Wolff Parkinson White

Wolff parkinson white sendromu; kalpte oluşan ritim bozukluğu hastalığı olup, medikal yöntemler ile tedavi edilmektedir.

Wolff Parkinson White Nedir?

Wolff Parkinson White sendromu kalbin erken uyarımı ile ilgili gerçekleşen bir ritim bozukluğudur. Kalbimiz kendi kendine elektriksel uyarı çıkarır, bu uyarıyı tüm kalbe yayar ve kalbin kasılmasını sağlar.

Bu uyarının düzenli ve ritmik gerçekleşmesi için belirli bir ileti yolu vardır. Kalpte bu ileti yolunun dışında eğer ileti akışı gerçekleşirse kalbin uyarım düzeni ve ritmi bozulur. Bu bozukluk kişide çarpıntı, kalp hızı artması hatta bayılmaya dahi neden olabilir.

Wolff Parkinson White sendromu (wpw sendromu) çok sık görülen bir rahatsızlık değildir. 100.000 kişide 1 görülme oranına sahiptir.

Wolff Parkinson White sendromu rahatsızlığına sahip kişilerin bazılarında başka bir kalp rahatsızlığı da bulunurken bazılarında başka bir kalp rahatsızlığı yoktur.

Ebstein anomalisi bulunan kişilerde kalp kapakçıklarından biri olması gereken yerden daha aşağıda bulunur. Bu rahatsızlığa sahip kişilerde wpw sendromu görülme oranı daha sıktır. Kalp kasının rahatsızlığı olan kardiyomiyopati hastalığına sahip kişilerde de wpw sendromu daha sık görülür.

Wolff Parkinson White sendromu çocukluk ve ergenlik dönemindeki kişilerde daha çok saptanır. Bu yaş grubundaki kişilerde kalp hızının yüksek olması (taşikardi) nedeninin en sık nedeni Wolff Parkinson White sendromudur.

Wolff Parkinson White Belirtileri Nelerdir?

Wolff Parkinson White sendromu kalpte gerçekleşen bir ritim bozukluğudur. Wolff Parkinson White sendromu sonucunda kişinin kalp hızında artış görülür.

Bu durum taşikardi olarak adlandırılır. Diğer belirtilerin oluşmasından önce bu belirti oluşur. Taşikardi oluşmadığı taktirde kişide herhangi bir şikayet oluşmaz.

Wpw sendromu sonucunda kişide taşikardi gelişirse kişide diğer belirtiler de oluşmaya başlar. Bunlar çarpıntı hissi, göğüste ağrı, yorgunluk hissi, nefes darlığı, baş dönmesi, terleme, göz kararması, bulantı gibi belirtilerdir.

Bu belirtilerin dışında kişide bayılmaya da neden olabilir ki bu belirti rahatsızlığın ciddiyetini gösterir.

Wolff Parkinson White sendromu kişide çok nadiren de olsa kalp durmasına neden olabilir. Kaçak iletim yolu nedeniyle kalp içindeki kanı vücuda göndermeye yarayan kalp bölümü olan ventriküllerin kasılmamasını ve titreşim haline geçmesine neden olabilir.

Bu yüzden vücuda kan gidemez ve bu durum kişi için hayatidir. Acil müdahale gerekir. Ventriküler Fibrilasyon olarak adlandırılan bu durum wpw sendromunda nadiren görülür.

Wolff Parkinson White Nedenleri Nelerdir?

Kalp vücuda kan pompalayan bir organdır ve bu görevini düzenli bir şekilde yapmalıdır. Kalbin vücuda kan göndermesi için düzenli bir sistemi vardır.

Kalbimizde bir elektriksel uyarı oluşur, bu uyarı uygun zamanda tüm kalbe yayılır ve kalbin uygun bölgeleri uygun zamanda kasılarak vücuda kan gönderir. Kalpte uyarı oluşan bölgeye sinüs nodu denir.

Bu nod üzerinden elektriksel uyarı çıkar ve kalbe yayılır. Sinüs nodundan çıkan uyarı belirli bir yol izleyerek kalpteki bölgelerin uygun zamanda kasılmalarını sağlaması gerekir.

Aksi takdirde çeşitli ritim bozuklukları ortaya çıkar ve vücudumuzda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

Sinüs nodundan çıkan uyarı AV düğüme, oradan da sağ ve soldaki his demetlerine yayılarak vücuda kan gönderen kalp bölgesi olan ventriküllere ulaşır. Bu uyarı ile kalp kası kasılır.

