Omuzda Kireçlenme

Omuz ekleminin aşınması sonucu eklem yüzeyinin pürüzlü bir hal alması ve hareket kısıtlılığı ortaya çıkmasına omuz kireçlenmesi adı verilir. Tedavisi kireçlenmenin derecesine bağlı olarak planlanır.

Omuzda Kireçlenme Nedir?  

Vücudun en hareketli eklemi olan omuz eklemi aynı zamanda vücudun en esnek eklemidir. İki eklemden oluşan omuz eklemi, esas olarak bir bilye ve yuvası şeklinde oluşan kol kemiği ile kürek kemiği arasındaki eklemden meydana gelir. Eklemi oluşturan kol kemiklerinin yumuşak kıkırdakla korunuyor olması ve sinovyum adı verilen bir sıvı ile kaplı olması sayesinde rahatça kayarak hareket eder.   

Omuz ekleminin aşınması sonucu eklem yüzeyinin pürüzlü bir hal alması sonucu hastalarda hareket kısıtlılığı ortaya çıkmasına omuz kireçlenmesi adı verilir. Diz ve kalça ekleminden sonra en sık görülen kireçlenme omuzda kireçlenmedir.  

Omuzda Kireçlenme Belirtileri Neler? 

Kireçlenme zaman içerisinde yavaş yavaş gelişen ve ilerleyen bir rahatsızlık olması sebebi ile belirtiler de aniden değil zaman içinde ortaya çıkmaya başlar. 

 • Sabahları ortaya çıkan, hareketle azalan, dinlenme ile artan omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığı ortaya çıkar.
 • Omuz eklemi hareket ettirildiği zaman eklemden tıkırtı ya da çıtırtı sesi gelir.
 • Uzun süre hareket ettirildikten sonra omuz ekleminin etrafında şişlik meydana gelebilir. 
 • Gün sonunda eklem ağrısının daha da kötüleşmesi tipiktir.

Omuzda Kireçlenme Nedenleri Nelerdir?  

Omuz kireçlenmesi gelişiminde bir çok faktör rol oynamaktadır. 

 • Omuz ekleminin aşırı kullanılması: Omuz eklemi gün içinde en çok kullanılan eklemdir. Eklemin normalden fazla kullanılması sonucu eklemin yüzeyi aşınır.
 • Geçirilmiş eklem yaralanmaları: Omuz ekleminin aşırı kullanımı ile birlikte geçirilen eklem yaralanması varlığı omuz kireçlenmesi gelişimine en sık neden olan faktörlerdir.
 • Yaş: Yaşlanmaya bağlı olarak eklem arası sıvılarda azalma meydana gelir. Eklem sıvısının azalması ile eklem yüzeylerinin aşınması artar ve sonuç olarak eklem kireçlenmesi meydana gelir.
 • Cinsiyet: Kadınlarda kas ve bağların daha güçsüz olmasına bağlı olarak omuz kireçlenmesi kadınlarda daha çok ortaya çıkar.
 • Fazla kilolu olmak: Şişmanlık eklemlere binen yükü arttırmaktadır. Bu sebeple fazla kilolu kişilerde eklem kireçlenmesi daha sık ortaya çıkar. 
 • Bazı meslek gruplarında çalışmak: Kolların fazla zorlanmasına neden olan meslek grupları ile kolun omuz seviyesinden yükseğe kaldırılması hareketi yapılmasına neden olan meslek gruplarına üye olan kişilerde omuzda kireçlenme şikayetleri oldukça sıktır. 

Omuzda Kireçlenme Teşhisi

Omuz kireçlenmesi şüphesi ile doktora başvuran hastalara öncelikli olarak yapılması gereken hasta öyküsünün alınmasıdır; hastanın yaşı, günlük aktivite düzeyi, ağrının tipi ve şiddeti sorgulanmalıdır. Fizik muayene yapılarak omuz bölgesinde ağrıya eşlik eden şişlik, kızarıklık, hareket ettirince ses gelmesi gibi ek belirtilerin varlığı incelenir.

Daha sonraki aşamada başta direkt röntgen grafi olmak üzere görüntüleme yöntemleri kullanılarak kireçlenmenin tespiti sağlanır.

 • Direkt röntgen grafi: Omuz kireçlenmesi şüphesi oluşturan şikayetlerin mevcudiyetinde ilk istenmesi gereken görüntüleme yöntemi direkt röntgen grafidir.  
 • Bilgisayarlı tomografi (BT): Omuz ekleminin farklı acılardan görüntülenmesini sağlayarak 3 boyutlu olarak görüntülenmesi sağlanır.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): Omuz eklemindeki yumuşak dokuların da görüntülenmesini sağlayan bir görüntüleme yöntemi olan manyetik rezonans görüntüleme ile omuz kireçlenmesi tespit edilebilir.

Omuzda Kireçlenme Tedavisi

Omuzda Kireçlenmenin tedavisi kireçlenmenin derecesine bağlı olarak planlanır. Erken evrelerde yakalanan kireçlenme tedavisinde cerrahi dışında tedavi seçeneklerine öncelik verilir. 

Omuz kireçlenmesinin sebep olduğu ağrıların kontrol altına alınması için ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. Sürekli sürtünme sonrası oluşan iltihaplanmanın azaltılması için ise non steroid anti inflamatuar ilaçlar adı verilen steroid olmayan iltihap önleyici ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca omuz eklemi içine direkt olarak yapılan kortizon enjeksiyonu uygulanması ağrı kontrolünde oldukça değerlidir.

Ayrıca doktorlar tarafından önerilen omuz kireçlenmesi egzersizleri yapılması ile kireçlenmenin ilerlemesinin önüne geçilir. Ağrının arttığı zamanlarda sıcak uygulama yapılması, şişliğe karşı soğuk uygulama yapılması faydalı olabilir. 

Omuz kireçlenmesi hızlı ilerleyen bir hastalık olduğu için ileri evre omuz kireçlenmesi tedavisinde cerrahi seçenekler uygulanabilir. Yıpranmanın meydana geldiği kemiklere göre eklem protezi ya da total eklem protezi ile artroplasti ameliyatı uygulanabilir.

Omuzda Kireçlenmeye Ne İyi Gelir?

Omuzda Kireçlenme kişilerin hayat kalitesini oldukça düşüren bir durumdur ve bu sebeple tedavi yöntemleri çeşitli önlemler ile desteklenmelidir. Kireçlenmeye bağlı omuzda şişlik durumunda soğuk buz uygulaması yapılması faydalıdır. Ayrıca ağrı kontrolü için sıcak uygulama yapılabilir. Ağrıların arttığı dönemlerde istirahat edilmesi, kolun kullanılmaması önemlidir. Omuz eklemini çok zorlamayacak şekilde yapılacak egzersizler ile kireçlenmenin önüne geçilebilir.

Omuzda Kireçlenme Tedavi Edilmezse 

Omuz kireçlenmesi oldukça hızlı ilerleyen bir durum olup erken evrede yakalanması ve tedaviye başlanması önemlidir. Tedavisiz kalan omuz kireçlenmesi zaman içinde ilerleyerek hastaların günlük hayatlarını devam ettirmelerine engel olur. Hastalar zaman içinde herhangi bir noktaya uzanamaz, raflardan herhangi bir şey alamaz, saç taramak ve kişisel hijyenini sağlamak gibi işlevleri yerine getiremez, kireçlenme olan omzun üzerine yatamaz hale gelirler. Bu sebeple gündelik hayatın kısıtlanmaması için en kısa sürede omuz kireçlenmesinin tespit edilip tedaviye başlanması gerekir. 

Omuzda Kireçlenme İlaçları

Omuz kireçlenmesi ağrılara sebep olur. Bu sebeple ağrı kesici ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar arasında:

 • İbuprofen
 • Metin salisilat
 • Diklofenak sodyum
 • Flurbiprofen
 • Tiyokolşikozid 

Sayılabilir.

Omuzda kireçlenme sonucu iltihap meydana gelebilir. Bu iltihabın giderilmesi için steroid olmayan iltihap önleyici ilaçlar olarak bilinen non steroid anti inflamatuar ilaçlar kullanılır. 

 • Naproksen
 • Diflinusal
 • Azopropazon

Non steroid anti inflamatuar ilaçlardır.

Omuzda Kireçlenme Ameliyatı

Omuz ekleminde hasarlı kemiğin onarımı için omuz protezi ameliyatı yapılabilir. Bu ameliyat ile hem ağrıların önüne geçilirken hem de kolun rahat hareket ettirilmesi sağlanmaya çalışılır. Hasarlanan kemiğe göre sadece kol kemiğinin yuvarlak kısmının değiştirildiği kısmi omuz protezi ya da hem kol kemiği başının hem de yuvasının değiştirildiği total omuz protezi ameliyatı uygulanabilir.

 • Kısmi omuz protezi ameliyatı (artroplasti): Genel anestezi altında uygulanan ameliyatta köprücük kemiğinden kola doğru yaklaşık 15 cm bir kesi açılır. Kol kemiği başı çıkarılır ve kol kemiği takılacak sap için hazırlanır. Çimento ile sap kemiğe sabitlenir ve sapa metal baş takılarak sabitlenir. 
 • Total omuz protezi ameliyatı (artroplasti): Hem kol kemiğinin başının hem de yuvasının yıprandığı hastalarda total omuz protezi ameliyatı tercih edilir. Yine genel anestezi altında yapılan ameliyatta köprücük kemiğinden kola kadar açılan kesiden girilerek hem kol kemiği başı çıkarılır ve yerine metal baş takılarak sabitlenir hem de  kol kemiğinin oturacağı yuva değiştirilir.

Bazı hastalara ise artroplasti ameliyatı uygulanması uygun bir yaklaşım olabilir.

 • Rezeksiyon artroplasti ameliyatı: Genel anestezi altında yapılan ameliyatta sürtünme sonucu hasarlanan kürek kemiği ve kol kemiğinin yüzeyleri çıkarılır.

Hamilelikte Omuzda Kireçlenme

Hamilelik döneminde salgılanan hormonların etkisi ile kas ve iskelet sistemi hasarlanmaya daha açık hale gelir. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki anne adaylarında ve belli bir kilonun üzerinde zorlanma sonucu omuzda kireçlenme meydana gelebilir. 

Omuz ağrısı şikayeti olan anne adaylarının en büyük çekincesi yapılan görüntüleme yöntemlerinin yaydığı radyasyonun bebeğe zarar verip vermeyeceği düşüncesidir. Yaygın kanı aksine tanı amaçlı görüntüleme yöntemlerinin yaydığı radyasyon miktarı bebeğe zarar verecek dozun çok altındadır. Bu sebeple uygun görüntüleme yönteminin kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Omuzda Kireçlenme tespit edilmesi durumunda öncelikli olarak cerrahi dışı tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Omuzda kireçlenmeye bağlı ağrının önüne geçilmesi için ağrı kesici ilaçlar kullanılır. Sürtünme sonucu iltihaplanma meydana geldiyse non steroid anti inflamatuar ilaçlar tercih edilebilir. Düzenli olarak yapılan omuz egzersizleri ile kireçlenmenin ilerlemesi önlenebilir. Ilaç ve egzersize rağmen günlük aktiviteleri oldukça kısıtlayan omuz kireçlenmesi var ise cerrahi tedavi uygulanabilir. 

Bebeklerde ve Çocuklarda Omuzda Kireçlenme

Omuzda Kireçlenme genelde ileri yaşlarda ortaya çıkmakla birlikte genetik faktörler, kilo, aşırı zorlanma ve omuz bölgesine sürekli alınan travmalara bağlı olarak çocuklarda da omuzda kireçlenme şikayetleri ortaya çıkabilir. Çocuklarda kolu kullanırken zorlanma, ses gelmesi gibi şikayetler varlığında nadiren de olsa omuzda kireçlemeden şüphe edilebilir. 

Omuz kireçlenmesi şüphesi durumunda gerekli görüntüleme yöntemleri ile tanının konulması gerekir. Direkt röntgen grafi, manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi ile tanı konulmalıdır.

Tanı sonrası omuz kireçlenmesine karşı egzersizler, ağrıya karşı ağrı kesici ilaçlar ile tedaviye başlanır. Bu tedavilere rağmen ilerleyen kireçlenme durumunda kısmi omuz protezi ya da total omuz protezi ameliyatı yapılabilir. 

Omuzda Kireçlenme için Hangi Doktora Gidilir?

Sabah uyanma sonrası ortaya çıkan omuz ağrısı, hareketle azalan, istirahat ile artan ağrılar, omuz eklemi hareket ettirilirken ses gelmesi, omuz ekleminin etrafında sislikler ortaya çıkması gibi omuz kireçlenmesi şüphesi oluşturan belirtiler varlığında ortopedi ve travmatoloji bölümünde ortopedi ve travmatoloji uzmanına muayene olunmalıdır.

 

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın