Nefroloji Bölümü Hakkında

Adres:

U.Ü. Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Görükle Kampüsü / Bursa

Yol tarifi, adresi nerede?

Nefroloji, böbrekler, böbrek hastalıkları ve tedavileri ile ilgili olan bir tıp branşıdır. Nefroloji bilim dalı, nefroloji adını Yunanca kökenli "böbrekler" anlamına gelen "nephros" ile "çalışma" anlamına gelen "ology" kelimelerinin birleşiminden almıştır. Buna göre nefroloji bölümü ve hastalıkları üzerine görev alan nefrolog ise böbrek hastalıklarının ve böbrek sağlığı konusunda uzmanlaşmış-eğitim almış olan doktordur.

Nefroloji tıbbi bilim dalı, genel olarak üroloji bölümü ile karıştırılmaktadır. Nefroloji, kronik böbrek yetmezliği, böbrek nakli ve diğer böbrek sağlığı ve hastalıkları üzerine çalışan bir bölümdür. Üroloji bölümü ise erkek ve kadınların üriner sistemlerini, erkek hastaların üreme sistem ve organlarını inceleyen bir branştır. Buna karşın, ayrıca kadın hastaların üreme sistemleri ile ilgili olan "kadın doğum" olarak başka bir bölüm da bulunur. Nefroloji birimi ise daha çok böbrek ve idrar ile ilgili birtakım hastalıkların tanı, teşhis ve tedavisi ile ilgilenmektedir.

Nefroloji Uzmanlık Alanı

Nefroloji uzmanlık alanı, böbrekler ve böbrekler ile ilgili sorun, hastalık ve bozuklukları çalışma alanı içine alır. Dolayısıyla böbreklerin sağlığı, bozuklukları ve hastalıklarıyla ilgili olarak uygun hizmet veren iç hastalıkları tıbbi birimine bağlı olan bir daldır. Buna göre dahili tıp bilimleri içerisinde yer alan bir uygulama alanıdır. Nefroloji, aynı zamanda böbrek hastalıkları uzmanlığı/hekimliği şeklinde de adlandırılır.

Ayrıca hem üroloji hem de nefroloji bölümünün olduğu hastanelerde, hasta kişiler, kronik böbrek yetmezliği, böbrek nakli gereken durumlar gibi böbreklerle alakalı hastalıklarının tedavisi için de nefroloji birimine başvurmalıdır. Nefroloji kliniklerinde, nefrolog uzmanlar tarafından kronik diyaliz hastalarına ya da acil olarak diyaliz gereken kişilere, hemodiyaliz hizmetleri de sunulur.

Hizmetler:

Laboratuvar Testleri, Direkt Üriner Sistem Grafisi, Spot İdrar, Böbrek Ameliyatı, BLD, Böbrek Fonksiyon Testleri, Kreatinin Klirensi, Plazmaferez, İVP, Periton Diyalizi, Amputasyon, Tahlil, Kreatin Kinaz, Kan Tahlili, Diyaliz, Üre, Ürik Asit, Sodyum, Ultrason, Check Up, Kalsiyum, Tomografi

Hastalıklar:

Doğum Sonrası Ödem, Von Hippel Lindau, Diyabetik Nefropati, Disüri, El Şişmesi, Vezikoüreteral reflü, Hemolitik Üremik Sendrom, Boşaltım Sistemi Hastalıkları, Kortikal Kist, Oligüri, Bartter sendromu, Crush Sendromu, Polikistik böbrek, Alport sendromu, Noktüri, Pyelonefrit, Renal Kolik, Üre Yüksekliği, Köpüklü İdrar, Hidronefroz, Hiponatremi, Böbrek Hastalıkları, Böbrekte kist, Nefrotik sendrom, İdrarda Protein, Kreatinin yüksekliği, Ürik asit yüksekliği, Böbrek yetmezliği, Kaçış sendromu, Fmf hastalığı

Nefroloji Doktorları

Uzm. Dr. Nimet Aktaş
Nefroloji,
Prof. Dr. Kamil Dilek
Nefroloji,
Prof. Dr. Mustafa Güllülü
Nefroloji,
Prof. Dr. Mahmut Yavuz
Nefroloji, Dahiliye,
Prof. Dr. Alparslan Ersoy
Nefroloji,
Uzm. Dr. Ayşegül Oruç
Nefroloji,
Uzm. Dr. Abdülmecit Yıldız
Nefroloji,
Uzm. Dr. Cuma Bülent Gül
Nefroloji,
Uzm. Dr. Yavuz Ayar
Nefroloji, Dahiliye,
Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran
Nefroloji,