Anti HCV

Anti HCV, Hepatit C virüsünün bulaşmış olduğu hastaların vücudunda bulunan ve savunma mekanizması tarafından Hepatit C virüsü karşısında geliştirilmiş olan antikorlar için kullanılan isimdir.

Anti HCV Nedir?

Anti HCV, Hepatit C virüsünün bulaşmış olduğu hastaların vücudunda bulunan ve savunma mekanizması tarafından Hepatit C virüsü karşısında geliştirilmiş olan antikorlar için kullanılan isimdir. Bu noktada böyle bir durumun tespit edilebilmesi için, hastalardan kan alınmakta ve alınan numuneler laboratuvar ortamı içerisinde Anti HCV testine tabii tutulmaktadır.

Anti HCV testi ile saptanan değerler, kişide Hepatit C hastalığının olup olmadığına işaret eder. Hepatit C ise karaciğer dokusunda iltihaplanma olmasına yol açan bir hastalıktır. Bu hastalık, virüs kaynaklı ortaya çıkan bir enfeksiyon olarak tanımlanmaktadır. Karaciğerde hasar oluşturan ve siroz hastalığı oluşmasına yol açan Hepatit C virüsünün kişiden kişiye bulaşması ise kan yoluyla olur.

Hepatit C erken bir dönemde tespit edildiği zaman tedavi edilme ihtimali de daha yüksek olan bir hastalıktır. Genel olarak Hepatit C olan hastalar, hamilelik dönemlerinde veya kan bağışında bulundukları zamanlarda teşhis edilebilirler. Hastalık tespiti için testler uygulanır ve çıkan sonuçlara bağlı olarak da bu hastalığın tedavisi planlanır. Eğer hastaya erken süreçte bir akut Hepatit C tanısı konulduysa bu kişiler ilaç ile tedavi edilmektedir. Söz konusu Hepatit C virüsünün kişinin kanında bulunduğuna işaret eden test HCV RNA testleridir.

Anti HCV Değerleri

Anti HCV değerleri, kişilerde Hepatit C hastalığı olup olmadığını göstermektedir. Son aşamalarına kadar belirti vermeyen hastalık, genellikle başka nedenlerle yapılan inceleme sırasında veya kan bağışı ile öğrenilir. Ayrıca şüpheli olan bir kan teması ardından kesinlikle Anti HCV testi uygulanmalıdır.

Toplum içerisinde yaygın şekilde rastlanabilen bir sağlık problemi olan Hepatit C hastalık için anti HCV testi yapılır. Teste göre anti HCV normal değerleri ‘0- 1 IU/ML’ biçiminde belirtilmektedir. Bu noktada test sonuçları, negatif ve pozitif şeklinde şöyle açıklanır:

 • Anti HCV Pozitif: Anti hcv pozitif değeri, vücut içerisinde Hepatit C virüsü karşısında geliştirmiş olduğu antikor varlığını veya diğer bir ifadeyle Hepatit C’nin kişiye bulaşmış olduğunu göstermektedir. Buna göre 0.9 IU/ML olan sınır değer üstünde yer alan bütün değerler, anti HCV pozitifliğini ifade eder. Bu durumda pozitif sonuç olması, kişide Hepatit C rahatsızlığı bulunduğunu; virüsün etkisiz biçimde kişide yer aldığını veya Hepatit C rahatsızlığını atlatmış olduğunu göstermektedir. 
 • Anti HCV Negatif: Farklı testler esnasında veya şüpheli durumlarda gerçekleştirilen Anti HCV testinde negatif sonuç alınması, kişinin söz konusu Hepatit C tarafından enfekte olmadığını göstermektedir. Ama test sonucunun negatif olması, kişide kesinlikle Hepatit C virüsünün bulunmadığının bir göstergesi de olmamaktadır. Bazı durumlarda kişide bir enfekte durumu bulunmasa bile, vücudunda daha Anti HCV antikoru üretilmemiş olabilmektedir. Dolayısıyla test, negatif şeklinde sonuç verebilir. 

Anti HCV Testi Hangi Durumlarda Yapılır?

Anti HCV testi yapılan durumlar, genel olarak hastada Hepatit C hastalığından şüphelenildiği durumlardır. Karaciğere ağır şekilde zarar veren ve kişide siroz hastalığı oluşmasına yol açan Hepatit C virüsünün bulaşma şekli ise kan yoluyla olmaktadır. Uyuşturucu kullanımı veya iyi şekilde sterilize olmamış dövme aletlerinde birden çok sayıda kullanılan iğneler, Hepatit C virüsünün bulaşmasında temel faktör olarak değerlendirilmektedir. Enfekte olmuş durumdaki anne adayından karnındaki bebeğine de bulaşabilen hastalık, ender şekilde cinsel yollar üzerinden de bulaşabilmektedir. Ayrıca idrar, kan ve tükürük dışındaki başka vücut sıvılarının herhangi bir teması sonucunda bulaşma ihtimali de zayıftır ve ender şekilde görülür.

Tüm bu ihtimaller de göz önünde bulundurulduğunda Hepatit C hastalığı ile ilgili herhangi şüpheli bir durum olduğunda hekim tarafından Anti HCV testi yapılmasına karar verilebilir. Test sonucu çıkan değerlere göre ise hastalığın tespiti ve tedavisi konusunda ilerleme sağlanır.

Anti HCV Testi Nasıl Yapılır?

Kişinin vücudunda Hepatit C isimli virüsün oluşup oluşmadığının saptanabilmesi adına yapılan anti HCV testi, şu şekilde yapılmaktadır;

 • Kişiye anti HCV testi yapılması için herhangi bir ön hazırlık yapılması gerekmez.
 • Kişide Hepatit C virüsü olup olmadığının saptanması için kan alımı gerçekleştirilir. 
 • Bu kan numunesi ise kişinin kolunda bulunan bir ven damarı üzerinden alınır.
 • Kan alımı için enjektör iğnesi kullanılır ve kan örneği alınmış olur.
 • Sonrasında ise alınan kan örneği, laboratuvar incelemesi için gönderilir. 
 • Laboratuvar ortamında kan örneği içerisinde antikor araması yapılır. 
 • Sonuçlar ise negatif veya pozitif şeklinde rapor edilir. 
 • Sonuç eğer pozitif ise kişide Hepatit C varlığından ama negatif ise kişinin enfekte olmadığından bahsedilebilir. 
 • Ayrıca sonuç pozitif çıksa bile emin olunması açısından bu testin birkaç kere daha tekrarlanması gerekir. Çünkü test tekrarlandığında ortalama olarak pozitif sonuç almış olan hastaların %30 kadarı, yeni testlerde HCV negatif sonucu almaktadır. 

Çocuklarda Hepatit C ve Anti HCV Testi

Çocuklarda Hepatit C ve anti HCV testi, söz konusu olabilmektedir. Bu durumda hem hastalığın olabilme ihtimalinden hem de buna karşın test yapılabilme ihtimalinden bahsedilebilir.

Kronik Hepatit C enfeksiyonu, oldukça yavaş şekilde seyretmesi sebebiyle çocuk hastalarda karaciğer rahatsızlığı veya hepatoselüler (karaciğerin primer/birincil kanseri) kanser riski, pek de yüksek seviyede değildir. Ancak bu riskleri beraberinde pek getirmiyor olsa da çocuklarda HCV enfeksiyonunda şüpheleniliyorsa test uygulanmaktadır.

Ayrıca HCV pozitif olan anneden doğmuş çocuklarda 1 seneye kadar olan süreçte HCV pozitifliği durumu görülebilmektedir. Henüz anneden çocuğa bulaşma ihtimaline karşı bu durumu azaltabilecek türde bir yöntem bulunmamaktadır.

Dünya üzerinde yaklaşık her sene 60.000 çocuğa annesi tarafından HCV virüsü bulaşmaktadır. Anti HCV testinin uygulanır olması ile beraber anne adayından bebeğe virüs geçme hızları da takip edilebilmektedir. Erken dönem içerisinde enfeksiyonu tespit edip göstermek biraz zordur. Çünkü anti HCV, anne adayından bebek üzerine pasif şekilde geçebilir. Anti HCV pozitif olan annelerden dünyaya gelmiş çocukların, yaklaşık olarak %5 ila 6’sı HCV virüsü taşımaktadır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
1
Makeleyi Paylaşın

Anti HCV ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Anti HCV yalancı pozitiflik nedenleri nelerdir?

