Boyun Kireçlenmesi

Boyun kireçlenmesi, boyun kısmındaki eklem kıkırdaklarının yıkıcı değişimler yaşaması sonucu oluşur. Kireçlenmenin durumuna göre farklı tedavi yöntemleri uygulanır.

Boyun Ağrısı Nedir?

Boyun baş ve vücut arasında bulunan önemli bir bölgedir. Başın desteklenmesinde, birçok yöne uygun hareketinin sağlanmasında, hareket halindeyken dengede durmasında görev alır. Servikal (boyun) bölge büyük damarlar, omurilik, özofagus (yemek borusu), larenks (yutak) ve sinirlerin geçtiği bir alan olduğundan hayati önem taşımaktadır.

Boyunda 7 tane omur (omurgayı oluşturan birim kemik yapı) bulunur. Omurların içinden omurilik geçer ve içerisinde sinir kökleri mevcuttur. Bu bölgeyi etkileyen herhangi bir durumda bu sinirlerde de hasarlanmalar görülebilir. Ağrı, güçsüzlük veya karıncalanma sinir hasarı sonucunda gelişebilir. Beyni ve sinir sistemimizin diğer yapılarını besleyen büyük damarlar da bu bölgeden geçer ve hasarında bilinç bozukluğu, görme bozukluğu, baş dönmesi görülebilir.

Boyun bölgesi dengeden sorumlu iken aynı zamanda omurganın hareketli bir bölümüdür ve boyun eklemi kompleks bir yapıya sahiptir. Bu kompleks yapı hem harekette hem dengede boynun ve içerdiği yapıların korunmasında ana görevi üstlenir. Bu bölgenin korunması vücutta pek çok bölgenin de sağlıklı olmasını sağlar.

Boyun ağrısı sık görülen bir semptomdur. Her yaştan ve cinsiyetten insanda görülebilir. Hayatın herhangi bir döneminde pek çok kişide boyun ağrısı gelişebilir. Çoğu zaman bu ağrı hafif şiddettedir ve kısa sürelidir. Nadiren boyun ağrısı uzun süre devam edebilir, şiddetli olabilir. Uzun süre hareketsiz masa başı çalışanlarda, ağır yük kaldıranlarda, boyun bölgesinde gerilmeye neden olan hareketleri uygulayanlarda, ani bir travma sonrasında ve duruş bozukluğu olan kişilerde bu şikayet sık görülür. İlerleyen yaş da boyun ağrısı gelişimini kolaylaştıran bir etkendir. Boyun ağrısı beraberinde komşu bölgelerde de ağrıya sebep olabilir ve rahatsızlığın şiddetini artırabilir.

Boyun ağrısı farklı şekillerde görülebilir:

 • Ağrı tek bir yerde hissedilebilir. Bu tip keskin ağrılar boynun alt kısmında sık görülebilir.
 • Keskin olmayan hafif bir ağrı olabilir. Akut olmayıp devam eden özellikte olabilir.
 • Boyun ağrısının yayılmasıyla baş ağrısı, omuz ağrısı, sırt ağrısı, kol ve ellerde ağrı ortaya çıkabilir.
 • Boyun hareketlerinde zorlanma, boyun tutulması ağrıya eşlik edebilir.
 • Yayılan ağrı omuzlarda, ekstremitelerde (kollarda) ve ellerde uyuşma, iğnelenme hissine neden olabilir.
 • Parmaklara yayılan uyuşma güçsüzlüğe neden olabilir.
 • Başa yayılan ağrı sonrası baş bölgesindeki kas ve sinirler de etkilenebilir.

Boyun Ağrısı Tipleri Nelerdir?

Boyun ağrıları süreye göre 3 gruba ayrılır:

 • Akut: 4 haftadan kısa süreli ağrılar
 • Subakut: 4-12 hafta arası seyreden ağrılar
 • Kronik: 12 haftadan daha uzun süren ağrılar

Ağrının nedeninin erken anlaşılması ve sebep olan etkenden uzaklaşılması kısa sürede düzelmesine yardımcı olabilir. Erken tanı ve ağrının tedavi edilmesi akut ağrının kronikleşmemesi için önemlidir.

Boyun Ağrısı Yapan Hastalıklar

Boyun ağrısı bölgeyi oluşturan her bir yapıdan (kemik, eklem, kaslar, bağ doku, sinirler, yumuşak doku) kaynaklanabilir.

Boyun ağrısına neden olan durum ve hastalıklar:

 • Travmalar: Spor yaparken düşme veya boynun aşırı gerilmesine bağlı hareketler sonrası boyun ağrısı gelişebilir. Trafik kazaları, yüksekten düşme, boyuna darbe, çarpma sonrası sık görülür. Boynun ters şekilde arkaya gitmesi ve ani travmalar tehlikeli durumlardır, bağ doku ve sinirler ciddi şekilde hasar görebilir.
 • Kas Zedelenmesi: Boyun ağrılarının en sık nedenlerinden biridir. Boyun bölgesi çevresindeki kasların aşırı gerilmesi ve yapısına uygun olmayan harekete zorlanması sonrası gelişir. Ağır yük kaldırma, aşırı egzersiz yapma, uzun süre yanlış pozisyonda masa başı çalışma boyun kaslarında ağrıya neden olur. Uzun süre boynun yanlış pozisyonda durması (uyku sırasında, araba kullanırken, uzun süren seyahatlerde) kaslarda gerilmeye neden olur ve boyun tutulması bu duruma eşlik edebilir.
 • Boyun Fıtığı (Disk Hernisi): Boyundaki omurlar arasında sürtünmeyi engelleyen destekleyici jöle kıvamlı kıkırdak diskin omurilikten geçen sinirlere herniye (kayması) olmasıdır. Bu kaymanın olduğu yer ve kayma derecesi kişide farklı şikayetlere yol açabilir. Boyun ağrısı, kola yayılan ağrı ve kol kaslarında kuvvetsizlik, ellerde uyuşma, güç kaybı ve günlük işlerde zorlanma görülebilir. Hastalığın şiddetine göre farklı tedavi seçenekleri mevcuttur.
 • Romatizmal Hastalıklar: Romatoid Artrit (İltihaplı Romatizma), Ankilozan Spondilit (Eklemlerde kaynaşmaya neden olan romatolojik hastalık) gibi hastalıklar boyun ağrısı, hareketlerde kısıtlılık, eklemde sertlik yapabilir. Romatizmal hastalıklarda istirahatte görülen ve yarım saatten uzun süren sabah tutukluğu (boyunda kitlenme) karakteristik bir bulgudur.
 • Servikal Omurgada Darlık: Omuriliğin geçtiği servikal bölgede oluşan darlıklar o bölgedeki sinirleri etkiler ve ağrıya neden olabilir. Damarların da dar bölgedeki yapıları beslemesi zorlaşır ve kişide boyun ve kollarda kuvvet kaybı, uyuşma görülebilir.
 • Myofasial Ağrı Sendromu: Yumuşak dokularda ağrıya neden olan bu hastalıkta boyun ve sırt bölgesinde ağrıya duyarlı bölgeler bulunur.
 • Torasik Çıkış Sendromu: Boyun bölgesindeki sinirlerin omuzda veya koltuk altında kemik - kas arasında sıkışmasıyla gelişir. Boyun ağrısı kola yayılabilir ve his kaybına neden olabilir.
 • Osteoartrit (Kireçlenme): Servikal bölgedeki eklemlerin yıpranıp aşınmasıyla Osteoartrit hastalığı gelişir. Servikal Osteoartrit veya bir başka ismiyle Servikal Spondiloartrit halk arasında Boyun Kireçlenmesi olarak bilinir ve boyundaki eklemler arasında yeni kemik oluşumları ağrıya sebep olabilir. Sinir köklerine kemiğin yaptığı bası etkisi sinirin ulaştığı bölgelere yayılır, omuz ve kollarda ağrı, iğnelenme hissedilebilir. İlerleyen dönemde alt ekstremitelerde de (bacaklar) güçsüzlüğe ve his kaybına neden olabilir.
 • Diğer Nedenler: Duruş bozukluğu, uyurken pozisyonun doğru olmaması (yatak ve yastığın yumuşak olması), psikolojik nedenlerle vücut ve boyun kaslarının aşırı kasılması, boyun tümörleri, omurilik tümörleri, Osteomyelit (kemikte enfeksiyon gelişimi), Menenjit, yemek borusu, nefes borusunda görülen hastalıklar, tiroid hastalıkları boyun bölgesinde ağrıya neden olabilir.

Osteoartrit Nedir?

Osteoartrit halk arasında kireçlenme toplumda sık görülen, yaşla orantılı görülme sıklığı artan bir eklem rahatsızlığıdır. Eklemlerdeki kıkırdağın yapısında hasarla gelişen ve tahribatla kıkırdakta incelmeye neden olan bir hastalıktır. Eklem kıkırdağı hastalıkta ana komponent (oluşturan bileşenlerden her biri) olmakla birlikte bu hastalık genel olarak eklem çevresinde bulunan kemik, bağ doku ve sinovyumu (eklem sıvısı) da etkiler. Birçok yapının etkilenmesiyle eklemin mekanik dengesi ve işlevi bozulur.

Osteoartrit omurgayı ve periferik (çevresel) eklemleri tutabilir. Diz, kalça, ayak birinci parmak eklemi, servikal (boyun bölgesi) ve lomber (bel bölgesi) omurgada bu hastalık sık görülür. Ayak bileği, el bileği, omuz ve dirsekte bu hastalık nadir görülür.

Osteoartrit Tipleri Nelerdir?

Osteoartrit, Primer-İdiopatik (bilinen bir nedeni olmayan) ve Sekonder (bir hastalığa ikincil olarak gelişen) olarak iki ana gruba ayrılır.

Primer Osteoartrit bilinen eklem hastalığı veya travma öyküsü olmadan gelişen grubu tanımlar. Alt tipleri mevcuttur:

 • Lokalize: Sadece bir bölgede gelişir. El, ayak, diz, kalça, omurga ve eklem kesişme bölgelerinde (glenohumeral-omuz ile kol kemiği arası, tibiotalar-kaval kemiği ile ayak bileği arası vb.) görülür.
 • Generalize: 3 veya daha fazla alanın etkilendiği alt tipidir.
 • Herediter (Kalıtsal): Generalize Osteoartrit ve Erozif İnflamatuar Osteoartritin gelişiminde genetik faktörlerin etkili olduğu görülür.

Sekonder Osteoartrit bilinen bir hastalık veya travma öyküsünden sonra gelişen grubu tanımlar. Bu grubun da alt grupları mevcuttur:

 • Travma: Eklem bölgesinde akut veya kronik dönemde meydana gelen travma kıkırdakta tahribata neden olur.
 • Konjenital (Doğuştan) veya Gelişimsel Hastalıklar: Doğuştan kalça çıkığı, ekstremiteler arasında boy farkı, doğuştan eklem deformiteleri, kemikte gelişen displaziler (yapıda anormal değişme), Hipermobilite Sendromu (eklemlerde artmış hareket açıklığı) gibi çeşitli hastalıklar bu gruba dahildir.
 • Metabolik Hastalıklar: Okronozis (homogentisik asitin kıkırdak,tendonda birikimi), Hemokromatozis (aşırı demir birikimi), Wilson Hastalığı (vücutta aşırı bakır birikimi), Gaucher Hastalığı (kemik iliği hücrelerinde glukozilseramid birikimi) gibi hastalıklar kemik ve eklem rahatsızlıklarına neden olabilir.
 • Endokrin Hastalıklar: Akromegali, Hiperparatiroidizm, Şeker Hastalığı, Obezite, Hipotiroidizm Osteoartrit gelişiminde rol oynayan endokrin (hormon ilişkili) rahatsızlıklardır.
 • Kalsiyum Depo Hastalıkları: Vücutta fazla kalsiyum birikimi sonucu gelişebilir.
 • Diğer Kemik ve Eklem Hastalıkları: Kırık, Kemikte enfeksiyon, Gut Hastalığı (eklem bölgesinde aşırı ürik asit birikimi), Romatoid Artrit (iltihaplı romatizma) Osteoartrite neden olabilir.
 • Nöropatik Artropati: Tabes Dorsalis (sfiliz hastalığının omuriliği etkilemesi), İntraartiküler (eklem içine) aşırı steroid ilaç kullanımı neden olabilir.

Boyun Kireçlenmesi Nedir?

Servikal Osteoartrit, halk arasında Boyun Kireçlenmesi hastalığı boyun bölgesindeki eklem kıkırdağının tahrip olmasıyla gelişir. Bu hastalık boynun en hareketli olan alt kısımlarında sık görülür. Boyundaki omur eklemlerinde dejeneratif (yıkıcı) değişiklikler sonrası kıkırdakta incelmeye ve yeni kemik oluşumuyla koruyucu eklem sıvısında azalmaya neden olur. Eklem sıvısının koruyucu etkisi azaldıkça sürtünme artar ve hastalarda hareketle artan boyun ağrısı, baş ağrısı, kola ve omuza yayılan ağrı görülür.

Boyun kireçlenmesini kolaylaştıran risk faktörleri:

 • Artan Yaş: 60 yaş üzeri kişilerde görülme sıklığı fazladır.
 • Obezite: Kilolu kişilerde kireçlenme riski fazladır.
 • Kadın cinsiyet: Kadınlarda menopoz döneminde östrojenin azalmasıyla hormonun kıkırdağa olumlu etkisi de azalır.
 • Duruş Bozukluğu: Boynun uygun olmayan pozisyonda uzun süre kalması bu hastalığın gelişme riskini artırır.
 • Genetik Özellikler: Bazı genlerin Osteoartritle ilişkili olması bu kişilerde boyun kireçlenmesinin de görülme sıklığını artırır.

Boyun Kireçlenmesi Belirtileri Nelerdir?

Boyun Kireçlenmesi hastalarda çeşitli şikayetlere neden olabilir, ilerlemesi vücudun diğer bölgelerini de etkileyebilir.

Bu belirtiler:

 • Boyun Ağrısı: Eklem hasarı harekette ağrıya neden olabilir.
 • Baş Ağrısı: Boyun ağrısı baş bölgesinde de gerilmeye ve ağrıya neden olabilir.
 • Boyun Hareketlerinde Kısıtlılık: Hasta ağrı duyduğu tarafa doğru hareketini kısıtlayabilir.
 • Nörootolojik Şikayetler: İşitme ve dengeden sorumlu bölgeye yakın olması nedeniyle boyun kireçlenmesi tinnitus (kulak çınlaması), nevralji (sinir bölgesinde ağrı), işitme bozukluğu, gözde kararmaya neden olabilir. Vertigo benzeri çevresinin döndüğünü hissetme tarzında bulgular görülebilir.
 • Boyunda Uyuşma - Karıncalanma: Özellikle uzun süre sabit kaldığında (uykuda, araba kullanırken, işte çalışırken vs.) boyunda uyuşma ve karıncalanma görülebilir.
 • Boyunda Sertlik: Eklem sıvısının azalması ve hareketten kaçınma zamanla boyunda sertliğe neden olabilir.
 • Krepitasyon (Çatırdama Sesi): Sinovyal sıvıda azalma harekette sürtünme sesinin dışardan duyulmasına neden olur.
 • Yaşam Kalitesinde Bozulma: Kireçlenmenin ileri dönemlerinde harekette sınırlılık sonrası meydana gelir.
 • Psikolojik Bozukluk: Yaşam kalitesinin bozulması ile eşlik edebilecek bir bulgudur.

Boyun Kireçlenmesi Nedenleri Nelerdir?

Boyun Kireçlenmesi birçok nedene bağlı oluşabilir. Temel olay kıkırdağın yapım ve yıkımında dengenin bozulmasıdır. Hastalıkta eklem kıkırdağı ve çevresinde bulunan dokular etkilenir ve yıkım ilerleyici özelliktedir. Servikal Osteoartritin nedenleri bu hastalığın genel sınıflamasında olduğu gibi ele alınabilir.

Boyun kireçlenmesi nedenleri:

 • Primer - İdiopatik olabilir. Bilinen eklem hastalığı veya travma öyküsü olmadan boyun kireçlenmesi gelişebilir.
 • Sekonder görülebilir. Mevcut bir hastalığın olumsuz etkileri sonucu gelişebilir. Bu hastalıkları Osteoartritin genel sınıflamasındaki gibi özetleyebiliriz:
  • Travma: Boyun bölgesinde, akut veya kronik travmalar neden olabilir.
  • Konjenital (Doğuştan) veya Gelişimsel Hastalıklar: Doğuştan boyun eklemindeki deformiteler osteoartrite neden olabilir. 
  • Metabolik Hastalıklar: Okronozis (homogentisik asitin kıkırdak,tendonda birikimi), Hemokromatozis (aşırı demir birikimi), Wilson Hastalığı (vücutta aşırı bakır birikimi), Gaucher Hastalığı (kemik iliği hücrelerinde glukozilseramid birikimi) gibi hastalıklar boyunda kireçlenme yapabilir.
  • Endokrin Hastalıklar: Akromegali, Hiperparatiroidizm, Şeker Hastalığı, Obezite, Hipotiroidizm gibi hormon ilişkili hastalıklar kemik ve eklemleri etkiler, boyun kireçlenmesi yapabilir.
  • Kalsiyum Depo Hastalıkları: Boyun bölgesinde fazla kalsiyum birikimi sonucu gelişebilir.
  • Diğer Kemik ve Eklem Hastalıkları: Boyun bölgesinde kırık, kemikte enfeksiyon, Romatoid Artrit (iltihaplı romatizma) servikal osteoartrite neden olabilir.

Boyun Kireçlenmesi Teşhisi

Boyunda kireçlenme eklem çevresindeki yapıları da ilgilendirdiğinden tanıya ulaşması zor bir hastalıktır. Boyun ağrısının kesin nedeninin 

Boyun Kireçlenmesi olduğunu anlamak için hekim çeşitli yöntemlere başvurabilir:

 • Tıbbi Geçmiş: Hastanın boyun ağrısının ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü, yayıldığı bölgeler öğrenilmelidir. Yaş, cinsiyet, ailede benzer hastalık öyküsü tanı koymada yardımcı olabilir. Mevcut hastalıkları ve yakın zamanda geçirilmiş travma varsa mutlaka dikkate alınmalıdır. Boyun ağrısının hareketle artıp istirahatte azalması, yanlış pozisyonda oturma ve uyuma ile ağrının artması bu hastalık için tipik şikayetlerdir.
 • Kan Testleri: Boyun ağrısı yapabilecek olası bir enfeksiyonu gözden kaçırmamak için kanda enfeksiyon değerlerine mutlaka bakılmalıdır. İltihaplı Romatizma tanısından ayırmada kan testi önemli bir araçtır.
 • Radyolojik Görüntüleme: Boyun bölgesinde omurganın görüntülenmesi için X-Ray (Röntgen), boyundan kesit görüntüler alınarak iç kısımlarının ayrıntılı incelenmesi için BT (Bilgisayarlı Tomografi), sinir ve yumuşak dokuların daha ayrıntılı görüntülenmesi için MR’a (Manyetik Rezonans) başvurulabilir. X-Rayde kemik ve kıkırdakta dejenerasyon, eklem boşluğunun azalması ve laterale (yanlara) doğru yeni kemik oluşumlarının gözlenmesi Boyun Kireçlenmesi lehine bulgulardır. Hastanın fazla radyasyona maruz kalmaması açısından MR çok tercih edilmemektedir.
 • Elektromiyografi (EMG): EMG sinir yapılarının sıkışmaya maruz kaldığını göstermede kullanılan bir testtir. Özel iğneler kullanılarak sinirin uyarıyı iletimine bakılır. Sinir trasesi (geçtiği yol) hasara uğramışsa iletim hızında azalma gözlenebilir.

Hekim bu incelemeler sonrası Boyun Kireçlenmesi - Servikal Osteoartrit tanısına ulaşabilir veya boyun ağrısına neden olabilecek diğer hastalıklar için ileri tetkik isteyebilir.

Boyun Kireçlenmesi Tedavisi

Boyun Kireçlenmesi - Servikal Osteoartrit tedavisinde non-farmakolojik (ilaçsız) ve farmakolojik (ilaçlı) tedavi seçenekleri mevcuttur. İleri evre hastalar için invaziv (girişimsel) yöntemlere başvurulabilir.

Tedavi yöntemleri hastaya göre değişiklik gösterebilir fakat tedavinin amaçları her hasta için ortaktır:

 • Tedaviyle hastaların hastalığı hakkında yeterli bilgiye sahip olması ve hastalığın oluşmasına neden olan eski alışkanlıklardan uzak durması
 • Boyun ağrısının tedavi edilmesi ve ağrının kontrol edilmesi
 • Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve hareket fonksiyonun istenen ideal düzeye ulaşması

Farmakolojik olmayan tedavi yöntemlerinde ilaç kullanılmadan ağrının giderilmesi sağlanabilir:

 • Boyun bölgesinin kısa süreli dinlendirilmesi, ağır işlerden uzak durulması bölgedeki gerilme ve ağrıyı hafifletebilir. Bunun için destekleyici boyunluklar kullanılabilir. Bu yöntem kısa süreli kullanılabilir, günde 3 saati ve toplamda iki haftayı geçmemelidir.
 • Hastanın yaşı ve mevcut hastalıkları dikkate alınarak uygun bir egzersiz ve güçlendirme programı hazırlanmalıdır. Bu sayede kişinin kendisini daha zinde ve iyi hissetmesi sağlanabilir. Duruş bozukluğunu düzeltmede ve boynun güçlendirilmesinde etkili ve uygulaması kolay bir yöntemdir.

Baş ve boyun bölgesi için çeşitli egzersizler mevcuttur, hasta herhangi spor aleti kullanmadan bu egzersizleri yapabilir:

 • Baş öne eğilirken eller alına konularak direnç oluşturulur ve 5 sn beklenir.
 • Baş arkaya ittirilirken eller başın arkasına konularak direnç oluşturulur ve 5 sn beklenir.
 • Baş yana eğilirken eller karşı yönde direnç oluşturur ve 5 sn beklenir. Her iki yönde yapılmalıdır.
 • Çene göğüse değecek şekilde baş öne yaklaştırılır ve 5 sn beklenir.
 • Baş yukarı bakacak şekilde arkaya eğilir ve 5 sn beklenir.
 • Başı direnç oluşturmadan sağa ve sola döndürülür ve 3 sn beklenir.
 • Baş omuza değecek şekilde yanlara hareket ettirilir ve 3 sn beklenir.

Bu egzersizleri günde 2-3 kez ve aralarda dinlenerek yapılması önerilir. Boyun kireçlenmesi masajı da gün içerisinde bölgeye hafif masaj yapma şeklinde uygulanabilir. Amaç boyun bölgesinin hareket esnekliğinin sağlanması ve mevcut kısıtlılığın azaltılmasıdır.

Fizik - Tedavi merkezlerinde hastaya ağrının giderilmesi için ısıtma, soğutma veya TENS (Deri Altı Elektriksel Sinir Stimülasyonu) yöntemlerine başvurulabilir. TENS elektrotlar aracılığıyla ağrılı bölgeye düşük dozda elektriksel uyarı verilerek uygulanan bir yöntemdir.

Farmakolojik tedavi ilaçsız tedaviye rağmen ağrısı geçmeyen hastalarda kullanılabilir. Bu hastalarda ağrı kesiciler, romatizmal tedavide de kullanılan anti-inflamatuar steroid yapıda olmayan ilaçlar, topikal (bölgesel) uygulanabilen kas gevşeticiler ve steroid enjeksiyonlar tercih edilebilir.

 • Ağrı Kesiciler:Farklı gruplarda bulunan birçok ilaç ağrı kesici etkisi olduğundan tercih edilebilir.
  1. Parasetamol Boyun Kireçlenmesinde ilk tercih edilen ilaç etken maddesidir. Yaşlılarda ve gebelerde de güvenle kullanılabilir ve yan etki açısından güvenilir olduğundan ağrı şiddetine göre hekim tarafından günlük dozu ayarlanabilir.
  2. Yan Etkileri: Baş dönmesi, bulantı, kusma, karın ağrısı, kabızlık
  3. NSAİİ (Non-Steroid Anti İnflamatuar İlaçlar): Bu ilaç grubu Parasetamol'den daha etkili ilaçlardan oluşur. Romatizmal hastalıklarda ağrı kesici ve kas gevşetici olarak sık kullanılır. Ciddi Gastrointestinal (Sindirim) sistem yan etkileri olduğundan dikkatli kullanılmalı ve mide koruyucu ilaçla birlikte reçete edilmelidir. Gebelerde, emzirme dönemindeki kadınlarda ve geçirilmiş mide kanaması olan hastalarda bu ilaçlar kullanılmamalıdır.
  4. Yan Etkileri: Dispepsi (mide yanması),karın ağrısı, hazımsızlık, perfore ülser, kansızlık, böbrek fonksiyonlarında bozulma, deri döküntüsü. Bu grupta bulunan ilaç etken maddeleri:
   • Aspirin
   • Ibuprofen
   • Naproksen
   • Diklofenak
   • Ketoprofen
   • Etodolak
   • Selekoksib
  5. Narkotik Analjezikler: Şiddetli ağrının Parasetamol veya NSAİ ilaçlarla tedavi edilemediği durumlarda daha ağır narkotik ağrı kesicilere başvurulabilir. Ciddi yan etkileri bulunduğundan özel reçete ile verilebilir.
  6. Yan Etkileri: Kabızlık, Ruhsal ve Fiziksel Bağımlılık, Huzursuzluk, Bulantı, Alerjik Reaksiyonlar, Solunum Depresyonu. Bu grupta bulunan ilaç etken maddeleri:
   • Morfin
   • Kodein
   • Heroin
   • Meperidin
   • Fentanil
   • Difenoksilat
  7. Topikal Kas Gevşeticiler: Lokal olarak ağrılı bölgeye uygulanan ilaçlardır. Günde birkaç kez ağrılı bölgeye sürülebilir, kısa süreli ağrıların tedavisinde etkilidir. Gebelerde, emzirenlerde ve yaşlılarda uygun olan ilaç seçilmelidir.
  8. Yan Etkileri: Deri döküntüsü, egzama, kızarıklık, kaşıntı, ürtiker. Bu grupta bulunan ilaç etkin maddeleri:
   • Tiyokolşisin
   • Flurbiprofen
   • Nimesulide
   • Lidokain
   • Kapsaitsiin
  9. Steroid içeren enjeksiyonlar eklem bölgesi içine belli aralıklarla verilebilir. Bölgesel ağrının baskılanmasında etkilidir fakat yan etkileri nedeniyle çok uzun süreli kullanılmamalıdır.
  10. Yan Etkileri: Ödem, Kemiklerin zayıflaması, Yara iyileşmesinde gecikme, Deri Döküntüsü, Kaşıntı

