Ter Testi Nedir?

Ter testi, kişilerde aşırı terlemenin varlığını tespit etmek amacıyla klinik hastanelerde yapılan testtir

Genellikle kistik fibrozis varlığını tespit edilmek için yapılan ter testi kimi vakalarda aşırı terlemenin varlığını da tespit etmek amacı ile klinik ve hastanelerde yapılmaktadır. Ter testi oldukça kısa süren ve ağrısız bir işlem olup daha çok yeni doğmuş bebeklerde uygulanır.

Tuz / su dengesinin bozulması nedeniyle kistik fibrozisli kişilerde terdeki tuz içeriği artar. Bu nedenle ter numunelerindeki tuz konsantrasyonu belirlenerek doğru bir şekilde yapılırsa bir kişinin kistik fibrozis olup olmadığı konusunda çok güvenilir bir açıklama yapılabilir.

Yeterince büyük miktarda ter toplayabilmek için, pilokarpin ilacı ve hafif bir akımla kolların veya bacakların bir bölgesindeki deri terlemeye teşvik edilir. Bunun için pilokarpin cilde 5 dakika boyunca gazlı bezle uygulanır. Daha sonra bu noktada yaklaşık 30 dakika ter toplanır. Kullanılan yönteme bağlı olarak, numuneyi inceleyebilmek için belirli bir minimum miktarda ter toplanmalıdır.

Yeterince büyük numunedeki klorür iyonlarının konsantrasyonu daha sonra ölçülür ve değerlendirilir. Klorür iyonu konsantrasyonu 60 mmol / l'den fazla ise tanı kistik fibrozistr. Bunun yanı sıra, yanlış pozitif sonuçları ortadan kaldırmak için bu işlem bağımsız olarak en az iki kez uygulanmalıdır.

Ter Testi Nasıl Yapılır?

Ter testinin uygulama metotlarından ilki moleküler yani genetik testtir. Bu uygulama, kistik fibrozisten şüpheleniliyorsa, yeni doğan bebek kontrolü yoluyla, hastalığa sahip kardeşler tarafından ya da hastalığın diğer klinik kanıtları tarafından gerçekleştirilir.

Genetik test yardımı ile sadece kistik fibroz hastalığı olup olmadığını net olarak teşhis etmek değil, aynı zamanda tam olarak hangi genetik kusurun sorumlu olduğunu da belirlemek mümkündür. CFTR geninin 2.000'den fazla mutasyonu bilinmektedir, her mutasyon farklı semptomlara ve hastalığın farklı bir şiddet derecesine neden olur. En yaygın mutasyon, tipik kistik fibroz ile birlikte F508del'dir.

Potansiyel Fark Ölçümü: Ter testine benzer şekilde, potansiyel fark ölçümü, kistik fibrozda tuz / su dengesinin düzenlenmesinin bozulmasına dayanır. Sofra tuzu, yani sodyum klorür, pozitif yüklü sodyum iyonları ve negatif yüklü klorür iyonlarından oluşur.

CFTR proteini, klorür iyonları için bir çıkış kapısı olarak görüldüğünden, iyon dağılımında bir dengesizliğe neden olur. Etkilenen hücredeki klorür konsantrasyonu ve dolayısıyla negatif yük artar. Bu, hücrenin içinde negatif yüklü ile hücrenin dışında pozitif yüklü arasında, potansiyel fark denilen ölçülebilir bir yük farkına yol açar.

Bu potansiyel farkı, ölçüm elektrotları yardımıyla belirlenebilir. Her iki yöntem de kistik fibrozis semptomlarının mevcut olduğu nadir durumlarda kullanılır, ancak ne ter ne de genetik testler net bir tanı sağlamaz.

Kistik Fibrozis Ter Testi

Kistik fibrozisli kişilerde CFTR mutasyonu, terindeki tuz içeriğini arttırır. 1959 gibi erken bir tarihte, bu bilgi bir teşhis seçeneği olarak ilk kez kullanıldı ve bugün bile ter testi, kistik fibrozis şüphelerini doğrulamak için kullanılan önemli bir metot olarak kullanılmaktadır.

