Halk Sağlığı Bölümü Hakkında

Adres:

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Umuttepe Yerleşkesi / Kocaeli

Yol tarifi, adresi nerede?

Halk sağlığı, toplumu etkileyebilecek hastalıkları, ortaya çıkmadan tespit ederek, zararlı bir etken oluşmadan, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. Ayrıca herhangi bir salgın hastalık durumunda, hastalığın iyileştirici tedavi yöntemlerden sorumlu olmaktadır.

Halk Sağlığı Bölümü Çalışma Alanları

Halk sağlığı bölümü, toplumu ilgilendiren tüm hastalık veya hastalık öncesi önlemlerden sorumludur. Bireyin bedensel, zihinsel ve sosyal açıdan iyi olması için gerekli çalışmalar “Halk sağlığı bölümü” tarafından yürütülmektedir.

Halk sağlığı bölümünün ilgilendiği konular şu şekildedir:

  • İçme sularının temizliği,
  • Hava kirliliği,
  • Çevreye zarar veren atıklar,
  • Aşılama programları,
  • Toplum aile planlaması,
  • Anne ve bebek sağlığı,
  • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
  • Tütün kullanımı ve sıklığı,
  • Şiddet olaylarına yönelik takip,
  • İş güvenliği.

Halk ile her zaman birebir iletişim halinde olan uzmanlar, asıl görev olarak, halkı bilinçlendirme işini benimsemektedirler. Halkın mutluluğu, Halk sağlığı bilim dalının ana konusudur.

Halk Sağlığı Doktorları Hangi Eğitimleri Alırlar?

Halk sağlığı doktorları, toplum hakkında bilgi sahibi olmak için, alınan tıp eğitiminin yanında sosyal bilimler üzerine de eğitim almaktadırlar. Toplumu ilgilendiren tüm konularda rol aldıklarından dolayı, toplumun yapısının ve işleyişinin bilinmesi gerekir.

Toplumda görülen psikolojik ve biyolojik rahatsızlıklar, toplum sağlığı kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Halk sağlığı bilimi, oluşacak rahatsızlıkların kalıcı şekilde iyileştirilmesini, eğer hastalık henüz oluşmadıysa, engellenmesini sağalmaktadır.

Gerekli eğitimi tamamlayıp, yeterli donanıma sahip olan doktorlar, halk sağlığı merkezlerinde göreve başlamaktadırlar.

Halk Sağlığı Bölümü Hangi Hastanelerde Bulunur?

Hastanelerin halk sağlığı bölümüne, kamu sağlığı adı da verilmektedir.  Toplumun özellikle, ilaçlar ve hastalıklar konusunda bilinçlenmesi için programlar uygulayan bölüm doktorlar, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak, hasta ve toplum sorumluluğunu üstlenmektedir.

Halk sağlığı bölümü, önceden randevu alınarak gidilebilecek bir bölümdür. Devlet ve özel hastanelerin yanı sıra, sadece halk sağlığı ile ilgili hizmet veren, “Halk Sağlığı Merkezleri” de bulunmaktadır. Halk sağlığı doktorları, toplum üzerinde yer alan hastalıklar veya bu tür hastalıkların oluşmadan önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Hizmetler:

İdrarda Gebelik Testi, Kreatin Yüklemesi, 18 Ay Aşısı, Sarı Humma Aşısı, Fiziksel Uygunluk Testi, Kan Grubu Öğrenme, Aşı, Fitoterapi

Halk Sağlığı Doktorları

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu
Halk Sağlığı,
Dr. Öğr. Üyesi Cavit Işık Yavuz
Halk Sağlığı,
Doç. Dr. Nilay Etiler
Halk Sağlığı,
Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan Güner
Halk Sağlığı,