Hemanjiom

Hemonjiom, küçük kan damarlarının normalden fazla çoğalması ve bir yumru, şişkinlik oluşturmasıdır. Tüm türlerinde tedaviye ihtiyaç yoktur türüne göre tedavi yöntemi uygulanır.

Hemanjiom Nedir?

Hemanjiom, küçük kan damarları anormal bir oranda çoğalmaya başladığında ve bir kütle veya yumru oluşturduğunda ortaya çıkar. Birden fazla hemanjiom olması mümkündür. Hemanjiom genellikle kan damarı hücre tiplerinden türetilen iyi huylu bir damar tümörüdür. Hemanjiomların çoğu cildin yüzeyinde veya hemen altında görülür. Genellikle vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir, ancak en sık yüz, boyun, kafa derisi, göğüs veya sırtta görülür ve renk, şekil ve boyut bakımından büyük ölçüde değişebilir.

Hemanjiomlar büyüdüğü ve değiştiği için bunlara tümör denir, ancak bunlar bir tür kanser değildir. Hemanjiom vücuttaki diğer yerlere veya başka insanlara yayılmaz.

En yaygın olanları infantil hemanjiomlar ve konjenital hemanjiomlardır. Nodül görme veya solunuma müdahale etmediği veya nadiren iç hemanjiom vakalarında diğer tıbbi sorunlara neden olmadığı sürece hemanjiom tedavisi genellikle gereksizdir.

Bununla birlikte, bazı hemanjiomlar şekil değiştirebilir ve birçok insan kozmetik nedenlerle doktor bakımı ister. Hemanjiom vakalarının çoğunda, tedavi cerrahi değildir. Ameliyatın gerekli olabileceği durumlar arasında kas veya kemikte derin olan tümörler veya ciltte görme, nefes alma veya yemek yeme ile ilgili sorunlara neden olan tümörler bulunur.

Birkaç farklı hemanjiom türü vardır. Daha yaygın türlerden bazıları aşağıda açıklanmaktadır:

