Sakroileit Hastalığı

Leğen kemiğini omurgaya bağlayan sakrolliak ismi verilen eklemlerin iltihaplanması durumu olan Sakroileit Hastalığı, ilaç kullanımı ile tedavi edilebilmektedir.

Sakroileit Hastalığı Nedir?

Sakrum iki leğen kemiği (pelvis) arasında omurganın devamında yer alan ve 5 omur kemiğinin birleşmesiyle oluşmuş bir kemiktir. Bu kemik anatomik açıdan 3 parçaya ayrılıp isimlendirilen leğen kemiğinin ilium kısmı ile bir eklem aracılığıyla bağlanmaktadır. Bu ekleme bu sebep sakroiliak eklem denir.

Bu eklemin iltihaplanmasına da sakroileit denir. Leğen kemikleri iki parçadan oluştuğu için 2 eklem vardır. Sakroileit hastalarında bu iki eklem de iltihaplanmış olabilir. Bu duruma bilateral sakroileit denir. Bazen iltihabi reaksiyon sadece bir eklemde görülür.

Bu eklemin iltihaplanması sonucu bel ağrısı, kalça ağrısı hatta ayak ağrısı dahi nadiren de olsa görülebilir. Bu ağrılar olduğu zaman sakroileit düşünülmesi zordur. Çünkü bel ağrısı ve kalça ağrısı yapacak bir çok hastalık bulunmaktadır.

Bu hastalık kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür.

Spondiloartritler omurga ve periferik (kol bacak gibi eklemler) eklemlerde iltihabi reaksiyon ile seyreden, ortak genetik, klinik ve radyolojik özelliklere sahip, romatoid faktörün negatif olduğu iltihabi bir hastalık ailesidir. 

Bu hastalık ailesinde 4 hastalık bulunur.

Bu 4 hastalıktan sakroileit ile sıklıkla ilişkili olan ankilozan spondilittir. Ankilozan spondilit omurgayı etkileyen ve onu kronik iltihaba götüren sistemik bir hastalıktır. Ankilozan spondilit tanısı koymak için 1984 New York kriterlerine göre sakroileit olması zorunludur. Bu sebeple ankilozan spondilit ve sakroileit ciddi anlamda ilişkilidir.

Sakroileit ve bu tip omurgayı tutan kronik iltihabi rahatsızlıklar sıklıkla bel ağrısı yaptığı için steroid olmayan anti iltihabik ilaçlar sıklıkla doktorlar tarafından önerilir.

Bu tip omurgayı tutan hastalıklarda fizik tedavi çok önemlidir. Erkenden fark edilen bireylerde fizik tedavinin değeri ve önemi gösterilmiştir.

Sakroileit Belirtileri Nelerdir?

Sakroileit konumu ve görevi gereği vücudun hareketlerinden kolay etkilenir. Bu sebeple kişinin hayatında önemli bir sorun teşkil eder. Ağırlık kaldırırken, merdiven çıkarken, yürürken veya koşarken bu eklem çok fazla etkilenir. 

Bu sebeple bu eklemdeki iltihabi reaksiyon hayatın rutin anlarında bile ciddi belirtiler ve hasta şikayetlerine sebep olur. 

Sakroileitin ana semptomları şunlardır: 

 • Sakroileite sahip bir kişi sırtında, belinde ve kalçasında yaygın bir ağrı hisseder.
 • İltihabi bir reaksiyon olan sakroileit hastalığında kişinin ateş gibi sistemik şikayetleri de bulunabilir.
 • Sabah uyandığı zaman kişi kalçasında ve sırtında sabah sertliği denilen bir çeşit sertlik hissedebilir.
 • Bazen ayaklarda ve bacaklarda da ağrıya sebep olabilir ancak bel ve sırt ağrısına oranla daha az sıklıktadır.

Yukarıdaki temel belirtiler aşağıdaki bazı aktiviteler ile şiddetlenebilir. Bu aktiviteler ile şiddetlenmesinin altında yatan sebep ise kişinin aktivite sonucu sakroiliak ekleme yaptığı basıncın artmasıdır. 

Bu ekleme yapılan basınç zaten iltihabi reaksiyon gelişmiş olan sakroiliak eklemi daha da zedelemeye sebep olur. Bu yüzden hastanın ağrıları artabilir.

Bu aktiviteler:

 • Uzun süre kalkmadan oturmak veya uzun süre oturmadan ayakta durmak
 • Bir yük kaldırırken bir ayağa diğerinden daha fazla ağırlık gelmesini içeren durumlar
 • Merdiven çıkma
 • Yürürken uzun adımlar atma
 • Yatakta bir taraftan diğer tarafa dönme

Sakroileit Nedenleri Nelerdir?

Sakroiliak eklemin iltihabi reaksiyonu sonucunda sakroileit adı verilen hastalık oluşmaktadır. 

Birçok tıbbi durum sakroiliak eklemde iltihaplanmaya neden olabilir.

Bu tıbbi durumlar aşağıda verilmiştir:

Travma: Herhangi bir yerden düşme, araba kazası, motosiklet  kazası veya sakroiliak eklemlerde ve bu eklemi destekleyen yapılan birinde herhangi bir yaralanma sonucunda sakroileit gelişebilmektedir. 

Ankilozan spondilit: Bu, omurganın eklemlerinin bir tür iltihabi reaksiyon sonucu oluşan kronik olarak süren sistemik etkileri olan  bir hastalığıdır. Sakroileit genellikle ankilozan spondilitin erken bir belirtisidir. Eğer sakroileit bir kişide görülüyorsa mutlaka ankilozan spondilit açısından kişi değerlendirilir.

OsteoartritBu aşınma ve yıpranma artriti (eklem iltihabı) sakroiliak eklemlerde ortaya çıkabilir ve bağların esnekliğini kaybetmesi sonucunda parçalanmasından kaynaklanabilir. 

Psoriatik artritBu iltihabi hastalık durumu, eklem ağrısı ve şişmenin yanı sıra sedef hastalığına (ciltte pullu lekeler) neden olur. Psöriatik artrit, sakroiliak eklemler dahil olmak üzere omurganın eklemlerinin iltihaplanmasına neden olabilir. 

Hamilelik: Hamilelik sırasında üretilen hormonlar, pelvisin kaslarını ve bağlarını gevşeterek sakroiliak eklemin pozisyonunun değişmesine  neden olabilir. Hamileliğin ağırlığı ayrıca sakroiliak eklemi strese sokabilir ve eklemin aşınmasına neden olabilir. Bunun sonucunda da kişide sakroiliak eklemin iltihabi reaksiyonu gelişebilir. 

Piyojenik sakroileit: Bu, Stafilokokus aureus adı verilen bakterilerin neden olduğu sakroiliak eklemin nadiren görülen bir enfeksiyonudur. Çok nadir görülmesine karşın kişide ateş ve genel enfeksiyon belirtileri ile seyreder. 

Sakroileit Teşhisi

Sakroileit tanısı için doktor hastanın tıbbi öyküsünü dinler. Daha sonra fizik muayeneye geçer. Eğer sakroileit gibi omurgayı ve devamını tutan hastalıklar düşünüyorsa görüntüleme tetkiklerine başvurur. 

İzlediği yol aşağıdaki yöntemler gibi olabilir.

Fizik Muayene 

Fizik muayene sırasında doktor kalçadaki bazı özel yerlere basarak ağrının nedenini tespit etmeye çalışır. Sakroiliak eklemleri hafifçe gerebilmek için kişinin bacaklarını farklı pozisyonlara hareket ettirebilir. 

Bu fizik muayene teknikleri doktorun ağrının kaynağını sorgulaması için önemli ve yol göstericidir.

Görüntüleme Testleri 

Pelvis Grafisi 

Pelvisin (iki leğen kemiğinin birleşimi) röntgeni çekilir ve bu bölgede olan sakroiliak eklemlerde hasar belirtileri ve zedelenme var mı diye bakılır.  

Manyetik Rezonans İncelemesi (MRI) 

Ankilozan spondilit gibi bir kronik iltihabi hastalıktan şüpheleniliyorsa, doktor hem kemik hem de yumuşak dokuların çok ayrıntılı kesit görüntülerini görebilmek radyo dalgaları ve güçlü bir manyetik alan kullanılan bir test olan manyetik rezonans incelemesini önerebilir. 

Sakroileitin MRI bulguları önemlidir. Ankilozan spondilit gibi hastalıklar için MRI iyi bir tanı ve teşhis aracıdır.

Anestezik Enjeksiyonlar

Bel ağrısının birçok sebebi olabilir. Doktor tanıya yardımcı olmak için vücut için anestezik enjeksiyonları (uyuşturan madde) sakroiliak eklemin olduğu alana enjekte edebilir. Bu enjeksiyonun yaklaşık yarım saat ila bir saat sonrasında bel ve sırt ağrısı geçiyorsa sorun ve ağrının kaynağı olarak sakroiliak eklemden şüphelenilir. 

Bu tetkik eskiden daha sık yapılırdı ancak artık anestezik maddenin başka bir yere sızma tehlikesi ve görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi sonucunda terk edilmiş bir yöntem olmuştur. 

Sakroileit Tedavisi

Sakroiliak eklemde gelişen iltihabi reaksiyonun sebebi ve kişinin şikayetleri tedavi yöntemini belirlemede önemlidir. İlk olarak kişinin hayat kalitesini düşüren bel, sırt ve kalça ağrısının tedavisi yapılmalıdır. 

Ağrı tedavisi aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir:

 • Steroid olmayan anti iltihabik ilaçlar: İçerisinde steroid olmayan bu ilaç grubu iltihabi reaksiyonların yatıştırılması üzerine etki gösterir. Bu ağrı tedavisinde genelde ilk tercih edilen ve yan etkileri hasta için en az olan yöntemdir.
  • Kas gevşeticiler: Steroid olmayan anti iltihabik ilaçlar ile ağrıları azalmayan kişiler kas spazmlarını azaltmaya yardımcı olmak için kas gevşeticileri kullanabilir.
  • TNF inhibitörleri.: Bu ilaçlar otoimmun kronik hastalık tedavisinde kullanılan ciddi ilaçlardır. Doktorlar tarafından özel olarak reçete edilebilir. Fiyatları oldukça pahalı olan bu ilaçlar her sakroileit hastasında kullanılmaz. Sakroileit hastalığı otoimmun bir hastalık olan ankilozan spondilit zemininde gelişen kişilerde doktor reçetelendirmesiyle kullanılabilir. Sakroileit ağrılarının azaltılmasına yardımcıdır.
 • Fizik Tedavi: Fizyoterapi ve rehabilitasyon uzmanı doktor eklem esnekliğini korumak için hareket açıklığı ve germe egzersizleri ile  kaslarınızı daha kararlı hale getirmek için güçlendirme egzersizleri tavsiye edebilir. Zamanla güçlenen kas ve eklemlere bağlı olarak sakroileit gerileyebilir.
 • Cerrahi ve diğer prosedürler: Hastanın ağrısını hafifletmeyen yukarıdaki yöntemler dışında aşağıdaki tedavi yöntemleri de bu kişilerde denenebilir.
  • Eklem enjeksiyonları: İltihap ve ağrıyı azaltmak için eklem içine kortikosteroidler enjekte edilebilir. Bu enjeksiyon kalça ve civarında bir yerden doktor tarafından yapılmalıdır. Yılda sadece birkaç eklem enjeksiyonu  önerilir  çünkü steroidler eklemleri kemikleri ve tendonları zayıflatabilir. 
  • Elektriksel stimülasyon: Bir elektrik stimülatörünün  sakrum içine yerleştirilmesi sakroileitin  neden olduğu ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. 
  • Eklem  füzyonu: Her ne kadar cerrahi yöntemler sakroileiti  tedavi etmek için nadiren kullanılsa da, iki kemiği metal bir donanımla birleştirmek bazen sakroileit ağrısını hafifletebilir
 • Sakroileit egzersizleri: Fizik tedavi yapmak, eklem ve kas güçlendirme egzersizleri yapmak veya esneklik egzersizlerini uygulamak sakroileit hastalığına sahip kişiler için yararlı olabilir. Herhangi bir egzersizi denemeden önce daima doktorunuza veya fizyoterapistinize danışmalısınız, böylece belirtilerinizi daha da kötüleştirmeyin veya ek yaralanmaya neden olmayın.
  • Kalça fleksiyon: Bu egzersiz yöntemi sakroileit gelişen kişiler için ağrı azaltmada etkili bir yöntemdir. Fizyoterapist tarafından kişiye uygun olarak planlanır.
  • İzometrik kalça egzersizleri: Bu egzersiz tedavisi de  kasları esnetme ve eklem esnekliğinizi korumaya veya artırmaya yardımcı olacak egzersizlerdendir. Fizyoterapist tarafından kişiye uygun olarak planlanır.

Sakroileit Tedavi Edilmezse

Sakroileit hastalığı tedavi edilmediği zaman ciddi problemlere yol açabilir.

Bu problemler aşağıdaki gibi olabilir:

 • Tedavi edilmediği takdirde sakroileit hastalığı bazı yaşlı insanlar için hareket kaybına neden olabilmektedir.
 • Tedavi edilmeyen ağrı şikayetleri uyku bozukluklarına yol açabilir. Bu da hayat kalitesinin düşmesine sebep olur.
 • Uyku bozuklukları olan ve şiddetli ağrılar yaşayan insanlar depresyon gibi psikolojik durumlarla da mücadele etmek zorunda kalabilir..
 • Sakroileitin gecikmiş tedavisi de bazı komplikasyonlara sebebiyet verebilir. Yanlış tanı nedeniyle veya doktorunuza gitmeniz nedeniyle sakroiliak eklemlerinize ciddi zarar verebilir.

Sakroileit, ankilozan spondilit olarak bilinen daha büyük bir otoimmun iltihabi artrit hastalığının bir parçası olabilir.

Bu hastalık ve sakroileit tedavi edilmediği zaman aşağıdaki belirtiler olabilir. 

 • Ankilozan spondilit hastalığına bağlı olarak göğüs kafesi ve akciğerin yeteri kadar genişleyememesine bağlı olarak solunum güçlüğü
 • Omurga şekil bozuklukları
 • Akciğer enfeksiyonlarına yatkınlık
 • Bazı kalp problemleri de görülebilir.

Sakroileit Ne İyi Gelir?

Sakroileit ağrısının bazı ev tedavi yöntemleri vardır. Bu tedavi yöntemleri sakroileit hastalığını tam iyileştirmez ancak ağrıları ciddi orandan azaltıp kişinin hayata kalitesini arttırabilir. Şunları içerir

Dinlenme, ağrınızı kötüleştiren aktiviteleri değiştirmek veya bunlardan kaçınmak, sakroiliak eklemlerinizdeki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Ağrı hissedilen sırt ve kalça bölgesine buz tedavisi uygulamak sakroiliak ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Akupunktur vücudun kendini iyileştirme yeteneğini geliştirerek ağrıyı azaltmak için tasarlanmış minimal invaziv bir tedavi tekniğidir. Akupunktur, lisanslı, sertifikalı bir akupunktur uzmanı tarafından tanımlanan vücuttaki belirli akupunktur noktalarını uyararak bu iyileşme sürecini destekler. 

Akupunktur tedavisi, akupunktur noktaları tanımlanırken ve iğneler yerleştirilirken, tedavi masasına rahatça yerleştirilerek başlar. Tipik olarak, hastalar küçük iğneler yerleştirilirken çok az acı çeker veya hiç ağrı hissetmezler ve işlem sırasında ve sonrasında gevşeme hissi bildirirler.

Eğer bir kişi diyabet veya tansiyon hastası ise düzenli beslenme ve diyetin sağlığı için iyi geleceğine inanır. Ancak bel ve sırt ağrısı ile gelen bir sakroileit hastası beslenmenin ağrıyı nasıl azaltacağının ilişkisini kuramayabilir. 

Bu sebeple hastayı bilgilendirmek önemlidir. Vücudun neresinde olursa olsun iltihabi reaksiyon varlığına bazı yiyecekler iyi gelir. Bu besinler vücuttaki iltihap seviyelerini azaltabilir. Bu iltihabi yükün azalmasına bağlı olarak sakroileite bağlı olarak gelişen bel ve sırt ağrısı azalabilir.

Bu sebepten dolayı diyetinizde vücuttaki iltihap seviyelerini azalttığı bilinen yiyecekleri seçmek gerçekten işe yarayabilir. Bu yiyecekler vücuttaki iltihap seviyelerini azaltmasının dışında ekstra oluşabilecek iltihabı da engelleyebilir. 

Bu sebeple diyete dahil edilmesi gereken besinler arasında en önemlisi zeytinyağı olabilir. Zeytinyağı içerdiği omega-9 yağ asitleri sayesinde vücuttaki iltihap ile etkin olarak savaşır. Sakroileite bağlı olarak sırtında ve belinde ağrı hissedilen kişilerde yemeklerde zeytinyağı kullanmak işe yarayabilir.

Daha fazla balık yiyin. Balıklar vücuttaki iltihapla mücadeleye yardımcı olan omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Zengin omega-3 yağ asidine sahip olan bir balık türü olan somon balığı sakroileit ağrılarını azaltmak için iyi gelebilir.

Fındık, ceviz, ayçiçeği çekirdeği ve badem çok iyi omega-3 yağ asiti kaynaklarıdır. Bu sağlıklı yağları içeren besinleri tüketmek sakroileit ağrılarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Düşük etkili egzersiz ile esneme germe hareketleri: Birçok hasta sakroileit eklem bölgesindeki iltihabı azaltmanın tek yolunun yatakta yatarak dinlenmek olduğunu düşünürler. Dinlenme kesinlikle herhangi bir rehabilitasyon sürecinin önemli bir bileşeni olsa da, uygun germe ve egzersizin gerçekleşmesi de önemlidir. Sakroiliak eklemiyle ilgili olarak, eklemdeki iltihaplanma seviyelerinin artmasına katkıda bulunabilecek kas gerginliğini veya aşırı kullanımını önlemek için eklemi çevreleyen kasların gerilmesi önemlidir. Bu egzersiz teknikleri fizyoterapi uzmanı doktorlar tarafından kişiye öğretilebilir.

Sakroileit Ne İyi Gelmez?

Bazı davranışlar ve maddeler bel ve sırt ağrısına sebep olan sakroileit hastalığının ağrı şiddetini arttırıp kişi için durumu kötüleştirebilir

Bu davranış ve maddeler:

 • Uygun duruş önemlidir. Bazı yanlış vücut duruşları bel ve sırt ağrısını arttırabilir. Hasta dik durmaya özen göstermelidir.
 • Sigara içmek hem iltihabi reaksiyon olan sakroiliak ekleme olan kan akışını azaltır hem de iyileştirmeyi geciktirir. Bu sebeple sakroileit hastaları kesinlikle sigara içmemelidir.
 • Ağırlık kaldırmak sakroileit hastalığı olan kişiler için kötü bir fikirdir. Ağırlığa bağlı olarak sakroiliak eklemlere yapılan basınç artar ve kişinin ağrıları daha da kötüleşir.
 • Psikolojik problemler ve stres faktörleri kişinin sırt ve bel ağrısını arttırabilir.

Sakroileit İlaçları

Aşağıda bazı sakroileit ağrısını azaltan ve hastayı rahatlatan ilaçlar verilmiştir. Bu ilaçlar doktor tavsiyesi ve reçetelendirmesiyle alınmalıdır.

Steroid olmayan anti iltihabik ilaçlar: Bu ilaçlar ağrı kesiciler olarak da bilinir. Ağrısı çok şiddetli olmayan kişilerde genelde işe yarayabilir. Reçetesiz alınabilir ancak bir doktor tavsiyesi ile kullanılması daha etkin olacaktır.

 • Bu ilaçlar: İbuprofen, asetilsalisilik asit, asetaminofen olabilir.

Kas gevşeticiler: Steroid olmayan anti iltihabik ilaçlar ağrıyı azaltmada etkili olmadığında kas gevşeticiler kullanabilir. Gevşeyen kas ve buna bağlı olarak sakroiliak eklemlerde ağrı şikayetleri azalabilir.

 • Bu ilaçlar: Siklobenzaprin, klorfenezin, dantrolen, metokarbamol, pridenol, orfenadrin olabilir.

TNF inhibitörleri: Bu ilaçlar özel ve pahalı ilaçlardır. Rastgele hastalar tarafından alınabilecek ilaçlar değillerdir. Otoimmun iltihabi eklem ve kas hastalıkları olanlarda kullanılırlar. Bağışıklık sistemi üzerine etki ederler.

 • Bu ilaçlar: Etanercept,  adalimumab ve infliximab 

Sakroiliak eklem enjeksiyonları (kortikosteroidler): Şiddetli ağrı için, hem sakroiliak eklemi ağrının kaynağı olarak doğrulamak ve anti iltihabi ilacı doğrudan eklem içine sokmak için bir sakroiliak eklem enjeksiyonu önerilebilir. 

Enjeksiyon, iğnenin eklem içine doğru yerleştirilmesini sağlamak için bir tür canlı röntgen olan floroskopik kılavuz ile yapılır. Enjeksiyon tipik olarak hem lidokain gibi bir uyuşturma ajanı hem de güçlü bir anti iltihabi ilaç olan bir steroid içerir. Bu enjeksiyonlar yılda 3 veya 4 kez yapılabilir.

 • Bu steroidler: Prednizon, prednizolon veya deksametazon olabilir.

Sakroileit Ameliyatı

Sakroiliak eklem aracılı ağrı vakalarının büyük çoğunluğu cerrahi olmayan seçeneklerle tedavi edilir. Ameliyatsız seçeneklere cevap vermeyen ve hastanın günlük yaşamına müdahale eden şiddetli, inatçı ağrı için cerrahi bir başka seçenek olarak düşünülebilir. 

Ameliyat, eklemdeki hareketi durdurmak için sakroiliak eklemini kaynaştırmak için tasarlanmış bir sakroiliak eklem füzyonudur. Bu ameliyat nadiren şiddetli ağrı çeken hastalarda bir seçenektir. Hasta genelde bu ameliyata gerek kalmadan iyileşebilir.

Hamilelikte Sakroileit

Sakroileit kadınlarda daha fazla görülür. Bunun en önemli nedenlerinden biri karın ön duvarındaki kasların zayıflamasıdır. Bu kasların zayıflamasındaki etkenlerden biride hamileliktir. 

Onun dışında aşırı kilolu olmak, ağır ve sık spor yapmak, uzun süre ayakta kalmak, kadınların mutfakta yanlış duruşlarda durması ve yanlış oturuşlar etkendir. Hamilelikte hormonların artışıyla eklemlerin kıkırdakları yumuşar buna bağlı olarak sakroiliak eklemler daralır ve sakroileit oluşur. 

Çok şiddetli bel ağrılarına neden olur. Doğum yaklaştıkça eklemler üzerine daha fazla yük biner buda durumun daha da artmasına neden olur. Bebeğin ağırlığından dolayı hamile annenin ayakta duruş pozisyonu değişir ve bu süreçte bu yanlış pozisyon düzeltilmeden yürüyüş yapılırsa eklemler aşınır ve kronik bir hal alır. 

Duruş problemleri çözüldükten sonra yürüyüş yapmada bir sakınca yoktur.

Romatolojik hastalıklara bağlı sakroileiti olan kadınların, hastalıklarının sessiz döneminde hamile kalması önerilir. Çünkü hastalıklarının üstüne bir de hamileliğin getirdiği yüklerle ciddi durumlar ortaya çıkar. 

Hamilelikte ilaç kullanımı önerilmediğinden romatolojik hastalığı olan kadınlar mutlaka hamile kalmadan önce doktoruna başvurmalı ve gerekirse ilaçlarını kesmelidir. Bazen de bebek için daha az yan etkisi olan başka bir ilaçla mevcut ilaçlarını değiştirmek gereklidir. 

Hamilelerde sakroileitin neden olduğu ağrılar giderildikten sonra uygun egzersizle kasları, eklemleri, bağları güçlendirmek gerekir. Ağır sporlar önerilmez onun yerine yürüyüş, yüzme ve pilates gibi az efor gerektiren sporlara yönlendirilir.

Çoçuklarda Sakroileit

Çocuklarda eklem ağrıları sıklıkla görülür. Sakroileitte bu eklem ağrılarına neden olan hastalıklardan biridir. Leğen kemiğinin arka tarafında bulunan bu eklemin iltihaplanmasına sakroileit denir. Çocuklarda genelde bir hastalığın geç dönemlerinde ortaya çıkar. Çocuklarda yer değiştiren kalça ağrılarına neden olur. 

Romatolojik hastalıklardan kaynaklanan sakroileitlere örnek olarak spondiloartropatiler ve Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) verilebilir. 

Mikroorganizmalardan kaynaklananlara ise S.aureus, streptokoklar, P.aeruginosa, Brucella ve Salmonella typhi örnek verilebilir. 

Mikroorganizmalardan kaynaklanan sakroileitte tanı koymada direk grafiler işe yaramayabilir kemik sintigrafisi daha yararlıdır. Romatolojik hastalıkların tanısında MR’dan (manyetik rezonans) yararlanılır. Ailevi akdeniz ateşi tedavisinde kolşisin kullanılır.

Mikroorganizma etkili olanlarda antibiyotik tedavisi verilir. 

Spondiloartropatilerin tedavisinde ağrı kesiciler, steroidler, sulfasalazin ve fizik tedavi uygulanabilir. Gerekirse cerrahi yapılabilir.

Sakroileit için Hangi Doktora Gidilir?

Sakroileit gelişen kişiler için bu hastalığın belirtileri acı verici olabilir. Hastanın yaşam kalitesini düşürür. Günlük rutin işlerini dahi yaparken ağrı hissedebilir. Bununla birlikte kişi altında yatan başka bir hastalığın eşiğinde olabilir. Bu sebeple erken tanı bu hastalığın ilerlemesini önlemede çok önemlidir. 

Bel, sırt ve kalça ağrısının dışında aşağıdaki belirtiler varsa bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı doktora gitmek gereklidir.

Bu belirtiler:

 • Son zamanlarda vücutta iltihabi reaksiyonun gelişmesine bağlı olarak görülen ateş.
 • Fazla ayakta kalındığı zamanlarda, merdiven çıkarken, merdiven çıktıktan sonra, yatakta pozisyon değiştirdikten sonra, ağır bir yük taşındığı zaman ciddi bel ve sırt ağrısı oluyorsa
 • Kişi sabah uyandığında kalça ve sırtta sabah sertliği denilen sertlik oluşuyorsa ve bu sertlik yaklaşık bir saat sonra geçiyorsa
 • Kişi hamileyse ve son zamanlarda artan dayanılmaz şiddette olan bel ve sırt ağrısı hissediyorsa bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doktora mutlaka görünmesi gerekir.
Makaleyi faydalı buldun mu?
111
1
Makeleyi Paylaşın

Sakroileit ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Sakroileit İyileşir Mi?

Sakroileit sakroiliak eklem adı verilen dokunun iltihabi reaksiyondur. Vücuttaki bir çok iltihabi reaksiyonun iyileşebildiği gibi sakroileit de iyileşebilmektedir. Ancak her sakroileit kesin iyileşecek diye de bir kaide yoktur. Çünkü bazı sakroileitler otoimmun kronik hastalıkların zemininde gelişir. Bu zeminde gelişen bazı sakroileitlere zaman zaman iyileşir zaman zaman ise alevlenir.

Stj. Dr. Bahattin Kavşut