Artan şekilde mantar enfeksiyonları, hastanede yatan ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, kalıcı sakatlanmaların ve ölümün ana nedeni olmaktadır. Bu enfeksiyonların hemen hepsi normal insanlarda ciddi hastalık yapmayan mantarlar ile oluşturulur. Bu grupta fırsatçı candida türleri insanda normal sindirim, boşaltım ve deri florasının üyesidir.

Candida mantarı alta yatan ciddi bağışıklığı baskılayan hastalık yoksa bulaşıcı değildir. Annede candida mantarı vajinal bölgede varsa doğum esnasında anneden bebeğe geçebilir. 

Mukozalara Yerleşen Candida Mantarı Enfeksiyonu

Ağızda ve yutakta görülen candida mantarı enfeksiyonu nedenleri: AIDS'li hastalarda görülen tiptir. Daha önce bilinen bir hastalığı olmayan kişilerde "pamukçuk" ortaya çıkması AIDS hastalığı için acilen şüphe uyandırmalıdır.

Yemek borusunda görülen candida mantarı enfeksiyonu nedenleri: Gelişimi hemen her zaman zayıf bağışıklıkla ilişkilidir.

Vajinal bölgede görülen candida mantarı enfeksiyonu nedenleri: Cinsel yolla bulaş söz konusu olduğundan dolayı doğurganlık çağındaki kadınlarda sıktır. 14-45 yaş arası, nedeni olarak bölgesel bağışıklık bozukluğu suçlanmaktadır. Menopoz sonrası kadınlarda, vajinal bölgede görülen candida mantarı enfeksiyonları diyabet için şüphe uyandırmalıdır. Ayrıca gebelikte bir risk faktörüdür.

Cildi Tutan Candida Mantarı Enfeksiyonu Nedenleri

Dolama hastalığının kandida mantarı formu; özellikle ellerini sık sık suya koyup çıkaranlarda olur. Örneğin bulaşık yıkayan, çamaşır yıkayan kişilerde görülür.

Yineleyen Cilt ve Muköz Lezyonlarla Seyreden Candida Mantarı Enfeksiyonları Nedenleri:

Candida mantarı ve bağırsak mantarı enfeksiyonuna karşı hastalığı, doğuştan bağışıklık bozukluğu olduğu düşünülmektedir. Daha çocukluk çağından başlaması bu teoriyi güçlendirmektedir. Nedeni olarak genetik suçlanmaktadır.

Yaygın Tip Candida Mantarı Enfeksiyonları Nedenleri

İç organları tutan candida mantarı enfeksiyonları: Bağışıklık sistemi çok zayıflamış kişilerde ancak iç organlar tutabilir.

Kalpte görülen candida mantarı enfeksiyonları (endokardit): Kalp kapakçığı olanlarda, madde kullananlarda, damardan ilaç kullananlarda gözükür. Etken olarak en sık sebep olan etken candida albicans türü mantarlardır. Ama bazı durumlarda sıklık sırası değişebilir.

Karaciğer ve dalakta görülen candida mantarı enfeksiyonları (Hepatosplenik tip) nedenleri: Kanda vücudun mikroplara karşı savaşçıları olan nötrofillerin azaldığı durumlarda gözükür. Buna örnek olarak lösemili hastalar verilebilir. Karaciğer ve dalakta içi dolu kesecikler oluştururlar.

Bağırsak mantarı dışı candida mantarı enfeksiyonları nedenleri:

 • Lösemili hastalarda: Candida tropicalis
 • Kemik iliği nakil yapılmışsa: Candida krusei (azol direnci)
 • Candida lusitaniae (amfoterisin-8 direnci)
 • Damardan ilaç kullanımında: Candida parapsilosis
 • Suni kapağı olanlarda: Candida parapsilosis

Derin Dokuya Yayılan Tip Candida Mantarı Enfeksiyonları Nedenleri

Hastanede yatan hastalarda sıklıkla görülür. Buna sebep olarak diyabet, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, üriner alet kullanımı ve doğuştan yapısal anormallikler gösterilebilir. 

Kemik tutulumlarında eklem içi ilaç enjeksiyonları, cerrahi işlem veya alınan darbeler sonucu mantarın direk kana karışması söz konusu olabilir. 

Göz tutulumu candida mantar enfeksiyonlarına en sık lens cerrahisi ya da katarakt cerrahisi neden olur. 

Akut candida mantar menenjiti, düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda, bütün vücudu tutan tipin bir parçası olabilir.

Kısaca özetlersek candida mantarı 3 ana sebep: Diyabet, Gebelik ve HIV enfeksiyonu söylenebilir.

AIDS, diyabet, takma diş kullanımı, gebeler (özellikle 6-9 aylarda), ağız kuruluğu yapan nedenler, cerrahi geçiren kişiler, kanser hastaları, steroid tedavisi alan kişiler, vücuda ağır darbe alan kişiler, düşük doğum ağırlıklı yeni doğanlar, hastanede yatan kişiler, sık cinsel ilişkiye girenler, damardan ilaç kullananlar, suni kalp kapakçığı takılan kişiler, madde kullananlar sayılabilir.

Neden olan türler: Hastalık oluşturan candida türleri

 • C. albicans(bağırsak mantarı), C.tropicalis C.parapsilosis, C.kefyr, C. krusei, C.glabrata

Candida Mantarı Enfeksiyonları Teşhisi

Anamnez ve Fizik MuayeneTanı genellikle fizik muayene ve klinik görünüm ile konulur. Vajinal yerleşimli candida mantarı enfeksiyonlarında vajina mukozası kırmızı ve beyaz yapışkan bir sıvı görülür.

Direkt Mikroskobik İnceleme: Genel bağırsak mantarı enfeksiyonlarının tanısında kullanılan en kolay pratik yöntem mikroskobik incelemedir. Mikroskobik incelemede candida mantarına ait psödohifa yapılarının gösterilmesi ve kültürle doğrulanması yüzeysel candida mantar enfeksiyonlarının tanısında seçilecek yöntemdir. Yayma için örnekler saçlı deri, tırnaklar ve ağız veya vajinal dokudan alınır. Birçok yüzeysel alandan Candida türlerinin gösterilmesi, bağışıklığı baskılanmış hastalarda iç organ yerleşiminin habercisidir. Lezyondan kazıntı alınıp %10 KOH ile birleştirildikten sonra mantar hücrelerinin, maya hücreleri, psödohif, gerçek hif görülmesi ile tanı konulur.

Kültür: Candida'ya bağlı daha derin organ tutulumlarında dokudan alınan parçaların ince kesitleri, beyin-omurilik sıvısı, kan, eklem sıvısı veya cerrahi örneklerin kültürleri ile tanınabilir.  

Tükürük testiBağırsak mantarı testinde kişi sabah uyandığında bir bardak suya tükürük eğer tükürük yukarıda kalıyorsa test negatiftir. Sağlıklısınız anlamına gelir. Eğer tükürük aşağıya çöküyorsa bağırsak mantarı miktarı bağırsaklarda artmıştır. Candida mantarı tükürük testi veya bağırsak mantarı tükürük testi bu şekilde yapılır.

Tam kan, biyokimya testleri ve serolojik testlerKalp tutulumu candida mantar enfeksiyonunda ultrasonla kalpte mantara ait gruplaşmalar gösterilir. Sistemik tutulumu enfeksiyonda, karaciğer dalak gibi organlarda mikroabselerin gösterilmesi tanı için destekleyicidir. Candida cilt testi tüm insanlarda pozitiftir, negatif olması bağışıklığın baskılandığını gösterir. Bağırsak mantarı testi kullanılabilir. 

Candida Mantarı Enfeksiyonları Tedavisi

Candida mantar enfeksiyonlarının ve bağırsak mantarı enfeksiyonlarının tedavisi mantarın yerleştiği yere, hastalığın yaygınlığına ve mantarın alt türlerine değişmektedir. 

Candida mantarı enfeksiyonlarında genel olarak mantar ilaçları kullanılır. Candida mantarı enfeksiyonlarında kullanılan mantar ilaçları ağızdan tablet şeklinde alınmaktadır. Krem, losyon, solüsyon şeklinde topikal olarak yara yerine de uygulanabilir. Fazla lezyon yoksa genelde topikal tedaviler verilir. Kişide yaygın ve ağır tutulum varsa ağızdan alınan sistemik mantar ilaçları kullanılır. 

Cildi ve mukozaları tutan candida mantar enfeksiyonlarında görülmüştür ki altta yatan neden tedavi edilmediği sürece, başarılı bir tedavinin ardından, tekrarlamalar sıktır. 

Mantar tırnağı tutmuşsa lazer tedavileri de uygulanabilir. Lazer tedavisi tırnak mantar hastalıkları makalemizde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Mantar enfeksiyonun ortaya çıkmasına sebep olan altta yatan hastalık araştırılmalıdır.

Candida mantarı 3 ana sebep: Diyabet, Gebelik ve HIV enfeksiyondur. Diyabet, kanser, HIV enfeksiyonu gibi nedenler varsa tedavi edilir. Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç kullanılıyorsa doz ayarlamaları yapılabilir.

Candida Mantarı Enfeksiyonları Tedavi Edilmezse

Candida mantarı enfeksiyonları tedavi edilmezse çok ciddi sorunlara yol açabilir. Mantarın yaptığı yaralara ek bakteriyel enfeksiyonlar eklenebilir. Var olan mantar enfeksiyonun kan yoluyla hayati organlar olan kalp ve beyine yayılmasına sebep olabilir. 

Eğer var olan bir candida mantar enfeksiyonunuz olduğunu düşünüyorsanız Derhal doktorunuza başvurun.

Candida Mantarı Enfeksiyonlarına Ne İyi Gelir?

Candida Mantar enfeksiyonları için iyi bir hijyen gerekir. Ağızda görülen pamukçuk tipte candida mantarı enfeksiyonlarını, önlemek için iyi bir ağız hijyeni gereklidir. Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecek veya aktiviteler de enfeksiyonu önler veya azaltır.

Meyve ve sebzeden zengin yiyecekler ve balıklarda bulunan omega 3 yağları, bağırsak florası için probiyotik olan yoğurt şeklinde diyet düzenlenmelidir. Düzenli uyku, düzenli bir şekilde egzersiz yapmak; özellikle bağışıklığın zayıfladığı durumlarda ortaya çıkan mantar enfeksiyonlarından korunmada etkilidir. 

Altta yatan hastalığa göre yaşam tarzı düzenlenir. Diyabet varsa iyi bir şeker kontrolü, damarlara zarar veren hipertansiyon varsa iyi bir tansiyon takibi, obezite varsa kilo kontrolü yapılır. 

Bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığınız varsa fırsatçı mantar enfeksiyonlarına yönelik tedbirler alınmalıdır. Aşırı nemli ortamdan ve sürtünmeden kaçınılmalıdır. Enfeksiyonun iyileşme süresi kişinin bağışıklık yanıtına göre değişir. 

Kişi kendi kendine aralıklarla candida mantarı testi yapabilir. Bağırsak mantarı sarımsak kullanımı sonucu gerileyebilir. Halk arasında uzun zamandan beri, sarımsağın bağırsak mantarlarına iyi geldiği bilinmektedir.

Candida Mantarı Enfeksiyonlarına Ne İyi Gelmez?

Bağışıklık sistemini zayıflatan nedenler, genel olarak, candida mantar enfeksiyonun kötüleşmesine neden olabilir. Bunlar arasında en önemli etken olarak başlıca stres sayılabilir. Hareketsiz yaşam, düzensiz uyku, fast food grubu yiyecekler, obezite bağışıklığı sistemini zayıflatan sebepler olarak sayılabilir. Aşırı nemli ortam ve lezyonun olduğu yerlerin bir yerle temas etmemesi gerekir. 

Normal deri ve bağırsak mukozasında bulunan bakteriler candida mantarlarına karşı koruyucudur. Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sonucu deri florasında bulunan yararlı bakteriler de ölür. Bu yüzden gereksiz antibiyotik KULLANMAKTAN KAÇINILMALIDIR!

Candida Mantarı İlaçları

Vajinal bölgede görülen candida mantar enfeksiyonu tedavisi: Tek doz 150 mg oral flukonazol etkinliği oldukça yüksektir. Tek doz veya üç günlük itraconazol kullanılabilir. Vajinal bölge için vajinal tabletler ( klotrimazol, mikonazol) kullanılabilir. Tekrarlayan vajinal candida mantar enfeksiyonları için tedavi süresi 6 ay kadar önerilebilir. 

Ağızda pamukçuk lezyonu yapan candida mantarı enfeksiyonlarının tedavisi: Klotrimazol  4-5×10 mg tercih edilir. AIDS hastalarında ayrıca günlük 100 mg oral flukonazol veya 200 mg itrakonazol solüsyonu kullanılmalıdır.  Amphotericin B gargara şeklindeki kullanımı sınırlıdır. Tedaviye yanıt vermeyen pamukçuğu olan hastalarda denenebilir.

Yemek borusunda görülen candida mantarı enfeksiyonu tedavisi: Ağızdan alınan tablet şeklindeki ilaçlar ile tedavi edilemez ise iğne şeklinde kana verilen Amfoterisin B ve Kaspofungin kullanılmalıdır. Oral flukonazol (günde 100,200 mg) kullanılmalıdır. Itrakonazol süspansiyonu flukonazole tedavisinin yetersiz olduğu bazı hastalarda yemek borusunda görülen bağırsak mantarı enfeksiyonlarını düzeltir.

Cildi tutan candida mantar enfeksiyonu tedavisi: Nistatin pudra, siklopiroks veya itrakonazol grubu içeren bir krem faydalıdır. Kotrimazol, mikonazole, ekonazole, ketokonazol, flukonazol, ve axicon Luole kullanılabilir kremler ve sıvılardır.

Tüm vücudu tutan yaygın candida mantar enfeksiyonlarında tedavi: Damardan verilen amfoterisin B yaygın tip candida mantar enfeksiyonlarında seçilecek ilaçtır. Günlük 0.5-0.7mg/kg doza kadar da verilir. Candida türleri flukonazole veya amfoterisin B seçimi açısından düşünülmelidir: Candida krusei ve candida inconspicua fluconazole dirençlidirler. Flukonazol ilacıyla tedavi edilmezler. Gereksiz ilaç kullanımından kaçınılmalıdır.

Hamilelikte Candida Mantarı Enfeksiyonları

Hamilelerde annenin bağışıklık sistemi bebeği bir yabancı organizma olarak görüp saldırmasın diye salınan hormonların etkisiyle baskılanır. Doğal olarak bağışıklık baskılandığı için fırsatçı bağırsak mantarı enfeksiyonlarının görülme sıklığı artar. 

Kadınlarda normal vajinal mukozada deri florasında bulunan faydalı bakterilerden laktobasiller bulunur. Laktobasiller candida mantar enfeksiyonlarının gelişimini önler. Gebelikte salgılanan progesteron hormonunun etkisiyle vajina mukozası değişir ve buradaki laktobasiller ölür. Bu da candida mantarları için fırsat oluşturur. Bu sebep ile gebelerde en sık vajinal bölgede görülen türden candida mantar enfeksiyonları görülür. Bu olay genellikle progesteronun aşırı yükseldiği 6 ile 9'uncu aylar arası olur. 

Normal kişilerde kullanılan azol grubu mantar ilaçları ( flukonazol,itrakonazol ) anne rahmindeki bebek için toksiktir. Gebede doğum sırasında vajinal bölgede bir candida mantar enfeksiyonu varsa bebeklerde ağızda pamukçuk şeklinde görülen candida mantarı enfeksiyonları oluşabilir. 

Flukonazol ve türevi ilaçları gebelikte kesinlikle kullanmayınız! Nistatin gibi yara yerine sürülen ilaçlar krem şeklindeki ilaçlar kullanılabilir. 

Çocuklarda Candida Mantarı Enfeksiyonları

Çocuklarda gözüken candida mantarı enfeksiyonları ve bağırsak mantarı bağışıklığın zayıfladığı durumlarda ortaya çıkar.

Eğer çocukta doğuştan gelen bağışıklık anormallikleri varsa (immün yetmezlik sendromları gibi), çok sık ateşli hastalık geçiriyorsa, ağız kuruluğu yapan hastalık (özellikle pamukçuk türü candida enfeksiyonları için), evde candida mantarı enfeksiyonlu biri varsa risk taşır. Özellikle sık tekrar eden kronik cilt ve dokuları tutan bir candida mantarı enfeksiyonu çocukta altta, doğuştan bağışıklık sisteminde anormallik yapan hastalıklar araştırılmalıdır. 

Çocuklarda görülen candida mantarı enfeksiyonları yetişkin bireylere göre daha ağır seyredebilir. Erişkinler için kullanılan bağırsak mantarı enfeksiyon ilaçları; çocuklar için doz ayarlamasına gerek duyulabilir.

Çocuklarda görülen candida mantarı ve bağırsak mantarı enfeksiyonu için doktorunuza başvurunuz.

Bebeklerde Candida Mantarı Enfeksiyonları

Doğum sırasında annede vajinal dokuda candida mantar enfeksiyonu varsa bebekte candida mantarı enfeksiyonun ağızda görülen formu olan; pamukçuk lezyonlarına yol açabilir. 

Düşük doğum ağırlıklı bebekler ölümcül seyreden yaygın tip candida mantarı enfeksiyonları için bir risk faktörüdür. Bebeklerin kendilerine ait bağışıklık sistemleri gelişmediği için (bağışıklık anneden bebeğe geçen antikorlarla sağlanır) bebeklerde görülen candida mantar enfeksiyonları ölümcül seyredebilir. 

Erişkinlerde kullanılan bağırsak mantarı ilaçları bebeklerde zehirlenmelere yol açabilir.

Bebeğinizde candida mantarı enfeksiyonu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden derhal doktorunuza başvurunuz!!

Candida Mantarı için Hangi Doktora Gidilir?

Candida mantarı enfeksiyonları için bir "Deri ve Zührevi Hastalıklar" uzmanına başvurulmalıdır. Unutmayın ki iç organları tutan candida enfeksiyonları ölümcül seyredebilir.

Bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalığınız, bağışıklık sistemini zayıflatan steroid grubu ilaçlar kullanımı, ağızda pamuğa benzeyen tarzda beyaz lezyonunuz, vajinal bölgede akıntınız, kafada, ellerde sertleşmiş ve kalınlaşmış kabarıklıklar mevcut ise vakit kaybetmeden doktorunuza başvurunuz.

Makaleyi faydalı buldun mu?
26
1
Makeleyi Paylaşın

Candida mantarı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Candida Mantarı Nasıl Bulaşır?

Candida mantarı enfeksiyonları vücudun belli bölgelerinin, candida grubu mantarlar tarafından enfekte edilmesidir. Candida grubu mantarlar ağız ve bağırsaklarda bulunan deri florası elemanlarıdır. Bunlara bağırsak mantarı da denmektedir. Candida mantarı enfeksiyonları altta yatan ciddi bağışıklık bozukluğu yoksa cinsel yol hariç bulaşıcı değildir. Doğum esnasında annede candida mantarı vajinal bölgede varsa anneden bebeğe bulaşabilir. 

Ass. Dr. Ahmet Uğur Meylani

Candida Mantarı Bulaşıcı Mı?

Mantarlar bilindiği üzere bakteriler virüsler gibi insanda hastalık oluşturan organizmalardır. Mantarlar mikroskop altında ya yuvarlak şekilde ya da iğ şeklinde görülürler. Yuvarlak şekilde görülenler maya mantarları, iğ şeklinde görülenlere küf mantarları denir. Candida grubu mantarlarda maya mantarları grubundandır. Candida grubu mantarlardan bağırsak mantarı olan candida albicans bağırsaklarda bulunan deri florası elemanlarındandır. Deri florası ve bağırsak mantarları bizi zararlı bakteriler gibi hastalık oluşturan etkenlerden korur.

Candida mantarı genellikle altta bir bağışıklık veya sistemik hastalık yoksa cinsel yol dışında bulaşmaz ama annede candida mantarı vajinal bölgede varsa doğum esnasında bulaşabilir. 

Ass. Dr. Ahmet Uğur Meylani

Bağırsak Mantarı Nasıl Teşhis Edilir?

Tanı genellikle fizik muayene ve klinik görünüm ile konulur. Vajinal yerleşimli candida mantarı enfeksiyonlarında vajina mukozası kırmızı ve beyaz yapışkan bir sıvı görülür.

Genel bağırsak mantarı enfeksiyonlarının tanısında kullanılan en kolay pratik yöntem %10 KOH ile mikroskobik incelemedir. 

KOH cildin en üstündeki sert tabakayı eritip altındaki mantarı görebilmemizi sağlar. Mikroskobik incelemede candida mantarına ait psödohifa yapılarının gösterilmesi ve kültürle doğrulanması yüzeysel candida mantar enfeksiyonlarının tanısında seçilecek yöntemdir. Yayma için örnekler saçlı deri, tırnaklar ve ağız veya vajinal dokudan alınır. Bunlar haricinde serolojik testler de yapılabilir.

Ass. Dr. Ahmet Uğur Meylani

Bağırsak Mantarı Ağız Kokusu Yapar Mı?

Eğer ağız bölgesine yerleşen candida mantarı pamukçuk lezyonları varsa ya da yemek borusu yerleşen bağırsak mantarı varsa ağız kokusu yapabilir. Ya da bağırsak mantarı enfeksiyonuna zemin hazırlayan ağız kuruluğu oluşmuşsa ağız kokusu yapabilir. 

Ass. Dr. Ahmet Uğur Meylani

Bağırsak Mantarı Testi Nasıl Yapılır?

Candida mantarı enfeksiyonları vücudun belli bölgelerinin, candida grubu mantarlar tarafından enfekte edilmesidir.

Candida grubu mantarlar ağız ve bağırsaklarda bulunan deri florası elemanlarıdır. Bunlara bağırsak mantarı da denmektedir. Bağırsak testinde kişi sabah uyandığında bir bardak suya tükürük eğer tükürük yukarıda kalıyorsa test negatiftir sağlıklısınız anlamına gelir eğer tükürük aşağıya çöküyorsa bağırsak mantarı miktarı bağırsaklarda artmıştır. Candida mantarı tükürük testi veya bağırsak mantarı tükürük testi bu şekilde yapılır. 

Ass. Dr. Ahmet Uğur Meylani