Göz Çizdirme Nedir?

Excimer lazer tedavisi öncesinde kullanılan yöntem olan göz çizdirme, astigmatizma ve miyopi hastalıklarının tedavisinde uygulanan bir yöntemdir.

Göz çizdirme terimi, excimer lazer tedavisi döneminin öncesinde astigmatizma ve miyopi hastalıklarının tedavisinde uygulanan bir yöntem olarak bilinmektedir. Uzağı net görememe durumu miyopi; yakını net görememe durumu hipermetropi; hem uzağı hem de yakını görememe durumu astigmatizma olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntem ile gözdeki kornea tabakası üstüne cerrahi hassasiyeti olan bıçaklar kullanılarak çizikler atılmıştır. Bu işlemde amaçlanan ise hastanın göz kusurunun ortadan kaldırılmasıdır.

Göz sayesinde bir şeyi sezme ve varlığını algılama durumuna “görmek” denmektedir. Bu görme eylemi de gözler ile gerçekleşir. Pek çok fonksiyonu olan bu organ, bazen türlü nedenlere bağlı olarak işlevini yerine getirememekte, aksatmakta, bulanık görmeye neden olmakta ya da uzağı yakın yapma gibi durumlar içine girebilir. Dolayısıyla buna göre astigmat, miyop ve hipermetrop gibi görme sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu tip göz hastalıkları ise göz çizdirme ameliyat ve yöntemleri ile tedavi edilebilmektedir.

LASER yöntemi çıkmadan öncesinde gözdeki en ön kısım durumundaki kornea bölümü, özel hassasiyeti bulunan bıçaklar kullanılarak çizilmekte; bombeliği ve buna bağlı olarak da göz numarası değiştirilebilmekteydi. Ancak zaman içinde bu bıçaklı yol yerine, daha sonra ortaya çıkmış Excimer Laser yöntemiyle kesiler, yalnızca çizikler meydana getirilerek yapılmaya başlanmış ve kornea bu şekilde şekillendirilmiştir.

Lazerle Göz Çizdirme

Lazerle göz çizdirme, bir diğer adıyla tıp literatüründe lazer tedavisi olarak geçmektedir. Hipermetrop, miyop ve astigmat gibi görme sorunlarının lazer ışınları ile tedavi edilmesine denmektedir. Lazer tedavisi, aslında göz çizdirme ameliyatında uygulanan bir yöntem olarak günümüzde en etkin şekilde kullanılan yöntemdir. Ancak halk arasında genel algı, lazer tedavisi ile göz çizdirme ameliyatının aynı anlama geldiği yönündedir. Çünkü bugün göz çizdirme ameliyatları lazer yöntemiyle uygulanmaktadır.

Lazerle göz çizdirme işlemi, (gözün dış tabakasının) korneanın en ön kısmında bulunan dokunun tıraşlanması sonucunda gerçekleştirilen bir yöntemdir. Lazer tedavisinin herkese yapılabilmesi adına uzman bir doktor, hijyenik ve uygun ameliyathane ve hastane şartlarının sağlanması, ayrıca son teknoloji cihazlara gereksinim vardır. Ancak bu şartlar sağlandığı zaman yapılan tedavi neticesinde hastalar gerektiği gibi kaliteli görüşe kavuşabiliyor. Lazerle göz çizdirme yöntemi ise şu kişilere ve şu şartlar dahilinde uygulanabiliyor:

 • Lazer ameliyatı, her isteyen kişiye uygulanamaz.
 • Lazer işlemi öncesinde hastaya yapılacak olan (retina da dahil olmak üzere) kapsamlı bir göz muayenesi oldukça önemlidir.
 • Bu işlem için tercihen 18 yaşından sonra hastanın göz numarasının sabitlenmesi ve değişikliğin de durması beklenmektedir.
 • Hekimin tercihine ve bir de cihaza bağlı olarak belli bazı numara sınırlamaları bulunur. 
 • Buna göre haritası anormal şekilde çıkan kişilerde, ince korneası olanlarda, ileri düzeyde göz kuruluğu bulunan hastalarda bu ameliyatın yapılması riskli görülmektedir.
 • Ancak bu sayılan aksi hâller bulunmayan ve ameliyata uygun olan kişilerde elde edilen sonuçlar çok iyidir. 

