evim.com

Kırmızı Göz Belirtileri

Kırmızı göz, birçok sebebe bağlı olarak göz damarlarının şişmesi sonucu gözün beyaz kısmının kırmızı rengini almasıdır.

Kırmızı Göz Hastalığı Nedir?

Kırmızı göz hastalığı, gözdeki damarların şişmesi ve belirginleşmesine bağlı gözün beyaz kısmının kırmızı renk aldığı bir durumdur. Altta yatan pek çok sebebi olabilir. Gözü oluşturan yapıların herhangi birinde oluşan hastalıklar kırmızı göz yapabilir.

Genellikle bunlar acil müdahale gerektiren nedenler değildir. Alerji, viral enfeksiyonlar, kirpik foliküllerinde meydana gelen iltihabi reaksiyonlar, arpacık, toza maruziyet gibi nedenler acil müdahale gerektirmeyen kırmızı göz nedenlerinden sayılabilir.

Bir de acil müdahale ve yönlendirme gerektiren kırmızı göz nedenleri vardır. Bunlara çoğunlukla gözde ağrı, ışığa karşı hassasiyet, gözden irin gelmesi gibi semptomlar eşlik eder. Bakteriyel enfeksiyonlar, travma kaynaklı kırmızı göz oluşumu, gözün renkli kısmının iltihabi reaksiyonu (iritis) gibi nedenler bu grupta sayılabilir.

Kırmızı göz hastalığı büyük ölçüde birinci basamak hekimleri tarafından tedavi edilen bir belirtidir. Ancak altta yatan daha komplike bir nedenden şüpheleniliyorsa o zaman hasta vakit kaybedilmeden uzman göz hekimine yönlendirilmelidir.

Kımızı Göz Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Kırmızı göz hastalığının altında yatan pek çok neden vardır. Kırmızı göz hangi bozukluktan kaynaklanıyorsa o hastalığın diğer belirtilerini de gösterebilir. Ya da ek başka belirti vermeyedebilir. Bu tamamen hastanın durumuna ve altta yatan nedene bağlıdır.

 Örnek verecek olursak;

 • Alerji nedenli konjonktivasında iltihabi reaksiyonu olan bir hastada gözde kırmızı renk görülmesinin yanı sıra bol sulanma, kaşınma ve gözünde kum varmış hissi de görülür. Alerjik yapılı bireylerde genelde vücudunun başka bölümlerinde de alerjik yanıtlar görülebilir. Alerjik konjonktival iltihabi reaksiyonu olan hastaların birçoğunda alerjik hapşırık, burun akıntısı, burun kaşıntısı görülebilir. Hatta bazı hastalarda ciddi deri kaşıntısıyla seyreden alerjik egzama yaraları da gözlenebilir.
 • Viral enfeksiyon nedenli konjonktiva iltihabi reaksiyonu geçiren hastalarda da gözde kırmızı renk değişiminin yanında yine hastalar gözde bol sulanma ve gözünde kum varmış hissi tarifler. Viral enfeksiyonların bir çeşidi olan uçuk yaralarına da neden olan HSV (Herpes Zoster Virüs) enfeksiyonlarında göz çevresinde ve içinde içi sıvı dolu küçük kesecikler görülebilir.  
 • Hiperakut bakteriyel enfeksiyonlarda gözden çok miktarda yoğun kıvamlı akıntı, gözde ağrı ve değişik şiddetlerde görme kaybı tarifleyebilir hastalar. Bunun dışında hiperakut bakteriyel enfeksiyon yapan etmen asıl olarak cinsel yolla bulaşan bir bakteri olduğu için bu hastaların cinsel organlarında akıntı, idrar yaparken yanma gibi ek şikayetleri de olabilir.
 • Akut ve kronik bakteriyel enfeksiyon kaynaklı konjonktival iltihabi reaksiyonlarda hastalarda ek olarak gözde yabancı bir cisim varmış hissi, yoğun kıvamlı sıvı gelmesi şikayetleri olabilir. Bu hastalar sabahları uyandığında genellikle kirpikleri birbirine yapışmış halde uyanırlar.
 • Açı kapanması glokomu nedenli kırmızı göz hastalarında göz içindeki basıncın ani artışına bağlı çok şiddetli göz ağrıları vardır. Bu hastalar aynı zamanda tek taraflı siddetli baş ağrısı yaşarlar. Ağrıyı tolere etmekte güçlük çeken hastalar gergin, keyifsiz bir ruh halindedirler. Bir an önce tedavisi yapılmayan hastalarda göz içi basınç artmaya devam ettikçe bulantı ve kusma gibi belirtiler tabloya eklenebilir. Eğer ki hastanın tedavisi bir an önce yapılmazsa hastada kalıcı körlük gelişebilir. 
 • İritis nedenli kırmızı göz hastalarında kırmızı göze ışık hassasiyeti de eşlik eder.
 • Sklerit nedenli kırmızı göz hastalarında da ışık hassasiyeti, geceleri artan, sürekli ve şiddetli göz ağrısı, gözde sulanma eşlikçi belirtilerdendir.
 • Okulokutanöz Albinizm nedenli kırmızı göz hastalarında gözün kırmızılığının yanında göz belirtisi olarak ışık hassasiyeti, nistagmus, şaşılık görülebilir.

Kırmızı Göz Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Kırmızı göz yapan nedenleri iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Gözün yüzeyini ve göz kapaklarının iç kısmını kaplayan konjonktiva tabakasının iltihabi reaksiyonu olan konjonktivitler ve diğer nedenler. Konjonktiva tabakasının iltihabi reaksiyonu en sık görülen kırmızı göz nedenidir.

  Konjonktivanın iltihabi reaksiyonları;

 • Toza, polene, bazı hayvanlara karşı alerjisi olan kişilerde bu uyarıcılarla karşılaştığı zaman alerjik nedenli konjonktivada iltihabi reaksiyonlar gelişir ve hastanın gözü kırmızı renk alır.
 • Büyük ölçüde Adenovirüs diye adlandırılan bir virüs çeşidinin neden olduğu viral nedenli konjonktiva iltihabi reaksiyonları toplumda sık görülen kırmızı göz nedenlerindendir.
 • Konjonktivada iltihabi reaksiyonları tetikleyen bir başka etmen de bakterilerdir. Viral enfeksiyonlar gibi bakteriyel enfeksiyonlar da yine çok bulaşıcı enfeksiyonlardır. Belirtilerini gösterme hızına göre hiperakut, akut ve kronik olmak üzere üç  grupta incelenir.
 • Klamidya da cinsel yolla bulaşan bir bakteri çeşitidir. Gözde konjonktival iltihabi reaksiyona yol açar ve kırmızı göz yapar. Standart antibiyotik tedavilerine yanıt vermeyen durumlarda klamidya enfeksiyonlarından şüphe etmek gerekir.
 • Kuru Göz (Keratokonjonktivitis Sikka) denilen göz yaşı üretiminde azalmaya ya da üretilen göz yaşının yapısal olarak kalitesizliğine bağlı gelişen durumda da hastalarda kırmızı göz izlenebilir.

 Diğer nedenler;

 • Kirpik kıllarının köklerinin iltihabi reaksiyonu (blefarit) sonucu hastalarda kırmızı göz oluşabilir.
 • Gözün siyah ve renkli kısmının üzerini örten saydam bir tabaka vardır. Bu tabakaya kornea denir. Korneanın yabancı cisim ya da başka bir nedenden  hasarlanması, çizilmesi gibi durumlarda hastada kırmızı gözle karşılaşılabilir.
 • Çoğunlukla travma, öksürük, kusma gibi olaylardan sonra gözlenen bazen de kendiliğinden oluşan konjonktiva altı kanamalar da hastayı çok telaşlandıran ama genellikle eşlik eden belirti yoksa bir hafta on gün gibi bir sürede kendiliğinden geçen bir kırmızı göz sebebidir.
 • Gözü çepeçevre saran ve sağlamlığını veren sklera denilen bir yapı vardır. Skleranın iltihabi reaksiyonu sonucu gelişen tabloya sklerit denir. Sklerit çok şiddetli göz ağrısıyla seyreden bir kırmızı göz sebebidir.
 • Skleranın üst kısımlarının iltihabi reaksiyonu sonucu görülen episklerit denilen tablo da kırmızı göz nedenlerindendir.
 • Kimyasal maddeyle temas eden gözde meydana gelen yanıklar kırmızı göz yapar.
 • Belki de hastanın görme yetilerinin tamamen kaybedilmemesi için atlanmaması gereken en önemli kırmızı göz nedeni açı kapanması glokomudur. Sağlıklı bir insan gözünün içindeki basınç 8-22 mmhg'dır. Fakat bu sıvının boşaltımında bir sıkıntı ortaya çıktığında göz içi basınç artar. Açı kapanması glokomu olan hastalarda genellikle 45 mmhg üzerindedir bu basınç. Hasta bu açıdan değerlendirilmez ve atlanırsa basınç artışı görme sinirlerini tahrip edip kalıcı körlük oluşabilir.
 • Gözün renkli kısmının iltihabi reaksiyonuna iritis denir. İritis de bir başka kırmızı göz nedenidir.
 • Okulokutanöz Albinizm'in 7 alt tipi vardır. Bunlardan okulokutanöz albinizm tip 3 te albino kırmızı göz görülür. Bu da kırmızı göz nedenlerinden birisidir.
 • Esrar kullanımı da kırmızı göz yapan nedenlerdendir.

