Refleks Testi Nedir?

Orta kulakta bulunan stapes kasını, akustik uyaranlara kasılmalar şeklinde verdiği tepkiye akustik refleks adı verilmektedir.

Orta kulakta bulunan stapes kasını, akustik uyaranlara kasılmalar şeklinde verdiği tepkiye akustik refleks adı verilmektedir. Tepkiler 70 – 85 dB’nin üzerindeki uyaranlara karşı ortaya çıkmaktadır. Akustik refleks adı verilen tepki, iç kulağın zarar görmesini engellemektedir. Bu tepkilerin ölçülmesi için ise akustik refleks testi kullanılmaktadır.

Akustik refleks testi, sağ ve sol işitsel sistemlerinden beyin sapına kadar işitme yollarının tamamı hakkında bilgi almaya olanak sağlamaktadır. Uyaranın verildiği kulaktaki refleksin ölçülmesine ipsilateral refleks, diğer kulaktaki refleksin ölçülmesine ise kontralateral refleks adı verilmektedir. Akustik refleks testi yapılarak, kişide bulunan bazı patolojiler tespit edilebilmektedir. Bebeklerde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Henüz 1 yaşından küçük bebeklerde timpanogram ve orta kulak basıncı normal düzeyde olmasına rağmen, akustik refleks alınamaması işitme sorunu olduğu anlamına gelmektedir. Refleks decay testi ile ise stapes kasının uyaranlara karşı tepki olarak verdiği kasılmaların gevşeme süresini ve oranın ölçmek için kullanılan testtir.

Akustik Refleks Testi İle Neler Ölçülür?

Akustik refleks testi ile stapes kasının akustik uyaranlara verdiği yanıtlar ölçülmektedir. Bu şekilde mevcut patolojiler tespit edilebilmektedir. Akustik refleks testi ile ölçülebilenler aşağıdaki gibidir;

 • Orta kulak esnekliği ve basıncı
 • Dış kulak yolunda bulunan hava basınç değişimleri
 • Akustik refleksin varlığı
 • Akustik refleks eşikleri
 • Östaki borusunun işlevi
 • Orta kulak basıncında meydana gelen değişimlerin sesin iletilmesi üzerindeki etkileri

Akustik Refleks Testi İle Yanıt Alınamayan Durumlar

Test uygulamasıyla akustik refleks alınamayan bazı durumlar bulunmaktadır. Genellikle kulaktaki ya da işitmedeki sorunlar nedeniyle refleks alınamamaktadır. Akustik refleks almaya engel olan durumlar aşağıda belirtilmiştir;

 • Test yapılan kulaktaki orta kulakta bulunan bir patoloji (otoskleroz, kemikçik zinciri kopukluğu)
 • Sinir patolojisi (7. ve 8.)
 • Orta düzeyde iletim işitme kayıpları
 • İleri düzeyde koklear işitme kaybı
 • Beyin sapında bozukluk

Orta kulak basıncı normal düzeydeyken akustik refleks alınamaması işitme kaybı belirtisi olabilmektedir.

Akustik Refleks Testi Nasıl Yapılır?

Timpanometri adı verilen ölçüm aleti kullanılarak akustik refleks testi yapılmaktadır. Test için verilen ses, her iki kulakta da oluşmaktadır. Sesin verildiği kulağa “uyarı kulağı” adı verilmektedir. Test edilmek istenen kulağa prob takılmaktadır ve bu kulağa “prob kulağı” adı verilmektedir. Refleksler sesin verildiği kulak ismiyle alınmaktadır. Örneğin; ses sol kulaktan veriliyor ve prob sağ kulağa takılı ise sol kontralateral refleks olarak adlandırılmaktadır.

Akustik refleks testi uygulanırken dikkat edilmesi gereken bazı değerler bulunmaktadır. Bu değerler aşağıdaki gibidir;

 • Latent Periyot: Uyaran verildikten sonra refleksin ortaya çıkmaya başlamasına kadar geçen süreyi belirtmektedir. 
 • Çıkış Zamanı: Refleksin ortaya çıkmasından en yüksek düzeye çıkmasına kadar geçen süreyi belirtmektedir.
 • Amplitüd: Alınan refleksin en yüksek seviyesidir.
 • Post Latent Periyot: Uyaranın kesilmesinden alınan refleksin düşüşe geçmesine kadar geçen süreyi belirtmektedir.
 • Düşüş Zamanı: Refleksin düşmeye başlamasından ortadan kaybolmasına kadar geçen süreyi belirtmektedir.

