Mesane Kanseri

Mesane kanseri, idrarda kanama, yanma, sık idrara çıkma bulguları ile kendini gösteren bir hastalık türü olup evrelerine göre tedavi seçenekleri de değişkenlik gösterir.

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane böbreklerde doğan idrarı depolayan organdır. Mesane kanseri orta ve ileri yaşlardaki kadın ve erkeklerde görülen idrarda kanama ile kendini gösteren bir hastalık türüdür. Dünyada da yaygın bir kanser türü olan mesane kanseri özellikle sigara içen erkeklerde meydana gelen mesane kanseri kadınlara oranla 4 kat daha fazla meydana gelmektedir.

Mesane kanserinin ilk bulgusu idrarda pıhtılı kanama şeklinde kendisini gösterir. Bununla birlikte idrarda yanma ve sık idrara çıkma mesane kanseri bulgusudur. Mesane kanserleri ihmal edildiği takdirde idrar yapamama dahil olmak üzere tüm böbrek fonksiyonlarının kaybına gidebilecek kadar bir sürece neden olur. Dolayısıyla idrarda kanama ile gelen bir erkek hastada, ilk akla gelen hastalıkların başında mesane kanseri gelmelidir.

Mesane kanserinin tanısında ultrason ve idrar tahlili ile yol alınırken esas tanıyı koyacak yöntem sistoskopi dediğimiz idrar torbasının içine girilerek tümörün var olup olmadığını bildiren yöntemdir. Kontrol sırasında tümöre denk gelirse transversal tümör rezeksiyonu dediğimiz bir yöntemle mesanedeki tümör alınır. Alınan tümör patolojiye gönderilerek tümörün evresine bakılır.

Tümör yüzeysel ise %70 oranında tedavi edilerek ikinci bir tedavi yöntemine gerek kalmaz. Tümörün büyüklüğü, çeşitliliği, çoğalma hızlı gibi faktörlere bakılarak ek tedaviye ihtiyaç olup olmadığına bakılır. Mesane kanserinde ikinci aşamaya geçmiş tümörler oldukça önemlidir. İkinci aşamadaki tümörlerde (tümörün ilerlemiş evresi) tedavi yönteminin doğru seçilmesi halinde mesane kanserleri tedavisi mümkün olan bir hastalık türüdür. Mesane kanseri tedavisinde BCG aşısı kullanılabilir. BCG dediğimiz verem aşısı kişinin bağışıklık sistemini uyararak mesane  kanserin tekrarlama riskini azaltır.

Mesane kanserinde ölüm oranı hastalığın evresine bağlıdır. Evre 0 da ölüm oranı %1-2 iken evre 4 te ölüm oranı %85 oranındadır. Ölüm oranı kadınlarda daha yüksektir. Mesane kanseri metastaz yapmaktadır. Kemiklere, üreme organlarına, akciğerlere, karaciğere metastaz yapar.

Erkeklerde iki tür mesane kanseri meydana gelmektedir:

 • Ürotelyal Karsinom: Mesane kanserinin büyük çoğunluğu ürotelyal karsinomdur. Kanserin bu türünde %80 oranında tümör kas tabakasına kadar ilerlememiştir.
 • Skuamöz KarsinomBu türde kanser mesane zarını oluşturan hücrelerde başlar. Ürotelyal karsinom türüne göre oldukça az görünmektedir. Hastalarda skuamöz karsinom görülme oranı %2-3 civarındadır.

Mesane Kanseri Evreleri

Mesane kanseri evreleri şu şekildedir:

 • Evre0: Mesane kanserinin başlangıç evresi olup tümörün herhangi bir dokuya veya kasa sıçramadığı evredir. Bu evrede hastanın beş yıl içerisinde hayatta kalma oranı %98’dir.
 • Evre1: Tümörün mesanenin alt kısmındaki dokulara yayıldığı evresidir. Bu evrede hastanın beş yıl içerisinde hayatta kalma oranı yaklaşık olarak %85 civarındadır.
 • Evre2: Kanserli hücrelerin kaslı çeper dokusuna yayıldığı evredir. Bu evrede hastanın beş yıl içerisinde hayatta kalma oranı %60 civarındadır.
 • Evre3: Kanserli hücrelerin mesaneyi kaplayan yağlı dokuya yayıldığı evredir. Bu evrede hastanın beş yıl içerisinde hayatta kalma oranı % 45 civarındadır.
 • Evre4: Kanserli hücrelerin karın bölgesine ulaştığı evredir. Bu evrede tümör vücutta bulunan diğer bölgelere de yayılır. Bu evrede hastanın beş yıl içerisinde hayatta kalma oranı %15 civarındadır.

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Mesane kanseri kötü huylu tümörlerdir. Mesane kanseri her yaşta kişilerde görülebilen ancak yetişkinlerde daha çok meydana gelen mesanenin içindeki hücrelerde başlayan bir hastalık türüdür.

Mesane kanserine yakalanmış hastalarda en belirgin bulgu idrarda kanamanın meydana gelmesidir. Meydana gelen kanama genellikle ağrısız ve pıhtılı (yarı katı şeklindeki sıvı) şekildedir. İdrarda pıhtılı kanama meydana gelmesi tanıda oldukça önemlidir. Ancak bu belirti üriner sistemdeki başka hastalıkların belirtisi olabileceğini unutmamak gerekir.

Bunun dışında mesane kanseri belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Sık sık idrara çıkma
 • İdrarda yanma
 • Devamlı idrar hissinin olması
 • İdrarın parlak kırmızı renkte görünmesi
 • Sırt bölgesinde ağrı hissedilmesi
 • Kasık bölgesinde veya alt karın bölgesinde meydana gelen pelvik ağrısı mesane kanserinin diğer belirtileridir.

Mesane Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Mesane kanseri erkeğe özgü bir hastalık değildir. Erkeklere göre daha az da olsa kadınlarda da görülmektedir. Kadınlar da meydana gelen mesane kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri erkekler de görülen belirti ve tedavi yöntemleri ile aynıdır.

Mesane kanserinin temel 4 sebebi şu şekildedir:

 • Sigara kullanımı
 • Paraziter enfeksiyon
 • Radyasyona maruz kalmak
 • Kimyasal maddelerden kaynaklanır.

Mesane kanserinin en önemli nedeni sanayidir. Sanayi de çalışırken birçok kanserojen maddelere maruz kaldığından dolayı mesane kanseri riski artmaktadır. Özellikle tekstil sanayi, petrol sanayi, ağaç sanayi bölgesinde çalışanlar meydana gelen toz ve kimyasallardan kaynaklı mesane kanserine yakalanma riski oldukça yüksektir.

Mesane kanserinin bir diğer önemli nedeni ise sigara kullanımıdır. Toplumda birçok kişi tarafından bilinmese de sigara mesane kanserine neden olmaktadır. Mesane kanseri hastalarının %80’ı ağır sigara içiciliği söz konusudur.

Sigarada bulunan kimyasal maddeler kan dolaşımına katılarak böbreklerde süzülür. Süzülme sonucunda mesanede bulunan idrara dahil olur. Sigara da bulunan bu kimyasallar mesanede bulunan hücrelerin yapısını bozarak mesane kanserine neden olmaktadır.

Mesane Kanseri Teşhisi

Mesane kanseri 55 yaş üstü kişilerde görülen bir hastalık türüdür. Genç kesimde ise nadir görülür. Erkeklerde kadınlara oranla 4 kat daha fazla görülür.

Mesane kanserinin erken tanısı çok önemlidir çünkü erken tanı ile tedavi de 5 yılda beklenen yaşam süresi %92 oranındadır. Tümörün yakın organlara sıçraması durumunda yaşam beklentisi %45 eğer uzak organlara yayılım var ise yaşam beklentisi maalesef %6’dır.

Mesane kanseri tanısı için en sık kullanılan yöntem sistoskopi denilen kameralı bir boru ile mesaneye idrar yollarından girilip bakılır. Fakat bu işlemin bazı yan etkileri vardır. İşlem sonrası idrar yapmada güçlük yaşanabilir. Bundan kaynaklı olarak bazı hastalarda birkaç günlüğüne sondaj takılır.

Sistoskopi işlemi sonrasında:

 • Birkaç günlüğüne süren ağrılar
 • İşlem sonrası kanama
 • İdrar yolunda travma
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • İşlem sırasında ani hareket sonucu meydana gelen yırtılmalar oluşabilir.

Bundan kaynaklı olarak bu işlemi yapmak istemeyen hastalar için yeni bir tanı yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. Bu yönteme urovysion assay denir.

Urovysion assay testi mesane kanseri olanlarda idrar yoluyla alınan kanser antijenlerini saplayan ağrısız sancısız bir yöntemdir. Mesanede dökülen kanser antijenleri tespit edilir. Bunlar antikor ile bağlanır. Bu bağlanma sonucunda da özel bir mikroskop olan floresan mikroskobu altında parlak floresan renk veren bir antijen antikor birleşmesi kompleksi oluşur. Bu da bize mesanede tümörün ürün olup olmadığını gösterir.

Mesane kanseri tedavisinden sonra bu yöntemin 6 ayda bir yapılması önerilmektedir. Çünkü mesane kanseri tekrarlanabilen bir hastalık türüdür.

Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane kanseri tedavisinde tümörün evresine göre tedavi seçenekleri uygulanır. Erken evre mesane kanserlerinde tedavi seçenekleri tümörün çıkarılması ve immünoterapi yöntemleriyle yapılmaktadır. İleri evre mesane kanserinde ise cerrahi müdahaleye başvurulur.

Tespit edilen tümör mesane kas tabakasına yayılmış ise tümörü çıkarma yöntemi veya immünoterapi yöntemi uygulanır.

Kanserli Hücrelerin Çıkarılması Yöntemi: Tümörün çıkarılması işleminde kameralı bir sistem ile idrar kanalı yoluyla mesaneye inilerek kanserli hücrenin çıkarılması hedeflenir. Kanserli hücrelerin çıkarılması yönteminde kullanılan özel ekipmanın uç kısmında bulunan halka elektrik akımı yardımıyla dokuları yakar. Yapılan işlem sonrasında hastanın idrarında kanama, yanma görülebilir.

İmmünoterapi Yöntemi: İdrar kanalı yoluyla mesane içine yerleştirilen kateter yardımıyla mesaneye BCG(bir bakteri türü) verilir. Buradaki amaç vücudun bağışıklık sistemi uyarılarak kanser hücrelerini yok edilmesidir. Damar yoluyla verilen ilaçlar kanserli hücrenin yüzeyindeki reseptörlere bağlanarak kanserli hücrelerle mücadele eder.

Tümör mesane kas tabakasına yayılması sonucu ise cerrahi müdahale gerekebilir.

Tüm Mesanenin Çıkarılması Yöntemi: Buradaki amaç mesanenin çevresindeki lenf bezleri ile birlikte meselenin çıkarılmasıdır. Açık laparoskopik cerrahi yöntemi uygulanır. Kanserli hücrelerin yayılmasına bağlı olarak erkeklerde prostat kadınlarda ise rahim, yumurtalığın bir kısmı çıkarılabilir.

Erkeklerde prostat kadınlarda ise rahim, yumurtalığın bir kısmının çıkarılması sonucunda çeşitli komplikasyonlar meydana gelir. Erkeklerde sertleşme sorunları meydana gelirken kadınlarda erken menopoz ve kısırlık meydana gelebilir.

