Rezeksiyon Nedir?

Bir doku, organ veya yapının bir kısmının veya tamamının cerrahi yöntemlerle vücuttan çıkarılmasına rezeksiyon denir.

Bir doku, organ veya yapının bir kısmının veya tamamının cerrahi yöntemlerle vücuttan çıkarılmasına rezeksiyon denir. Çeşitli nedenlerle rezeksiyon işlemine ihtiyaç duyulabilir. Rezeksiyon operasyonu sonucu kanserli, tümörlü veya işlevini yitirmiş bir doku çıkarılabilir. Bunun sonucunda hastalık tedavi edilebilir veya iyileştirilebilir. Vücuttan alınması planlanan doku veya organa göre rezeksiyon ameliyatı açık veya kapalı olabilir.

Rezeksiyon Türleri 

Hastalıkların tedavisinde önemli bir aşama olan rezeksiyon, vücutta uygulandığı bölgeye göre farklı şekillerde isimlendirilir. Örneğin bağırsakta uygulanacak bir rezeksiyon operasyonuna bağırsak rezeksiyonu, midede uygulanacak olan rezeksiyon operasyonuna mide rezeksiyonu denir. Bu cerrahi işlemler vücuttan alınacak doku, organ veya yapının; boyutuna, türüne ve hastalığın ne kadar ilerlediğine göre lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilir.

Apikal Rezeksiyon (Diş Kökü Kanal Tedavisi)

Apikal Rezeksiyon Nedir?

Apikal rezeksiyon, kanal tedavisi uygulamaları ile kurtarılamayan dişlerin apse yapması ve kemik dokusunun bozulması neticesinde uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bir diğer ifade ile diş kökü kanal tedavisi veya kök ucu rezeksiyonu; dişlerdeki kök ucunun boş olması durumunda biyouyumlu malzeme ile doldurulması operasyonudur.

Tedavi, kemik içi iltihabının alınması ile gerçekleştirilir. Bu işlem sonucunda genellikle diş kökünde bir apse oluşur ve ilerleyen aşamada kemik deformasyonu meydana gelir. Bu gibi belirtileri olan hastalarda cerrahi operasyon ile zarar gören bölge alınır.

Apikal rezeksiyon fiyatı, operasyon için tercih edilen sağlık merkezinin donanımına, diş kökündeki hasarın boyutuna, operasyon süresine ve implant gibi harici bir uygulamanın yapılıp yapılmayacağına göre değişmektedir.

Lokal anestezi uygulanarak yapılan apikal rezeksiyon, ortalama 30 dakika süren bir operasyondur. Diş etine uygulanan cerrahi kesi işlemi ile bölge açılır ve iltihap temizlenir.

Apikal Rezeksiyon Hangi Durumlarda Yapılır?

 • Kanal tedavilerinde beklenilen iyileşme sağlanamadığında
 • Diş kökünde meydana gelen, alternatif tedavilerle geçmeyen enfeksiyon ve kist gibi durumlarda
 • Diş kökünde travma nedeniyle oluşan kırık vakalarında
 • Lezyondan biyopsi alınması gerektiği bazı durumlarda 
 • Yapısal diş bozukluğu sebebiyle kanal tedavisinin yapılamadığı vakalarda
 • Kanal tedavileri sırasında gerçekleşebilecek alet kırılmalarında, diş köküne zarar verebilecek aleti çıkarmak amacıyla 
 • Kanal tedavisi ile geçmeyen diş ağrılarını tedavi etmek amacıyla   

Apikal Rezeksiyon Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Apikal rezeksiyon operasyonundan sonra kanama meydana gelmemesi için verilen tamponun, doktorun önerdiği bölgeye uygulanması gerekir. 
 • Apikal rezeksiyon yaptıranlar sıcak ve soğuk yiyecek/içeceklerin tüketimine dikkat etmelidir.
 • Diş temizliği yaparken dişlerin zorlanmaması ve sert cisimlerin kullanılmaması gerekir.
 • İşlemden sonra 24 saat süreyle aralıklı olarak, operasyon bölgesine buz konulabilir. Bu, ağrının kontrol altına alınabilmesi için etkili bir yöntemdir.
 • Diş rezeksiyon ameliyatını takiben 3-4 ay boyunca bölgeye farklı bir işlem yapılmamalıdır. 
 • Operasyon bölgesinde ağrı ve şişlik oluşumu mümkün olabileceğinden, doktorun reçete ettiği antibiyotikler ve ağrı kesiciler kullanılabilir. 
 • Ağız içi hijyenin sağlanması gerekmektedir. 

