Miyop

Miyop, yakını net bir şekilde görüp uzağı bulanık olarak görme anlamına gelen ilerleyici bir göz kusuru olup, tedavileri arasında gözlük camları, kontakt lensler ve çeşitli farmasötik ilaçlar bulunmaktadır.

Miyop (Uzağı Görememe) Nedir?

Miyop ya da uzağı görememe hastalığı; insanların yakın nesneleri net bir şekilde görebildiği, ancak daha uzaktaki nesneleri bulanık gördüğü, ilerleyici bir görme kusurudur. Yakın görmeyi etkileyen hipermetropinin aksine, miyopisi olan insanlar yakın nesneleri net bir şekilde görebilir, ancak uzak olanları net göremez.

Miyopide ya göz küresinin ön-arka çapı artar (aksiyel miyopi) ya kornea çok fazla eğriliğe sahiptir, ya da lens kalınlığı ve kırıcılığı artar. İşte bu gibi sebeplerle ışık retina önünde odaklanır.

Normal bir insanda, dışardan gelen ışık gözün dış tabakalarından kırılarak geçip, göz küresinin arkasında en iç tabaka olan retina üzerinde odaklanır. Retina, optik sinirin yakınında bulunur. Retinanın amacı, lensin odakladığı ışığı almak, ışığı sinir sinyallerine dönüştürmek ve bu sinyalleri görsel tanıma için beyne göndermektir. Ancak kişi miyop olduğunda; göze giren ışık, bir kırılma hatası nedeniyle doğru şekilde retina üzerinde odaklanmaz, retinanın önünde odaklanır ve uzaktaki nesneler bulanık görünür. Kalın kenarlı merceklerle, ışığın kolaylıkla tekrardan retinada odaklanması sağlanabilir. Miyop ve ilerleyici bozuklukları anormal veya olumsuz oküler değişikliklere neden olabilir.

Net bir görüş elde etmek için göz, bir görüntüyü retinada doğru bir şekilde odaklamalıdır. Korneanın odaklanma gücü ve göz küresinin uzunluğu, kırılmanın ana oküler belirleyicilerini temsil eder. Kırılma hatası yaygın olarak diyoptri (D) olarak ölçülür ve eksi işareti, miyop anlamına gelir. Göz derecesi, göz numarası veya miyop derecesi aynı şeylerdir ve ölçülen diyoptri aralıklarıyla belirlenir.

Miyop dereceleri şu şekildedir:

 • Hafif miyopi: 0 ila -3 D arasında,
 • Orta miyopi: -3 D ila -6.0 D arasında değişirken,
 • Yüksek miyopi: -6.0 D veya daha fazla değişimdir.

Orta ila yüksek miyoplu kişilerde glokom gelişme olasılığı iki kat daha fazladır. Yüksek miyopi terimi genellikle, 20/400 veya daha kötü düzeltilmemiş görme keskinliği üreten -5,00 ila -6,00 D veya daha fazla uzağı görememeyi tanımlamak için kullanılır.

Basit miyopinin en yaygın olduğu çeşitli miyop türleri vardır. Basit miyopi olan bireylerin gözleri çok uzun veya çok güçlüdür. Altı dioptriden fazla yüksek miyopisi olan bireyler, retinada dejeneratif miyopi adı verilen patolojik değişiklikler geliştirebilir. Bazen gece körlüğü olarak adlandırılan başka bir miyopi türü olan nokturnal miyopi, sadece karanlıkta bulanık görmedir.

Miyopi, aynı zamanda mevcut tıbbi problemler ve ilaca maruz kalma ile de indüklenebilir.

Yüksek miyopi; etkilenen bireyi yaşamın ilerleyen dönemlerinde retina dekolmanı, glokom, katarakt ve maküler dejenerasyon gibi çeşitli göz bozuklukları için yatkın hale getirir. Bu komplikasyonlar kalıcı görme bozukluğuna yol açarak miyopi görme kaybının altıncı önde gelen sebebi haline getirebilir. Bu nedenle, retinada retina dekolmanına ve diğer görme sorunlarına yol açabilecek değişiklikleri gözlemlemek için bir göz doktoru tarafından düzenli göz muayeneleri planlamak çok önemlidir.