 • İnfantil hemanjiomlar: Çocuklarda en sık görülen benign (iyi huylu) tümördür. Genellikle ‘çilek lekeleri’ olarak adlandırılan kan damarlarından oluşurlar ve kızlarda erkeklerden daha yaygındır. Genellikle 4-6 haftalık bebeklerin cildinde görülürler. Birkaç aya kadar çabuk büyürler ve daha sonra başka sorun olmadan küçülürler gerilerler, ancak bazıları yara olabilir ve ağrılı olabilen kabuklar oluşturabilir. Konumlarına ve boyutlarına bağlı olarak, şekil değiştiriyor da olabilirler.Nadiren, merkezi sinir sistemi veya omurga bozuklukları ile ilişkili olabilirler. Karaciğer, hava yolu veya beyin gibi vücudun iç organlarında da ortaya çıkabilirler.
 • Hemanjiomun rengi deride ne kadar derin olduğuna bağlıdır. Yüzeysel  hemanjiomlar parlak kırmızı olma eğilimindedir; derin hemanjiomlar genellikle mavi veya mordur; karışık hemanjiomların hem yüzeysel hem de derin renkleri olabilir.
 • Konjenital hemanjiomlar: Daha sonra ortaya çıkan infantil hemanjiomlardan farklı olarak doğumda ciltte bulunur. Doğumda tamamen oluşurlar, yani bir çocuk doğduktan sonra, infantil hemanjiomların yaptığı gibi büyümezler. İnfantil hemanjiomlardan daha az yaygındır. Konjenital hemanjiomlar pembeden maviye kadar renklendirilebilir. Konjenital hemanjiomlar küçülüp kaybolmalarına veya küçülmemelerine ve kaybolmamalarına veya kısmen küçülmelerine göre sınıflandırılır.
 • Kılcal hemanjiom: Bu en yaygın hemanjiom türüdür. Boyut ve çapta normal, ancak sayıca yüksek olan küçük kılcal damarlardan oluşur. Bu kılcal damarlar; ince, bağ dokusu ile bir arada tutulan sıkıca paketlenmiş bir grup oluşturur. Kılcal hemanjiomlar göz kapaklarında, göz yüzeyinde olabilir. Bu olduğunda, hemanjiom gözün normal gelişimine müdahale edebilir. Ambliyopi (tembel göz) ve glokom dahil görme problemlerine de yol açabilir.Deride geliştiğinde, kılcal hemanjiom genellikle "yüzeysel" olarak adlandırılır. Cildin yüzeyine yakın olmaları nedeniyle, kılcal hemanjiomlar tipik olarak parlak kırmızı renktedir. Küçük veya büyük boyutta olabilirler ve cilde düz, yükseltilmiş veya bir nodül ( normal olmayan doku büyümesi) olarak dışarı çıkabilirler. 
 • Kavernöz hemanjiom: Kılcal hemanjiomun aksine, kavernöz hemanjiom genişleyen daha büyük kan damarlarından oluşur. Kan damarları, kılcal hemanjiomdaki kadar yakın değildir ve aralarındaki boşluklar kanla doldurulur. Kavernöz hemanjiomlar cildin daha derin katmanlarında veya göz çevresinde bulunur. Deride geliştiklerinde, kavernöz hemanjiomlara genellikle "derin" denir ve bazen ilk olarak cildin altında mavimsi bir şişme olarak görülür. Kılcal hemanjiomlar gibi, bu tip de büyük ölçüde değişir ve vücutta meydana gelebilir.
 • Bileşik hemanjiom: Bazı hemanjiomlar kılcal ve kavernöz tiplerin bir karışımıdır.
 • Lobüler kapiller hemanjiom (piyojenik granülom): Bu küçük, kırmızı yumrular genellikle ellerde, yüzlerde ve kollarda görülür. Çok fazla kan damarı içerdikleri için kolayca, çoğu zaman hafif temasla kanarlar. Bu tip hemanjiom bazen "hamilelik tümörü" olarak da adlandırılır, çünkü genellikle hamilelik sırasında, genellikle burun ve ağızda görülürler.
 • Kas, Kemik ve İç Organlarda Hemanjiomlar: Cildin hemanjiomları kadar yaygın olmasa da, hemanjiomlar kas ve kemik de dahil olmak üzere diğer dokularda da gelişir.
 • Kas içi hemanjiom: Kas dokusundaki hemanjiomlar her yaşta gelişebilir, ancak çoğu zaman genç yetişkinlerde görülür. Kapiller hemanjiomlar kasta kavernöz ve bileşik tiplerden daha yaygındır. Herhangi bir kas tutulabilir.Kas içinde bulundukları için, bu hemanjiomlar genellikle görünür bir işaret göstermez, ancak bazıları aktivite ile tümör bölgesinde şişmeye neden olabilir. Bu tümörler genellikle ağrılıdır ve tedavi gerektirir.
 • Kemik hemanjiomu: Kemiklerde meydana gelen hemanjiomlar tipik olarak kafatası veya omurgada görülür ve en sık 50-70 yaşlarında görülür. Kılcal ve kavernöz tipler kemikte en sık görülen hemanjiomlardır. Yüzeyde büyüyebilir veya bir kemiğin merkez kanalının derinliklerine inebilirler. Tipik olarak semptomlara neden olmadıklarından, bu tümörler genellikle bir röntgen veya MRI görüntüsü başka bir amaçla alındığında tesadüfen bulunur.
 • Vertebral hemanjiyomlar en yaygın iyi huylu vertebral tümörlerdir. Genellikle asemptomatiktirler (semptomlara neden olmazlar) ve başka nedenlerle görüntüleme üzerindeki karakteristik özellikleri nedeniyle tesadüfen saptanırlar. Çoğu zaman, küçük hemanjiyomlar radyografilerde görüntülenemez ve BT veya MRI gibi daha ileri görüntüleme gerektirebilir. Vertebral korpusun (omurların gövdesi) çökmesi veya sinirlere bası yapması, ağrının klasik nedenlerinden bazılarıdır. Egzersize başlama, ev işi ve benzeri aktivitedeki bir artış, vertebral hemanjiyomun ağrılı olmasına neden olabilir. Semptomları olmayanlar için tedavi gereksizdir ancak semptomlara neden oluyorsa; tümöre kan akışını durdurma (embolizasyon), tümörün cerrahi olarak çıkarılması ve radyasyon tedavisinin bir kombinasyonu seçilebilir.
 • İç organ hemanjiomu: Yaygın olmasa da, hemanjiomlar iç organlarda, çoğunlukla karaciğer ve bağırsaklarda gelişebilir. Kemikte bulunan hemanjiomlar gibi, iç organlardaki hemanjiomlar da başka bir amaçla testler sırasında tesadüfen bulunur. Semptomlara neden olmadıkları sürece, bu hemanjiomlar herhangi bir tedavi gerektirmez.

Karaciğer hemanjiyomuna hepatik hemanjiyom veya kavernöz hemanjiyom da denir. İyi huylu bir tümördür. En sık görülen karaciğer tümörüdür ve genellikle semptomsuzdur ve tesadüfen radyolojik görüntüleme ile teşhis edilir. Karaciğer hemanjiyomlarının doğuştan kaynaklandığı düşünülmektedir. Önemli komplikasyonlara neden olabilecek büyük karaciğer hemanjiyomu dahil olmak üzere çeşitli alt tipler vardır.

