Nilüfer 18 Nolu Uludağ Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimliği

0 Görüş

Aile Hekimliği Bölümü Hakkında

Adres:

Özlüce Mahallesi Mediko Sosyal Tesisleri / Bursa

Aile hekimliği, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kamu kurumu olup, klinik tanı ve tedavi süreçlerinin yürütüldüğü bir merkezdir. Aile hekimliği bünyesinde hizmet veren hekimler, bu alana özgü eğitim almaktadır.

Aile Hekimliği, tüm yaş gruplarına (çocuk, yetişkin ve yaşlı) koruyucu ve tedavi edici hizmet sunan bir sağlık merkezi olarak tanımlanmaktadır. Bu sağlık merkezi bünyesinde çalışan aile hekimlerinin çalışma alanı, birinci bakım sağlık hizmetleri olarak isimlendirilmektedir. Tüm gelişmiş dünya ülkelerinde aile hekimliği, halk sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle genel pratisyen hekimler, aile hekimliği bünyesinde klinik çalışmalarla uygun tanı ve tedavi içerisinde yer alan hizmetler sunmaktadır. Aile hekimliği sistemi Türkiye için 2002 yılında başlatılan "Sağlıkta Dönüşüm" reformuyla, 2005 yılından beri aktif olarak halk sağlığı için kullanılmaktadır. Kısacası aile hekimliği kendi içinde, sağlık ocağının daha geniş ve kapsamlı hali olarak düşünülebilmektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde, hasta kişiler kendi bilgilerini kullanarak kayıtlı oldukları aile hekimliğinden yararlanabilmektedir.

Aile hekimliği bünyesinde verilen sağlık hizmeti, hastalığa değil hastaya odaklanmaktadır. Sağlık merkezi, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın tüm hastaları kabul etmektedir. Hastaların ilk klinik tanı ve tedavisi aile hekimliğinde yapılabilmektedir.  Aile hekimliklerinde tanısı konulan ve ilk tedavisi yapılan başlıca hastalık grupları şu şekildedir;

  • Çocuk hastalıkları
  • Jinekolojik hastalıklar
  • Ruh sağlığı problemleri
  • Cilt hastalıkları
  • Dahiliye hastalıkları
  • Göz hastalıkları

Bunlar dışında, sağlıklı bireyler de aile hekimliğine başvurarak, rutin kontrollerini yaptırabilmektedir. Öte yandan aile hekimliği bünyesinde aile planlaması, bu alanda eğitim almış uzman hekim tarafından yapılabilmektedir.

Aile hekimliği merkezi ayakta veya kısa süreli istirahatler ile atlatılacak hastalıkların tedavi edilmesini sağlamaktadır.  Bunun için tıp fakültesinde eğitim almış hekimler, hastaları muayene etmekte ve tıbbi öyküsünü dinlemektedir. Hastalara bazı test  ve tetkikler de aile hekimliği bünyesinde yapılabilmektedir. Aile hekimliği uygulamaları; aşılama uygulamaları, pansuman, ilaç reçete etme, istirahat raporu yazma, gebelik ve doğum kontrolü, göz muayenesi ve koruyucu tedavi şeklindedir.

Bu tetkikler ve tedaviler neticesinde aile hekimliği bünyesinde tedavisi yeterli olmayan ve uzmanlık gerektiren hastalar için öncelikli olarak uzman hekim görüşü alınmaktadır. Ardından aile sağlık hekimi tarafından gerekli görülen hasta kişiler, hastanelerin ilgili birimine sevk edilmektedir.

Aile Hekimliği Nasıl Öğrenilir?

Ülkemizde 10 yılı aşkın süredir, her yurttaşın bağlı olduğu bir aile hekimliği bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm yurttaşların bağlı olduğu ve aile sağlık merkezi bünyesinde görev yapan bir hekimi bulunmaktadır. Kişilerin kendi bağlı oldukları aile hekimliği merkezini öğrenmeleri gerekmektedir. Bunun için Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu "Aile Hekimi Sorgulama" sistemi bulunmaktadır. Bu sistem kullanılarak aile hekimliği bilgisine ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte kişiler E-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak, "Aile Hekimi Bilgisi Sorgulama" kısmından hizmet alacakları aile hekimi bilgisini de öğrenebilmektedirler.

Hizmetler:

İdrarda Gebelik Testi, Hamilelikte Aşı, Bebeklerde Hepatit B Aşısı, Semptomatik Tedavi, Ferritin Testi, Kızamıkçık Aşısı, Difteri Aşısı, Laktat Testi, Hib Aşısı, 18 Ay Aşısı, 6 Ay Aşısı, Palpasyon, Hızlı Antijen Testi, İnfluenza Testi, Emzirme Eğitimi, Fizik Muayene, İntramüsküler Enjeksiyon, 1 Yaş Aşısı, 2 Yaş Aşısı, Polisomnografi, Bebek Aşıları, Subkutan Enjeksiyon, KPA Aşısı, Çiçek Aşısı, Pnömokok Aşısı, Su Çiçeği Aşısı, Meningokok Aşısı, Tahlil, Hepatit A Aşısı, Kan Grubu Öğrenme, Heimlich Manevrası, HPV Aşısı, Grip Aşısı, PPD Testi, Kan Tahlili, Aşı, Rota Virüsü Aşısı, Hepatit B Aşısı, Kuduz Aşısı, Çinko, Demir, Ferritin

Hastalıklar:

Noma Hastalığı, Blount Hastalığı, Bildirimi Zorunlu Hastalıklar, Hamilelikte Ateş, Parmak Seğirmesi, H3N2, Damak Kaşıntısı, El Şişmesi, Su Alerjisi, Dudak Patlaması, Lazer Yanığı, Dil Yanması, Eozinofil yüksekliği, Koku Alamama, Tırnak iltihabı, FSH Yüksekliği, Sırt Tutulması, Böbrek Üşütmesi, Yel Girmesi, Malta Humması, Noktüri, Osteopeni, Balık zehirlenmesi, Dudak Çatlaması, Kasık Biti, Ekolali, Tırnak Morarması, Hiperglisemi, Üfürüm, Potasyum eksikliği, Horlama, Havale Geçirmek, Burun Akıntısı, Ayak Üşümesi, Memede kitle, Progeria, Sürekli baş ağrısı, Siyanoz, Polisitemi, Sağ kol ağrısı, Saç beyazlaması, Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu, Akalazya, Tinea corporis, Halsizlik, Kulak mantarı, LDH Yüksekliği, Balgam, Beta virüsü, Nefrotik sendrom, Bahar alerjisi, Sedimantasyon yüksekliği, Ses Kısıklığı, Escherichia coli, Gergedan gribi, Gece terlemesi, Güneş Yanığı, Yorgunluk, Tahta Kurusu Isırığı, Hepatit, İmpetigo, Lökosit yüksekliği, Kuru Öksürük, Boğaz enfeksiyonu, Ödem, Anemi, Miyalji, Raşitizm, Öksürük, Soğuk Algınlığı, Çinko Eksikliği, Hıçkırık, Burun tıkanıklığı, Magnezyum Eksikliği, Baş dönmesi, Grip, Boğaz ağrısı, Albino, Migren, Mide bulantısı, B12 vitamin eksikliği, CRP Yüksekliği, Mide yanması, Reflü, İdrar yolu enfeksiyonu, Sinüzit, Hepatit b

Tıbbi Tesis Tipi:

Sağlık Ocağı

Aile Hekimliği Doktorları

Uzm. Dr. Şükrü Levent Türkmen
Aile Hekimliği,
Dr. Kazim Yeniçeri
Aile Hekimliği,
Uzm. Dr. Olgun Göktaş
Aile Hekimliği,
Dr. Altın Polat Kılıç
Aile Hekimliği,
Dr. Yüksel Yöndem
Aile Hekimliği,
Dr. Hayrettin Durceylan
Aile Hekimliği,