Mide Rezeksiyonu

Mide Rezeksiyonu Nedir?

Midenin bir kısmının veya tamamının cerrahi yöntemlerle vücuttan alınması işlemine mide rezeksiyonu denir. Gastrektomi olarak da ifade edilen bu işlem, mide kanseri ve obezite gibi rahatsızlıklarda yaygın olarak uygulanır. Ayrıca tip-2 diyabet ve mide boşalma sorunu (gastroparezi) olanlarda tercih edilen bir uygulamadır.

 • Mide rezeksiyonunda midenin tümü çıkarılıyorsa total gastrektomi,
 • Bir kısmı çıkarılıyorsa parsiyel gastrektomi,
 • Organ boyutunu küçültmek üzere midenin sol yanından uygulanıyorsa işlem sleeve gastrektomi olarak adlandırılır. 

Mide Rezeksiyonu Nasıl Yapılır?

 • Mide rezeksiyonu iki farklı şekilde yapılabilir. 
 • Açık ameliyat, en yaygın olan işlemdir. Midenin karın bölgesinden çıkarılmasıyla gerçekleştirilen cerrahi bir uygulamadır. 
 • Kapalı ameliyat ve anahtar deliği olarak da ifade edilebilen laparoskopik yöntemde, cerrahi bölgeye küçük kesiler yapılır. 
 • Kesilen bölgeden çıkarılması istenen parça alınır. 
 • Kapalı ameliyatta küçük kesiler yapıldığından, açık ameliyata göre daha az risk taşır ve daha hızlı iyileşme sağlanır. 
 • Midenin bir bölümü cerrahi işlemle alındıktan sonra mide bölümü yeniden oluşum gösterir. 

Mide Rezeksiyonu Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Doktor aksini söylemedikçe, hastalığa neden olan yiyecek ve içecekler dışında çoğu besin maddeleri tüketilebilir.

 • Obezite kaynaklı mide rezeksiyonu ameliyatı olanlar, 6 ay kadar önerilen diyet listelerini uygulamalıdır. Genellikle diyetisyen desteği gereklidir. 
 • Sindirim sisteminin verimli çalışabilmesi, mide rezeksiyonu sonrası iyileşme süreci için oldukça önemlidir. Bazı hastalar, bazı gıdalara karşı daha hassas olabilir ve bu gıdalar sindirim sistemini zorlayabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, söz konusu gıdanın diyet listesinden çıkarılması gerekir. 
 • Egzersiz yapmak; kasların zayıflamasının ve tromboz (kan pıhtısı) oluşumunun önüne geçebilir. Kan dolaşımını artırabilecek aktiviteler yapmak, yatakta dahi hafif hareketlere devam etmek, germe gibi kas gücünü arttırabilecek hareketler yapmak önerilmektedir. 
 • Bazı hastalıkların kaynağı olan enfeksiyonların önüne geçebilmek için derin nefes alıp vermek; mide rezeksiyonu sonrası uygulanabilecek tekniklerdendir. 
 • Ağır kaldırma, yüzme, temas sporları, yorucu aktiviteler gibi metabolizmayı zorlayabilecek uygulamalardan kaçınılmalıdır. Doktorun izin verdiği sporlar ve aktiviteler yapılmalıdır. 

Mide Rezeksiyonu Yan Etkileri

Mide rezeksiyonu olan kişilerin 4'te 3'ünde ishal sorunu görülebilmektedir. Bunun sebebi tüketilen yiyeceklerin bağırsaklara geçişinin hızlı olmasıdır. Diğer olası komplikasyonlar şu şekilde sıralanabilir:

Wedge Rezeksiyonu

Wedge Rezeksiyonu Nedir?

Wedge rezeksiyonu, akciğer lobunun küçük bir kısmının çıkarılması işlemidir. Wedge rezeksiyonu genellikle akciğerin işlevini istenildiği gibi gerçekleştiremediği durumda veya hastanın daha büyük bir ameliyat geçiremeyecek kadar riskli grupta yer alması halinde yapılır.

Wedge rezeksiyonu ayrıca kemoterapi, hedefe yönelik terapi veya radyoteropi ile birlikte uygulanabilen bir tedavi biçimidir.

Wedge Rezeksiyonu Nasıl Yapılır?

Ameliyatta kullanılan teknik, hastanın vücut kriterlerine, ameliyatın türüne, tümörün boyutuna ve konumuna göre değişebilmektedir. Wedge rezeksiyonu ameliyatında uygulanan güncel tıbbi prosedürler şu şekildedir:

 • Torakotomi: Bu yaklaşım, akciğerin yan bölümünde bir kesi açmayı ve kaburgaların içerisinden hastalıklı bölümü çıkarmayı kapsar. 
 • VATS (Video Yardımlı Torakoskopi Cerrahisi): Ameliyatın yapılabilmesi için bir kamera ve bazı tıbbi aletlerin yerleştirildiği, birden fazla küçük kesi yapılmasını içeren bir prosedürdür. Genellikle 3 veya 4 adet kesi yapılır. Torakotomiye göre daha az ağrılı bir tekniktir. 
 • Robotik Cerrahi: Bu yaklaşım, VATS tekniğine benzer, çünkü ameliyatı yapmak için kamera ve aletlerin yerleştirildiği çok sayıda küçük kesi yapılır. Robotik cerrahide kaburgalar açılmaz. Cerrah, bu yöntemi bir konsolda (ameliyathane masasından uzakta), ameliyat için gerekli aletleri robotla kontrol ederek uygular.  

Wedge Rezeksiyonu Öncesi Hazırlık

 • Doktor tarafından yapılması istenen tüm testler (kan testi, vb.) ameliyat öncesinde yapılmalıdır.
 • Sigara içenlerin, ameliyattan önce bırakması gerekmektedir. Sigara içmek, ameliyat neticesinde oluşabilecek komplikasyon risklerini en aza indirir.
 • Aspirin dahil alınan tüm reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, vitaminler, bitkisel takviyeler, vb. ürünler hakkında doktora bilgi verilmelidir.
 • Doktor, ameliyattan önce bazı ilaçların alımının bırakılmasını isteyebilir.
 • Ameliyattan önceki gece veya belirtildiği şekilde gece yarısından sonra herhangi bir şey tüketilmemelidir.

Wedge Rezeksiyonu Riskleri

 • Yara enfeksiyonu
 • Uzun süreli hava sızıntısı
 • Kanama
 • Kesi yerinde ağrı veya uyuşma
 • Zatürre gibi enfeksiyonlar
 • Atriyal fibrilasyon (genellikle geçici olan ve ilaçla kontrol edilebilen düzensiz kalp atışı)

İnce Bağırsak Rezeksiyonu

İnce Bağırsak Rezeksiyonu Nedir?

İnce bağırsak rezeksiyonu, ince bağırsağın bir kısmının ameliyatla alınması işlemidir. İnce bağırsağın bir kısmı tıkandığında veya bazı bölümlerinde hastalık meydana geldiğinde rezeksiyon işlemi uygulanır.

İnce Bağırsak Rezeksiyonu Hangi Durumlarda Yapılır?

 • İnce bağırsak iltihabının neden olduğu kanama, enfeksiyon veya ülserin tedavisinde
 • Doğum kaynaklı ince bağırsak deformitesinin tedavisinde
 • Crohn hastalığının (gastrointestinal kanalın, ağızdan makata kadar herhangi bir bölümünde meydana gelen iltihabi rahatsızlık) tedavisinde
 • İnce bağırsak kanseri tedavisinde
 • İnce bağırsak yaralanmalarının tedavisinde
 • Kanserli olmayan (iyi huylu) tümörlerin tedavisinde
 • Prekanseröz poliplerin (bağırsak duvarlarındaki hücrelerin aşırı büyümesi neticesinde meydana gelebilen hastalık) tedavisinde