Karaciğerin hemanjiyomları çok nadiren semptomlara neden olur, çünkü genellikle küçük boyutludurlar. Bununla birlikte, daha nadiren, insanlar karaciğerlerinde çoklu hemanjiyomlara sahip olabilirler. Ayrıca daha büyük hemanjiyomlara sahip olabilirler. Bir hemanjiyom çapı 4 cm'den büyükse, aşağıdaki semptomlara neden olabilir:

 • Karın rahatsızlığı ve şişkinlik
 • Mide bulantısı
 • İştah kaybı
 • Ağrı
 • Az miktarda bile yemek yedikten sonra tokluk hissi

Şiddetli vakalarda, daha büyük bir hemanjiyom yırtılabilir (rüptüre olabilir). Bu organ fonksiyonuna müdahale edebilir ve karında kanama veya yaygın kan pıhtılaşmasına neden olabilir. Kalp yetmezliğine yol açabilir ve ölümcül olabilir. 

Bazı durumlarda, karaciğer hemanjiyomları doğumdan itibaren mevcut olabilir, ancak sonradan da gelişebilirler. 30-50 yaşları arasındaki kişilerde daha sık görülür ve kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. Genellikle tedaviye ihtiyaç duymaz ve tedavi edilmeyen karaciğer hemanjiyomları olan kişilerin karaciğer kanseri geliştireceğine dair bir kanıt yoktur. Bununla birlikte, konumlarına, boyutlarına ve sayılarına bağlı olarak, tedavi gerektirebilir.

 • Dilde hemanjiyom Kanamaya, solunum zorluğuna, ağrıya, çiğneme ve konuşma zorluğuna neden olan iyi huylu bir vasküler (damar) tümördür; ve nadiren görülür. 
 • Hemanjioblastom: Çoğunlukla beynin en alt kısmında, beyin sapı ve beyincikte bulunur. Bununla birlikte, serebral hemisferlerde (her iki beyin yarımküresi), omurilikte ve hatta retinada (gözün en iç tabakası) da ortaya çıkabilirler. Bu tümörler iyi huyludur ve yavaş büyür. Tipik olarak çevredeki sağlıklı dokulara sıçramazlar. Tek veya çoklu tümörler mevcut olabilir.
 • Hemanjioperitom: Meninkslerde (beyin ve omuriliği saran zar tabakası) ortaya çıkar. Bunlar nadir tümörlerdir. Beyni istila etmezler, ancak bölgesel olarak tekrarlayabilir veya vücudun başka bir yerine yayılabilir (kemik, akciğer ve karaciğer). Hemanjioperitom belirtileri tümörün konumuna bağlıdır. Çoğu hastada genellikle tanı konulmadan az bir süre önce semptomlar görülür.

Hemanjiom Belirtileri

Hemanjiomlar genellikle ağrısız, ciltte, dudaklarda veya ağız içinde kırmızı ila mavi renkli lezyonlardır. Genellikle dokunmakla yumuşaktır. Yüzeysel lezyonlar, özellikle bir yere çarpılırsa veya yaralanırsa, kanayabilir veya yaralara dönüşebilir.

Hemanjiomların çoğu birkaç ay büyür, sonra yavaşça küçülür. Hemanjiom vücut işlevlerini (görme ve nefes alma gibi) etkiliyorsa, sık sık kanarsa veya deriden koparsa (ülserasyon) sorunlara neden olabilir ve tedavi gerektirebilir.

Kastaki derin hemanjiomlar, hemanjiom çevresinde aktivite ile birlikte artan şişkinliğin yanı sıra ağrıya neden olabilir.

Kemiklerde hemanjiomlar kemiğin ağrısına ve genişlemesine neden olabilir.

Hemanjioblastomun en sık görülen semptomları arasında baş ağrısı, bulantı ve kusma, yürüme bozuklukları bulunur.

Hemanjiom Nedenleri

Hemanjiomların neden geliştiği tam olarak anlaşılmasa da, farklı hemanjiom türleri farklı nedenlerle ilişkilidir. Örneğin; infantil hemanjiomlar, bebeğin ana karnında gelişimi sırasında ortaya çıkan vasküler sistemin gelişimindeki hatalardan kaynaklanır, ancak birçok durumda hataya neden olan olay tanımlanamaz. 

Bazı hemanjiomlar bir yaralanmadan sonra gelişir, ancak bir yaralanmanın hemanjiomlara neden olup olmayacağı kanıtlanmamıştır. Bazı hemanjiomlar hamilelik ile gelişir ve daha sonra kaybolur. Bazı hemanjiomlar genetik anormalliklerle ilişkilidir.

Hemanjiomların gelişimi ile herhangi bir meslek, kimyasal madde veya radyasyona maruz kalma gibi kanıtlanmış bir bağlantı yoktur. Ek olarak, hamilelik sırasında bilinen hiçbir yiyecek, ilaç veya aktivitenin bir bebekte hemanjiom oluşturduğu bilinmemektedir.   

Hemanjiom Teşhisi

Hemanjiomlar diğer vasküler malformasyonlarla (damar anormallikleri) karıştırılabilir. Tedavi, lezyonun hemanjiom veya başka bir malformasyon tipi olmasına bağlı olarak önemli ölçüde değişebileceğinden, kapsamlı bir doktor muayenesi önerilir. 

Fizik muayeneden önce doktorunuz sizinle genel sağlığınız ve şu anki durumunuz veya ebeveyn iseniz çocuğunuzun durumu hakkında konuşacaktır. Lezyonun iyi bir geçmişini, özellikle kitlenin ne kadar süredir orada olduğunu ve zaman içinde değişip değişmediğini öğrenmek isteyecektir. Doktorunuz hangi semptomların (ağrı, kızarıklık gibi) olduğunu ve semptomların ne zaman başladığını bilmek isteyecektir.

Fizik muayene sırasında doktorunuz hemanjiom lezyonunun tam olarak nerede bulunduğunu, nasıl hissettiğini ve belki de ciltteki çevredeki değişiklikleri not edecektir. 

Cildin bir hemanjiyomu genellikle görünümü ile tanınır. Hemanjiyomun tipine (konjenital veya infantil) ve yerine bağlı olarak, hemanjiyom hakkında daha fazla bilgi edinmek için daha fazla test gerekebilir. Nadiren hemanjiyom, böbrekler, akciğerler, karaciğer veya beyin gibi bir organda büyüyebilir.

Doktorlar hemanjiomları sıklıkla sadece tıbbi öykü ve fizik muayeneye dayanarak teşhis edebilse de, görüntüleme testleri yardımcı olabilir. Görüntüleme ve doku testleri doktorunuzun hemanjiomu, diğer vasküler malformasyon ve yumuşak doku tümörlerinden ayırmasına yardımcı olur.

Ultrason: Hemanjiyomun boyutunu incelemek için ses dalgası teknolojisini kullanan ve hemanjiomun içinden ne kadar kan aktığının görülmesini sağlayan bir görüntüleme testidir.

Röntgenler ve bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları: Bu testlerde eğer kemik gibi yoğun yapılarda bulunan hemanjiomun kalsifikasyonları (kalsiyum birikimi) varsa kavernöz hemanjiomu gösterebilir. Bu kalsifikasyonlara flebolit denir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları: Bu taramalar hemanjiom gibi yumuşak yapıların net görüntülerini oluşturabilir. Hemanjiyomunun ne kadar büyük olduğunu ve yakındaki kaslar, sinirler, kemikler ve diğer kan damarlarıyla ilişkisini gösteren yüksek çözünürlüklü taramadır.

Anjiogram: Bu testte, hemanjiomun bir x-ışını görüntüsünde görünmesini sağlayan, kan dolaşımına zararsız bir madde enjekte edilir.

Biyopsi: Bazen, hemanjiomları diğer tümörlerden ayırmak zor olabilir ve hemanjiom tanısını doğrulamak için biyopsi gerekebilir. Biyopside, tümörün doku örneği alınır ve mikroskop altında incelenir. Dokuya mikroskop altında bakmak, tümörün gerçekten bir hemanjiom olup olmadığını ve hangi alt tipte olduğunu anlamanın en iyi yolu olabilir.

Biyopsi sırasında doktor, bölgeyi uyuşturup numune almak için bir iğne kullanarak lokal (bölgesel) bir anestezi uygulayabilir. Biyopsiler küçük bir operasyon olarak da yapılabilir.

Kan testleri: Birden fazla tümör varsa veya semptomlar belirli bir hastalık ile ilgiliyse, doktor genetik analiz için kan testleri önerebilir. 

Hemanjiom Tedavisi

Hemanjiyom tedavisi lezyonun yeri, büyüklüğü ve şiddetine bağlıdır. Tüm hemanjiyomların tedaviye ihtiyacı yoktur. Ancak görme problemlerine neden olmadıklarından emin olmak için göz yakınındaki hemanjiyomlar izlenmelidir. Vücuttaki hemanjiyomlar çok büyürler veya ağrıya neden olurlarsa tedavi gerekebilir. Bu hemanjiyomlar için tedavi seçenekleri; hemanjiyomun cerrahi olarak çıkarılması, hasarlı organın veya bölgenin cerrahi olarak çıkarılmasıdır.

Karaciğerin hemanjiyomlarında, hemanjiyom için ana kan damarının bağlanması bir seçenek olabilir. Bu işleme, seçici hepatik arter embolizasyonu veya hepatik arter ligasyonu denir.

Hemanjiyom semptomlara neden oluyorsa, çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur.

 • Gözlem: Hemanjiyom herhangi bir tedavi gerektirmese de, değişiklikleri izlemek için doktoru düzenli olarak ziyaret etmek önemlidir.
 • İlaç tedavisi
 • Kompresyon tedavisi: Hemanjiyom ile ilişkili şişliği azaltmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte, hemanjiyomu ortadan kaldırmaz.
 • Embolizasyon: Bu prosedürde, tümöre kan akışı kapatılır. Bu, hemanjiomun kan damarlarını tıkayarak kan akışının durdurulduğu bir tedavidir.
 • Skleroterapi, damarları kapatmak için kimyasal maddelerin kullanıldığı benzer bir prosedürdür. Bu prosedürler tümörün küçülmesinde ve ağrının azaltılmasında çok yardımcı olabilir. Bununla birlikte çoğu zaman tümör, bu prosedürlerden sonra zamanla kan akışını yeniden başlatacaktır. Embolizasyon bazen ağır kan kaybı riskini azaltmak için ameliyattan önce de kullanılır.
 • Lazer tedavisi: Bazı hastalar için, lazerler bir tümörün çıkarılmasında, tümörün diğer tedaviler için hazırlanmasında veya ağrının ve diğer istenmeyen semptomların azaltılmasında yardımcı olabilir. Tümörün büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak, birden fazla lazer tedavisi gerekebilir. Lazer tedavisi tipik olarak cildi içeren hemanjiyomlara ayrılmıştır.

Hemanjiom Tedavi Edilmezse

Tek bir küçük hemanjiyom genellikle tedavi gerektirmez. Muhtemelen kendi kendine kaybolacaktır. Hemanjiyomlar kanserli hale gelmezler. Bununla birlikte, bazı vakalarda ülser veya yara gelişen cilt hemanjiyomları veya dudak gibi yüzün belirli bölgelerinde olanlarda, hayati organların yakınında olup nefes alma, görme, duyma gibi hayatsal fonksiyonlarda aksaklık meydana getiren hemanjiyomlar tedavi gerektirir. 

Eğer nefes almayı engelliyorsa solunum yetmezliğine, görmeyi etkiliyorsa ambliyopi (göz tembelliği )veya glokoma (göz tansiyonu) neden olabilir. Şiddetli vakalarda, daha büyük bir hemanjiyom yırtılabilir. Bu organ fonksiyonuna müdahale edebilir ve karında kanama veya yaygın kan pıhtılaşmasına neden olabilir. Kalp yetmezliğine yol açabilir ve ölümcül olabilir. Bu nedenle bir doktor takibinde olmak ve yalnızca tedavi gerektiren hemanjiomların tedavisiz kalmaması gerekmektedir.

Hemanjioma Ne İyi Gelir?

Bebeklerde bez alanı doğal olarak ılık ve nemlidir, bu nedenle her bez değişiminde hemanjiyom üzerine doktorun önerdiği suya dayanıklı kremleri uygulayın. Islak mendiller tahriş edici olabilir, bu nedenle daha iyi bir alternatif nemli pamuklu mendiller kullanmaktır.

Cildin geri kalanı gibi, hemanjiyomların güneşten korunmaya ihtiyacı vardır, bu nedenle maruz kalan tüm ciltlerde yüksek faktörlü bir güneş kremi kullanın.

Hemanjiyomun yüzeyine günde iki kez hafifçe sürülen bir nemlendirici kurumasını durdurabilir.

Göz yakınındaki hemanjiyomların görme üzerinde uzun süreli etkileri olabilir, bu nedenle uzman bir göz doktorunun bunları kontrol etmesi gerekir. 

Hemanjioma Ne İyi Gelmez?

Hemanjiyomun yüzeyi hassastır ve kuruyabilir, bu yüzden köpük banyosu kullanmaktan kaçının, herhangi bir sabun veya şampuanı dikkatlice durulayın ve daha sonra alanı hafifçe silin. 