Cerrahi tedaviler medikal tedaviye yanıtsız ileri evre boyun kireçlenmesi olan hastalarda tercih edilen bir seçenektir. Servikal omurgada tümör olması, kas güçsüzlüğünün ileri seviyede olması, omurgada kırık veya kayma olması, omuriliğe şiddetli bası bulgularının olması cerrahi tedavinin önerildiği durumlardır. Girişimsel bir işlem olduğundan gerekli olmayan durumlarda tercih edilmemelidir.

Boyun Kireçlenmesi Tedavi Edilmezse

Boyunda Kireçlenme tedavi edilmediğinde veya tedaviye uyumsuz hastalarda eklem deformitesi ilerleyebilir. Yapısı bozulan eklemlerde yeni kemik gelişimi boyundaki sinir ve damarları sıkıştırarak bası yapabilir, bölgenin beslenmesini ve sinir iletimini bozabilir. Yaşam kalitesinde giderek azalma sonucu hastalar günlük işlerini yapmakta zorlanabilir. Kalıcı duruş bozukluğu gelişebilir. Hayati önem taşıyan bir bölge olduğundan Boyun Kireçlenmesinin erken dönemde tanısı konulmalı ve tedavisi düzenlenmelidir.

Boyun Kireçlenmesine Ne İyi Gelir?

Boyun Kireçlenmesinde hastaların dik duruş ve doğru pozisyonda günlük işlerini yapması önerilir. Baş ve boyun bölgesini çalıştıran hafif egzersizler günde belli aralıklarla yapılabilir. Boynu destekleyen boyunluklar kısa süreli tercih edilebilir. Gün içinde boynun dinlendirilmesi ve bölgeyi geren hareketlerden uzak durulması boyun kireçlenmesine iyi gelebilir. İlaç tedavisi alan hastalarda düzenli ilaç kullanımı ağrıların giderilmesinde önemlidir.

Boyun Kireçlenmesine Ne İyi Gelmez?

Uzun süre boynu yanlış pozisyonda tutma ve aşırı yük taşıma boyun ağrısını artırabilir ve ekleme zarar verebilir. Boyunda kireçlenme ve düzleşme tedaviye uyumsuzluk ve günlük egzersizlerin yapılmaması sonucu ilerleyebilir. Yanlış yatak ve yastıkla uyumak boyun ağrısının gece de devam etmesine neden olabilir ve uzun süre gerilmesi kas ve eklem ağrılarını artırabilir. İlaçların hekim kontrolünde olmadan günlük dozunun artırılması tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir.

Boyun Kireçlenmesi İlaçları

Çeşitli ilaç etken maddeleri Boyun Kireçlenmesinde kullanılabilir. İlaçlar çocuklarda, gebelerde, emzirenlerde, kronik hastalığı olanlarda ve yaşlılarda mutlaka hekim kontrolünde yan etkileri göz önünde bulundurularak verilmelidir.

