Mide Yanması

Genellikle hamilelikte görülen ve yemeklerden sonra ağızda acı bir tat bırakan Mide Yanması, bir hastalık değil, bir hastalığın belirtisidir. Altta yatan sebebe yönelik tedavi uygulanmalıdır.

Mide Yanması Nedir?

Mide yanması; mide ve yemek borusunda hissedilen, özellikle yemeklerden sonra, uzanma ve eğilme gibi durumlarda artan yanma hissine denir. Bu yanma hissine çoğunlukla ağızda acı ve asidik tat gelmesi de hissedilir. 

Bir yiyecek yendiğinde, bu yiyecek ağızdan yemek borusu (özofagus) yardımıyla mideye ulaşır. Yemek borusunun (özofagus) alt kısmı ile midenin giriş kısmı arasında özofagus alt kapakçığı bulunur. 

Bu kapakçık yiyeceklerin mideye girişini kontrol eder. Bu kapakçık normal durumda midedeki asidin yemek borusuna geçmesini ve yemek borusunun hasarlanmasını engellemek için çok hızlı açılıp kapanır. 

Kapakçık iyi çalışmazsa midedeki asit yemek borusuna kaçar ve mide yanması semptomları görülür. Bazı yiyecekler (domates, alkol, turunçgiller, kahve, yağlı ve baharatlı yiyecekler gibi) kapağın daha yavaş açılmasına ve midedeki asidin yemek borusuna kaçıp yemek borusunu tahrip etmesine neden olabilir.

Mide Yanması Tipleri Nelerdir?

Mide yanması tipleri; oluşan kişide, kişide oluştuğu zamana, besinlerle oluşup oluşmamasına, eşlik eden semptomlara göre birçok farklı tipe ayrılır.

Bu tiplerden en sık görülenleri;

 • Sabah saatlerinde oluşan mide yanması: Sabah saatlerinde, henüz kahvaltı yapılmadan önce oluşan mide yanmasıdır. Nedeni mide henüz boşken mide asidi salgılanması ve uyku boyunca uzanır pozisyonda kalındığı için asidin yemek borusuna kaçmasıdır.
 • Geceleri oluşan mide yanması: Geceleri, özellikle ağır bir yemek yendikten sonra oluşan mide yanmasıdır. Nedeni mide asidinin ağır bir yemeğin sindirimini sağlamaya çalışırken zorlanması, bunun sonucunda alt özofagus kapağının açılıp asidin yukarı kaçmasıdır.
 • Yemekten sonra oluşan mide yanması: Yemeklerden sonra sindirim işlemi başlayıp asit salgısı hızlanınca kişide alt özofagus kapakçığından yukarı asit kaçışı görülebilir.
 • Oruçluyken oluşan mide yanması: Oruçlu kişide boş midedeki asit salınımı mide yanmasına neden olabilir.
 • Hamileliğin ilk aylarında oluşan mide yanması: Gebeliğin ilk aylarında oluşan mide yanmasında neden genellikle hormonaldir. Gebelik sırasında düzeyi artan bazı hormonlar alt özofagus kapakçığının açılmasına ve asidin yemek borusuna kaçıp mide yanmasına yol açmasına neden olabilir.
 • Hamileliğin son aylarında oluşan mide yanması: Hamileliğin son aylarında oluşan mide yanmasında neden rahmin büyümesi, bunun sonucunda mideyi yukarı doğru ittirip alt özofagus kapakçığının açılmasına yol açmasıdır.
 • Alkol alımından sonra oluşan mide yanması: Alkol hem kendisinin yemek borusu yüzeyinde yakıcı etkisi olması, hem de mideden asit salınımına yol açması nedeniyle mide yanmasına neden olur.
 • Sürekli yaşanan mide yanması: Kişide günün her zaman diliminde hissedilen mide yanması türüdür. Bu kişilerde mide yanmasının altında ciddi bir nedenin olup olmadığı araştırılmalıdır.
 • Stresle tetiklenen mide yanması: Stres mide asidi salınımının artışına ve mide yanmasına neden olabilir.
 • Kustuktan sonra gelişen mide yanması: Kusma sonucu gelişen mide yanmasının nedeni , mide asidi ile karışmış gıdaların kusma sırasında yemek borusundan geçerken yemek borusunu tahriş etmesidir.
 • Çay-kahve içince oluşan mide yanması: Çay, kahve gibi içecekler midedeki asit salınımını artırarak mide yanmasına sebep olur.
 • Acı yiyince oluşan mide yanması: Acı gıdaların tüketilmesi mide dokusunu uyarır. Bu durumda doku daha fazla asit salgılar. Bunun sonucunda da mide yanması görülür.
 • Adet döneminden önce oluşan mide yanması: Adet döneminden önce yükselen hormonların mide asidi artışı ve alt özofagus kapakçığının gevşemesine neden olması dolayısıyla oluşan mide yanması türüdür.