Yeni İdrar Kesesi Yapılması Yöntemi: Buradaki amaç idrarın vücut dışına atılmasıdır. İleal konduit, kutanöz kontinan üriner diversiyon yöntemleri ile yapılmaktadır.

İleal Konduit Yöntemi: İnce bağırsaktan bir parça alınır. Alınan parçanın bir ucu üretere (böbrekten gelen idrar kanalları) bağlanırken diğer ucu ciltten dışarı açılacak şekilde yerleştirilerek yapılmaktadır.

Kutanöz Kontinan Üriner Diversiyon Yöntemi: İnce bağırsaktan alınan parça mesane benzeri bir yapı haline getirilir. Daha sonra eski mesanenin yerine yerleştirilir.

Kemoterapi Yöntemi: Kemoterapi yöntemindeki amaç ilaçlarla, büyüyen ve çoğalan hücreleri öldürmektir. Tedavide kullanılan ilaçlar damar yolu veya kateter yardımıyla mesane içine uygulanır. Gerekli görüldüğü takdirde radyoterapi ile birlikte uygulanır. Cerrahi müdahale öncesinde uygulanabilir. Cerrahi müdahale öncesinde uygulanma amacı tümörü küçülterek cerrahi müdahale riskini azaltmaktır.

Radyoterapi Yöntemi: Radyoterapi yöntemindeki amaç radyasyon ile kanser hücreleri öldürmektir. Hasta bir cihaza uzanır. Cihaz hasta etrafında dönmeye başlar. Radyoterapi yönteminde radyasyon ışınları vücut dışından uygulanır. Cerrahi müdahale sonrası kalan tümörlü hücrelere uygulanarak hücreler öldürülür. Radyoterapi yöntemi en son tercih edilen yöntemdir.

Mesane Kanseri Tedavi Edilmezse

Kanserli hücreler mesanenin kas tabakasının yüzey kısmına yayılmış ise tedavisi daha pozitif sonuçlanabilir. Fakat tümör mesane kas tabakasına yayılmış ise cerrahi müdahale gerekebilir. Mesane kanseri tedavi edilmediği takdirde veya tedavisi aksatılırsa kanserli hücreler vücudun diğer organlarına yayılarak çeşitli komplikasyonlara neden olur. Kanserli hücrelerin vücudun diğer organlarına iyice yayılması sonucu hasta ölebilir.

Mesane Kanserine Ne İyi Gelir?

Mesane kanserine en iyi gelecek sigara kullanımını bırakmaktır. Sigarada bulunan kimyasallar en son mesaneye gelir. Bundan dolayı sigara kullanımı bırakılmalıdır. Zengin nitrat içeriği nedeniyle yaşlı hayvanların eti tüketilmemesi ile birlikte sosis, salam, sucuk, pastırma gibi besinlerden uzak durulması mesane kanserine iyi gelecektir.

Bunların yanında brokoli kalsiyum ve lif bakımından zengin bir besin olduğu için kansere iyi gelir. Domates ise barındırdığı lycopene dolayısıyla kansere karşı etkili bir besindir. Ananasın etkin maddesi olan bromelain tümör hücrelerinin gelişmesini durdurmada etkilidir. Nar, elma gibi meyvelerin tüketilmesi de mesane kanserine iyi gelecektir.

Mesane Kanserine Ne İyi Gelmez?

Mesane kanserinin meydana gelmesinde ki en belirgin neden sanayidir. Sanayi de çalışırken birçok kanserojen maddelere maruz kaldığından dolayı mesane kanseri riski artmaktadır. Özellikle tekstil sanayi, petrol sanayi, ağaç sanayi bölgesinde çalışanlar meydana gelen toz ve kimyasallardan kaynaklı mesane kanserine yakalanma riski oldukça yüksektir.

Bundan kaynaklı olarak sanayide çalışmak mesane kanserine iyi gelmez. Bir çok hastalığa neden olan sigara mesane kanserine neden olan en önemli faktörlerden biridir. Tütün ürünlerindeki kimyasallar en son idrar kesesinde toplandığı için sigara kullanımı mesane kanserine neden olmaktadır.

Bunların yanı sıra yağlı, katı besinler mesane kanserine iyi gelmez.

Mesane Kanseri İlaçları

Mesane kanseri ilaçları kemoterapi yönteminde kullanılır. İnvaze olmayan (tümörün dokulara yayılmaması) mesane kanserinin tedavisinde kullanılan ilaçların seçimi ilacın yan etkileri, fiyatı göz önünde bulundurarak yapılır.

Kemoterapi sırasında kullanılan ilaçların yan etkileri belli bir bölgeye ya da sistematik olabilir.

Mesane kanserinin kemoterapi yönteminde kullanılan ilaçları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Thiotepa
 • Doksorubisin
 • Valnurubisin
 • Epirubisin
 • Mitomisin-C mesane kanserine yakalanmış hastaların kemoterapi tedavisi sırasında uygulanan ilaçlardır.

Mesane Kanseri TUR (Transüretral Rezeksiyon) Ameliyatı

TUR ameliyatının amacı mesane duvarının kas tabakasına kadar ulaşmış kanserli hücrelerin çıkarılmasıdır. TUR ameliyatında idrar yolu uç kısmından girilerek herhangi bir kesi işlemi yapılmadan gerçekleştirilir. Ameliyat sırasında üroloji doktoru endoskopi cihazı ile idrar yolu uç kısmındaki delikten girerek mesaneye ulaşır. Mesanede bulunan tümör elektrik akımı kullanılarak kesilip vücuttan alınır. Tümör çıkarıldıktan sonra tümörün alındığı bölge yakılarak ameliyat son bulur.

TUR ameliyatı sonrası mesane içinde kanserli hücreler kalabilir. Kalan kanserli hücreleri yok etmekle birlikte kanserin tekrarlamaması için yaklaşık 8 hafta süreyle haftada bir kez yapılmak üzere mesane içine sonda yardımıyla kemoterapi uygulanır.

TUR ameliyatının yan etkileri hafif olsa da mevcuttur. TUR ameliyatından sonra hasta da idrar yapma sırasında hafif ağrılı kanama meydana gelebilir. TUR ameliyatları mesane tümörü tamamıyla çıkarılsa bile tümör tekrar olabileceği için tekrar yapılabilir. Fakat tekrar yapılan TUR ameliyatları sonucunda idrar yolunda darlık meydana gelebilir.

Hamilelikte Mesane Kanseri

Mesane tümörüne gebelikte oldukça nadir rastlanır. Gebelikte de tümör için risk faktörü sigara kullanımıdır. Hamilelik döneminde rahim büyümesi sonucu idrar torbasına baskı yapar. Baskı sonucunda meydana gelen sık sık idrara çıkma sorunu normal bir durum kabul edilmektedir. Fakat idrarda yanma, kasıklarda ağrı, idrarın kırmızı parlak renk görünümü vermesi gibi belirtileri denk gelirse bu durum normal değildir. Bu tür belirtilerin meydana gelmesi durumunda hemen bir üroloğa görünmek oldukça önemlidir.

Aksi takdirde enfeksiyondan kaynaklı olarak yüksek ateş meydana gelebilir. Yüksek ateşten kaynaklı rahimde kanamalar meydana gelerek düşüğe neden olabilir.

Mesane Kanseri için Hangi Doktora Gidilir?

Halk arasında idrar torbası kanseri olarak da bilinen mesane kanserinin bulguları şu şekildedir:

Sık sık idrara çıkma, idrarda yanma, devamlı idrar hissinin olması, idrarın parlak kırmızı şeklinde görünmesi, sırt bölgesinde ağrı hissedilmesi, kasık bölgesinde veya alt karın bölgesinde meydana gelen pelvik ağrısı gibi bulguların meydana gelmesi halinde alt yapı bakımından yeterli bir hastanenin Üroloji bölümüne gidilmelidir.