İnce Bağırsak Rezeksiyonu Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Doktora, ameliyat öncesinde kullanılan tüm reçeteli ve reçetesiz ilaçların bir listesinin verilmesi gerekir. Ayrıca takviyeler, şifalı bitkiler ve benzeri ürünlerin kullanımı hakkında da bilgi verilmelidir.
 • İnce bağırsak rezeksiyonu ameliyatı öncesinde cinsellik, gebelik, spor aktiviteleri ve iş hayatı gibi durumların; ameliyattan sonra kişiyi nasıl etkileyeceği hakkında doktorla konuşulmalıdır. İnce bağırsak rezeksiyonu, oldukça ciddi bir prosedür olduğundan, tüm yaşamsal aktivitelerde radikal değişiklikler yapılabilir.  
 • Ameliyattan 2 hafta önce kan sulandırıcıların bırakılması istenebilir. 
 • Sigara tüketimi bırakılmalıdır. Sigara içmek, iyileşme sürecinin uzamasına ve ameliyat ile ilgili risklerin artmasına neden olur. 
 • Soğuk algınlığı, grip, yüksek ateş, uçuk veya başka bir hastalık varsa; ameliyat öncesinde doktora bilgi verilmelidir.
 • Bağırsakların tüm dışkıdan temizlenmesi için bağırsak hazırlığından geçilmesi istenebilir. Ameliyattan önceki birkaç gün sıvı ağırlıklı diyet listelerinin uygulanması ve müshil kullanılması bu prosedürü kapsamaktadır. 

İnce Bağırsak Rezeksiyonu Nasıl Yapılır?

İnce bağırsak rezeksiyonu ameliyatı, genel anestezi altında uygulanır. Laparoskopik veya açık ameliyat olarak iki farklı yöntemle yapılabilir. İşlem 1 ila 4 saat arasında sürmektedir.

İnce bağırsak rezeksiyonu laparoskopik yöntemle yapılıyorsa:

 • Cerrah karın bölgesinin alt kısmına 3 ila 5 adet küçük kesi yapar. 
 • Kesiklerden birisine laparoskop adı verilen tıbbi bir cihaz yerleştirilir. Bu cihaz bir dürbün barındırır. Dürbün, ucunda bir kamera bulunan ince ve ışıklı bir tüp şeklindedir. Cerrahın karın iç bölgesini görmesini sağlar. Yapılan diğer kesiklerden ise ameliyatta kullanılabilecek diğer tıbbi aletler yerleştirilir.
 • Cerrahın bağırsağı hissetmek veya hastalıklı bölümü çıkarmak için elini karın iç bölgesine sokması gerekiyorsa, 5 cm ila 7.5 cm'lik bir kesi daha yapılır.
 • Karın iç bölgesinin genişlemesi için zararsız bir gaz kullanılır. Bu gaz sayesinde cerrah ameliyat bölgesini daha iyi görebilir ve daha iyi müdahalede bulunabilir.
 • İnce bağırsaktaki hastalıklı bölüm bulunur ve çıkarılır.

İnce bağırsak rezeksiyonu açık ameliyat yöntemiyle yapılıyorsa:

 • Karın bölgesinin ortasında 15 cm ila 20 cm arasında bir kesi yapılır. 
 • Bu kesi içerisinden ince bağırsaktaki hastalıklı bölüm bulunur ve çıkarılır.

Hem açık ameliyatta hem de laparoskopik ameliyatta izlenebilecek sonraki adımlar şu şekildedir:

 • Operasyonda hastalıklı bölümlerin çıkarılmasını takiben yeterince sağlıklı ince bağırsak kaldıysa, uçları birbirine dikilir veya zımbalanır.
 • Eğer yeterince sağlıklı ince bağırsak kalmadıysa, karın derisinden stoma adı verilen bir bölüm açılır. Bundan sonraki süreçte dışkılama, stomadan vücudun dışındaki bir drenaj torbasına gitmesi suretiyle gerçekleştirilir. Bu duruma ileostomi denir. Kısa süreli veya kalıcı olabilir.

İnce Bağırsak Rezeksiyonu Riskleri

 • Kesik fıtığı adı verilen, kesi bölgesindeki dokunun şişmesi
 • Ameliyat bölgesine yakın olan organlarda hasar
 • İshal
 • Karın bölgesinde oluşan ve bağırsakların tıkanmasına neden olan yara dokusu
 • Kısa bağırsak sendromu (bazı besin ve vitaminlerin emiliminde sorun yaşanması)
 • Kronik anemi
 • Bağırsakların birbirine dikilmiş uçlarının zarar görmesi (bu duruma anastomoz kaçağı adı verilir ve yaşamı tehdit edebilir)
 • Ameliyat sonrası dikişlerin açılması
 • Yara enfeksiyonu

İnce Bağırsak Rezeksiyonu Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İnce bağırsak rezeksiyonundan sonra 4 hafta boyunca 10 kilodan fazla ağır herhangi bir şey kaldırılmamalıdır.
 • Ameliyattan sonra 4-6 hafta boyunca tırmanma, yüzme, koşma, ağır egzersizler, yüksek tempo gerektiren işler ve yorucu aktiviteler yapılmamalıdır.
 • Doktorun önerdiği şekilde diyet listesi uygulanmalıdır. 
 • Aksi belirtilmedikçe günde 8-10 bardak su içilmelidir.
 • Dışkılamada sorun yaşanıyorsa, dışkı yumuşatıcı kullanılabilir.
 • Narkotik ağrı kesiciler alınıyorsa, araç kullanılmamalıdır.
 • Duş, cerrahi kesilerin bakımı ve cinsel aktiviteler hakkında doktorla görüşülmeli ve önerilerine uyulmalıdır. 

Anterior Rezeksiyon

Anterior Rezeksiyon Nedir?

Rektal cerrahi kapsamına giren anterior rezeksiyon; rektum rezeksiyonu, abdominoperineal rezeksiyon, kolon rezeksiyonu ve low anterior rezeksiyonu ameliyatları için gerçekleştirilen ortak bir operasyondur. Tüm bu ameliyatlar, rektal kanser için ana tedavi yöntemidir. Anterior rezeksiyon, bağırsağın ve rektumun hastalıklı bölümünü çıkarmak için yapılan cerrahi bir prosedürdür.

Yapılan ameliyatın türü, kanserin evresine (kapsamına), hangi bölgede olduğuna ve ameliyatın amacına bağlı olarak değişmektedir. Ameliyattan önce ve sonra genellikle radyoterapi ve kemoterapi tedavileri uygulanmaktadır.

Anterior Rezeksiyon Nasıl Yapılır?

 • Anterior rezeksiyon, genel anestezi altında yapılır.
 • Genellikle 2-4 saat sürmektedir.
 • Laparoskopik veya açık cerrahi olarak yapılabilir.
 • Açık ameliyat sırasında cerrah, midenin ortasına bir kesi yapar. 
 • Kesi içerisinden bağırsakların bir kısmı çıkarılır ve kalan bağırsak uçları çeşitli yöntemlerle bir araya getirilir. 
 • Bazı durumlarda stoma oluşturmak gerekebilir. Stoma, dışkının karın duvarındaki bir açıklıktan bir torbaya boşaltılmasıdır. (Operasyondan sonraki süreçte bağırsakta iyileşme gözlenirse, stomayı çıkarmak için başka bir prosedür gerekmektedir.)
 • Açık yara dikiş veya zımba tekniklerinden birisiyle kapatılır.

Anterior Rezeksiyon Yan Etkileri

 • Ağrı
 • Kanama
 • Cerrahi yarada enfeksiyon oluşumu
 • Kan pıhtılaşması
 • Göze batmayan yara izi
 • Sinir hasarı
 • Kabızlık veya ishal
 • Operasyonun yapıldığı bölgede sızıntı
 • Bağırsakta hasar
 • Stoma ile ilgili sorunlar
 • Kalıcı stoma ihtiyacı

Anterior Rezeksiyonu Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Yapılan ameliyat tekniğine ve hastalığın derecesine göre hastanede kalış süresi 3 ila 7 gün arasında değişmektedir. 
 • Hastaneden ayrılmadan önce, yeme-içme, egzersiz, gündelik yaşamla ilgili kısıtlamalar, cinsellik, vb. konular hakkında doktordan bilgi alınmalıdır.
 • Diyet konusunda doktorun önerdiği tavsiyelere harfiyen uyulmalıdır.
 • İyileşme sürecinin ilk birkaç haftasında hasta kendisini yorgun ve halsiz hissedebilir. Bu süreçte bolca dinlenmek, belirli aralıklarla hafif hareketlerle metabolizmayı çalıştırmak, evde kısa yürüyüşler yapmak önerilen uygulamalardandır. 
 • Kan pıhtılaşması riskini en aza indirmek için doktorun yazdığı reçeteli ilaçların kullanılması ve varis çorabı verildiyse bunun giyilmesi gerekir.
 • İyileşme sürecinin ilk 6 haftasında ağır cisimler kaldırılmamalı, yorucu faaliyetlerden kaçınılmalıdır.