Bu tiplerin oluşumunda esas etkenin mide asidinin artarak yemek borusuna taşınması ve yemek borusunda tahribata yol açıp yanma semptomuna neden olmasından dolayıdır.

Mide Yanması Belirtileri Nelerdir?

Aşırı derecede olan mide yanması hastanın sağlığını ve sosyal hayatını etkileyebilir. Bu durumda hastalarda mide yanmasına ek olarak bazı şikayetlerde bulunabilir. 

Bunlar;

 • Yemeklerden sonra, uzanınca, eğilince oluşan mide yanması: Yemeklerden sonra midedeki asit salgısı artar. Bu durumda hasta uzanınca veya öne eğilince alt özofagus kapağı gevşer ve asit yemek borusuna gider. Bunun sonucunda mide yanması görülür.
 • Bulantı: Mide yanmasına eşlik eden en sık semptomdur. Hastada midede bulunan aşırı asit, midenin sindirim görevini bozabilir. Bu durumda bulantı oluşabilir.
 • Ağızda kötü (metalik) tat: Özofagus alt kapakçığının düzgün çalışmaması, midedeki asidin yemek borusuna doğru ilerlemesine, oradan da ağıza ulaşarak ağızda kötü (metalik) bir tat bırakmasına neden olur.
 • Şişkinlik, hazımsızlık: Alt özofagus kapakçığının açık olması midedeki asit salınımının bozulmasına; bunun sonucunda da besinleri sindirim problemine (şişkinlik, hazımsızlık) yol açabilir.
 • Yutma güçlüğüMidedeki asidin yemek borusuna ilerlemesi; yemek borusunda harabiyete yol açar. Bunun sonucunda hasta yemek yediğinde yedikleri harap olmuş bölgeye takılır. Hasta lokmayı yutmada güçlük çeker.
 • Nefes darlığı: Midede yanma oluşturan esas etken; midedeki asidin yemek borusuna doğru ilerlemesidir. Yemek borusu ile soluk borusu yan yana bulunur. Yemek borusunda oluşan bir tahribat, komşuluk yoluyla soluk borusunu da etkiler. Bunun sonucunda hastada nefes darlığı görülebilir.

Mide Yanması Nedenleri Nelerdir?

Mide yanmasına neden olan esas etken mide asidi salınımının artması ve alt özofagus kapakçığının açılmasıdır. Birçok durumda ve hastalıkta asit salınımı artabilir, kapakçık hasar görüp görevini yerine getirmeyebilir. 

Bunlar arasında en sık görülenler;

 • Gastroözofageal reflü: Gastroözofageal reflü; mide asidinin yemek borusuna geri kaçması ile oluşan hastalıktır. Bu hastalıkta mide yanmasına ek olarak mide ekşimesi, nefes darlığı, kuru öksürük, göğüs bölgesinde yanma gibi semptomlar görülür. Özellikle mide asidi salınımının artışına yol açan çikolata, kahve, domates ve türevleri, sarımsak ve soğan gibi besinlerin alınımıyla hastalık semptomları şiddetlenir.
 • Gastrit: Gastrit; midenin iç dokusunun iltihaplanmasıdır. Gastrite yol açan H. Pylori adında bir bakterinin oluşturduğu enfeksiyondur. Bu bakteri midedeki asidik ortamda yaşayabilir ve uzun süre kendini gizleyebilir. Toplumda çok sık görülür.

Gastritli hastalarda mide yanmasına ek olarak bulantı, kusma, yemeklerden sonra oluşan şişkinlik ve hazımsızlık da görülebilir. 

Gastritler tedavi edilmezse ülserleşip midenin delinmesine kadar gidebilir. 

