Gastroenteroloji Bölümü Hakkında

Adres:

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Umuttepe Yerleşkesi / Kocaeli

Yol tarifi, adresi nerede?

Sindirim sistemi hastalıklarının, tanı ve tedavisi gastroenteroloji bölümünde yapılmaktadır. Böbrekler hariç, tüm karın için organlar ile gastroenteroloji bilim dalı ilgilenmektedir. Sindirim sistemine ait şu organlar, gastroenteroloji alanın uzmanlık alanına girmektedir; yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak (kolon), makat bölgesi (anüs), karaciğer, safra kesesi ve yolu, pankreas, karın duvarı.

Bu organlarda ortaya çıkan tüm hastalıklara, gastroenteroloji uzmanları tanı koymakta ve tedavi etmektedir. Bu hastalıkların tanısında ve tedavisinde endoskopi ile kolonoskopik yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bunun yanı sıra, safra kanalı, karaciğer, safra kesesi ve pankreasta oluşan hastalıklar ERCP yöntemi ile tedavi edilmektedir. ERCP yöntemi, endoskopla 12 parmak bağırsağına açılan ağızdan girilerek uygulanan bir tedavi metodudur.

Hastanelerin gastroenteroloji bölümleri iki çeşit hastalıkla ilgilenmektedir.

Gastrointestinal Kanal Hastalıkları yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsak (kolon) ve makat bölgesi (anüs) organlarında meydana gelmektedir. Gastrointestinal sistemin ilk kısmı yemek borusudur. 

  • Mide Hastalıkları
  • Bağırsak Hastalıkları
  • Kolon Hastalıkları
  • Rektum Hastalıkları

Karaciğer, Safra ve Pankreas Hastalıkları: Hepatobiliyer sistem olarak adlandırılan karaciğer, pankreas ve safra hastalıkları da gastroenteroloji hekimleri tarafından tedavi edilmektedir. 

Hizmetler:

KCFT, İnce Bağırsak Ameliyatı, Bağırsak Florası Testi, Laboratuvar Testleri, B4 Vitamini, Laktoz İntolerans Testi, Gaita Kültürü, Nissen Fundoplikasyon, Steroid Tedavisi, Rektosigmoidoskopi, Gaitada Gizli Kan Testi, Karsinoembriyonik Antijen, Alfa 1 Antitripsin, Sanal Kolonoskopi, Mezenkimal Kök Hücre, Gaita Tahlili, Aspartat Aminotransferaz, F Vitamini, Proteaz, Üre Nefes Testi, Kolektomi, Ileostomi, Oskültasyon, Gaita Nakli, Rektoskopi, Gastrin, H Vitamini, Alanin, Lipoprotein, Total Protein, Lipaz, Bağırsak Temizliği, Gastroskopi, Gaita Testi, DHEA, Tahlil, Kortikosteroid, Sedasyon, Niasin, INR, K2 Vitamini, B1 Vitamini, Palyatif Bakım, AFP, B17 Vitamini, Amilaz, PDW, Kan Tahlili, Biyopsi, Peg, K Vitamini, Ultrason, Check Up, Homeopati, Bakır, Kök Hücre Tedavisi, Lavman, Kolonoskopi, Endoskopi

Hastalıklar:

Bebeklerde Bağırsak Enfeksiyonu, Bağırsak Florası Bozukluğu, Taşlı Yüzük Kanseri, Anne Sütü Alerjisi, Hamilelikte Boşaltım Sorunları, Nonspesifik Kolit, Mide Büyümesi, Turist İshali, Doğum Sonrası Kabızlık, Karaciğer Şişmesi, Yemek Borusu Daralması, Menetrier Hastalığı, Karında Sıvı Birikmesi, Koledok Kisti, Memeden kan gelmesi, Yaşlılık Hastalıkları, Özofagus Hastalıkları, Dalak Hastalıkları, Eozinofilik özofajit, Geçirgen Bağırsak Sendromu, Onikiparmak Bağırsağı Ülseri, İnflamatuar Barsak Hastalığı, Mide Polipleri, Spastik Kolit, Karaciğer İltihabı, Les Gevşekliği, Palmar Eritem, Primer Sklerozan Kolanjit, Ağızda Acı Tat, Hiperplastik Polip, Safra Reflüsü, Bağırsak Kanaması, Damak Kanseri, Pankreas Ağrısı, Steatore, Zollinger Ellison Sendromu, İnce Bağırsak Hastalıkları, Gis Kanama, Bağırsak Üşütmesi, Gardner Sendromu, Gastroparezi, Sürekli Karın Ağrısı, Atrofik Gastrit, Beyaz Kaka, Mide Guruldaması, Pankreas Hastalıkları, Karaciğerde kitle, Kalın Bağırsak Hastalıkları, Sibo, Primer biliyer siroz, Safra Kusmak, Mirizzi Sendromu, Portal hipertansiyon, Hirschsprung hastalığı, Kolanjit, Tenesmus, Malabsorbsiyon, Kan Kusmak, Dışkıda Mukus, Sürekli Geğirme, Hepatik ensefalopati, Yeşil Kaka, Bağırsak Tembelliği, Kolestaz, İntestinal Metaplazi, Özofajit, Gebelikte Kabızlık, Otoimmün Hastalıklar, Disfaji, Hemokromatozis, Bağırsak Ağrısı, Mukuslu Kaka, Yemek borusu kanseri, Kusma, Pangastrit, Mide spazmı, Karaciğer yetmezliği, Boğaz Yanması, Amipli dizanteri, Akalazya, Rektum kanseri, Kolesistit, Mide ülseri, Bağırsak Hastalıkları, Mide Şişkinliği, Laktoz intoleransı, ALT Yüksekliği, Kolit, Hamilelikte İshal, Bağırsak iltihabı, Gilbert sendromu, Mide kanaması, Hepatit, Pankreas iltihabı, Gebelikte Mide Yanması, Mide fıtığı, Sindirim Sistemi Hastalıkları, Helicobacter pylori, Polip, Dispepsi

Gastroenteroloji Doktorları

Uzm. Dr. Elif Soylu
Gastroenteroloji,
Uzm. Dr. Ali Erkan Duman
Gastroenteroloji,
Uzm. Dr. Gökhan Dindar
Gastroenteroloji,
Uzm. Dr. Deniz Öğütmen Koç
Gastroenteroloji,
Prof. Dr. Sadettin Hülagü
Gastroenteroloji,
Uzm. Dr. Göktuğ Şirin
Gastroenteroloji,
Prof. Dr. Altay Çelebi
Gastroenteroloji,
Uzm. Dr. Neslihan Bozkurt Akbulut
Gastroenteroloji,