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP)

Transüretral Prostat Rezeksiyonu Nedir?

Transüretral prostat rezeksiyonu, prostat büyümesinin neden olduğu idrar sorunlarının tedavisinde sıklıkla tercih edilen bir ameliyattır. Yöntemde, rezektoskop adı verilen bir alet, penisteki işeme kanalının iç tarafından geçirilerek prostata ulaştırılır. İdrar akışını engelleyen prostat dokusu, rezektoskop sayesinde görülür ve kesilerek bulunduğu bölgeden çıkarılır.

Transüretral Prostat Rezeksiyonu Hangi Durumlarda Yapılır?

Transüretral rezeksiyon, genellikle ilaçla tedaviye yanıt vermeyen orta ila şiddetli idrar problemleri (iyi huylu prostat hiperplazisi) olan erkekler için bir seçenektir. Prostat büyümesi için en etkili tedavi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca idrar akışına bağlı şu rahatsızlıkların tedavisinde de uygulanabilir:

 • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları
 • Mesane ve böbrekte hasar 
 • Sıklıkla idrara çıkma isteği veya hiç idrara çıkamama
 • Mesane taşları
 • İdrarda kan 

Transüretral Prostat Rezeksiyonu Riskleri

İdrar yaparken geçici zorluk: Rezeksiyon işleminden sonra birkaç gün idrar yapmada zorluk çekilebilir. Hastanın kendi başına idrara çıkabileceği zamana kadar, idrarın mesaneden çıkarılabilmesi için penise bir kateter yerleştirilir.

 • İdrar yolu enfeksiyonu: Herhangi bir prostat ameliyatından sonra görülebilecek yaygın risklerden birisidir. Cerrahi müdahale sonrası yapılan sonda ne kadar uzun süre kalırsa, enfeksiyonun ortaya çıkma ihtimali o kadar yüksektir. 
 • Kuru orgazm: Her tür prostat ameliyatında ortak olarak görülmesi muhtemel komplikasyonlardan birisi kuru orgazmdır. Bu durumda meni penisten dışarıya doğru değil; mesaneye doğru salınır. Retrograd ejakülasyon olarak da ifade edilen bu etki zararlı değildir ve genellikle cinsel hazzı etkilemez. Fakat bazı durumlarda baba olma yeteneğini etkileyebilir. 
 • Erektil disfonksiyon(peniste sertleşme sorunu): Çok düşük ihtimalle karşılaşılabilecek risklerden birisidir. Prostat tedavisinden sonra sertleşme sorunu ortaya çıkabilir.
 • Ağır kanama: Nadiren hastalar transüretral prostat rezeksiyonu sırasında kan transfüzyonu gerektirecek kadar kan kaybedebilir. Daha büyük prostatı olan erkekler, daha küçük prostatlı erkeklere göre daha fazla kan kaybedebilmektedir. 
 • İdrar tutmada güçlük: İnkontinans adı verilen bu durum nadiren karşılaşılabilecek bir komplikasyondur ve uzun vadelidir. 
 • Kandaki düşük sodyum miktarı: Transüretral prostat rezeksiyonu operasyonu sırasında nadiren ameliyat bölgesini yıkamak için kullanılan sıvı vücut tarafından yüksek miktarda emilir. TURP sendromu olarak da bilinen bu durum, tedavi edilmezse yaşamı tehdit edebilir. Bipolar transüretral prostat rezeksiyonu adı verilen bir teknikle bu risk ortadan kaldırılabilir.
 • Yeniden tedavi ihtiyacı: Bazı hastalarda transüretral prostat rezeksiyonu, üretra ve mesane boyunun daralmasına neden olur. Bu da yeniden tedavi ihtiyacını doğurur. 

Transüretral Prostat Rezeksiyonu Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Prostat rezeksiyonu sonrası mesanenin temizlenebilmesi için bol su tüketilmelidir.
 • Bağırsak hareketi sırasında kabızlığı önlemek için yüksek lifli yiyecekler tüketilmelidir. Doktur bu rahatsızlığın önüne geçilebilmesi için dışkı yumuşatıcı ilaçların kullanılmasını tavsiye edebilir.
 • Kullanımı izin verilene kadar kan sulandırıcı dahil, kullanılan ilaçların alımına ara verilmelidir. 
 • 4 ila 6 hafta boyunca yorucu aktivitelerden ve ağır kaldırma gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır.
 • Cinsel ilişkiye 1.5- 2 ay ara verilmelidir.
 • Penise yerleştirilen kateter çıkarılıncaya kadar ve ağrı kesicilerin kullanımı bırakılana kadar araç kullanılmamalıdır. 
 • İdrara çıkamama, idrarda parlak kırmızı kan görme ve 38 °C ve üzeri yüksek ateş durumlarında doktorla acilen iletişime geçilmelidir.

Endoskopik Mukozal Rezeksiyon

Endoskopik Mukozal Rezeksiyon Nedir?

Endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR), ameliyatsız gastrointestinal (ağızdan anüse kadar uzanan tubüler yapı) duvarın hemen altındaki tümörlerin çıkarılmasını sağlayan bir ayakta tedavi prosedürüdür.

Tüp benzeri esnek bir alet olan endoskop kullanılarak vücut içerisindeki yapı ayrıntılarıyla görüntülenebilmektedir. Bu yapı içerisinde tümörlerin bulunduğu bölgeler tespit edilmekte ve ameliyat ile bu bölgeler alınmaktadır.

Endoskopik Mukozal Rezeksiyon Hangi Durumlarda Yapılır?

 • Barrett özofagusu (yemek borusunun alt kısmında meydana gelen bir rahatsızlık)
 • Mide veya ince bağırsak lezyonları (anormal doku alanları)
 • Yüzeysel kanserli tümörler
 • Prekanseröz
 • Erken evre özofagus kanseri
 • Kolon kanseri
 • Kalın bağırsaktaki polipler

Endoskopik Mukozal Rezeksiyon Nasıl Yapılır?

 • İşlem polipler endoskopi veya kolonoskopi yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılır.
 • Hastaya uygun dozda anestezi uygulanır.
 • Endoskopik mukozal rezeksiyon operasyonu, endoskopi ünitesinde, görüntüleme cihazları ve video kamera ile donatılmış bir boru kullanılarak gerçekleştirilir. 
 • Ağız bölgesinden endoskop ile yemek borusundaki, ince bağırsaktaki veya midedeki alan incelenir.
 • Kolondaki tümörlerin teşhisi için ise endoskop, anüsten geçirilmektedir. 
 • Tümörlerin tespit edilmesinin ardından hangi yöntemle çıkarılacağına karar verilir. 
 • Dokunun alt bölümüne sıvı enjekte edilir ve bu sayede kanserli hücreler bulunduğu alandan rahatlıkla ayrılır.
 • Kanserli hücrelerin sınırları belirlenir ve vücuttan uzaklaştırılır.

Endoskopik Mukozal Rezeksiyon Yan Etkileri

Endoskopik mukozal rezeksiyon işlemi sonrası görülebilecek ciddi bir komplikasyonla karşılaşma ihtimali çok düşüktür. Fakat şu yan etkilerle sıklıkla görülmektedir:

 • Boğaz ağrısı
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Aşırı gaz
 • Şişkinlik
 • Kramp

Histeroskopik Polip Rezeksiyonu

 • Histeroskopik polipektomi (histeroskopik polip rezeksiyonu), rahim poliplerinin çıkarıldığı cerrahi bir işlemdir. 
 • Polipler, dokuların aşırı büyümesi olarak ifade edilmektedir. 
 • Bu hücreler veya dokular iyi huyludur. 
 • Kadınlarda rahim polipleri yaygındır ve yaşlandıkça ortaya çıkma ihtimali artar. 
 • Poliplerin çoğu, organlara baskı yaparak kan akışını değiştirir ve birçok farklı semptoma neden olur. 
 • Operasyonda kesi işlemi uygulanmaz, dolayısıyla dikişsiz bir prosedürdür. 

Histeroskopik Polip Rezeksiyonu Riskleri

 • Organ perforasyonu: Ameliyata konu olan organın anormal miktarda açılmasıdır. Çok nadir görülen bir komplikasyon olmasına karşın ölümcüldür.
 • Aşırı kanama: Yaranın düzgün bir şekilde iyileşmemesinden kaynaklanır.
 • Enfeksiyon: Histeroskopik polip rezeksiyonu sırasında bir yara oluşur ve ilerleyen süreçte bu yara enfeksiyon kapabilir. Doktorun operasyon sonrasındaki tavsiyelerine uymak, enfeksiyon riskini en aza indirir.
 • Eksik prosedür: Histeroskopik polip rezeksiyonu operasyonu sırasında bazen alınması gereken dokuların bir kısmı geride bırakılır. Bu da ikinci bir operasyona ihtiyaç duyulmasına neden olur.

