evim.com

Elektrik Çarpması ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Statik elektrik, bir maddenin veyahut bir nesnenin pozitif veya negatif net bir yüke sahip olması olarak tanımlanabilir. Metal cisimler üzerinde anlık olarak oluşurlar fakat yalıtkan maddeler üzerinde kalıcı süreli olabilmesi mümkündür.

Statik elektriğin çarpmasının önlenebilmesi için ise yapılan işin niteliğine göre hareket edilmeli ve nemlendirme, birbirine bağlama ve topraklama, son olarak ise iyonizasyon yöntemleri tek başlarına veya birbirine entegre bir şekilde uygulanabilir.

Nemlendirme yönteminde; çevredeki hava elektrik akımının geçmesine uygun bir şekilde nemlendirilir ve statik elektriğin birikmesinin önüne geçilmiş olur. Bu yöntemin kullanım alanı oldukça dardır çünkü nemlendirme bazı maddeler için uygun değildir ve sıcak havada nemlendirme insan sağlığı açısından uygun değildir.

Birbirine bağlama ve topraklama yönteminde; İki veya daha fazla iletken nitelikli cisim birbirine bağlanır. Böylelikle dengeleme sağlanması muhtemeldir.

İyonizasyon yönteminde ise; hava yeterli miktarda iyonlaştırılır ve böylelikle statik elektriğin cisimler üzerinde birikiminin önüne geçilir.

Bütün bu farklı yöntemler ile statik elektrik çarpmasının önlenmesi mümkündür.

Elektrik çarpması sonucu kalp atışlarında meydana gelen bozukluğa ventriküler fibrilasyon adı verilmektedir. Bu durum genellikle düşük akım sonrası gerçekleşir ve kalp kaslarındaki ritimlerin kaybolmasıyla birlikte anormal kasılmalar görülebilir.

Elektrik çarpmasında yapılması gerekenleri aşağıdaki gibi listelemek mümkündür.

  1. Kendi güvenliğinizi sağlayarak işe başlayın. Müdahale etmeden önce ayağınızdaki ayakkabının ya da terliğin yalıtkan bir maddeden yapılmış olduğundan emin olun. Lastik tabanlı ya da sünger tabanlı şeyler tercih edebilirsiniz. Eğer mümkün ise ellerinize bir eldiven takın. Çıplak elle dokunmanız halinde, temasa bağlı olarak sizin de elektrik akımından etkilenmeniz söz konusu olabilir.
  2. Elektrik akımına maruz kalmış olan kişinin elektrik ile temas hali devam etmekte ise elektrik düğmesi, priz ya da sigorta aracılığı ile olabilecek en kısa yoldan elektriği kesmeye çalışın.
  3. Elektriği kesemiyorsanız veyahut herhangi bir sebebe bağlı olarak elektrik kesilemiyor ise iletken nitelikte olmayan yani yalıtkan bir madde ile (tahta, ip, deri, plastik, cam, porselen, kazak, atkı, kumaş parçası vesaire) elektrik akımına maruz kalan kişiyi elektrik kaynağından uzaklaştırmaya çalışın.
  4. Solunumun düzgün bir şekilde olup olmadığını kontrol edin. Gereklilik söz konusu ile suni teneffüs, suni solunum gibi yöntemler deneyin ve kişinin nefes almasını sağlamaya çalışın.
  5. Kalbi kontrol edin. Gereklilik halinde kalp masajı uygulayın ve kalbin normal ritmine girmesini sağlamaya çalışın.
  6. Şuurun yani bilincin açık olup olmadığını kontrol edin. Eğer bir şuur kaybı durumu var ise akıma kapılmış olan kişinin ayaklarını bir süre yüksek bir yerde tutarak şok durumunu engelleyebilirsiniz. 
  7. Bir miktar karbonat ve bir miktar tuzu suda eriterek akıma uğramış kişiye mümkün olan en kısa süre içerisinde içirin. Sade su içirmekten kaçının, önerilen bir durum değildir. 
  8. Solunum sağlanır sağlanmaz, yaşamsal fonksiyonların tamamlandığından emin olduktan herhangi bir sağlık kuruluşuna ivedilikle başvurun veyahut acil servisi arayarak yardım isteyin.

Elektrik Çarpması ile İlgili Makeleler

Elektrik Çarpması Nedir?

Herhangi bir elektrik kaynağı ile temas esnasında, elektrik akımının temas halinde olan kişiye geçmesine bağlı olarak yaralanmalara ve hatta ölüme sebebiyet veren bir olaydır.

makaleyi incele

Elektrik Çarpması Tedavisi

Elektrik çarpması tedavisi basite alınmaması gereken ve acilen müdahale gerektiren bir tedavidir.

makaleyi incele