Monosit Yüksekliği

Monosit yüksekliği, kanda bulunan beyaz kan hücresinin farklı nedenleriden dolayı artış göstermesidir.

Monosit Yüksekliği Nedir?

Monosit yüksekliği, kanda bulunan bir beyaz kan hücresi türü olan monositlerin sayısında artış olması durumudur. Monosit yüksekliğine aynı zamanda monositoz da denilmektedir. 

Beyaz kan hücreleri yani akyuvarlar vücudumuzun savunma hücreleridir. Beyaz kan hücreleri vücudumuza giren yabancı organizma ve maddelerin yok edilmesinde görev alırlar. Bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi organizmalara karşı savaşırlar. 

Beyaz kan hücrelerinin birçok türü bulunmaktadır. Bu türlerden biri de monositlerdir. Monositler kemik iliğinde üretilirler. Olgunlaştıktan sonra kana geçerler. 

Dokularda yabancı organizma varlığı durumunda makrofaja dönüşüp dokular arasında ilerleyip yabancı organizmayı yok etmeye çalışır. Monositler makrofajların oluşma kaynaklarıdır. 

Makrofajlar ve monositler hücresel bağışıklığın ana hücreleridir. Vücudumuza gerçekleşecek birçok yabancı saldırıya karşı görev alırlar.

Monositler beyaz kan hücreleri içinde hacim açısından en büyük kan hücresidir. Kanın mikroskop altında incelenme durumu olan periferik yayma incelemesinde kana bakıldığı zaman monositlerin şekli at nalı şekline benzemektedir.

Monositlerin kandaki normal değeri beyaz kan hücreleri içindeki yüzdelik değer olarak ölçülür. Tüm beyaz kan hücrelerinin % 0 ila % 9’u monosit hücreleridir. 

Monosit yüksekliği tek başına net bir anlam taşımamakla birlikte vücutta bazı durumların varlığını bizlere gösterebilir. 

Vücutta enfeksiyon varlığı, kan ve bağışıklık sistemi hastalıkları varlığı, otoimmun hastalık varlığı, bazı kanser hastalıkları varlığı gibi hastalık durumlarında monosit yüksekliği gelişebilir. 

Monosit Yüksekliği Belirtileri Nelerdir?

Monosit kemik iliğinde üretilip kana gönderilen bir beyaz kan hücresi türüdür. Bu hücre türü vücutta savunma görevinde bulunan bir hücredir. Makrofaj ve diğer dendritik hücrelerin üretiminin ana kaynağıdır. 

Monosit yüksekliği gelişen kişi bu artışı vücudunda hissedemez, monosit yüksekliği testler sonucunda ortaya çıkan bir değerdir. Fakat monosit artışına neden olan hastalıkların gelişmesi sonucunda kişide oluşabilecek belirtileri hasta hissedebilir.

Monosit yüksekliğine en sık neden olan hastalıklardan biri enfeksiyonlardır. Bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonu sonucunda monosit artışı olabilir. Bu hastalıklar sonucunda kişide ateş yükselmesi, halsizlik ve vücut ağrısı oluşabilir.

Bazı kan hastalıklarında, otoimmun hastalıklarda, bazı kanser türlerinde de monosit yüksekliği oluşabilir. Bu hastalıkların her birinin kendi içinde spesifik veya spesifik olmayan birçok belirtisi vardır. 

Monosit yüksekliğinde hastalıkların oluşturduğu şikayetler sonucunda belirti verebileceği gibi kişide herhangi bir belirti vermeyebilir.

Monosit Yüksekliği Nedenleri Nelerdir?

Monosit yüksekliği birçok durumdan kaynaklı olabilir. Enfeksiyon hastalıkları, kan hastalıkları, kanser hastalıkları, otoimmun hastalıkları gibi çeşitli nedenler monosit yüksekliğine neden olabilir.