Karaciğer Rezeksiyonu

Karaciğer rezeksiyonu, karaciğerin bir kısmının ameliyatla alınmasıdır. Bu operasyon genellikle karaciğerin sorunlu bölgesinde bulunan çeşitli karaciğer tümörlerini çıkarmak için yapılır. Karaciğer rezeksiyonunun amacı, tümörü ve etrafındaki uygun karaciğer dokusunu geride herhangi bir tümör bırakmadan tamamen çıkarmaktır.

Karaciğer kanseri olan hastalarda (hepatoselüler kanser, HCC) karaciğer rezeksiyonu, bir veya iki küçük (5 cm veya daha küçük) tümörün varlığı durumunda yapılır. Burada önemli olan, tümörlerin karaciğer ile sınırlı bölgede bulunmasıdır. Eğer tümörler karaciğer sınırlarını aşmışsa, karaciğer yetmezliği riski taşıması nedeniyle rezeksiyon yapılmaz.

Konka Rezeksiyonu

Konka, burna giren hava akışının kontrol edilmesini sağlayan kıkırdak yapıdır. Solunum sırasında teneffüs edilen havanın temizlenmesinde ve sıcak tutulmasında görevlidir. Konka rezeksiyonu ise konkanın bir kısmının veya tamamının çıkarılması işlemidir. Çoğunlukla genel anestezi altında uygulanır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Rezeksiyon ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Apikal rezeksiyon tüm dişlere uygulanabilir mi?

Apikal rezeksiyon operasyonu azı dişleri dahil tüm dişlere uygulanabilir. Azı dişlerinin bulunduğu bölge diş hekimi tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilir. Özellikle çene ameliyatı sırasında sinirlerde herhangi bir hasar söz konusu ise dişin çekilmesi daha iyi bir seçenektir. Apikal rezeksiyon operasyonları için kök uzunluğu önemlidir. Yine, kökün alt kısmı çıkarıldıktan sonra kök uzunluğunun çok kısa kalacağı durumlarda dişin çekilmesi daha iyi bir seçenektir.

Int. Dr. Sinem Köse

Rezeksiyon operasyonları tehlikeli midir?

Rezeksiyon; uygulandığı bölgeye, hasarlı doku ve hücrelerin boyutuna göre değişen, oldukça geniş kapsamlı bir prosedürdür. Konka rezeksiyonu ve apikal rezeksiyon haricindeki diğer rezeksiyon uygulamalarının tümü tehlikelidir. Fakat rezeksiyon işleminin yapılması gerekirken yapılmaması, daha tehlikeli sonuçlar doğurabileceği anlamına gelmektedir.

Int. Dr. Sinem Köse

Histeroskopik polip rezeksiyonu sonrası iyileşme süresi nedir?

Histeroskopik polip rezeksiyonu sonrası günlük aktivitelerin gerçekleştirilebilmesi için en az 48 saat geçmesi gerekmektedir. İyileşme genellikle hızlıdır. Şişkinlik, gaz, kramp gibi küçük yan etkiler 24 saat içerisinde ortadan kaybolur. Histeroskopik polip rezeksiyonu sonrası tam olarak iyileşme 15 günü bulabilir.

Int. Dr. Sinem Köse

Karaciğer rezeksiyonu kimlere uygulanır?

Karaciğere rezeksiyon yapılması için hastanın belirli kriterleri karşılaması gerekir. Özellikle kanserin evresi ve kanserli tümörün konumu önemlidir. Karaciğer tümörü bir kan damarına yakınsa veya tümör alındıktan sonra karaciğer işlevini gerçekleştiremeyecekse rezeksiyon işlemi uygulanmaz. Karaciğerin herhangi bir bölümünde meydana gelen tümörün başka bir organa sıçrama durumu varsa ve hastanın genel sağlık durumu rezeksiyon operasyonunu kaldırabilecek seviyede iyiyse karaciğer rezeksiyonu uygulanabilir.  

Int. Dr. Sinem Köse