Anti HCV, Hepatit C hastalığına karşı kişinin vücudunun geliştirdiği antikorlardır. Bunların saptanması için de kan alımı yapılır ve Anti HCV testi için alınan bu numune laboratuvarda incelenir. Test sonucunun pozitif olması, bu kişinin hepatit c virüsü açısından enfekte durumda olduğuna işaret eder. Ancak pozitiflik durumundan emin olunabilmesi için, birkaç defa bu testin yinelenmesi gerekmektedir. Bunun nedeni ise HCV pozitif sonuç çıkmış olan hastaların ortalama %30 oranında bir kısmının, test tekrarlandığı zaman negatif sonuç alıyor olmasıdır. Bazı durumlarda ise test 3 ila 4 hafta kadar sonrasında yinelendiği zaman, yine aynı seviyede pozitifliğe rastlanabilir. Bu durumda ise interferansa (bir analitin, ölçümü gerçekleştirilen örnek üzerindeki aktivitesi ve konsantrasyonunu değiştiren maddelerin etkileri) bağlı şekilde yalancı pozitiflik durumundan bahsedilebilir. Doğrulama açısından gerekli görüldüğü zaman ise RIBA testi uygulanabilir.

Stj. Dr. Özlem Filiker

Anti HCV ne zaman pozitifleşir?

Anti HCV pozitifleşmesi, bu enfeksiyondan yaklaşık 6 ila 12 hafta kadar geçmesi ardından meydana gelebilen bir durumdur. Bir başka ifadeyle anti HCV testi, kişiye bu virüsün bulaşmasının ardından yaklaşık olarak 10 ila 21 gün geçmesi sonrasında pozitif olmakta ama 90. güne kadar kanda kalır. Bu durum ender de olsa 6. aya kadar uzayabilir. Dolayısıyla bu dönem içerisinde test yapılabilir. Anti-HIV antikorları ise yaklaşık olarak 3 ila 8. haftalar arasında kişinin kanında pozitif olmaktadır.

Stj. Dr. Özlem Filiker

Anti HCV pozitif tedavisi mümkün mü?

Anti HCV pozitif tedavisi yapılabilir bir durumdur. Bu noktada Anti-HCV pozitif ise hastanın Hepatit C virüsü taşıdığı söylenebilir. Hepatit C hastalığı ise ilaçlar sayesinde bugün %100’e yakın bir oranda tedavi edilebilmektedir. Hepatit C hastalığının tedavi edilmesindeki amaç, kalıcı şekilde virolojik yanıt alabilmektir. Kalıcı virolojik yanıt ise hasta kişinin kanı içerisinde hiç virüs kalmamasıdır. Bu noktada kalıcı virolojik yanıt sağlanamayan hastalarda ise yapılan tedavi etkisiz, yani başarısız sonuçlanır. Dolayısıyla virüs, hastanın kanı içerisinde taşınmaya ve kalmaya devam eder. Hepatit C rahatsızlığı erken dönemde yakalanıp bulunduğu zaman ise hastanın tedavi edilme şansı çok daha yüksek olmaktadır.

Stj. Dr. Özlem Filiker

Anti HCV düşüklüğü ve Anti HCV yüksekliği neden olur?

Anti HCV referans aralığı içerisindeki değerler, normal değer olarak adlandırılabilir. Anti HCV normal değerleri ise test sonucunda ‘0- 1 IU/ML’ biçiminde belirtilen bir değer olmaktadır. 0.9 IU/ML değerde olan sınır değer üstünde görülen bütün değerler, kişide HCV pozitiflik durumunu gösterir. Anti HCV düşüklüğü, negatif anlamına gelir. Bu da Hepatit C hastalığının olmadığını göstermektedir. Anti HCV yüksekliği ise pozitiflik anlamına gelir. Bu durumda Anti HCV pozitif olması, kişide Hepatit C hastalığının olduğunu göstermektedir.  

Stj. Dr. Özlem Filiker