Miyop (Uzağı Görememe) Belirtileri

Uzaktaki nesnelere bakarken bulanık görme miyopinin ana belirtisidir. Miyopisi olan kişiler genellikle yol işaretlerini veya uzaktaki başka bir şeyi okumaya çalışırken daha iyi görmek için gözleri kısmak, şaşı bakmak gibi ufak tefek sıkıntılar yaşarlar. Bazı durumlarda, miyopi ayrıca hafif, orta veya şiddetli baş ağrılarına neden olabilir.

Miyop yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkma eğiliminde olduğundan, bir çocuğun miyop olabileceğine dair işaretler aramak önemlidir. Çocuğunuz tahtayı göremiyorsa, net bir şekilde görmek için televizyona yakın oturması gerekiyor veya aşırı derecede şaşı bakıyor ve gözünü sık kırpıyorsa, bunlar miyopinin erken göstergeleri olabilir. Çocuklar ayrıca gözlerini düzenli olarak ovalayabilir veya baş ağrılarından şikayet edebilirler.

Miyopi derecesi, ergenlik döneminde vücudun geri kalanıyla birlikte göz küresinin doğal büyümesi nedeniyle kötüleşme eğilimindedir.

Miyop (Uzağı Görememe) Nedenleri Neledir?

Miyopi, göz küresi normalden uzun olduğunda ortaya çıkabilir, kornea ve lensin ışığı odaklamasını etkiler. Bu; uzaktaki nesnelerin bulanık göründüğü anlamına gelir. Çünkü ışık ışınları retinanın doğrudan yüzeyinde değil, önünde odaklanır.

Miyopinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte hem çevresel hem de genetik faktörler miyopinin başlangıcında ve ilerlemesinde rol oynar. Araştırmalar; miyopili anne babaya sahip olmanın önemli bir risk faktörü olduğunu göstermiştir. Ayrıca miyop, çok sayıda genetik sendromla birlikte ortaya çıkabilir.

Miyop olma eğilimi kalıtsal olsa da, gerçek gelişimi bir kişinin gözlerini nasıl kullandığından etkilenebilir. Okumak, bilgisayarda çalışmak veya başka yoğun yakın görsel çalışmalar yapmak için zaman harcayan bireylerin miyopi geliştirme olasılığı daha yüksek olabilir.

Göz, çocuklukta büyümeye devam ettiğinden miyop birinin göz numarası tipik olarak yaklaşık 20 yaşına kadar ilerler.

Patolojik olmayan miyopiye yaygın olarak fizyolojik, basit veya okul miyopisi denir. Patolojik olmayan miyopide, gözün refraktif yapıları normal sınırlar içinde gelişir; ancak, gözün kırılma gücü eksenel uzunluk ile ilişkili değildir. Patolojik olmayan miyop derecesi genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başlayan minimal ile orta (<6.00 diyoptri) derecedir. Patolojik miyopi genellikle ilerleyici olan ve genellikle çocukluk çağında çok erken ortaya çıkan yüksek miyop kırılma kusuru olarak sınıflandırılır. Yüksek aksiyal miyopisi olan hastalar, progresif retinal dejenerasyon veya diğer görme tehdit edici patoloji geliştirme riski daha yüksektir.

Miyop (Uzağı Görememe) Teşhisi

Miyop, bir göz doktoru tarafından verilen standart göz muayeneleri kullanılarak kolayca teşhis edilebilir.

Miyopi tanısı, gözlerin ışığı nasıl odakladığını ölçen çeşitli prosedürler kullanılarak yapılır. Ancak bu süreç sırasında azaltılmış görüşü düzeltmek için gereken gözlük veya optik lenslerin derecesi de belirlenir. Standart bir görme testi olan snellen testi ile odanın diğer ucuna yerleştirilmiş bir tablodaki harflerin okuması istenir. Bu test, bir kesir olarak ifade edilen görme keskinliğini ölçer.

Doktor, miyopiye neyin neden olduğunu öğrenmek için bazı muayene cihazlarını kullanacaktır:

 • Retinoskop, göze retinayı yansıtan özel bir ışık verir. Böylece, gözün kırma gücü ve refraksiyon kusurları ölçülebilir. Retinoskopi, bir kişinin hipermetrop veya miyop olup olmadığını gösterebilir.
 • Phoropter olarak bilinen başka bir cihaz bir dizi lens içerir; onları ileri geri çevirmek, görmeyi düzeltecek kesin reçeteyi oluşturmaya yardımcı olur.
 • Patolojik miyopi saptamadaki mevcut klinik uygulama büyük ölçüde muayenenin manuel taramasına ve çabalarına bağlıdır. Bu nedenle tam bir göz muayenesi 60 dakika kadar sürebilir. Küçük çocukları tararken karşılaşılan bazı zorlukların üstesinden gelmek için otorefraksiyon ve fotoğraf görüntüleme girişimi gibi yeni teknikler tanıtılmaktadır.

Miyop (Uzağı Görememe) Tedavisi

Miyoplu hastanın tedavisinde birincil amaç, iyi oküler sağlık ile net ve etkili bir binoküler görme (iki gözün aynı anda görebilme) elde etmektir. Şu anda miyopinin ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılan tedaviler arasında gözlük camları, kontakt lensler ve çeşitli farmasötik ajanlar (ilaç) bulunmaktadır. Bazı hastalar refraktif cerrahi için adaydır.

Miyopi ilerlemesini yavaşlatma

Gözlük veya kontakt lensler miyopi belirtilerini düzeltmek için en yaygın yöntemlerdir. Gözlükler ayrıca gözleri zararlı ultraviyole (UV) ışık ışınlarından korumaya yardımcı olabilir. Bu ikisinden hangisinin seçileceği; hastanın yaşı, uyumluluk, motivasyon, kornea fizyolojisi ve finansal kaygılar gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Görme bulanıklığı veya net görememe, yanlış odak noktasını değiştiren bifokal gözlüklerle azaltılabilir.

Kontakt lenslerin çevresel görüşü arttırdığı, daha fazla dış mekan aktivitesini desteklediği ve kozmetik faydalar sağladığı gösterilmiştir. Rijit (sert) kontakt lenslerin potansiyel etki mekanizmaları arasında korneanın geçici olarak düzleştirilmesi ve ayrıca periferik bulanıklaşmanın azalması ile retinal görüntünün kalitesi artar.

Ortokeratoloji ve cerrahi

Bu cerrahi prosedürler korneayı yeniden şekillendirerek görüşü geliştirir. Yeniden şekillendirilmiş kornea ışığı düzgün bir şekilde retinaya odaklar.

Ortokeratoloji, korneayı düzleştirmek ve daha sonra miyopiyi azaltmak için bir dizi kontakt lensin (genellikle haftalar ve aylar boyunca) programlanmış takılmasını temsil eder. Korneayı yavaşça düzleştirmek ve miyopiyi azaltmak için kullanır. Her gece sert kontakt lenslerle uyumayı içerir. Bu; ciddi, görmeyi tehdit eden göz enfeksiyonları riski ile ilişkilendirilmiştir. Görme gelişimi geçicidir. Lensleri kullanmayı bıraktıktan sonra, kornea orijinal şekline geri döner ve miyopi geri döner.

Düşük doz atropin (%0.01), çocuklarda ve ergenlerde miyopinin ilerlemesini yavaşlatmak için etkili bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır.

Göz egzersizlerinin, vitaminlerin veya hapların miyopiyi önleyebileceğini veya tedavi edebileceğini gösteren bilimsel bir kanıt yoktur.

Miyop (Uzağı Görememe) Tedavi Edilmezse

Miyop tedavi edilmediği takdirde önemli görme kaybına yol açar. Yüksek miyopisi olan hastalar oküler anormalliklere daha duyarlıdır. Tedavi edilmeyen miyopide yaygın glokom riskleri daha yüksektir. Retina dekolmanı ve korioretinal atrofi, miyopi şiddeti ve eksenel uzunluk arttıkça artar. Tedavi edilmezse, miyopi yirmili yaşların başlarına kadar devam edebilir ve kötüleşebilir.

Miyopa (Uzağı Görememe) Ne İyi Gelir?

Reçeteli gözlükler ve kontakt lensler miyopinin neden olduğu bulanık görüşü düzeltebilir. Gözlükler ve kontakt lensler ayrıca baş ağrısı, göz yorgunluğu ve şaşılık gibi miyop belirtilerini hafifletebilir.

Miyop stabilize olduktan sonra (genellikle 18-20 yaşından sonra) LASIK ve diğer lazer göz ameliyatı prosedürleri, miyopi için etkili ve uzun süreli tedavilerdir. Ancak ameliyat bile miyopi için her zaman kesin bir tedavi değildir. Bazı durumlarda, ameliyattan sonra bir dereceye kadar miyopi geri dönebilir.

Miyop olan insanlar için gerçekten önemli bazı besinler arasında kalsiyum, selenyum, magnezyum, krom, D vitamini ve C vitamini bulunur. Normal diyete yoğurt, süt, kuru fasulye veya süzme peynir ekleyerek yeterli kalsiyum alındığından emin olunabilir.

 • Yeşil yapraklı sebzeler, taze meyveler ve diğer sağlıklı seçimler açısından zengin bir diyet yemek, genel göz sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.
 • Magnezyum ayrıca miyopi ve genel göz sağlığı için de mükemmeldir. Badem, avokado, kaju fıstığı, mercimek, yer fıstığı, ıspanak ve tam buğday ekmeğinde bulunur. Krom önemlidir, çünkü vücudun dengeli göz içi göz basıncını korumasına yardımcı olur. En iyi kaynaklar soğan ve domatestir.
 • D vitamini koruma sağlar ve kornea sağlığını iyileştirir. Ayrıca göz iltihabını azaltmaya ve görsel keskinliği geliştirmeye yardımcı olabilir. Araştırmalar, miyopik kişilerin ortalama D vitamini seviyesinin normal görüşlü insanlardan daha düşük olduğunu göstermektedir. Bol miktarda ton balığı, süt, yumurta, portakal suyu, yoğurt, peynir ve çok daha fazlasını yiyerek D vitamini elde edilebilir.
 • C vitamini göz sağlığı için çok önemlidir, çünkü vücudun bağ dokusunu üretmesine, korumasına ve sağlıklı kan damarlarını korumasına yardımcı olur. Gözdeki kornea, C vitamini bakımından zengin meyve ve sebzelerden besin maddeleri alan bağ dokusu olan kolajen içerir.

Miyopa (Uzağı Görememe) Ne İyi Gelmez?

Miyopi için bir tedavi vaat eden göz egzersizleri en az bir yüzyıldır varlığını sürdürmektedir. Ancak destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt veya doğrulanabilir sonuç bulunmamaktadır.

İyi gelmeyen ve dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Bilgisayar kullanırken, TV izlerken etrafta iyi bir aydınlatma olduğundan emin olunmalıdır.
 • Nesneleri uzun süre yakından izlemek miyopiyi kötüleştirir.
 • Gözlük kullanımından kaçınmak.
 • Gözlüklerin gücünü azaltmak (yani alt düzeltme).
 • A Vitamini gibi diyet takviyeleri almak.
 • Göz egzersizleri, akupresür veya görme eğitimi.

Miyop (Uzağı Görememe) İlaçları

Topikal atropin damlaları, genellikle göz muayenesinin bir parçası olarak veya göz ameliyatından önce ve sonra göz bebeğini genişletmek için yaygın olarak kullanılır. Düşük dozlu (%0.01) atropin de miyopi ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Bu etki için kesin mekanizma bilinmemektedir.

Burada verilen herhangi bir tıbbi bilgi, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu nedenle mutlaka bir doktor tarafından reçete edilmeden ilaç veya farklı bir tedavi kullanmamalısınız.

Miyop (Uzağı Görememe) Ameliyatı

Refraktif cerrahi gözlük ve kontakt lens ihtiyacını azaltır. Göz cerrahı, korneayı yeniden şekillendirmek için lazer ışını kullanır. Ameliyattan sonra bile gözlük kullanmanız gerekebilir.

 • Lazer destekli in situ keratomileusis (LASIK): Bu prosedürle, göz cerrahı korneaya ince, menteşeli bir kapak yapar. Daha sonra kubbeli şekli düzleştirmek için korneanın iç katmanlarını çıkarmak için bir lazer kullanır. LASIK ameliyatından iyileşme genellikle daha hızlıdır ve diğer kornea ameliyatlarından daha az rahatsızlığa neden olur.
 • Lazer destekli subepitelyal keratektomi (LASEK): Cerrah sadece korneanın dış koruyucu katmanında (epitel) ultra ince bir flep oluşturur. Daha sonra korneanın dış katmanlarını yeniden şekillendirmek, eğrisini düzleştirmek için bir lazer kullanır ve daha sonra epitelyumu değiştirir.
 • Fotorefraktif keratektomi (PRK): Bu prosedür LASEK'e benzer, ancak cerrah epitelyumu tamamen çıkarır, daha sonra lazeri, korneayı yeniden şekillendirmek için kullanır. Epitel değiştirilmez, ancak korneanınızın yeni şekline uygun olarak doğal olarak geri büyür. Bu prosedür geri dönüşümlü olmadığından doktorla olası yan etkiler hakkında konuşulmalıdır. Refraktif cerrahi, öngörülen reçete sabit olana kadar önerilmez.

Hamilelikte Miyop (Uzağı Görememe)

Gebelikte meydana gelen sistemik değişiklikler görsel fonksiyonu etkileyebilir. Bazı değişiklikler geri dönüşümlüdür, diğerleri ise kalıcı görme kaybına neden olabilir. Uzun süre tartışılan hamilelikte önceden var olan oküler bozukluklardan biri, gebelikte yaygın bir patoloji olan miyopidir. Hamilelik sırasında genellikle miyopiye doğru bir kayma veya miyopide bir artış gelişir. Ancak bu kayma genellikle doğumdan veya emzirmeden sonra tersine çevrilir.

Östrojen reseptörlerinin varlığı, hamilelik sırasında kornea ve mercekte fizyolojik değişikliklerin nedeni olarak gösterilmiştir. Bu da genellikle bir dereceye kadar miyopizasyon ve odaklanma bozukluğuna yol açar. Kornea, hamilelikte sıvı tutulmasına bağlı ödem değişiklikleri nedeniyle merkezi kalınlığını 1 ila 16 μm arasında arttırır. Oküler anatomideki geçici değişiklikler nedeniyle gebelik sırasında refraktif cerrahi şüphelidir.

Çocuklarda Miyop (Uzağı Görememe)

Çocukluk miyopisi, çocuğun büyüme yıllarında ortaya çıkan ve çocuklukta kötüleşen ilerleyici bir miyop şeklidir. Durum, gözlük gibi düzeltici yardımlarla kolayca düzeltilir ve durum genellikle yirmili yaşlara ulaştığında stabil hale gelir.

Kanıtlar, ilerleyen çocukluk miyopisinin genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığını göstermektedir. Miyopik ebeveynlerin çocuklarında miyopi olma olasılığı daha yüksektir. Genlerle etkileşime giren çevresel etkilerin önemli bir rol oynadığına dair kanıtlar da vardır. Uzun süren detaylı veya yakın çalışma ve çocukluk hastalıkları gibi diğer alışkanlıklar da miyopinin ilerlemesini etkileyebilir.

Başka bir neden, günlük hayatta gerçekleşen okuma, çalışma ve bilgisayar kullanımı gibi yakın iş yoğunluğu olabilir. Okul çağındaki çocuklar okulda beyaz tahtayı veya otobüs durağında yaklaşan otobüsün numarasını göremediklerinden şikayet edebilirler. Ödev yaparken, TV izlerken veya izlerken şaşı bakmak, gözlerin ovulması, sık göz kırpma, göz yorgunluğu belirtilerdendir.

Çocukluk miyopisinin önlenmesi ve tedavisi

Miyopi tersine çevrilemez veya iyileştirilemez, ancak yavaşlatılabilir veya önlenebilir. İyi göz bakımı alışkanlıkları uygulamak, çocukta miyopiyi önlemenin en iyi yollarından biridir. İş yakınında (okul çalışması, bilgisayar üzerinde çalışma veya okuma gibi) kaçınılmaz olmakla birlikte, çocuğun gözlerini dinlendirmek için sık sık ara vermesini sağlayın. Ebeveynler, çocukları miyopinin ortaya çıkmasını veya kötüleşmesini önlemek için iyi göz bakımı alışkanlıkları uygulamaya teşvik edebilir.

Yıllık göz muayeneleri de görme problemlerini erken tespit etmek için önemlidir. Gözlük gibi düzeltici görsel yardımlar gerektiğinde gözün daha iyi odaklanmasına yardımcı olur.

Bebeklerde Miyop (Uzağı Görememe)

Bebeklerde konjenital miyopi yani doğuştan gelişir. Yenidoğan bebeklerin çoğunluğu orta derecede hipermetroptur (~ + 2,00 ila +4,00 D) ve bu kırma kusuru, yaşamın ilk 18 ayı boyunca önemli ölçüde azalır.

Yüksek miyopi çeşitli belirtilerle ilişkilendirilmiştir: Ehlers-Danlos, Marfan, Down ve Stickler sendromları bunlardan bazılarıdır. Miyopi sıklıkla prematüre retinopatisinde (ROP) görülür. ROP ile doğan bebeklerin yüzde 80'inden fazlası miyop olacaktır. ROP ile ilişkili miyopi beş yaşına kadar artar, daha sonra stabilize olur.

Miyop (Uzağı Görememe) için Hangi Doktora Gidilir?

Çocuktan yetişkine her birey, senede en az bir defa gözlerini muayene ettirmelidir. Belirtileri beklemeye gerek yoktur. Çünkü bazen belirtiler çok geç fark edilebilir. Ayrıca belirtiler başladıktan sonra en uygun zamanda, bir Göz Polikliniği'nden randevu alarak muayene olmaya gidilmelidir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
2
1
Makeleyi Paylaşın

Miyop ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Miyop nasıl görür?

Miyopili biri, yakındaki nesneleri, yazıları çok net görebilirken; bu nesneler ve yazılar uzaklaştıkça bulanık görmeye başlarlar ve yazıları, nesneleri tam olarak seçemezler. Uzaktaki yazıları okuyamazlar ve gözlerini kısma ihtiyacı duyarlar. Çoğu zaman uzaktaki renkleri ayırt edebilirler ancak o renklerin tam olarak neye ait olduğunu göremezler çünkü bulanıktır.

Int. Dr. Aycan Karagöz

Miyop uzak mı yakın mı?

  Miyopi; yakını net görebilmek, uzağı bulanık görmek veya net görememektir.

Int. Dr. Aycan Karagöz

Miyop derecesi düşer mi?

Reçeteli gözlükler ve kontakt lensler miyopinin neden olduğu bulanık mesafe görüşünü düzeltebilir. Ancak düzeltici tedaviler miyopi derecesini düşürmezler. 

Miyopi stabil hale geldiğinde (genellikle 18-20 yaşından sonra), LASIK ve diğer lazer göz ameliyatı prosedürleri, miyopi için etkili uzun süreli miyopi derecesini düşürebilen tedavilerdir. Ancak ameliyat bile her zaman yakını görememe için bir tedavi değildir. Bazı durumlarda, ameliyattan sonra bir dereceye kadar miyopi geri dönebilir.

Int. Dr. Aycan Karagöz

Miyop geçer mi?

Ne yazıkki herhangi bir ilaç veya farklı bir yolla göz tamamen eski, sağlıklı haline döndürülemez. Hatta ameliyat sonrası olabildiğince miyopi düzeltilir ancak bazı kişilerde ameliyat sonrası miyopi tekrardan başlayabilir.

Int. Dr. Aycan Karagöz

0.75 miyop gözlük takmalı mı?

Bir kişi, muayene olup belli bir göz numarasına sahip olduğunu öğrendikten sonra doktorunun reçete edeceği gözlüğü alıp, yine doktorunun tavsiye ettiği şekilde kullanması gerekmektedir.

Int. Dr. Aycan Karagöz

Miyop neden ilerler?

İlerleme sebebi; aile öyküsü, yaşam tarzı veya her ikisinden kaynaklanır. Ayrıca, çocukların yaşları arttıkça daha da ilerler, çünkü gözleri büyümeye devam eder. Bu, çocuğun günlük hayatı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir ve bazen gelecekteki göz sağlığı sorunlarına yol açabilir.

Int. Dr. Aycan Karagöz

Miyop nasıl oluşur?

Normal bir göze gelen görsel görüntüler, gözün arkasındaki retinada buluşur. Bu görsel görüntüler çeşitli sebeplerle retina yerine, retinanın önünde birleşirse, o zaman miyopi oluşur. 

Miyopi, göz önden arkaya çok uzun büyüdüğünde ortaya çıkar ve ışığın retina önünde doğrudan yerine odaklanmasına neden olur. Diğer katkıda bulunan faktörler arasında, göz küresinin uzunluğu için fazla kavisli bir kornea veya gözün içinde çok kalın bir mercek bulunur.

Int. Dr. Aycan Karagöz

Miyop gözlüğü sürekli takılır mı?

Miyopisi olan çoğu insan için gözlük, düzeltme için birincil seçimdir. Hasta, eğer yüksek göz numarasına sahipse gözlüğü her zaman takması gerekebilir. Ancak kişinin göz derecesi düşük ise sadece gerektikçe kullanmayı seçebilir.

Int. Dr. Aycan Karagöz

Miyop gözlük takılmazsa ne olur?

Öncelikle kişi net göremeyeceği için baş ağrıları yaşayabilir, sorunlar daha da kötüleşebilir veya kalıcı bir sorun haline gelebilir. Ancak göz numarası düşük ise kişi uzağı görmesi gerekmeyen durumlarda gözlük takmadığı zaman herhangi bir soruna neden olmayabilir, bu kişinin kendi seçimidir. Çünkü göz numarası yüksek olan bir kişi net göremeyeceği için istemese bile gözlüğünü takma ihtiyacı duyacaktır.

Int. Dr. Aycan Karagöz

Miyop ne zaman durur?

Çocuklarda veya ergenlerde miyopi gelişimini durdurmanın bir yolu yoktur, ancak ilerlemesi yavaşlatılabilir. Günlük yaşamın normal aktiviteleri için yeterli görüşün elde edilmesi için gözlükler veya kontakt lensler kullanılabilir (en azından göz küresinin büyümesi tamamlanana kadar). 18 yaşından itibaren, lazer tedavi (LASIK veya PRK), gözlük veya kontakt lenslere mükemmel bir alternatif olarak düşünülebilir, çünkü bu prosedürler hastalara kalıcı görme düzeltmesine kadar iyileşme sağlayabilir.

Int. Dr. Aycan Karagöz

Miyop nasıl görür?

Miyopili biri, yakındaki nesneleri, yazıları çok net görebilirken; bu nesneler ve yazılar uzaklaştıkça bulanık görmeye başlarlar ve yazıları, nesneleri tam olarak seçemezler. Uzaktaki yazıları okuyamazlar ve gözlerini kısma ihtiyacı duyarlar. Çoğu zaman uzaktaki renkleri ayırt edebilirler ancak o renklerin tam olarak neye ait olduğunu göremezler çünkü bulanıktır.

Int. Dr. Aycan Karagöz

Miyop baş ağrısı yapar mı?

Miyopi kesinlikle baş ağrısına neden olabilir. Aslında, baş ağrıları düzeltilmemiş, tedavisiz kalmış miyopinin en yaygın semptomlarından biridir. Bir kişi gözlük kullanması gerekirken kullanmazsa baş ağrıları yaşayabilir.

Int. Dr. Aycan Karagöz

Miyop testi nasıl yapılır?

Miyopi testi, gözlerin ışığa nasıl odaklandığını ölçmek ve azaltılmış görüşü düzeltmek için gereken optik lenslerin gücünü belirlemek için yapılır. Doğru ölçümler almak için göz bebeğini genişletmek için göz damlasına da ihtiyaç duyabilirler.

Bu testler şunları içerebilir:

 • Göz basınç ölçümü, gözlerinizin birlikte ne kadar iyi çalıştığını ölçmek için kontrol eder.
 • Snellen eşeli, her satırda küçülen harf satırları içeren bir grafikten okumanızın istendiği görme keskinliği testleri.
 • Gözün nasıl tepki verdiğini görmek için parlak bir ışığın gözünüze tutulduğu retinoskopi.
 • Testler mesafe görüşünüzle ilgili olası bir sorun tespit ederse, gözlerinizin önüne phoropter yardımıyla farklı numaralı camların yerleştirildiği görme keskinliği testlerini tekrarlamanız istenebilir.

Bu, göz doktorunun gözlük reçetenizin ne olması gerektiğini belirlemesine yardımcı olacaktır. 

Int. Dr. Aycan Karagöz

Miyop kaç dereceye kadar ilerler?

Yüksek miyopi, genellikle 20/400 veya daha kötü düzeltilmemiş görme keskinliği üreten -5,00 ila -6,00 D veya daha yüksek derecelerde olabilir.

Int. Dr. Aycan Karagöz