Elektriksel uyarı bu yolu değil de ek olarak farklı bir yolu seçmesi kalp kasının erken uyarılmasına neden olur. Çünkü sinüs nodundan çıkan uyarı AV düğümünde bir miktar beklemektedir.

Bu bekleme sayesinde atriumlardaki kan ventriküllere tamamen dolar ve ventriküller tamamen dolduktan sonra kasılır. Bu sayede vücudumuza yeterince kan ulaşır.

Elektriksel uyarı AV düğümünde beklememesi durumunda ise ileti hızlı gerçekleşir ve Wolff Parkinson White sendromu olarak adlandırılan rahatsızlık oluşur.

Wolff Parkinson White sendromunda kişide kalp hızında artış, çarpıntı, terleme ve bayılma gibi şikayetler oluşabilir.

En kötü komplikasyon ise kalbin ritmi iyice bozulur ve kalp durur. Bu duruma erken müdahale edilmezse kişinin ölümüne neden olabilir.

Wolff Parkinson White Teşhisi

Wolff Parkinson White sendromu tanısında bazı muayeneler ve klinik testler kullanılır. Bu araştırmalar sonucunda kişide var olan rahatsızlık ve derecesi tespit edilir ve buna yönelik bir tedavi rejimi belirlenmeye çalışılır.

Hastanın hikayesi, fizik muayenesi, EKG testi, holter testi, efor testi ve elektrofizyolojik çalışma ile hastadaki sorun aydınlatılmaya çalışılır.

 • Hasta Hikayesi: Hastadan alınacak öykü doktoru yönlendirecektir. Hastada var olan şikayetler, bu şikayetlerin gerçekleşme zamanı ve süresi, benzer şikayetlerin ailede varlığı, kişinin var olan farklı rahatsızlıkları sorulup öğrenilmelidir.
 • Fizik Muayene: Hastanın kalbi stetoskop yardımıyla dinlenilmelidir. Kalp hızı ve ritminin durumu fark edilebilir. Kişinin kan basıncı ölçülmelidir. Nabzı ve durumu kontrol edilmelidir.
 • EKG: EKG testi Wolff Parkinson White sendromunun saptanmasında en önemli testlerden biridir. Çünkü Wolff Parkinson White sendromu kişinin EKG testinde bazı farklılıklar oluşturabilir. EKG testi kalpte oluşan elektriksel uyarıları algılayan ve kaydeden bir cihazdır. Kollara, bacaklara ve göğse yerleştirilen aparatlarla bu ölçüm yapılır. 10 dk. gibi kısa bir sürede gerçekleştirilir ve son derece zararsızdır. Wolff Parkinson White sendromunda kişinin EKG testinde normal insanlardan farklı olarak bazı anormallikler oluşabilir. Kalbin atım hızı daha yüksektir. EKG testinde PR mesafesinde kısalma ve QRS kompleksinin başında farklılık gözlenir. QRS kompleksinin başında görülen eğimli farklılığa Delta dalgası denir ve Wolff Parkinson White sendromu için tipik bulgulardan biridir.
 • Holter Testi: Wolff Parkinson White sendromunda ortaya çıkan EKG değişiklikleri test esnasında her zaman ortaya çıkmayabilir. Bu nedenle uzun süreli EKG incelemesi gerekebilir. Holter testi uzun süreli EKG incelemesidir ve uzun süreli inceleme sonucunda kişide EKG değişiklikleri saptanırsa tanı konulabilir.
 • Efor Testi: Kişiye yürüme, koşma veya bisiklet sürme gibi zorlayıcı aktiviteler uygulayıp bu esnada kalbinde gerçekleşen farklılıkların incelenmesidir. Kişi efor kat ederken kalp uyarımı ve çalışmasında farklılık gelişebilir ve bunun gözlenmesiyle tanıya yardımcı olunabilir.
 • Elektrofizyolojik Çalışma (EPS): Bu yöntem ile kalbe toplardamar aracılığıyla kateter yerleştirilir ve kalpte var olan ekstra ileti yolları saptanmaya çalışılır. Diğer testlere göre kesin tanı ve tanı esnasında ablasyon (ileti yolunun yok edilmesi) imkanı avantajları vardır.

Wolff Parkinson White Tedavisi

Wolff Parkinson White sendromu tedavisinde hastanın şikayetlerinin durumu ve derecesi önemlidir. Eğer şikayeti yok, günlük hayatı etkilemiyorsa kişiye tedavi verilmesi gerekmeyebilir.

Fakat şikayetlerin var olması durumunda ilaç tedavisi veya kateter ablasyon tedavisi uygulanabilir.

Medikal ilaç tedavisinde antiaritmik ilaçlar kullanılır. AV düğümü bloke eden Adenozin ve Verapamil gibi ilaçlardan kaçınılmalıdır.

Kalp hızını stabilize eden Amiadaron ve Prokainamid tedavide tercih edilebilir. Aynı zamanda Klas 1A, 1C veya Klas 3 antiaritmik ilaçlar tercih edilebilir.

Eğer hastada medikal tedavi başarısız olur, hastada Atrial Fibrilasyon veya Atrial Flutter gelişirse kateter ablasyon tedavisi uygulanabilir. Bu yöntemde hastanın kalbine toplardamar aracılığıyla bir kateter sokulur.

Ekstradan uyarının gerçekleştiği yer tespit edilir. Uygun şekilde o bölge yok edilir. Bu yöntem sayesinde kişinin ilaç kullanmasına gerek kalmaz ve bu yöntemin başarı oranı % 90 – 95 düzeylerindedir.

Wolff Parkinson White Tedavi Edilmezse

Wolff Parkinson White sendromu kalbi etkileyen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık sonucunda kalpte oluşan uyarı ilerlemesi gereken yolun dışında bir yol kat eder. Bunun sonucunda kalp hızı artışı ve kalbin kan pompalama işlevinde sorunlar ortaya çıkar.

Bazı kişilerde Wolff Parkinson White sendromu hiçbir belirti vermez. Kişide uzun süre şikayet oluşturmaz ve herhangi bir hayati problem oluşmaz.

Bazı kişilerde ise Wolff Parkinson White sendromu kişide şikayetler oluşturur. Kişide sık sık çarpıntı oluşması, baş dönmesi gibi sorunlar oluşur.

Diğerlerine göre daha ciddi olan şikayet ise bayılmadır. Bu durumda kişinin mutlaka tedavi olması gerekir.

Çünkü kişide Ventriküler Fibrilasyon gibi hayati olan, acil müdahale gerektiren sorunlar ortaya çıkabilir. Tedavi edilmediği takdirde kişinin ölümüne neden olabilir.

Wolff Parkinson White'a Ne İyi Gelir?

 • Wolff Parkinson White sendromunda kişinin kalp atışında artış vardır. Kişide kalbin elektriksel iletiminde sorun vardır. Bu nedenlerle kişi kalbini yoracak aşırı aktivitelerden uzak durmalıdır.
 • Wolff Parkinson White sendromu kişide bayılma sorununa neden olabilir. Bu sorun kişinin gündelik hayatında ciddi sorun oluşturur. Bu nedenle kişilerin bu durumun farkında olması ve bayılma durumu gerçekleşeceğini hissettiğinde oturması, aynı zamanda ayakta durma süresini de düzenlemesi kişiye fayda sağlar.
 • Wolff Parkinson White sendromuna sahip kişilerde tansiyon düşüklüğü gerçekleşebilir. Hastaların tansiyon değerlerine dikkat etmesi, sıvı ve tuz dengelerini kontrol etmeleri fayda sağlar.

Wolff Parkinson White'a Ne İyi Gelmez?

 • Wolff Parkinson White sendromunda kalpte ekstradan bir ileti yolu bulunur. Bazı ilaçlar (digoksin, Beta Bloker, Kalsiyum Kanal Blokeri) kalpteki gerçek ileti yolunun ileti hızını düşürür ve bunun sonucunda ventriküllerde atım sayısı artar. Kişinin kalbi vücuda kan pompalayamaz ve kişinin kalbi durur. Bu nedenle kişilerin kullanacağı ilaçları iyi bilmesi, doktor izni ve tavsiyesinden çıkmamalıdır.
 • Wolff Parkinson White sendromuna sahip kişiler ilaç alımı zamanına ve beslenme düzenine dikkat etmeleri gerekir.
 • Wolff Parkinson White sendromu çocukluk ve ergenlik döneminde daha fazla sıklıkta ortaya çıkar. Çocukluk ve ergenlik çağındaki kişiler ortaya çıkan belirtileri önemsemeyebilir ve şikayete neden olan sebep araştırılamaz. Bu nedenle ailelerin çarpıntı, baş dönmesi, bayılma gibi şikayetleri olan çocuklarını doktora göstermesi gerekir. Bu şikayetler hafife alınmamalıdır.

Wolff Parkinson White İlaçları

Wolff Parkinson White sendromunda eğer kişide belirtiler var ve sıksa öncelikle ilaç tedavisi gerçekleştirilir. İlaç tedavisinin başarısızlığında kateter ablasyon tedavisi uygulanabilir.

Wolff Parkinson White sendromunda kullanılan ilaçlar Amiadaron ve Prokainamid'dir.

Amiadaron düzensiz kalp atışlarını tedavi eden bir ilaçtır. Ağız yoluyla veya damar yoluyla alınabilir. Akciğer, karaciğer, tiroid bezi gibi organlara çeşitli yan etkileri olabilir. Bu nedenle doktor izniyle uygun dozda kullanılması gerekir.

Prokainamid kalp aritmilerinin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Kalpte oluşan taşikardinin düzelmesini sağlar. Yan etkileri arasında kalp hızını düşürmesi, tansiyon düşüklüğüne neden olması gibi etkiler vardır. Bu nedenle uygun dozda kullanılması gerekir. Prokainamid dışında Klas 1A, 1C ve Klas 3 antiaritmik ilaçlar da kullanılabilir.

Bu ilaçlar ciddi yan etkileri olan ilaçlardır. Doktor tavsiyesi ve izni olmadan kullanılmamalıdır.

Çocuklarda Wolff Parkinson White

Wolff Parkinson White sendromu her yaş insanda görülebilir. Fakat hastalığın tanı sıklığı çocukluk çağı ve ergenlik döneminde daha fazladır. Bunun sebebi Wolff Parkinson White sendromunun bazı doğumsal anomaliler ile birlikte görülmesidir.

Bu doğumsal anomalilerin tanısı çocukluk çağında konulduğu için wpw sendromunun varlığına da bu dönemde rastlanır. Ebstein Anomalisi, Kardiyomiyopati ve Mitral Valv Prolapsusuna sahip kişilerde Wolff Parkinson White sendromu görülme sıklığı daha fazladır.

Bu nedenle bu anomalilerin tanısını alan kişilerde ortaya çıkabilecek diğer sorunların da saptanmasında fayda vardır. Bu sayede erken dönemde tedavi ile daha konforlu bir hayat yaşanabilir.

Wolff Parkinson White sendromu çocukluk çağında da benzer belirtiler verir. Çocukta baş dönmesi, çarpıntı, göz kararması gibi belirtiler oluşabilir.

Fakat bu tür belirtilerin çocuklarda varlığını öğrenmek bazı zamanlar sorun oluşturabilir. Bu nedenle tanı da zorluk yaşanabilir. Çocukluk çağında da bayılma gerçekleşebilir. Bayılma şikayeti ciddi bir belirtidir ve kişinin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini gösterir.

Çocukluk çağında Wolff Parkinson White sendromunun tedavisi yetişkinlik çağıyla benzer şekildedir. İlaç dozları ve kullanımı yetişkinlik dönemine göre farklılık gösterir.

Doktorun hasta bireyin özelliğiyle alakalıdır bu durum. Hastaya kateter ablasyon tedavisi de uygulanabilir.

Bu sayede uzun hayat süreci boyunca ilaç kullanması gerekliliği ortadan kalkar. Başarı şansı yüksek olan bu yöntem tedavi seçenekleri içinde ön sıraya doğru ilerlemektedir.

Wolff Parkinson White Sendromu için Hangi Doktora Gidilir?

Wolff Parkinson White sendromu kalbi ilgilendiren bir sorundur. Kalpte meydana gelen bir aritmidir.

Bu nedenle Wolff Parkinson White sendromu rahatsızlığıyla Kardiyoloji bölümü ilgilenir. Kişilerin uzman bir kardiyoloji doktoruna başvurmaları gerekir.

Wolff Parkinson White sendromu bazen kişilerde hiçbir belirti vermez. Kişide hiçbir sorun oluşturmaz.

Bu tür durumlarda herhangi bir sorun yoktur. Kişide çarpıntı ve taşikardi şikayetleri varsa ve hatta bu şikayetleri bayılma da izliyorsa kişilerin yakın zamanda doktora başvurmaları gerekir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
8
0
Makeleyi Paylaşın

Wolff parkinson white ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Wolff Parkinson White Ölümcül Müdür?

Wolff Parkinson White sendromu kişinin kalbinde oluşan elektriksel iletinin normal yolu değil de ekstra yolu kullanması sonucunda oluşur. Bunun sonucunda kalpte ritim bozukluğu gerçekleşir. Bazı kişilerde herhangi bir şikayete neden olmazken bazı kişilerde ise hayati sorunlara sebebiyet verebilmektedir. Ventriküler Fibrilasyon gerçekleşmesi sonucunda kişiye acil müdahale gerekir ve aksi takdirde ölüm gerçekleşebilir. 

Dr. Veysel Atasoy