Boyun Kireçlenmesinde kullanılan ilaç grupları ve etken maddeleri:

 • Parasetamol: İlaç tedavisinde ilk tercihtir.
 • NSAİ İlaçlar: Steroid yapıda olmayan ağrı kesici ilaçlardır, Parasetamol'den daha etkilidir ve sindirim sisteminde ciddi yan etkilere neden olabilir. Bu gruptaki ilaçlar Aspirin, İbuprofen, Naproksen, Diklofenak, Ketoprofen, Etodolak, Selekoksib olarak örnek verilebilir.
 • Narkotik Analjezikler: Şiddetli ağrı tedavisinde tercih edilir ve ciddi yan etkileri olduğundan dikkatli kullanılmalıdır. Bu gruptaki ilaçlar Morfin, Kodein, Heroin, Meperidin, Fentanil ve Difenoksilattır.
 • Topikal Kas Gevşeticiler: Boyun ağrılarının geçmesinde bölgesel uygulanabilen ilaçlardır. Gruptaki etken maddeler Tiyokolşisin, Flurbiprofen, Nimesulid, Lidokain ve Kapsaisindir.
 • Steroid EnjeksiyonlarEklem içerisine enjekte edilerek ağrının hafifletilmesinde kullanılan ilaçlardır.

Boyun Kireçlenmesi Ameliyatı

Boyun bölgesindeki omur eklemlere cerrahi işlemle ulaşılarak zarar görmüş bölge onarılabilir. Bölgeye hastadan alınan veya yapay kemik grefti kullanılarak ekleme yapılabilir ve boyun bölgesi desteklenebilir. Cerrahi operasyonlar sonrası gelişebilecek komplikasyonlar bölgede enfeksiyon, kanama ve mevcut yapıların operasyon sırasında hasar görmesidir. Cerrahi işlemler tedaviden fayda görmeyen ileri evre boyunda kireçlenmesi olan hastalarda tercih edilmelidir.

Hamilelikte Boyun Kireçlenmesi

Hamilelerde de boyun kireçlenmesi şikayeti görülebilir. Tanıda radyasyona maruz kalmaması için görüntüleme yöntemlerine başvurulmaması gereklidir. Tedavide Parasetamol güvenle kullanılabilir, diğer ilaç gruplarında bulunan ilaçlardan uygun olanlar hekim kontrolünde reçeteli olarak kullanılmalıdır.

Boyun Kireçlenmesi için Hangi Doktora Gidilir?

Boyun kireçlenmesi erken dönemde tanı konulması gereken bir hastalıktır. Tedaviye erken başlanması bölgeden geçen yapıların sağlığını korumak için çok önemlidir. Boyun kireçlenmesi tanı ve tedavisi için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı hekime başvurulabilir. Travma sonrası gelişen boyun ağrılarında Ortopedi uzmanı hekime de başvurulabilir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
2
0
Makeleyi Paylaşın

Boyun kireçlenmesi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Boyun Kireçlenmesi Baş Döndürür Mü ?

Boyun bölgesinde bulunan Sinir Sistemine ait organlar, sinirler ve damarlar bu bölgenin hastalıklarında etkilenebilir. Boyun Kireçlenmesi omurilik sinirleri ve beyinciği etkilediği durumlarda, besleyici damarların geçişini etkilediğinde kişide baş dönmesi, vertigo benzeri etrafın döndüğü hissine neden olabilir. 

Int. Dr. Zeynep Akgöbek

Boyun Kireçlenmesi Baş Ağrısı Yapar Mı ?

Boyun bölgesindeki eklem hasarı harekette kısıtlılığa ve boyunda gerilmeye yol açar. Bu gerilme komşu bölgelere de yayılarak kişide baş ağrısı, sırt ağrısı, omuz ve kollarda ağrıya neden olabilir. Başta uyuşma ve karıncalanma ağrıya eşlik edebilir. 

Int. Dr. Zeynep Akgöbek

Boyun Kireçlenmesi Kulak Çınlaması Yapar Mı ?

Boyun bölgesi işitme ve denge merkezine yakın olduğundan boyundaki hastalıklar dolaylı olarak bu merkezleri etkileyebilir. Kişilerde kulak çınlaması ve baş dönmesine neden olabilir. Bazı hastalarda sinire bası sonrası nevralji (sinir bölgesinde ağrı), işitme bozukluğu görülebilir. Vertigo benzeri çevresinin döndüğünü hissetme ve gözde kararma gibi ciddi şikayetler gelişebilir.  

Int. Dr. Zeynep Akgöbek