Kımızı Göz Hastalığı için Hangi Doktor ve Bölüme, Ne Zaman Gidilmeli?

Kırmızı göz hastalığı çok basit nedenlerden kaynaklanabileceği gibi çok ciddi sonuçları olabilecek, altta yatan hastalıklardan da kaynaklanabilir. Hastalar, genellikle travma sonrası konjonktiva altı kanamalarda olduğu gibi, kısa sürede gözlerinin kıpkırmızı bir renk aldığını görünce haliyle endişelenirler. Ancak bu durum hiçbir tedaviye gerek duyulmadan, belki verilebilecek destek tedavilerle atlatılabilecek basit bir tablodur. Altta ciddi bir hastalık yatıyorsa eğer genelde kırmızı göze eşlik eden göz ağrısı, ışık hassasiyeti, baş ağrısı gibi eşlikçi semptomlar görülür. 

Ama bu demek değildir ki sadece kırmızı göz belirtisi olan hastalar bir uzmana görünüp, uzman görüşü almasın. Kısacası kırmızı gözün yanı sıra görülen eşlikçi belirtiler hastaları durumun ciddiyeti konusunda uyarması gerekirken, sadece kırmızı göz  belirtisi taşıyan hastaların paniğe kapılmasını gereken bir durum yoktur.

Kırmızı göz, tedavisi büyük ölçüde aile hekimleri tarafından yapılabilen bir durumdur. Gerekli hasta hikayesi alımı, fizik muayene ve koşullar çerçevesinde yapılabilecek tetkikleri yapan aile hekimi, altta, göz uzmanı tarafından acil bir müdahale gerektirmeyen durumlarda uygun tedaviyi vererek, hastayı kontrole çağırarak, tedaviye cevabı gözlemler. 

Tedaviye cevap alınamadığı, tedavi sürecinin uzadığı durumlarda ve acil müdahale gerektiren durumlarda hasta, aile hekimi tarafından bir göz hastalıkları uzmanına yönlendirilir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Kırmızı göz ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Evet, bebek, çocuk ve hamilelerde de kırmızı göz hastalığı görülür. Yetişkin ve yaşlı gruplar için geçerli olan tüm nedenlerden dolayı bu gruplarda da kırmızı göze neden olan hastalıklar olabilir. Çocuklarda hareketin biraz daha fazla olması, başlarına gelebilecek tehlikelerin farkına varamamalarından dolayı travma nedenli kırmızı göz biraz daha fazla olabilir. Yine çocuklar hijyenlerine yetişkinler kadar dikkat edemediklerinden, el hijyeni kötü çocukların gözleriyle oynamaları enfeksiyöz konjonktival iltihabi reaksiyon olasılığını arttıracaktır. Bebeklerde de çevresindeki her şeyi ağızlarına, burunlarına, gözlerine sokarak tanıma alışkanlığı olduğundan küçük yaş grubundan bir hasta kırmızı gözle geldiğinde yabancı cisim ilk akla getirilmesi gereken ön tanılardan olmalıdır.