 • Enfeksiyon hastalıkları sonucunda monosit oranı artar. Monositler kanda bulunan bir beyaz kan hücresi türüdür. Dokularda yabancı maddelere karşı savaşan makrofajların ana kaynağıdır. Vücudumuz bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi yabancı organizmalarla karşılaştığında ve bu organizmalar sonucunda hastalandığında monosit ve diğer beyaz kan hücreleri miktarı artar, vücut savunma durumuna geçer. Kişide enfeksiyon hastalığı gelişmesi durumunda monosit miktarı artış gösterir.
 • Bazı kan hastalıklarında monosit yüksekliği oluşabilir. Monosit hücreleri kemik iliğinde üretilir. Kemik iliği kan hücrelerinin üretim merkezidir. Kemik iliğinde oluşacak bir hasar veya hastalık sonucu burada üretilen hücrelerin sayı ve dengesinde sorun ortaya çıkabilir. Myeloproliferatif bozukluklar bu duruma örnek verilebilir.
 • Bazı kanser hastalıklarında monosit yüksekliği oluşabilir. Bu kanser türlerine lenfomalar, kronik myelomonositik lösemi, monositik lösemi gibi kanserler örnek verilebilir.
 • Bazı otoimmun hastalıklarda monosit sayısı artabilir. Otoimmun hastalık, vücudun savunma hücrelerinin vücudun kendi hücrelerine saldırması durumudur. Sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, inflamatuar barsak hastalığı gibi hastalıklarda monosit sayısı yükselebilir.
 • Obezite varlığında monosit oranı artış gösterebilir.
 • Akut enfeksiyon rahatsızlığının iyileşme döneminde monosit değeri artış gösterebilir.
 • Bazı nedeni tam belirlenemeyen ateşli hastalıklarda monosit yüksekliği oluştuğu görülmüştür. Fakat buna net olarak neyin neden olduğu tam olarak belirlenememiştir.

Monosit Yüksekliği Teşhisi

Monosit yüksekliği basit bir test sonucunda ortaya çıkarılabilir. Kişide çeşitli nedenlerden dolayı monosit oranı ve miktarı yükselebilir. 

Kronik enfeksiyon hastalıkları, kan hastalıkları, kanser hastalıkları, otoimmun hastalıkları gibi nedenlerden dolayı monosit değeri artış gösterebilmektedir. 

Monosit hücreleri kemik iliğinde üretilir ve sonrasında kana geçer. Gerekli hallerde veya bazı hastalıklar sonucunda üretiminde artış oluşabilir.

Monosit miktarı ve beyaz kan hücreleri içindeki oranı CBC olarak da adlandırılan tam kan sayımı testi ile ölçülebilir. Kişiden kan alınıp laboratuvar ortamında kanının tahlil edilmesiyle böyle bir durumun varlığı araştırılabilir. 

Tam kan sayımı sonucunda kişide beyaz kan hücreleri içindeki monosit oranı % 0 – 1 ila % 9 – 10 arası olmalıdır. %10 oranının üstündeki monosit oranı anormal olarak kabul edilmektedir. 

Normal monosit miktarı ise 200 – 800 / mikrolitre olarak kabul edilmektedir. Lakin hastalıkların teşhisinde miktardan ziyade monositlerin beyaz kan hücreleri içindeki oranı daha çok tercih edilmektedir. 

Monosit Yüksekliği Tedavisi

Monosit yüksekliği birçok durumdan kaynaklı gelişebilir. Birçok hastalık sonucunda monositlerin oranında artış olabilir. 

Uzun süreli enfeksiyon hastalıklarının varlığında (tüberküloz, sifiliz, listeria vb.), bazı kan hastalıklarının varlığında, bazı otoimmun hastalıkların varlığında ve bazı kanser türlerinde monosit oranı yükselebilir. 

Monosit yüksekliği bir hastalık değildir. Monosit yüksekliği herhangi bir hastalığın varlığında ortaya çıkan klinik bir durumdur. 

Bu durum, hastalığın tespit edilmesine çalışan doktorun hastalığın tespiti için yaptırdığı kan tahlili sonucunda ortaya çıkabilir. 

Hem anormal bir durumun varlığını göstermesi hem de ilerleyen zamanlarda tedavi sürecinin takibi adına monosit değeri önemli bir parametredir.

Monosit yüksekliğinin tedavisi altta yatan hastalığın tedavisine bağlıdır. Kişide var olan hastalık sonucunda monosit oranı yükselmiştir. 

Monosit oranının düşürülmesi için kişide var olan hastalık tespit edilmeli ve gerektiği takdirde uygun bir tedavi planı hazırlanıp hasta tedavi edilmelidir. Altta yatan hastalığın tedavisi sonucunda monosit değeri de normal seviyelerine inecektir. 

Monosit yüksekliği ciddi hastalıklar sonucunda oluşabilir. Ciddi sonuçlara neden olan tüberküloz, sifiliz gibi uzun süreli enfeksiyonlar, kan hastalıkları, kan kanserleri gibi durumlarda monosit değeri yükselir. 

Bu nedenle kişilerin tedavi edilmesi hayati derecede önemli olabilmektedir.

Monosit Yüksekliği Tedavi Edilmezse

Monosit birçok hastalık ve durum sonucunda artış gösterebilir. Bu hastalıklar içinde tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçları olabilen hastalıklar da bulunmaktadır. 

Monosit değerleri enfeksiyon hastalıkları, kan hastalıkları, kanser hastalıkları, otoimmun hastalıkları gibi çeşitli ve geniş hastalık grupları sonucunda artış gösterebilir. 

Bu hastalık grupları içinde bulunan bazı hastalıklar hasta için ölümcül olabilen hastalıklardandır. Hastalığın tespiti ve sonrasında uygun tedavi planlarıyla hastalığın tedavi edilmesiyle monosit değerleri de normal seviyelerine inecektir. 

Monosit Yüksekliği Tehlikeli Mi?

Monosit yüksekliği bir hastalık değildir. Çeşitli hastalıklar sonucunda değerinde artış olan bir laboratuvar parametresidir. 

Bu nedenle monosit yüksekliği kendi başına bir tehlike oluşturur denilemez. Fakat monosit değerleri bazı önemli ve ciddi hastalıklar sonucunda yükselme gösterebilir. 

Bazı kronik enfeksiyon hastalıklarında, kan hastalıklarında, kanser hastalıklarında monosit değerleri yükselebilir. 

Bu nedenle bu hastalıklar ve bu hastalıkların oluşturabileceği komplikasyonlar hasta adına tehlike arz edebilir.

Monosit Yüksekliğine Ne İyi Gelir?

 • Kişide monosit değerleri çeşitli hastalıklar sonucunda yükseliş gösterebilir. Bu hastalıklar sonucunda hasta bazı sorunlar yaşayabilir. Hastaların bu süreçte uyku düzenine iyi bakması, düzenli uyku uyuması önemlidir. Monosit değerlerinin normal seviyelerine inmesinde düzenli uyku hastaya fayda sağlar.
 • Obezite kanda monosit yüksekliğine neden olabilmektedir. Bu nedenle obeziteye neden olabilecek etkenlerin kontrol edilmesi gerekir. Bu etkenlerden birisi beslenme düzenidir. Hastaların yaş, sağlık ve beden durumlarına uygun bir şekilde düzgün, sağlıklı beslenmeleri önemlidir.
 • Egzersiz birçok hastalık ve durumun düzelmesi, hastalıkların ve kötü durumların oluşmaması için önemli bir faktördür. Hastaların yaşına, sağlığına uygun bir şekilde düzenli egzersiz yapmaları kendileri adına fayda sağlar.

Monosit Yüksekliğine Ne İyi Gelmez?

 • Sigara kanser ve birçok hastalığın oluşmasında önemli bir etken olarak rol almaktadır. Hastaların hem hastalıkları için hem gelecekte ortaya çıkabilecek hastalıklar için sigaradan uzak durmaları gerekir.
 • Monosit yüksekliğine neden olabilen bir hastalık grubu da enfeksiyon hastalıklarıdır. Bulaşıcı olabilen bazı hastalıklar sonucunda kişide monosit değerleri artış gösterebilir. Bu nedenle kişilerin bulaşıcı hastalıkların bulunduğu, bulunabileceği ortamlardan uzak durması gerekmektedir.
 • Sedanter yaşam şekli birçok hastalığın oluşmasına neden olan bir yaşam şeklidir. Obezite gibi monosit değerlerinin artmasına neden olabilecek bir hastalığın da oluşmasına neden olan bir durumdur. Kişilerin bu tür bir yaşam şeklinden uzak durup, sağlıklarına uygun düzenli aktivitelerde bulunması önemlidir.

Hamilelerde Monosit Yüksekliği

Hamilelik döneminde monosit yüksekliği fazla gözlenen bir durum değildir. 

Gebelerin ağır enfeksiyonlara maruz kalması, alerjik ve otoimmun hastalıklar yaşaması sonucunda monosit yüksekliği oluşabilir. 

Hastaların yaptırdığı kan tahlilinde monosit değeri %15 ve üzerinde seyir gösteriyorsa ciddi bir durum var demektir ve hastaların muayene olmaları gerekmektedir. 

Gebe hastaların bu dönemde stresten uzak durmaları ve uygun şekilde egzersiz yapmaları onlara fayda sağlar.

Çocuklarda ve Bebeklerde Monosit Yüksekliği

Çocuklarda ve bebeklerde monosit yüksekliği sık görülen bir durum değildir. Fakat bazı hastalıklarda özellikle viral enfeksiyonlarda monosit değerleri yükselebilir.

Çocukluk ve bebeklik dönemi enfeksiyonlara maruz kalma ve hastalanma açısından müsait bir dönemdir. 

Çünkü bağışıklık hücreleri hastalık yapıcı organizmalara karşı tam bir bağışıklık oluşturmamıştır bu dönemde. 

Bu nedenle çocukların ve bebeklerin mikroorganizmalara maruz kalmaları durumunda akut veya kronik enfeksiyon gelişebilir. 

Hastaya yapılan testler sonucunda hastalık nedeni belirlenir ve tedavi uygulanırsa monosit değerleri de normal seviyelere iner. 

Hodgkin lenfoma ve lösemiler çocukluk çağında ortaya çıkabilen kanser türlerindendir. Bu hastalıklarda da monosit değerlerinde artış olabilmektedir. 

Hastaların uygun şekilde tedavi görmesi sonucunda hem şikayetleri düzelir hem de laboratuvar değerleri normale döner.

Monosit Yüksekliği için Hangi Doktora Gidilir?

Monosit hücresi kanda bulunan bir beyaz kan hücresidir. Diğer beyaz kan hücreleri gibi vücudun savunmasında görev alan hücrelerdendir. 

Makrofaj gibi dokular arasına sızıp yabancı hücrelerin, ölü hücrelerin ve atık maddelerin yok edilmesini sağlayan hücrelerin ana kaynağıdır. 

Vücutta ortaya çıkabilecek birçok hastalık sonucunda monosit oranı yükselebilir. Birçok bölüm hastalıkların teşhisi için tam kan sayımı testi isteyip monosit yüksekliği durumunu inceleyebilir.

Dahiliyenin bir yan dalı olan Hematoloji bölümü özellikle kan hücreleri ve kan hastalıkları ile ilgili konularla ilgilenir. 

Eğer monosit yüksekliği ile ilgili araştırma gerekliliği oluşmuşsa Hematoloji bölümünden destek istenebilir.

Monosit yüksekliği durumunu hasta kişi hissedemez. Sadece yapılacak testler sonucunda monosit yüksekliği durumu saptanabilir. 

Kişide var olan şikayetler ve bu şikayetlerin ciddiyetine göre sorumlu hekim gerekli tedavi ve işlemleri yapabilir. Kişinin herhangi bir müdahalesine gerek bulunmamaktadır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
164
4
Makeleyi Paylaşın