Hemanjiom İlaçları

Hemanjiyomları tedavi etmek genellikle gerekli değildir çünkü zamanla kendi başlarına gerilerler. Ancak bir hemanjiyom görmeyi etkiler veya başka sorunlara neden olursa, tedaviler ilaçları veya lazer cerrahisini içerir:

Beta bloker ilaçları: Hemanjiyomun tipine ve büyüklüğüne bağlı olarak önerilebilecek bir ilaçtır. Yüzeysel ve infantil (çocukça, bebeksi) hemanjiyomlar gibi belirli tipler için, beta blokerler lezyonun büyümesini yavaşlatmak amacıyla oral olarak (hap şeklinde) verilebilir. Oral propranolol, sistemik tedavilere ihtiyaç duyan hemanjiyomlar için ilk seçenektir. Timolol jel gibi beta blokerler, küçük yüzeysel hemanjiyomlar için kullanılabilir. Daha küçük ülserleşmiş hemanjiyomların tedavisinde de rol oynayabilirler. Bu ilaç, bir sağlık uzmanının bakımı altında uygun şekilde kullanıldığında genellikle güvenli kabul edilir.

Kortikosteroid ilaçlar (Anti-enflamatuar): Bir hemanjiyom burun, dudak veya göz kapakları gibi hayati yapıların yakınında büyüyorsa, beta bloker tedavilerine cevap vermeyen veya kullanamayan hastalar varsa doktor steroid önerebilir. Steroidler sıklıkla hemanjiomun büyümesini yavaşlatmak ve iltihabı durdurmak için kullanılır. İlaçlar doğrudan hemanjiyom içine enjekte edilebilir veya oral yoldan verilebilir. Yan etkiler cildin zayıf büyümesini ve incelmesini içerebilir.

Burada verilen herhangi bir tıbbi bilgi, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle mutlaka bir doktor tarafından reçete edilmeden ilaç veya farklı bir tedavi kullanmamalısınız.

Hemanjiom Ameliyatı

Lazer: Cildin üst katmanlarındaki hemanjiyomları gidermek için veya kızarıklığı azaltmak ve görünümü iyileştirmek için lazer tedavisi kullanabilir. Bazen lazer ameliyatı küçük, ince bir hemanjiyomu çıkarabilir veya bir hemanjiyomdaki yaraları tedavi edebilir.

Cerrahi: Lezyon onu çevreleyen sağlıklı dokuları tahrip ediyorsa, hemanjiyom için cerrahi önerilebilir. Bazı durumlarda, bir hemanjiyom cerrahi tedaviyi düşünecek kadar şiddetli ağrılı semptomlara neden olabilir.

Hemanjiyomu cerrahi olarak çıkarma prosedürüne eksizyon denir. Genel anestezi sizi uyutmak için kullanılır, daha sonra doktorunuz cildinizde bir kesi yapar ve tümörü keser. Doktorunuz bölgeyi basınçlı bir bandajla sarar ve iyileşmenize rehberlik etmek için aktivite kısıtlamaları hakkında özel talimatlar verir.

Hemanjiyomu çıkarmak için yapılan ameliyatın en sık görülen komplikasyonu kanamadır.

Hemanjiyomların, tümörün tipine ve yerine bağlı olarak ameliyattan sonra tekrarlama eğilimi yüksektir.

Hamilelikte Hemanjiom

Hemanjiyomlar hamilelik sırasında herhangi bir organda veya sistemde ortaya çıkabilir. Hamilelik sırasında ortaya çıkan bu tümörlerin kesin sebebi bilinmemektedir. Hamilelikte, bu vasküler tümörler ilk olarak orta trimesterde (ikinci üç aylık dönemde) ortaya çıkar, doğuma kadar yavaş yavaş büyür ve sonra genellikle doğum yaptıktan sonraki yaklaşık 6 haftalık süreçte geriler. Hamilelikten sonra tamamen kaybolabilir veya kalıcı olarak kalabilirler.

Daha önceki bir hamilelik sırasında hemanjiom oluşmuşsa ve herhangi bir tedavisinin yapılmadığı bazı durumlarda, hemanjiom sonraki hamilelikler sırasında tekrarlayabilir veya büyüyebilir. Tekrarlayan kanama olaylarına neden olan herhangi bir hemanjiyom, operasyonla çıkarılmalıdır.

Çocuklarda Hemanjiom

Hemanjiyomların çoğu 3 ila 5 yaşları arasında kendi kendine kaybolur ve herhangi bir tedavi gerektirmez. Eğer hemanjiom; konumu nedeniyle nefes alma veya görme gibi hayati fonksiyonları engeller, çocuğun yüz veya diğer vücut görünümünü bozar, enfekte olursa veya kanama olursa tedavi gerektirir. Nasıl tedavi edildiği hemanjiyomun türüne ve diğer ayrıntılara bağlıdır. Tedavi genellikle bir hemanjiyomun büyümesini yavaşlatabilen ve hatta küçülten ilaç yönetimi ile başlar.