 • İlaç kullanımı: Bazı ilaçlar (özellikle Non Steroid Antiinflamatuar İlaçlar) midedeki asit salınımını artırarak mide yanmasına yol açabilir.
 • Bazı gıdalara karşı hassasiyet: Laktoz intoleransı hastalığında sütün içerisinde bulunan laktoz adlı şekere, çölyak hastalığında gluten içeren ürünlere karşı hassasiyeti olan kişilerde bu gıdaların tüketilmesi sonucu mide yanması semptomları oluşabilir.
 • Dar kıyafet seçimi: Dar kıyafetler karın bölgesinin sıkıştırılmasına yol açarak alt özofagus kapakçığının açılmasına neden olur. Bunun sonucunda midedeki asit yemek borusuna kaçıp mide yanmasına neden olur.
 • Düzensiz uyku ve stres: Uyku düzensizliği ve stres midedeki asit salınım mekanizmasını bozar. Mide içeriğinde gıda olmasa bile asit salınımı yapar. Bunun sonucunda da mide yanması görülür.
 • Alkol ve sigara: Alkol hem kendisinin yakıcı özellikte olması, hem de mideden asit salınımına neden olması dolayısıyla mide yanmasına neden olabilir. Sigara mide asit salınımını artırarak mide yanmasına yol açar.

Mide Yanması Teşhisi

Mide yanması bir hastalık değildir. Hastalığa eşlik eden semptomdur. Bu yüzden mide yanmasına yol açan hastalığın ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu amaçla birçok teşhis yöntemi kullanılabilir. Bunlar;

Anamnez ve Fizik Muayene

Anamnez hastanın hastalığı hakkında şikayetlerini dile getirmesidir. Hastalar genellikle midede ve yemek borusunda yanmadan, ağza acı su gelmesinden, yemeklerden sonra oluşan hazımsızlıktan yakınırlar. 

Hekim bu şikayetleri dinler. Ardından hastaya bu şikayetlerin ne kadar zamandan beri var olduğunu, yemeklerle olan ilişkisini, arttırıp azaltan etkenleri, kullanmakta olduğu ilaçları ve ek hastalıklarını sorgular. Ardından fizik muayeneye geçer.

Fizik muayenede; hekim hastada ağız kokusu olup olmadığına, ağız içinde yara, diş çürüğü olup olmadığına bakar. Karın muayenesinde hastanın karnında herhangi bir döküntü, yara izi olup olmadığını inceler. Midenin bulunduğu bölgeyi elle muayene eder. Ardından ek tetkikler isteyebilir.

Endoskopi

Endoskopi; ucunda kamera bulunan bir boru yardımıyla yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağının incelenmesini sağlayan görüntüleme yöntemidir. Bu yöntemde hastaya bazı anestezik maddeler verilerek ağrı hissetmemesi amaçlanır. 

Ardından ağızdan kamera yardımıyla girilip yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağının iç kısmı görüntülenir. Hekim bu yöntem sayesinde hastanın yemek borusu ve midesinde bulunan tahrişi, ülseri ve diğer yaraları inceleyebilir.

Üre Nefes Testi

Bu test; Helicobacter Pylori adlı midede inflamasyona, bunun sonucunda da gastrite ve ülsere yol açan bakterinin varlığını araştırır. Helicobacter Pylori bakterisi mide asidinde yaşayabilen ve uzun süre kendini gizleyebilen bir bakteri türüdür. 

Bulunduğu bölgede üre adlı kimyasalın oluşumuna neden olur ve üre nefes testi ile bu üre miktarına bakılır.

Üre nefes testinde hastaya önce derin bir nefes aldırılır ve beyaz bir tüpe bu nefesi bırakması istenir. Ardından hastaya işaretli üre içeren su hastaya içirilir ve içtikten sonraki 30.dakikada mavi bir tüpe nefesini bırakması sağlanır. 

Bu iki tüp arasındaki değerlerin farkı referans değerinden küçükse hastada H. Pylori enfeksiyonu yoktur. Eğer referans değerinden yüksekse H. Pylori enfeksiyonu vardır ve tedavi uygulanmalıdır.

Mide Yanması Tedavisi

Mide yanması altta yatan hastalığa göre tedavi uygulanan bir bulgudur. Bu tedavilerde esas amaç hastada asit salınımını azaltarak mide yanması bulgusunu iyileştirmektir. 

Eğer hastada Helicobacter Pylori bakterisiyle oluşmuş gastrit veya ülserden dolayı mide yanması varsa; tedavide antibiyotik ilaçlar kullanılabilir.

Hastada mide yanması ilaç kullanımına bağlı ise ilaç değişimi yapılabilir, yada ilaçların dozu azaltılabilir.

Hastada aşırı asit salınımına bağlı mide yanması oluşumu varsa antiasit (asit salınımını önleyici ilaçlar) kullanılabilir. Asit salınımını azaltmak için ayrıca H2 Reseptör Antagonistleri veya Proton Pompa İnhibitörleri kullanılabilir.

Hastalar dar kıyafet giyimi, aşırı acı, yağlı veya baharatlı gıda tüketimi, stres, uyku düzensizliğine bağlı mide yanması yaşıyorlarsa; bu hastalarda yaşam tarzı değişikliği yapılabilir. 

Hastalarda düzenli uyku, daha bol kıyafet, aşırı acı ve yağlı yiyeceklerden kaçınma gibi uygulamalar yapılarak mide yanmasına çözüm bulunabilir.

Mide Yanması Tedavi Edilmezse

Mide yanması bir hastalık değil bir bulgudur. Ufak bir beslenme bozukluğundan çok ciddi mide ve yemek borusu ülserlerine kadar pek çok hastalık mide yanmasına neden olabilir. Bu yüzden mide yanması altta yatan hastalığın tedavisini gerektiren bir belirtidir.

Mide yanması Gastroözofageal Reflü ye bağlı oluşmuşsa ve bu hastalık tedavi edilmezse; midedeki asidin sürekli olarak yemek borusuna doğru gitmesi hastada ağız kokusuna, mide ekşimesine, ağza acı su gelmesine ve gastroözofageal reflünün en ciddi komplikasyonu olan yemek borusu kanseri ve mide kanserine yol açabilir.

Mide yanması Helicobacter Pylori adlı bakterinin yarattığı gastrite bağlı oluşmuşsa ve bu hastalık tedavi edilmezse; H. Pylori bir süre sonra midede ve onikiparmak bağırsağında ülserlere yol açabilir. Bu ülserler ciddi mide kanamalarına, mide delinmelerine ve mide kanserine yol açabilir.

Mide yanması eğer ciddi stres ve uyku bozukluğuna bağlı oluşmuşsa ve bu durum tedavi edilmezse; kişide depresif durum, gün içinde sürekli uyku hali, iş gücü kaybı gibi yaşam kalitesinin düştüğü semptomlar görülebilir.

Mide Yanmasına Ne İyi Gelir?

Mide yanmasına neden olan esas hastalık ortaya konduktan sonra bu hastalık tedavi edilmelidir. 

Bu hastalığın tedavisine ek olarak ev ortamında kullanılabilecek bazı doğal gıdalar ile de mide yanması semptomu hafifletilebilir. 

Bunlar;

 • Süt: Sütün mide yanmasına iyi geldiği birçok hasta tarafından dile getirilir. Hastalar mide yanması semptomu yaşadığında 1-2 yudum süt içerek bu semptomu hafifletebilir. Ancak laktoz intoleransı hastalığına sahip olan hastaların laktozsuz süt içmesinde fayda vardır.
 • Karbonatlı Su: Evde hazırlanabilen karbonatlı su karışımı mide yanmasına iyi gelebilir. Bunun için 1 bardak suya 1 çay kaşığı karbonat atılıp eritilir. Ardından bu karışım içilir. Bu karışım midedeki asidin miktarını azaltarak semptomları hafifletir.
 • Meyan Kökü Çayı: Bu çay mide asit salınımını azaltarak mide yanması semptomunun geçmesine yardımcı olur. Yemeklerden sonra içilebilir.
 • Kekik Çayı: Bu çay sindirim problemi olan hastalarda (ishal, kabızlık, gaz problemlerine ek olarak mide yanması yaşayan hastalarda) oldukça faydalıdır. Sindirimin düzenlenmesine yardımcı olur. Yemeklerden sonra içilebilir.
 • Zencefil Çayı: Bir bardak suya eklenen zencefil ve balla hazırlanan bu çay midedeki asit miktarının azalmasına neden olarak mide yanması semptomunu hafifletir.
 • Sakız: Yemeklerden sonra yaklaşık 30 dakika sakız çiğnenmesi sindirimin hızlanmasına yardımcı olarak mide yanmasına iyi gelir.
 • Muz ve kavun gibi meyveler: Muz ve kavun gibi lifli meyveler sindirimin hızlanmasına, bunun sonucunda da daha az asit salınımına ve mide yanması semptomunun hafiflemesine neden olur.
 • Ispanak: Ispanağın çiğ veya haşlanmış olarak tüketiminin mide yanması semptomuna iyi geldiği hastalar tarafından dile getirilmektedir.
 • Maden suyu veya Soda: Maden suyu ve sodalar midedeki asit miktarını düzenleyerek mide yanması semptomunun hafiflemesine yardımcı olur.
 • Hastalarda sindirim problemi olduğunda karın bölgesine masaj yapılması ve  yürüyüşe çıkılması gibi uygulamalar semptomların hafiflemesine yardımcı olur.
 • Hastalar mide yanması semptomundan çok sık yakınıyorlarsa çok dar kıyafetler giymemeli, poğaça, börek, kızartma, baklava gibi yağlı gıdaları tüketmemeli ve aşırı çay ve kahve tüketiminden uzak durmalıdır.

Mide Yanması İlaçları

Mide yanmasının esas tedavisi ilaçlarla olur. Bu ilaçlar midedeki asit salınımını düzenleyerek mide yanması semptomunun hafiflemesine yardımcı olur. 

Bu ilaçlar; 

 • Antibiyotikler: Mide yanmasına neden olan etken Helicobacter Pylori adlı bakteri ise; bunun tedavisinde antibiyotik ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar etken madde olarak amoksisilin ve klaritromisin barındırır. Bu maddelerin yan etkileri arasında  alerji, bulantı, kusma, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu görülebilir. Bu belirtiler ortaya çıktığında hekime başvurulması gerekir.
 • H2 reseptör Antagonistleri: Histamin midedeki hücrelere etki ederek asit salgılanmasına neden olur. H2 reseptör antagonistleri histaminin görev yapmasını engelleyerek mide yanmasının düzelmesine yardımcı olur. İçerik olarak simetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin gibi kimyasalları barındırır. Yan etkileri arasında bulantı, kusma, nefes darlığı gibi semptomlar bulunur. Bu semptomlar varsa mutlaka hekime müracaat edilmelidir.
 • Antiasit İlaçlar: Bu ilaçlar mideden asit salınımını engeller. Bu sayede mide yanmasının azalmasına yardımcı olur. İçerik olarak magnezyum hidroksit, kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat gibi maddeleri barındırır. Bu maddelerin yan etkileri arasında bulantı, kusma, kas güçsüzlüğü, kemik ağrısı, kabızlık, kas ağrısı gibi semptomlar görülebilir.
 • Proton Pompa İnhibitörleri: Bu ilaçlar midedeki asit salgısının azalmasına, bunun sonucunda da mide yanması semptomunun hafiflemesine neden olur. Aç karna alınır, yemekten önce midenin asit salınımı engellenmiş olur. İçerik olarak omeprazol, lansoprazol, pantoprazol gibi kimyasalları barındırırlar. Bu maddelerin yan etkileri arasında baş ağrısı, ishal, kabızlık, mide bulantısı gibi semptomlar görülebilir. Proton pompa inhibitörleri mide yanması tedavisinde en sık kullanılan ilaçlardır.

Gebelikte Mide Yanması

Gebelikte mide yanması çok sık karşılaşılan bir semptomdur. Hormonal değişiklik ve gebeliğin getirdiği yük bu semptomların oluşumunda başlıca etkendir. 

Hamileliğin ilk aylarında oluşan mide yanmasının sebebi genellikle hormonal değişikliklerdir. Ancak hastalar aşırı yağlı, baharatlı yiyecekler tüketiyorsa, dar kıyafetler giyiniyorsa buna bağlı da mide yanması oluşabilir.

Hamileliğin ilerleyen zamanlarında, özellikle son aylarda görülen mide yanması nedeni genellikle hastanın rahminin büyümesi, büyüyen rahmin mideyi ve bağırsakları ittirerek sıkıştırmasından dolayıdır. Bu durum, hasta uzandığında yada eğildiğinde kendini daha çok belli eder. 

Anne adayında oluşan mide yanmasının tedavisi tıpkı diğer yetişkinlerdeki gibidir. Hastada öncelikle mide yanmasına neden olan hastalık ortaya konulmalı ve tedavi edilmelidir. Hastaya stresten, yağlı ve acı gıdalardan, dar kıyafetlerden uzak bir yaşam tavsiye edilmelidir. 

Hastalarda ilaç tedavisi olarak antibiyotikler, H2 reseptör antagonistleri, proton pompa inhibitörleri kullanılabilir. Bu ilaçların hangisinin kullanılacağına hekim ve hasta birlikte karar vermelidir.

Çocuklarda Mide Yanması

Çocuklarda mide yanması yine sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Çocuk hastalarda mide yanmasına neden olan esas etken patates kızartması, salam, sosis gibi hazır gıdaların, ketçap, mayonez gibi sosların fazla tüketimidir. 

Ancak çocuk hastada nadiren de olsa altta yatan ciddi bir hastalık (gastrit, mide ülseri, reflü) bulunabilir.

Çocuk hastalarda mide yanmasına tanı koyup tedavi uygulayan bölüm Çocuk Hastalıkları bölümüdür. Hekim hastayı detaylı muayene eder, gerekli görürse ek tetkikler isteyebilir.

Çocuk hastalarda mide yanmasının tedavisi tıpkı yetişkinlerdeki gibi altta yatan nedene göre antibiyotik, antiasit, proton pompa inhibitörleri ya da H2 reseptör antagonistleri ile yapılır. Bu ilaçlardan hangisinin seçileceğine hekim ve hasta birlikte karar verir.

Çocuk hastalarda mide yanmasının tedavisine ek olarak yağlı gıdalardan ve domates türevlerini içeren soslardan uzak durma ve düzenli uyku alışkanlığı uygulamaları tedaviye eklenebilir.


Mide Yanması için Hangi Doktora Gidilir?

Mide yanmasında hastayı muayene eden, tanı koyan, tedavi uygulayan esas bölüm Dahiliye (İç Hastalıkları) bölümünün alt dalı olan Gastroenteroloji bölümüdür. Hastalar bazen Genel Dahiliye bölümüne de başvurabilirler. Genel dahiliye hekimi de mide yanmasına tanı koyup tedavi uygulayabilir.

Hastalar bazen yoğun mide yanması ve buna ek olarak bulantı, kusma ve nefes darlığı nedeniyle Acil Servise de başvurabilirler. Acil servis hekimi hastayı muayene eder, acil durumlarla ilgilenir, ardından hastayı Gastroenteroloji veya Genel Dahiliye bölümüne sevk eder.

Hastalarda özellikle uzandıktan yada eğildikten sonra oluşan mide yanmasına ek olarak bulantı, kusma, ishal, hazımsızlık gibi semptomlar varsa gerekli tetkiklerin yapılması için hekime başvurulmasında fayda vardır.

Hastalarda mide yanmasıyla beraber yutma güçlüğü, nefes darlığı, kuru öksürük gibi semptomlar varsa acilen hekime başvurulmalıdır. Bu belirtiler Gastroözofageal Reflü'yü anımsatmaktadır. 

Gastroözofageal Reflü acilen tanı konulup tedavi edilmesi gereken hastalıklardandır. Tedavi edilmezse ilerleyen dönemde mide ve özofagus kanserine yol açabilir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
3
0
Makeleyi Paylaşın

Mide yanması ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Mide Yanmasını Ne Geçirir?

Mide yanmasına neden olan hastalığın ortaya konulması mide yanması tedavisinde uygulanabilecek ilk yöntemdir. Bu hastalık bulunduktan sonra ona yönelik ilaçlar kullanılmalıdır. İlaç tedavisinin yanında mide yanması semptomlarının görüldüğü zaman diliminde süt, karbonatlı su, sakız gibi yiyeceklerin kullanımı bu semptomları hafifletebilir.

Dr. Büşra Ular

Hamilelikte Mide Yanması Ne Zaman Başlar?

Hamilelikte mide yanması çok sık karşılaşılan bir bulgudur. Genellikle gebeliğin 3.ayında başlayan mide yanması hamileliğin ilk günlerinde de başlayabilir. Hastalarda ilk aylarda oluşan mide yanmasında genellikle hormonal değişikliklerin midedeki asit salınımına etkisi neden olurken; gebeliğin ilerleyen dönemlerinde oluşan mide yanmasından rahmin büyümesi ve mideyi sıkıştırması sorumlu tutulur.

Dr. Büşra Ular

Sigara Mide Yanması Yapar Mı?

Sigara; midedeki asit salınımına etki ederek mide yanmasına neden olabilir. Ayrıca sigara alt özofagus kapakçığının gevşemesine, bunun sonucunda da midedeki asitin yemek borusuna doğru ilerleyip mide yanması semptomu oluşturmasına neden olabilir. Bu yüzden mide yanması semptomunu sık sık yaşayan kişilerde sigaranın bıraktırılması önerilmelidir. 

Dr. Büşra Ular