Ağrısız bir şekilde yapılan kistik fibrozis ter testinin hem yanlış pozitif hem de yanlış negatif sonuç riski vardır. En az iki bağımsız ölçümde 60 mmol / L'den (litre başına milimol) fazla ter klorür değerleri ölçülürse, CFTR geninin fonksiyonel bir bozukluğunun kanıtlanmış olduğu kabul edilir. 29 mmol / L veya daha azında kistik fibrozis olası değildir. Değer orta aralık içindeyse, başka teşhis yöntemleri kullanılmalıdır. Ter testi normal değerlerine ilişkin bu veriler klinik yoğunluğuna bağlı olarak birkaç gün içinde sonuç verir.

Bebeklerde Ter Testi

Doğumdan önce fetusta kistik fibrozis hastalığı (prenatal tanı) olup olmadığı belirlenebilir. Hamileliğin 14. ila 16. haftasında amniyotik sıvı örneğinin (amniyosentez) incelenmesi genetik analiz yapılmasını sağlar. Bununla birlikte, böyle bir genetik test yalnızca ebeveynlerde veya akrabalarda kistik fibrozis varsa yapılır

Hastalığın ilk belirtileri bebek doğduktan kısa bir süre sonra görülebilir:

 • İlk dışkı olan mekonyum kalınlaşır ve çok yavaş atılır. 
 • Karın ağrısı ve kötü kokulu dışkı ile birlikte sindirim bozuklukları ortaya çıkar.
 • Bebeğin kilo alımı azalır, bebeğin büyümesi yavaşlar.
 • Ağrılı öksürük, muhtemelen tekrarlayan zatürre ve nefes darlığı hastalığın açık belirtileridir.

Kistik fibrozis tanısını sağlayabilmek için ileri tetkikler yapılır:

 • Terdeki tuz konsantrasyonunu belirlemek için ter testi (pilokarpin iyontoforezi) kullanılır. Artarsa bu bir hastalığı gösterir.
 • Dışkıda artan miktarda yağ ve azalan sindirim enzimi konsantrasyonunun saptanması.

Ter Testi Referans Aralığı

30 mmol / l'nin altında bir klorür iyonu konsantrasyonu ile, tipik kistik fibrozis olası değildir, 30-60 mmol / l'lik bir klorür iyonu konsantrasyonu kesin olmayan aralıktadır, 60 mmol / l'den fazla konsantrasyonlar kistik fibrozis şüphesini doğrular. Teşhisi sağlamak için pozitif sonuçtan sonra ter testi tekrarlanır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
1
0
Makeleyi Paylaşın

Ter Testi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Ter testi neden yapılır?

Ter testi her yaştan insanda kistik fibrozis (KF) teşhisi için yapılabilir ancak genellikle bebeklerde yapılır. Çoğu ter testi, bebekler 2 ila 4 haftalıkken yapılır. Daha büyük bir çocuk veya hiç kistik fibrozis testi yaptırmamış bir yetişkinin, ailede kistik fibrozis veya hastalığın semptomları varsa, kistik fibrozis için ter testine ihtiyacı olabilir, örneğin:

 • Tuzlu tadı olan cilt
 • Sık öksürük
 • Zatürre ve bronşit gibi sık görülen akciğer enfeksiyonları
 • Nefes almada güçlük
 • İyi bir iştahla bile kilo alamamak
 • Yeni doğanlarda doğumdan hemen sonra dışkı üretilmediği durumlarda

Ter testi yapılmaktadır. Yapılan ter testi fiyatı ise işlemin uygulandığı hastane ve kliniğe göre belirlenmekte olup farklılık göstermektedir.

Dr. Murat Doğru

Ter testi nerede yapılır?

Ter testinin yapılması gereken bebeklerde veya yetişkin bireylerde bu işlem genellikle hemen hemen tüm klinik ve hastanelerde yapılabilir. Laboratuvar imkânı bulunan tüm devlet hastanelerinde de bu işlem rahatlıkla yapılabilmektedir. Ter testi yapan devlet hastaneleri laboratuvarları sayesinde bu işlemi otuz dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirebilmektedir.

Dr. Murat Doğru