Büyük hemanjiyomlar çocuk 8 ila 10 yaşına gelene kadar küçülmeye devam edebilir. Bazen, cildin etkilenen bölgesi, çocuğun cildinin geri kalanından biraz daha hafif olabilir ve cildin yüzeyinde telenjiektaziler (küçük kırmızı damarlar) kalabilir. Bunlar daha sonra bir lazerle tedavi edilebilir.

Bebeklerde Hemanjiom

Hemanjiyom doğumda veya yaşamın ilk veya ikinci haftasında ortaya çıkan parlak kırmızı bir doğum lekesidir. Kauçuk bir yumruya benzer ve ciltteki ekstra kan damarlarından oluşur. Hemanjiyom vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir, ancak en sık yüz, kafa derisi, göğüs veya sırtta görülür. Bir bebeğin hemanjiyomunun (infantil hemanjiyom) tedavisi genellikle zamanla gerilediği için gerekli değildir. 

Cildin hemanjiomları bebeklerde yaygındır. Bazen doğumda bulunurlar, ancak en tipik olarak yaşamın ilk haftalarında veya aylarında ortaya çıkabilir. Çoğu bebek hemanjiomu kılcal hemanjiomdur, ancak kavernöz (boşluklu) hemanjiom ve bileşik tipleri de ortaya çıkabilir. Kızlar erkeklerden biraz daha fazla etkilenir. Kız bebekler, prematüre (erken doğan) bebekler, düşük doğum ağırlıklı bebekler, çoklu doğumlarda (ikizler, üçüzler) daha yaygındır. 

Hemanjiomlar kalıtsal değildir, ancak aileler genellikle bir akrabanın çocukluk döneminde hemanjiom olduğunu söyler, çünkü çok yaygındır. Sadece hemanjiom olması, bebeği sağlık sorunları için yüksek risk altına sokmaz. Ancak hemanjiomlar bazı sendromlarda ortaya çıkabilir.

Kılcal hemanjiyomlar genellikle ilk altı ayda görülür. Deride kırmızı ila kırmızımsı-mor, kabarık lezyonlar olabilir. Ayrıca, görünür kan damarları olan büyük lezyonlar da olabilirler. 

Gözdeki hemanjiyomlar ciddi göz sorunlarına neden olabilir. Büyür veya kontrol edilmezlerse, ambliyopi (tembel göz) denilen zayıf görme gelişimine yol açabilirler. Hemanjiyom gözün kendisini de içeriyorsa, glokom oluşturabilir. Göz küresindeki hemanjiyomlar optik sinire basabilir. Bu görme kaybına yol açabilir.

Bu hemanjiomların çoğu tamamen kendiliğinden küçülür ve tedavi gerektirmez. Bununla birlikte; bazı hemanjiomlar solunum, yemek yeme ve görme gibi hayati fonksiyonlarda sorunlara neden olabilir ve bir türler tedavi gerektirir. Ek olarak, bu tümörler büyüyebildiği ve sıklıkla yüz, boyun ve kafa derisinde göründüğü için, tedavi seçeneklerini belirlerken bir çocuğun dış görünüşü de göz önünde bulundurulmalıdır.

Doğumda mevcut olan hemanjiomlar (konjenital hemanjiom) farklı bir büyüme şekli gösterir. Bu hemanjiomlar doğumda büyüktür ve ilk bir yıl içine tamamen küçülür veya az bir küçülme gösterir.

Hemanjiom için Hangi Doktora Gidilir?

Hemanjiomun görüldüğü vücut bölgesi ve yaş grubuna göre gidilmesi gereken bölümler değişmektedir. Örneğin, çocuk yaş grubunda görüldüyse bir çocuk doktoruna gidilmelidir. Erişkin yaş grubu için, hemanjiomun bulunduğu bölgeye göre; cilt üzerinde ise Dermatoloji, iç organlarda ise Genel cerrahi, göz yakınlarında ise Oftalmoloji gibi bölümlere gidilmelidir.

Ancak yukarda da bahsedildiği gibi çoğu hemanjiomlar yaşa bağlı kendiliğinden gerilemektedir. Semptom oluşturan, rahatsızlık veren, endişe uyandıran bir hemanjiom ise, doktora gidilebilir. Bazen hemanjiomlar tesadüfen rutin kontroller sırasında tespit edilir ve hasta, ilgili hekime sevk edilir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
4
0
Makeleyi Paylaşın

Hemanjiom ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Karaciğerde Hemanjiom Tehlikeli Mi?

Küçük (birkaç milimetre ila 2 santimetre çapında) ve orta (2 ila 5 santimetre) hemanjiyomlar genellikle semptomlara neden olmaz, tehlike arz etmez ancak düzenli olarak bir doktor tarafından takip edilmelidir. Bu tür bir izleme ihtiyaç vardır, çünkü hemanjiyomların yaklaşık %10'u zaman içinde bilinmeyen nedenlerle artabilir.

Dev karaciğer hemanjiyomları (10 santimetreden fazla) genellikle tedavi gerektiren semptomlar ve komplikasyonlar geliştirir. Semptomlar çoğunlukla üst karın ağrısını içerir, çünkü büyük kitle karaciğer dokusunu ve kapsülü çevrelemeye karşı baskı yapar.

Komplikasyonlar hemanjiyomun büyüklüğüne ve yerine bağlıdır ve şunları içerir:

 1. Patlama (kendiliğinden veya fiziksel travmadan)
 2. Mide gibi çevre organlara karşı sıkıştırma (itme) (bir yemeğe başladıktan hemen sonra dolgunluk hissine yol açar); safra kanalları (sarılığa yol açan); veya karaciğer kapsülü ağrıya neden olur.
 3. Tümörün içinde veya dışında karın boşluğuna kanama komplikasyonları
 4. Hemanjiyom içinde kan pıhtılaşması veya kalsifikasyonların (tümörde kalsiyum birikintileri)  gibi komplikasyonlar
Int. Dr. Aycan Karagöz

Karaciğerde Hemanjiom Kansere Dönüşür Mü?

Karaciğer hemanjiyomu, karaciğerde hepatik arter tarafından beslenen kan dolu boşluk kümelerinden oluşan iyi huylu (kanserli olmayan) bir tümördür. Hemanjiyomlar kansere dönüşmez ve vücudun diğer bölgelerine yayılmaz.

Int. Dr. Aycan Karagöz

Karaciğerde Hemanjiom Ağrı Yapar Mı?

Karaciğer hemanjiyomu olan çoğu insanda semptom yoktur ve tıbbi tedavi gerektirmez.

Karaciğer hemanjiyomları nadiren komplikasyonlara neden olur, ancak daha büyük veya çoklu hemanjiyomlar ağrılı veya rahatsız edici semptomlara neden olabilir.

Int. Dr. Aycan Karagöz

Hemanjiom Nasıl Küçülür?

Beta bloker ilaçları hemanjiyom büyümesini durdurmada, hemanjiyom kalınlığını ve hacmini azaltmada ve komplikasyonları önlemede son derece etkili olabilir. Steroidler sıklıkla hemanjiomun büyümesini yavaşlatmak ve iltihabı durdurmak için kullanılır.

Hemanjiyom hızla büyürse veya önemli rahatsızlık veya ağrıya neden olursa, ilaç tedavisi yeterli olmazsa çıkarmak için cerrahi gerekebilir. Hemanjiyomu besleyen kan damarlarının tıkandığı embolizasyon adı verilen bir teknik, büyümesini yavaşlatabilir veya tersine çevirebilir.

Int. Dr. Aycan Karagöz

Bebeklerde Hemanjiom Kendiliğinden Geçer Mi?

Genellikle doğumda bulunmasalar da, hemanjiyomlar bir tür doğum lekesi olarak kabul edilir. Tipik olarak ciltteki bu kırmızı lekeler, çocuğun yaşamının ilk yılında büyür ve daha sonra yavaşça küçülür ve solmaya başlar. Hemanjiyomların gitmesi uzun zaman alabilir ve bazı durumlarda tamamen kaybolmazlar.

Int. Dr. Aycan Karagöz

Ciltteki Hemanjiom Kanarsa Ne Yapmalıyım?

Hemanjiyom kanamaya başlarsa, en az beş dakika boyunca temiz bir bez veya pamukla basınç uygulayın. Kan malzemeyi emerse, üstüne bir tane daha koyun ve basıncı devam ettirin. Beş dakika boyunca bastırdıktan sonra bile kanama devam ederse, en yakın acil servise gidin.

Int. Dr. Aycan Karagöz

Hamilelerde Karaciğer Hemanjiomu Olur Mu?

Gebe kadınlar ve östrojen replasman tedavisi kullanan kadınların büyük bir hemanjiyom gelişme riski daha yüksektir. Bunun nedeni östrojenin karaciğer hemanjiyomlarının büyümesine katkıda bulunabilmesidir.

Int. Dr. Aycan Karagöz