İdrarda kanamanın meydana gelmesi sadece erkeklere özgü değildir. İdrarda kanama kadınlarda da meydana gelmektedir. Kadınlarda idrar da kanamanın meydana gelmesi sonucu ilk olarak Üroloji bölümüne görünmeleri gerekmektedir.

Mesane kanseri belirtilerinin meydana gelmesi sonucunda mutlaka bir Üroloji uzmanına muayene olunmalıdır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
9
1
Makeleyi Paylaşın

Mesane kanseri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Mesane Kanseri Öldürür Mü?

Mesane kanseri tedavi edilmediği takdirde veya tedavisi aksatılırsa kanserli hücreler vücudun diğer organlarına yayılarak çeşitli komplikasyonlara neden olur. Kanserli hücrelerin vücudun diğer organlarına iyice yayılması sonucu hasta ölebilir. Bundan kaynaklı olarak mesane kanserinin öldürücü etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.

Stj. Dr. Bahattin Kavşut

Mesane Kanseri Nereye Metastaz Yapar?

Özellikle kanserin son evreye kadar tedavi edilmemiş olması veya tedavisinin geciktirilmesi sonucunda kanserli hücreler önce mesane kas tabakasının yüzeyine sonra kas tabakasına doğru ilerleyerek başka organlara yayılır. Mesane kanseri kemiklere, lenf bezlerine, karaciğere, akciğere ,üreme organlarına metastaz yapar.

Stj. Dr. Bahattin Kavşut

Mesane Kanseri Kaç Yıl Yaşar?

Mesane kanseri erkeklerde daha çok meydana gelse de kadınlarda daha ölümcüldür. Kanserin evresi, hastanın durumu, tedavinin vereceği sonuca göre hayatta kalma oranı değişir. Kanser birinci evrede ise hayatta kalma oranı %98 iken kanser son evresinde ise hayatta kalma oranı %15 tır.

Stj. Dr. Bahattin Kavşut

Mesane Tümörü İyi Huylu Olabilir Mi?

Mesane tümörü iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılır. Fakat iyi huylu tümör oldukça nadir görülür. Bu durumdan kaynaklı olarak görüntülenme yöntemlerinde mesanede kit tespit edildiğinde kötü huylu tümör olarak kabul edilip ona göre yaklaşılır.

Stj. Dr. Bahattin Kavşut

Mesane Kanseri Tekrarlar Mı?

Mesane kanseri tekrarlanabilen bir kanser türüdür. TUR ameliyatı sonrası mesane içinde kanserli hücreler kalabilir. Kalan kanserli hücreleri yok etmekle birlikte kanserin tekrarlanmaması için yaklaşık 8 hafta süreyle haftada bir kez yapılmak üzere mesane içine sonda yardımıyla kemoterapi uygulanır.

Stj. Dr. Bahattin Kavşut

Mesane Kanseri Tamamen İyileşir Mi?

Mesane kanseri tedavisinde geç kalınmazsa, tümörün başka bölgelere metastaz yapmasına engel olunursa tamamen iyileşmesi mümkündür. Fakat mesane kanseri tekrarlanabilen bir kanser çeşididir. Bundan dolayı hastanın tedavisi olumlu sonuçlansa da kanserin her hastada tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz.

Stj. Dr. Bahattin Kavşut

Mesane Kanseri Metastaz Yapar Mı?

Kanser çeşitlerinin genelinde olduğu gibi mesane kanseri de metastaz yapar. Özellikle kanserin son evreye kadar tedavi edilmemiş olması veya tedavisinin geciktirilmesi sonucunda kanserli hücreler önce mesane kas tabakasının yüzeyine sonra kas tabakasına doğru ilerleyerek başka organlara yayılır.

Stj. Dr. Bahattin Kavşut