Göz Çizdirme Ameliyatı

Göz çizdirme ameliyatı, gözlük takmayı istemeyen hastalar açısından alternatif bir ameliyattır ve sanıldığı kadar da zor olan bir ameliyat değildir. Göz çizdirme ameliyatı, “no touch lazer” ismi verilen bir tekniktir. Bu teknik ile kişinin uzakta bulunan ışık kaynağı üzerine saniyeler içinde bakması ile göz tedavisi uygulanır.

Göz çizdirme ameliyatı için takip edilecek adımlar şu şekildedir:

 • İlk olarak işlemlerin başında yapılacak olan tüm adımlar, doktor tarafından hastaya aktarılır. Bu sayede hasta-doktor güven ilişkisi de kurulmuş ve hasta rahatlatılmış olur.
 • Bu arada ameliyathanede gerekli hazırlıklar yapılır. 
 • Hastanın tedavi yapılacak olan gözü üzerine solüsyonlar dökülür. 
 • Dökülen solüsyonlar ile gözde uyuşma sağlanır. 
 • Ayrıca ameliyat konusunda hastanın heyecanlanmaması adına kişiye sakinleştirici etkide ilaç verilir. 
 • Bu adımlar sonrasında işleme başlanır. 
 • Hasta, lazer aleti altına doğru rahat bir biçimde yatırılır.
 • Solüsyon ile uyuşturulmuş olan gözün çevresi iyice temizlenir.
 • İlk olarak bir göz tedavisine başlanır.
 • Göz kapaklarının açık şekilde durabilmesi amacıyla ekartör cihazı kapaklara geçirilir ve hasta istese bile gözünü kapatamaz. (Ekartör: Dişli biçiminde olan ve göz kapağına yerleştirilen alet.)
 • Lazer göze kilitlenir. Bu dakikadan sonra hasta gözünü hareket ettirse bile lazer yapılan bu harekete bağlı olarak işlemini sürdürür.
 • Bir gözde yapılan lazer tedavisi, toplamda 4 dakika kadar sürer. 
 • Bu süre sonunda hastanın tek göz tedavisi tamamlanır ve hasta evine gidebilir. 
 • Ayrıca lazer tedavisi ile korneada tıraşlama yapılmakta ve gözün sahip olduğu numara düzeltilmektedir. 

Göz Çizdirme Ameliyatı Sonrası

Göz çizdirme ameliyatı sonrası ilk 24 saat içerisinde hastanın uyması gereken ve dikkatle yapması gereken bazı noktalar vardır. Buna göre ameliyat bitiminde hastaların ilk 24 saatte yapması gerekenler şunlardır:

 • Ameliyat sonrası aynı gün içerisinde işe gidilmemesi gerekmektedir.
 • Ameliyat sonrası aynı gün araba kullanılması çok riskli bir harekettir.
 • Hastanın bu sürede gözünü ovalamaması gerekir.
 • Hastanın bu sürede yüzünü yıkamaması ve banyo yapmaması önerilir.
 • Doktorun vermiş olduğu damla, göz için kullanılmalıdır.

Ameliyat sonrası ilk 24 saat içerisinde uyulması gereken kurallar bu şekildeyken genel olarak ameliyat sonrası iyileşme süreci ile ilgili bilinmesi gerekenler ise şu şekildedir:

 • Ameliyat sonrasında ortalama 3 ila 5 günlük süre sonunda dokular iyileşir.
 • Dokuların iyileşmesiyle epitel doku da göz üst kısmına tekrar kaynaşır.
 • Bu şekilde ilerleyen iyileşme süresi hasta için biraz acı verici olabilir. Hastalar birtakım sıkıntılar yaşayabilirler.
 • Hastanın göz çizdirme ameliyatı sonrası tam bir iyileşme göstermesi ise ortalama olarak 3 ila 4 haftayı bulur. 

Göz Çizdirme Zararları

Göz çizdirme zararları arasında hastanın ameliyat sonrası yaşayabileceği bazı sıkıntılardan bahsedilmektedir. Buna göre hastada oluşabilecek negatif tablolar şunlardır:

 • Işıklar çevresinde kamaşma ya da hale görme sorunu,
 • Gözde, 2 ila 3 günlük süreçte yanma ya da batma sorunları,
 • Gözde, 2 ila 3 günlük süreçte ağrı sorunu,
 • Göz numarasının yeniden geri gelmesi durumu.

Göz çizdirme ameliyatının zararları konusunda hastanın korunabilmesi adına kesinlikle ayrıntılı bir göz muayenesinden geçmesi gerekmektedir. Bu noktada kornea haritalaması sayesinde uygun olmayan gözler tespit edilebilmektedir. Bu sayede de göz ameliyatları daha güvenilir biçimde yapılabilir. Ayrıca riskli ya da şüpheli sonuçlar yaşanabilecek hastalar için ameliyat kararı alınması da yanlıştır. Bu noktada hastaya uygulanacak damlalı veya damlasız muayeneler sayesinde hasta, olası tüm risklerden korunabilmektedir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
4
1
Makeleyi Paylaşın

Göz Çizdirme ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Lasik tedavisi, astigmatizma, miyopi ve hipermetropi gibi kırma göz kusurlarının düzeltilmesi için Excimer lazer işleminin yapılmasıdır. Bu yöntem, aslında halk arasında “göz çizdirme” şeklinde bilinir. Lasik yöntemi, göz çizdirme için gerçekleştirilen lazer operasyonları içerisinde en fazla uygulanan yöntemdir. Bu yöntem ile epitel dokunun kaldırılması işlemi yerine keratom şeklinde adlandırılan bıçak kullanılarak kornea üstüne kesik atılır. Atılan bu kesik sayesinde ise gözdeki kornea kısmına ulaşılır. Sonrasında kornea üzerine lazer ile gerçekleştirilecek olan işlem yapılır. Kornea üzerindeki problem, bu lazer tedavisi sayesinde düzeltilmiş olur.

Devlet hastanesinde göz çizdirme ameliyatı yapılmaktadır. Bu ameliyatın yapılabilmesi için hastanın tam muayene ve tetkiklerinin yapılması gerekir. Bu şekilde hastanın göz kusurunun ve kornea tabakasının ameliyat açısından uygunluğu tespit edilir. Sonuçta doktorun uygun bulması hâlinde ameliyat gerçekleştirilebilir.

Göz çizdirme ameliyatı süresi, çok az bir zaman içerisinde tamamlanabilmektedir. Çok kısa sürede gerçekleştirilen bu ameliyat, çok kolay ve rahat bir işlemdir. Kısa sürede tamamlanmasının asıl nedeni de işlemin bu kolaylığından ileri gelir. Buna göre hastanede bu ameliyat için hastanın 1 ila 3 saat kadar kalması yeterli olurken, ameliyat süresi ise ortalama 10 dakika kadar bir süreyi almaktadır. Ameliyat sonrasında hastaların işe dönmesi ise yine 1 gün gibi kısa bir sürede mümkün olur.

Astigmat göz çizdirme tedavisi ile göz yapısı uygun durumdaki kişilerde astigmat sorununda, (tıpkı hipermetropi ve miyopi sorunlarında olduğu gibi) lasik ameliyatı uygulanmaktadır. Lasik ameliyatı sayesinde sorun düzeltilmektedir. Ancak bunun değerlendirilebilmesi adına ilk olarak ayrıntılı muayene ve tetkiklerin yapılması sonucunda kornea yapısı değerlendirilmelidir. Kornea yapısı uygun durumda olan hastalarda 6 numaraya kadar olan astigmatlar, excimer lazer yöntemiyle düzeltilebilir. Lazer için uygun durumda olmayan hastalarda diğer gözlük atma alternatifleri değerlendirilir.

Lasik ameliyatlarından sonra hastanın kornea yapısı üzerine müdahale edilir. Yapılan bu müdahale sayesinde ışığın kırılma açılarında değiştirme sağlanır ve görme, hastada kusursuz bir şekle getirilmeye çalışılır. Lasik ameliyatı sonrasında ortalama 5 gün kadar bir süre ameliyatın getirdiği sonuçlar iyice belli olur-oturur. Kornea, bu süreçte kendini tamir eder ve yeniler. Bu beşinci güne dek de hastada yaşanan bulanık görme durumu, normal kabul edilmektedir. Arada netleşen görüntü, arada bir bulanık hale gelebilir. Beşinci gün sonrasında hastada devam eden bu tip bulanık göre sorunları için ise derhâl doktora başvurulması gerekir.