Sağ Kontralateral Refleks Arkı

 • Prob sol kulağa bağlanır. Kayıt bu kulaktan alınmaktadır.
 • Hoparlör sağ kulağa bağlanır.
 • Sağ kulakta bulunan hoparlör aracılığıyla uyaran gönderilir.
 • Akustik refleks alınana kadar 5 dB büyüklüğünde artışlar yapılır.
 • İlk refleks alınan ses şiddeti “refleks eşiği: ART” şeklinde kaydedilmektedir.

Sol Kontralateral Refleks Arkı

 • Prob sağ kulağa bağlanır. Kayıt bu kulaktan alınmaktadır.
 • Hoparlör sol kulağa bağlanır.
 • Sol kulakta bulunan hoparlör aracılığıyla uyaran gönderilir.
 • Akustik refleks alınana kadar 5 dB’lik artışlar yapılmaktadır. 
 • Refleksin alındığı ilk ses şiddeti “refleks: ART” olarak adlandırılmaktadır. 

Refleks Decay

 • Stapes kasında meydana gelen kasılmaların gevşediği zamanı ve yüzdesini ölçer
 • 10 saniye boyunca 10 dB’nin üzerinde stimulus verilir.
 • Kasılmanın ne kadar sürdüğü ölçülür.
 • İlk 5 saniye içinde refleks kasılması %50 oranında azalırsa refleks decay testi pozitif olarak sonuçlanmaktadır.
 • Refleks decay testinin pozitif olarak sonuçlanması reklokoklear patoloji belirtisi olabilmektedir.
Makaleyi faydalı buldun mu?
3
0
Makeleyi Paylaşın

Refleks Testi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Akustik refleks testi nasıl değerlendirilir?

Akustik refleks testleri, Kulak Burun Boğaz hekimleri tarafından istenmektedir. Değerlendirilmesi de Kulak Burun Boğaz hekimleri ve odyometristler tarafından yapılmaktadır. İşitme kaybı ve kulakta bulunan sorunlardan şüphelenilmesi halinde odyometristler ve hastanelerin Kulak Burun Boğaz bölümlerine başvurulması gerekmektedir.

Stj. Dr. Özlem Filiker

Akustik refleks testi ile nasıl tanı konur?

Akustik refleks testi orta kulakta bulunan patolojilerin belirlenmesi için kullanılan bir tanı yöntemidir. Orta kulakta bulunan hafif düzeydeki çift taraflı patolojiler nedeniyle ipsilateral ve kontralateral refleksler yok olabilmektedir. Akustik refleks testi ile sinirsel işitme kaybı (algılayıcı hücrelerin zarar görmesi) ve kaybın düzeyinin ölçülmesi için kullanılmaktadır. Aynı zamanda fasiyal sinir paralizisi (yüz felci) olan hastalarda lezyonun bulunduğu yerin tespit edilmesine olanak sağlamaktadır.

Stj. Dr. Özlem Filiker

Hangi durumlarda test yapılması gerekir?

Seslerin ve insanların konuşmalarının duyulmasında zorlanma olması halinde, bu seslerin anlaşılamaması halinde, televizyon ve radyo gibi cihazlardan çıkan seslerin diğer kişilerden daha yüksek sesle dinleyince anlaşılması halinde ve diğer insanlarla iletişim kurmakta sorunlar yaşanmaya başlanması halinde işitme kaybından şüphelenilmektedir. Bu durumlarla karşılaşıldığına odyometristler ve kulak burun boğaz uzmanlarına başvurulması gerekmektedir. Uzman hekimlerin yapacağı testler ile patolojiler ve işitme kayıpları tespit edilmektedir. Tanı konduktan sonra da uygun tedavi yöntemleri ile tekrardan kişinin mümkün olduğunca iyi düzeyde duyması sağlanabilmektedir.

Stj. Dr. Özlem Filiker

Bebeklere işitme testi yapılması neden önemlidir?

Bebeklerde işitme testleri çocuk gelişimi için önemli rol oynamaktadır. Yeni doğan bebeklerde bu testler uygulanarak mevcut olan işitme kaybı tespit edilebilmektedir. Bebeklerde işitme kaybının erken tanısı ile kaybın artması engellenebilmektedir. Aynı zamanda rehabilitasyon da sağlanarak çocuğun konuşmasındaki gelişimin olması gereken en yakın düzeyde tamamlamasına yardımcı olunmaktadır. “Yenidoğan işitme taraması (TOAE)” yapılarak bebeklerdeki işitme sorunları tespit edilebilmekte ve tedavi yolları aranabilmektedir.

Stj. Dr. Özlem Filiker