Lenfoma ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Lenfoma hastasının sağkalımı hastalığın alt tipine, yaşa, ek hastalıklara göre değişecektir. Yavaş seyirli alt tiplerde 10-20 yıl üzeri yaşayabilirken hızlı seyirli alt tiplerde 3-4 yılın altında olabilmektedir.

Lenfoma tedavisinde kemoterapi çok önemlidir. Kemoterapinin nasıl ve ne şekilde uygulanacağı hastalığın alt tipine, hastaya bağlıdır. Tedavi aralıkları 3-4 haftadır. Hastalığın alt tipine göre verilecek kür sayısı 2 ile 8 arası değişmektedir.

Tedavi tamamlandıktan sonra hastanın belli aralıklarla takip edilmesi çok önemlidir.

Lenfoma tedavi edilmediğinde ilerleyici bir hastalıktır. Düşük dereceli alt tipten yüksek dereceli alt tipe dönebilir. Zamanla kemik iliği tutulumu yaparak lösemi ve lenfoma beraber olabilir. Tedavi edilmezse ölümcüldür.

Kan tahlili ile tam kan sayımı, sedimantasyon, ALT-AST, üre-kreatinin gibi değerlere bakılarak anemi, lökopeni, sedimantasyon artışı gibi sonuçlar bulunarak lemfomadan şüphe edilebilir. Ancak genelde ileri tetkikler yapılarak tanı konur.

Lenfomanın çoğunlukla teşhisi şüphelenilen dokudan parça alınıp patoloji tarafından incelenmesi ile konur. Hastalığın alt tipini patoloji belirleyecektir. Ek olarak yararlanılan görüntüleme yöntemleriyle hastalığın yayılımı ve evrelemesi yapılır.

Lenfoma kemik iliğinde üretilen lenfositlerin kontrolsüz çoğalmasıyla  lenf dokularındaki bir hastalıktır. En sık boyun bölgesindeki lenf düğümlerini tutarak ağrısız büyüme yapar. Lenf düğümleri dışı lenf dokularından en sık mideyi tutar.

Lenfomada ele gelen kitle ağrısızdır. Ancak karın içi tutulumunda kitlenin çevre dokulara bası yapmasıyla karın ağrısı yapabilmektedir.

Lenfoma ile İlgili Makeleler

Lenfoma

Lenfoma kanseri, lenfositlerin kontrolsüz artışıyla lenf sisteminde oluşan kanserdir. Erken teşhis edilip tedaviye başlanıldığında çoğu zaman tamamen iyileşme sağlanabilir.

makaleyi incele