Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Hakkında

Adres:

U.Ü. Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Görükle Kampüsü / Bursa

Yol tarifi, adresi nerede?

Çocuk enfeksiyon hastalıkları, çocukluk çağında oluşan ateşli ve bulaşıcı hastalıklar, konjenital enfeksiyonlar, doğuştan bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda oluşan enfeksiyon hastalıkları, verem ve alt solunum enfeksiyonları, döküntülü hastalıklar gibi enfeksiyon hastalıklarını, modern tıp yöntemleri ile tanı, teşhis ve tedavi eden hastane bölümüdür.

Çocukluk çağında meydana gelen, merkezi sinir sistemini de etkilemesi muhtemel enfeksiyon hastalıkları için ateş, en belirgin belirti olarak görülmektedir.

Çocuklarda görülen enfeksiyon hastalıkları tedavi sürecinde, antibiyotik ve aşılar önemli bir rol almaktadır. Günümüzde Ebola virüsü, MERS-CO virüsü gibi insan sağlığını etkileyen enfeksiyonlara neden olan virüsler görülmektedir. Çocuk enfeksiyon bölümü bu tür enfeksiyon yaratabilecek hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir.

Pediatrik enfeksiyon hastalıkları bölümü, çocukta oluşabilecek tüm enfeksiyon hastalıkları ve nedeni bulunamayan rahatsızlıklar ile ilgilenmektedir. Hastane bölümünün ilgilendiği tıp konuları; nedeni bilinmeyen ateş, doğum öncesi veya sonrasında oluşan enfeksiyonlar, doğum öncesi veya sonrası bağışıklığı baskılanmış hastalarda gelişen enfeksiyonlar, idrar yolunda oluşan enfeksiyonlar, cerrahi işlem gerektiren enfeksiyonlar, yumuşak doku ve kemik enfeksiyonları, merkezi sinir sistemini etkileyen enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları, bakteri, parazit, mantar ve viral hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesi, çocuk enfeksiyon hastalıkları bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Muayene Süreci

Pediatrik enfeksiyon belirtisi gösteren çocuklarda, muayene süreci uzman doktor tarafından gerçekleştirilir. Çocukta oluşan bulguların değerlendirmesi doktor tarafından yapılır, uygun tedavi yöntemi önerilir. Tedavisine başlanan hastalıklarda, hastane yatışı gerekliyse, uzman hekim tarafından uygulanır.

Çocuk enfeksiyon hastalıkları muayene sırasında doktor şu sorular eşliğinde test yapacaktır; çocukta oluşan ateşin başladığı zaman, Ateşin en fazla çıktığı derece, Çocuk için kullanılan ateş düşürücülere, vücudun vermiş olduğu tepki, Çocukta oluşan yüksek ateşin kaç gündür devam ettiği, Ateş sırasında ya da sonucunda oluşan şikayetlerin neler olduğu uzman bölüm doktoru tarafından öğrenilir ve tanı için tetkik istenilmektedir.

Hizmetler:

Centor Kriterleri, Damlacık İzolasyonu, Pnömokok Aşısı, Meningokok Aşısı, Su Çiçeği Aşısı, Tükürük Testi, Anti HCV, Tahlil, PCR, Kan Tahlili

Hastalıklar:

Bebeklerde El Ayak Ateşlenmesi, El Ayak Ağız Hastalığı, Bebeklerde İştahsızlık, Bağırsak Şarbonu, Chagas Hastalığı, Cereyanda Kalmak, Rsv, Leptospiroz, Haemophilus İnfluenzae, Koronavirüs hastalığı, Dang humması, Cmv, 5. hastalık, Adenovirüs, Kedi tırmığı hastalığı, Eritema Nodozum, Tularemi, Norovirüs, Deri şarbonu, Tavuk zehirlenmesi, Nefrit, MRSA, Tifüs, Lejyoner hastalığı, Sarı humma, MERS, Kuş gribi, Kanda Enfeksiyon, Amipli dizanteri, Leishmania, Boğmaca, Kırım kongo kanamalı ateşi, Zika Virüsü, 6. Hastalık, Difteri, Batı Nil Virüsü, Ebola, Tifo, Sıtma, Hepatit a, Kuduz, Enfeksiyon, Tenya, Kızıl, Domuz gribi, Dizanteri, Lenf bezi şişmesi, Veba, Salmonella, Lyme hastalığı, Tetanoz, Rota virüsü, Kızamık, Menenjit, İdrar yolu enfeksiyonu, El ayak hastalığı, Kolera

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Doktorları

Dr. Öğr. Üyesi Solmaz Çelebi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları,
Uzm. Dr. Deniz Çakır
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları,
Prof. Dr. Mustafa Kemal Hacımustafaoğlu
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları,
Uzm. Dr. Şefika Elmas Bozdemir
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları,