Polimiyalji Romatika

Polimiyalji romatika olarak isimlendirilen hastalı tipi hastaların belirli kas gruplarında ağrı ve tutuklukla giden semptomlar veren bir tür romatizmal hastalık tipidir. Tedavide ise medikal tedaviler uygulanmaktadır.

Polimiyalji Romatika Nedir?

Polimiyalji romatika olarak isimlendirilen hastalı tipi hastaların belirli kas gruplarında ağrı ve tutuklukla giden semptomlar veren bir tür romatizmal hastalık tipidir. Polimiyalji romatika hastalığı diğer birçok romatizmal hastalık tipinden farklı olarak eklemleri değil de kasları tutmaktadır ve gerekli olan uygun tedavi seçeneği uygulandığı zaman çok kısa zamanlarda hastalar iyileşebilmektedir.

Polimiyalji romatika hastalığı çoğu zaman ileri yaşlarda ortaya çıkabilen bir hastalık tipidir. Hastalarda uzun süreli (kronik) bir hastalık olarak görülen bu romatizmal hastalık tipi aynı zamanda da kendi kendisini sınırlayabilmektedir. Bu durum polimiyalji romatika hastalığına tutulanlarda bu hastalığı ortadan kaldıracak etkili ve kesin bir tedavi seçeneği uygulanmadığı halde zaman içinde bu hastaların herhangi bir belirli nedene bağlı olmadan kendi kendine düzelmesi ile gözlenmiştir.

Polimiyalji romatika hastalığı uzun yıllar boyu devam edebileceği gibi birkaç ay içinde de düzelebilmektedir ve çoğu hastada gözlemlenen ortalama hastalık süresi 2 yıldır. Polimiyalji romatika hastalığı nedeniyle hastalarda gözlemlenen en önemli bulgular ağrı ve tutukluktur. Polimiyalji romatika hastalığı nedeniyle hastalarda ortaya çıkan ağrı ve tutukluk özellikle sabahları belirgin olmak üzere sıklıkla boyun, omuz, kolların üst kısmı, bel ve kalçada ortaya çıkabilmektedir. 

Polimiyalji romatika hastalığına sahip hastaların büyük bir çoğunluğunda bu hastalığa ek olarak ‘’dev hücreli arterit’’ adı verilen ve hastalığın seyri boyunca vücutta yer alan bazı kan damarlarını tutan bir durum da ortaya çıkabilmektedir. Polimiyalji romatika hastalığı bulunan hastalarda dev hücreli arterit durumu gelişmesi halinde büyük kan damar duvarlarında çeşitli inflamasyon durumları meydana gelmekte ve damarlarda bulunan elastik lifler hasar görebilmektedir. Gelişen bu inflamasyon hali ve elastik liflerdeki zarar görme durumları neticesinde hastaların kan damarları tıkanmakta, daha şiddetli olan vakalarda ise bu damar tıkanıklıkları körlük, beyin felci ve kalp krizi gibi çeşitli durumların gelişmesine ortam hazırlayabilmektedir. Bu sebeple Polimiyalji romatika hastalığı olan hastalar dikkatli olmalı ve hekim gözetiminde tedavisine devam etmelidir.

Polimiyalji Romatikaya Eşlik Eden Semptomlar Nelerdir?

Polimiyalji romatika hastalığı çoğu zaman ileri yaşlarda ortaya çıkabilen bir hastalık tipidir. Hastalarda uzun süreli (kronik) bir hastalık olarak görülen bu romatizmal hastalık tipi aynı zamanda da kendi kendisini sınırlayabilmektedir ancak hastalarda oluşabilen semptomlar açısından hastaların dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü Polimiyalji romatika hastalığında ortaya çıkabilen bazı semptomlar dev hücreli arterit gibi durumlara sürükleyerek hastalarda körlük, beyin felci ve kalp krizi gibi daha sıkıntılı semptomlara sürükleyebilir.

Polimiyalji romatika hastalığı uzun yıllar boyu devam edebileceği gibi birkaç ay içinde de düzelebilmektedir ve çoğu hastada gözlemlenen ortalama hastalık süresi 2 yıldır. Bu süreç zarfında Polimiyalji romatika hastalığından mustarip olan hastalarda gözlemlenen en sık bulgular ağrı gözlenmesi ve tutuklukların olmasıdır. Polimiyalji romatika hastalığı bulunan hastalarda boyunda ağrı ve tutukluk, omuzda ağrı ve tutukluk, kolların üst kısımlarında ağrı ve tutukluk, belde ağrı ve tutukluk, kalçada ağrı ve tutukluk gözlenebilmektedir. Polimiyalji romatika hastalarında ağrı ve tutukluk semptomları sıklıkla sabahları gözlenmekte ve bu semptomların gözlenmesi sonucunda hastaların sabahları yataktan kalkması güçleşmektedir. Hastalar bu durumu tüm gece çalışıp da yorulmuş gibi her taraflarının ağrıdığı ve tutulmuş gibi olduğu şeklinde özetleyebilir.

Polimiyalji romatika hastalığında hastalarda sadece sabahları uyanınca ağrı ve sabahları uyanınca tutukluk ortaya çıkmamaktadır. Hastalarda uzun süreli oturma ve hareket etmemeden sonra da bu tutukluklar gözlenebilir. Hastalarda gözlenen uzun süreli oturma sonrası tutukluk, uzun süreli oturma sonrası ağrı ya da hareket etmemeden sonra tutukluk ve hareket etmemeden sonra ağrı gözlenmesi sıklıkla hastaların vücutlarının iki tarafını da etkileyecek biçimde yani simetrik olarak hekimlerin karşısına çıkabilmektedir. Bu durulmalarda gözlemlenen ağrı ve tutukluk geceleri daha belirgin bir şekilde gözlenmenin yanı sıra bu ağrı ve tutuklukların daha künt( şiddeti az olan, sızı şeklinde ağrı) bir vasıfta olduğu söylenebilir.

Polimiyalji romatika hastalığında tüm bu gözlemlenen semptomların yanı sıra hastalarda gece terlemesi olması, düşük ateş gözlenmesi, iştahta azalma olması, hastaların kendilerini halsiz hissetmesi, hastaların kendini yorgun hissetmesi ve hastaların kendilerini depresyonda hissetmesi gibi çeşitli semptomlarda gözlenebilmektedir.

Polimiyalji romatika hastalığında hastalarda dev hücreli arterit gelişmesi durumunda en başta şakak bölgede bulunan atardamar olan temporal arterde damar inflamasyonlarının gözlenmesi sonucu bu bölgede ağrı, şişlik, ısı artışı ve kızarıklık gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Damarda gözlemlenen bu semptomlara ek olarak hastalarda baş ağrısı, görmede bulanıklık olması, nesneleri çift görme, görme alanında karanlık noktalar olması gibi çeşitli semptomlarda eklenebilir. Tüm bu semptomlara ek olarak hastalarda sersemlik hali, çiğneme işlevi esnasında çenede ağrı olması, işitmede güçlükler gözlenmesi de hastalar açısından uyarıcı olabilen semptomlardır. 

Polimiyalji Romatika Nedenleri (Risk Faktörleri) Nelerdir?

Polimiyalji romatika olarak isimlendirilen hastalı tipi hastaların belirli kas gruplarında ağrı ve tutuklukla giden semptomlar veren bir tür romatizmal hastalık tipidir. Polimiyalji romatika hastalığına neyin sebep olduğu yapılan çalışmalar neticesinde tam olarak belirlenememiştir. Yapılan çalışmalarda bazı aile gruplarında iki aile üyesi ya da daha fazlasında Polimiyalji romatika hastalığının gözlenmesi araştırmacılara genetik yatkınlığı düşündürmüş olsa da kesin olarak bir sonuca varılamamıştır. Enfektif açıdan yapılan çalışmalarda Polimiyalji romatika hastalığının enfeksiyona bağlı bulaşıcı bir hastalık olmadığı kanıtlanmıştır. Bu sebeplerle Polimiyalji romatika hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak kadınlarda erkeklere oranla daha sık bir şekilde ortaya çıkması nedeniyle kadın cinsiyetin bir risk faktörü olduğunu söylenebilir.

Polimiyalji Romatika Teşhisi

Polimiyalji romatika teşhisi çoğunlukla hastanın anamnez, fizik muayene, laboratuvar testleri ve radyolojik görüntülemesinin yapılması sonrası konulur. Hasta yukarıda ifade edilen belirtilerle hekime başvuruda bulunduğunda hekim ilk olarak hastanın anamnezi ve fiziksel muayenesini yapmakla hastayı değerlendirmeye başlar. Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

 • Anamnez: Anamnez hastanın şikayetlerini dile getirmesi durumudur. Hasta çoğunlukla boyun, omuz, kolların üst kısmı, bel ve kalçada ağrı ve tutukluk şikayeti ile hekime başvurur. Hekim hastanın şikayetlerini dinler, bu şikayetlerin ne zamandır var olduğuna dair hasta hikayesini alır. Hastanın yaşını, herhangi bir hastalığı olup olmadığını, son zamanlarda başka bir hastalığının olup olmadığını, hastanın çalıştığı işleri, nerede yaşadığı gibi bilgileri ve ailesinde daha önce böyle şikayetler yaşayanların olup olmadığını sorarak detaylı bir şekilde not eder. Gerekli gördüğü ekstra durumları da anamneze ekler ve ardından hekim fizik muayeneye geçer.
 • Fizik Muayene: Hekim hastanın şikayetlerini dinleyip detaylı bir anamnez aldıktan sonra hastaya detaylı bir fizik muayene yapar. Fizik muayenede hastanın ateşi, solunum sayısı, nabzı, tansiyonu, kanındaki oksijen saturasyonu (doygunluğu) değerleri not edilir. Ve ayrıca hastanı boyu ve kilosu da ölçülerek not edilir. Bunun dışında hekim hastanın ;
 • Genel durumu, hastanın vücut duruşunu ya da hastalıklı bir görünüm varlığını
 • Herhangi bir başka cilt bulgusu olup olmadığını, ciltteki kuruluğu ya da cilt rengini, ödemini inceler
 • Detaylı baş – boyun muayenesini
 • Batın (karın) muayenesini
 • Akciğer seslerini ve solunumu
 • Kalp seslerini
 • İlgili uzuvdaki hareketi kontrol ettikten sonra laboratuvar tetkiklerine geçer.
 • Laboratuvar Tetkikleri: Laboratuvar tetkiklerinde ise hastadan kan alınır. Laboratuvarda hastanın kan hücresi değerleri, protein ve kan şekeri seviyesinin yanı sıra, böbrek fonksiyon göstergeleri, mineral düzeyleri, enfeksiyon varlığı veya yokluğu değerlendirilir, hormon seviyelerine bakılır ve son olarak kanın periferik yayması yapılarak anemi (kansızlık) gibi durumların tespiti yapılmaya çalışılır. Ayrıca mantar ve bakteri enfeksiyonlarının dışlanabilmesi amacıyla kültür kullanarak bu enfeksiyonlar varsa üretilmeye çalışılır.
 • Radyolojik Görüntüleme: Radyolojik görüntüleme yöntemlerinde hekimler hastalarda gözlenen hastalık durumunun tanı ve tedavisinin yapılabilmesi için radyasyon, yüksek frekanslı ses dalgaları, ya da manyetik alan kullan çeşitli görüntüleme aletlerini kullanarak hastalığı tespit etmeye çalışmaktadır. Hekim radyolojik görüntülemede ;
 • Ultrasonografi (USG): Ultrasonografi ses dalgaları kullanılarak görüntünün oluşturulduğu bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntem özellikle rahim bölgesi tümörlerinin incelemesinde kullanılan ilk yöntemlerdendir.
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT): polimiyalji romatika teşhisinde başvuruda bulunabilen diğer bir görüntüleme cihazı bilgisayarlı tomografidir. Hekim fizik muayene ve Laboratuvar sonuçlarıyla tam anlaşılamayan durumlarda veya ek bir hastalık varlığını mevcudiyetini saptamak ve ayırıcı tanı yapmak için kullanılabilir.

Polimiyalji Romatika Tedavisi

Polimiyalji romatika hastalığında tanıda kullanılan yöntemlerin bir çoğu diğer birçok patolojik durumu dışlamak için yapılmaktadır. Aslında polimiyalji romatika hastalığında en iyi tanı yöntemi hastalarda uygulanan medikal tedaviye birkaç gün içinde alınan olumlu yanıttır.

Polimiyalji romatika hastalığının tedavisinde hastalara medikal tedavi uygulanmaktadır. Medikal tedavi kapsamında verilen en etkili ilaç ise kortizon tedavisidir. Hastalara uygulanan yüksek dozlarda kortizon tedavisi hastaları birkaç gün içinde doktora gelmelerine neden olan semptomlardan uzaklaştırabilmekte ve rahatlatmaktadır. Kortizon tedavisi mutlaka uzman bir hekimin kontrolünde yapılmalı ve doktorun tavsilerinde olduğu gibi dozu yavaş yavaş azaltılarak kesilmelidir. 

Hastalarda kortizon dışında başka medikal tedavi yöntemleri de uygulanabilir. Hekimler hastaları muayene ettikten sonra kortizon gibi tedavilere gerek görmeyerek aspirin tedavisi ya da non-steroid antiromatizmal ilaç tedavileri ile de hastalarını tedavi edebilmektedir. 

Polimiyalji Romatikada Hangi Doktor Gidilir?

Polimiyalji romatikaya neden olan şikayetler sonucunda hastaların anamnezini alan, fizik muayenesini yapan ve teşhis – tanı yöntemlerine başvurarak hastalığı tedavi eden asıl bölüm fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüdür.

Hastalar ağrı gözlenmesi, tutuklukların olması, boyunda ağrı ve tutukluk gelişmesi, omuzda ağrı ve tutukluk olması, kolların üst kısımlarında ağrı ve tutukluk olması, belde ağrı ve tutukluk olması, kalçada ağrı ve tutukluk olması, sabahları yataktan kalkmada güçleşme, her taraflarında ağrı, tutulma, sabahları uyanınca ağrı olması, sabahları uyanınca tutukluk olması, oturma sonrası tutukluk gözlenmesi, uzun süreli oturma sonrası ağrı olması, hareket etmemeden sonra tutukluk meydana gelmesi, hareket etmemeden sonra ağrı olması, gece terlemesi olması, düşük ateş gözlenmesi, iştahta azalma olması, hastaların kendilerini halsiz hissetmesi, hastaların kendini yorgun hissetmesi, hastaların kendilerini depresyonda hissetmesi, ağrı, şişlik, ısı artışı, kızarıklık, baş ağrısı, görmede bulanıklık olması, nesneleri çift görme, görme alanında karanlık noktalar olması, sersemlik hali, çenede ağrı olması ve bu kas ağrıları sonrasında işitmede güçlükler gözlenmesi durumunda mutlaka fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı bir hekime görünmesinde fayda vardır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın