Nöroloji Bölümü Hakkında

Adres:

U.Ü. Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Görükle Kampüsü / Bursa

Yol tarifi, adresi nerede?

Nöroloji, genel olarak beyin damar hastalıkları, sinir sistemi ve omurilik sistemi ile ilgili hastalıkları tanı ve tedavi etme amaçlı olarak sağlık hizmet prosedürleri gerçekleştiren bir tıp bilim dalıdır. Diğer bir ifadeyle nöroloji bölümü, genel olarak hastaların beyin bölgesi, beyin sapı, omurilik ve etrafındaki sinir sistemi ile kas hastalıkları durumlarını inceleyen, bu konularda teşhis ve cerrahi haricindeki tedavi uygulamalarını kapsayan tıp dalıdır.

Farklı hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili olan bütün bu alanlarda hastanın sağlığı için çalışma yürüten ciddi laboratuvar hizmetleri sürdürülmesinin yanı sıra bugünkü nöroloji bölümleri, birçok diğer tıp branşı ile multidisipliner bir hizmet ve ilişki içindedir.

Nöroloji bölümü hastaların merkezi sinir sistemine bağlı olarak anatomisi, fizyolojisi ve alakadar hastalıkları ile ilgili olan bir bölümdür. Dolayısıyla nöroloji bölümü sağlık uzmanları olarak nörologlar, hastanın beyin, omurilik ile çevresel sinir hastalıklarının tedavi edilmesi ile ilgili hizmet sunar. Merkezi sinir sistemi, hasta vücudunun idaresi konusunda rol oynayan hem yapısı hem de işleviyle oldukça karışık durumda yer alan bir sistemdir.

Dolayısıyla kişinin hastalıkları, beyin yapısı ve sistemi iyi incelenmeli; bu hastalıklara dayalı ortaya çıkan belirtiler detaylı şekilde değerlendirilmelidir. Ayrıca tedavi konusunda beyin damar vb. ilgili hastalıklarda teşhis metotlarının uygun ve yerinde kullanılması, hastada erken nörolojik teşhis konmasını sağlamaktadır. Beyin ve sinir cerrahi alanı (nöroşirürji) üzerindeki ilerlemeler, tedavisi mümkün olmayan şeklinde düşünülen çok sayıda nörolojik hastalıklar ve bozuklukları bile tedavi yapılabilenler içerisine sokmayı başarmıştır.

Nörolojik sağlık sorunları gibi nöroloji bölümü ile ilgili hastalıklar, nörologlar tarafından farklı teşhis yöntemleri kullanılarak tespit edilir. Bu noktada farklı şekilde ortaya çıkan ve önemli nörolojik hastalık olarak adlandırılan sağlık sorunlarını tespit edilmektedir.

Hizmetler:

Elektronörofizyoloji, MoCA Testi, Otolog Kök Hücre Nakli, Metanefrin, Yürüme Analizi, Kas Gücü Muayenesi, Steroid Tedavisi, Nöropsikolojik Testler, Mezenkimal Kök Hücre, Brunnstrom, Derin Beyin Stimülasyonu, Epilepsi Ameliyatı, Uyku Laboratuvarı, VNG Testi, Uyku Apnesi Ameliyatı, Beynex, Plazmaferez, Refleks Testi, GABA, Alzheimer Testi, Palyatif Bakım, EEG, Kök Hücre Tedavisi

Hastalıklar:

Gebelikte Migren, Moyamoya Hastalığı, Hemifasiyal Spazm, Creutzfeldt Jakob Hastalığı, Cadasil Hastalığı, Hareket Bozuklukları, Minamata Hastalığı, Faset Sendromu, Sturge Weber Sendromu, NMO hastalığı, Hamilelikte Kaburga Ağrısı, Omurilik Hastalıkları, Kas İskelet Sistemi Hastalıkları, Yürüme Bozukluğu, Kollaps, Tik Hastalığı, Yaşlılık Hastalıkları, Nöromüsküler Hastalıklar, Uyuşma, Beyin Damar Hastalıkları, Disfazi, Algı Bozukluğu, Pes Kavus, Gülme Hastalığı, Bacak Seğirmesi, Disdiadokinezi, Parmak Seğirmesi, Bradikinezi, Prosopagnozi, Vestibüler Nörit, Patlayan Kafa Sendromu, Hipoestezi, Hamilelikte El Uyuşması, Ayak Karıncalanması, Beyincik Küçülmesi, Brown Sequard Sendromu, Katapleksi, Kurşun Zehirlenmesi, Yabancı El Sendromu, Klonus, Parmak Ağrısı, Eklem Hastalıkları, Bacak Kaşıntısı, Hipodens Lezyon, Miyozis, Nevrasteni, Yüzde Uyuşma, Korsakoff Sendromu, Sağ Bacak Uyuşması, Denge Bozukluğu, Tarlov Kisti, Damar Hastalıkları, Hemiparezi, Agnozi, Kaval Kemiği Ağrısı, Diskinezi, Transvers Miyelit, Ayak Uyuşması, Tardif Diskinezi, Şakak Ağrısı, Hipoplazi, Parmak Uyuşması, Katalepsi, Rijidite, Dudak Seyirmesi, Göz Kararması, Dil Uyuşması, Clostridium Botulinum, Kronik Hastalıklar, Otoimmün Hastalıklar, Beyin Hastalıkları, Kas Hastalıkları, Özel Öğrenme Güçlüğü, Hamilelikte Baş Ağrısı, Koma, Sinir Sistemi Hastalıkları, Unutkanlık, Lezyon, Atrofi, Yorgunluk, Lordoz, Meslek Hastalıkları

Nöroloji Doktorları

Doç. Dr. Sevda Erer Özbek
Nöroloji,
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Hanoğlu Taşkapılıoğlu
Nöroloji,
Prof. Dr. İbrahim Bora
Nöroloji,
Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu
Nöroloji,
Prof. Dr. Ömer Faruk Turan
Nöroloji,
Prof. Dr. Necdet Karlı
Nöroloji,
Doç. Dr. Aylin Bican Demir
Nöroloji,
Ass. Dr. Emine Kaygılı
Nöroloji,
Ass. Dr. Aygül Güneş
Nöroloji,
Ass. Dr. Ayşe Mine Altun
Nöroloji,
Ass. Dr. Vecdi Cantürk
Nöroloji,
Ass. Dr. Selcan Duran
Nöroloji,
Ass. Dr. Murat Albas
Nöroloji,