TEE Nedir?

Kalp hastalıkları tanısının daha net konulabilmesi için kullanılan TEE uygulaması, yemek borusundan başlayarak kalbe doğru uzatılan prob sayesinde kalbin izlenmesini sağlar.

Kalp hastalıklarının tanısının konulması ve tedavi süreçleri için uygulanan yöntem ekokardiyografidir. Ekokardiyografi yönteminde göğüs bölgesinden uygulanan yöntem ile kalbin bütün bölümleri ayrıntılı bir şekilde görülemez. Daha net bulgulara ulaşmak ve en doğru tanıyı koymak için kalbin daha yakından incelenmesi gerekir. Bu çerçevede uygulanan TEE (Trans Özofageal Ekokardiyografi) yemek borusundan başlayarak kalbe doğru uzatılan prob sayesinde kalbin izlenmesini sağlar. Bu yöntemle yapılan ekokardiyografi, TEE olarak adlandırılır.

Bununla birlikte uygulanan TEE testi, hastanın kalp yapısıyla birlikte göğüs yapısı hakkında da bilgi vermesi açısından önemlidir. Akciğer hastalıklarının teşhisinde de etkili olan TEE, endoskopik bir incelemedir. Bu çerçevede yemek borusundan uzatılan ince bir tüp ile kalbin arka kısmına inilir ve bu bölgeden net ve ayrıntılı görüntüler alınır.

TEE Uygulanması Gereken Durumlar

Bazı hastaların göğsündeki şekil bozukluğu ve akciğer rahatsızlığı sebebiyle uygulanan ekokardiyografilerde ayrıntılı görüntü alınamayabilir. Bu yüzden daha net ve ayrıntılı görüntü alabilmek için TEE yöntemi kullanılır. Bu yöntem ise aşağıdaki durumlar dahilinde tercih edilir:

 • Göğüs bölgesinden çekilen ekokardiyografilerde istenen görüntü ve ayrıntının elde edilememesi.
 • Kalp hastalığı sebebiyle kanda herhangi bir pıhtılaşma ve enfeksiyon halinin incelenmesi.
 • Doğum sonrasında yeni doğan bebeklerde kalp deliğinin varlığı konusunda tespit yapılması gerektiğinde.
 • Kalp kapakçığı rahatsızlığı bulunanlar için protez kalp kapakçıkları takılması için hekimlerin iyi bir şekilde değerlendirme yapmasını sağlamak için.
 • Kalp kapaklarının yetersizliğinin derece belirlemesi yapılmasında.
 • Kalp kapağı rahatsızlıklarında bozuk veya daralmış kapakların ameliyatsız tedaviye uygun olup olmadıklarının değerlendirilmesinde.
 • Cerrahi müdahaleyle yapılan kalp kapağı ameliyatlarının planlanmasının ve başarı oranının değerlendirilmesinde.
 • Yine kalp kapağı tedavilerinde kalp kapakçıklarının şemsiye yöntemiyle kapatılması işlemlerinde ameliyatsız olup olmayacağının değerlendirilmesinde.

TEE Testi Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

TEE testi öncesinde hastanın bazı kritik faktörlere dikkat etmesi gerekir. Testin en iyi neticeyi vermesi ve tanı ile tedavinin net bir şekilde değerlendirilmesi için uyulması gereken kriterler şu şekilde sıralanabilir:

 • TEE uygulaması öncesindeki 12 saat veya en az 4 saat boyunca herhangi bir yiyecek yenmemesi ve teste aç olarak girilmesi.
 • TEE uygulaması için hastanın yanında bir refakatçi ile testin uygulanacağı hastaneye gelmesi gerekir.
 • Tee testi öncesinde şeker hastalığı, alerjik rahatsızlıklar, astım, tansiyon, burun tıkanıklığı gibi problemi olanların mutlaka testi yapacak doktoru bu konuda bilgilendirmesi gerekir.
 • TEE kardiyoloji uygulamasının yemek borusundan yapılması sebebiyle hastanın diş veya damak protezi varsa işlem başlamadan çıkarması gerekir.

TEE Nasıl Yapılır?

Ağız yoluyla ve yemek borusundan kalbe uzatılan endoskopik bir uygulama olan TEE yapılırken aşağıdaki sıralamaya dikkat edilir:

 • Ağız yoluyla yapılan TEE uygulamasında hastanın öğürme ve kusma refleksini azaltmak için hastanın boğazına ve damağına lokal anestezi sağlayan sprey sıkılır.
 • Bununla birlikte hastaya damar yolu açılarak buradan verilen ilaçla hastanın uygulama bitene kadar hafif bir şekilde uyuması sağlanır.
 • Hastanın ağzına test uygulaması esnasında TEE probunu ısırmaması için ağızlık yerleştirilir.
 • Ağızlık yerleştirildikten sonra doktor hastanın birkaç yutkunmasını ister. Hasta yutkundukça tee probu hastanın yemek borusuna doğru ilerler. 
 • Prob, uygun seviyelere ulaştıktan sonra hastanın yutkunma işlemini durdurması ve burnundan nefes alıp vermesi gerekmektedir.
 • Bu süreçten sonra kalp incelemesi başlar ve yaklaşık 20 dakika devam eder.
 • TEE uygulaması bittiğinde TEE probu yemek borusundan çıkartılır. İşlem öncesinde ilaç verilip uyutulan hastalar uyandırılır ve uygulama tamamlanmış olur.

TEE Testi Yan Etkileri

Tee testi uygulamasının ardından kısa süreli ve hafif seyreden yan etkilere rastlanabilir. Tee testi yan etkileri:

 • Anesteziyle yapılan tee uygulamalarında verilen ilaçlar işlem sonrasında bir müddet sersemlik ve uyku hali yapabilir. Bu yüzden tam uyanık hale gelene kadar araba kullanma gibi durumlardan uzak durmak gerekir. 
 • TEE uygulaması sonrasında hastanın boğazında bir veya iki gün süren ağrı olabilir. Bu ağrı bir müddet sonra kendiliğinden geçmektedir.
 • Kan dolaşımının yavaşlaması ve kanda oksijen azalması,
 • Kan basıncında yaşanan ani düşme veya yükselme,
 • Kalp atışlarında görülen ani ritim bozuklukları,
 • TEE uygulaması sırasında ağızdan hafif bir şekilde kan gelmesi,
 • Yemek borusundan yapılan işlem sebebiyle hem alt hem de üst yemek borularında daralma meydana gelmesi,
 • İşlem süresince yemek borusunda istem dışı yaralanmaların meydana gelmesi,
 • Kalp yetersizliği görülen hastalarda geçici bir süreyle durumun daha da kötüleşmesine yol açan tee uygulaması ayrıca çok nadir de olsa ölümle sonuçlanmaktadır.
Makaleyi faydalı buldun mu?
8
1
Makeleyi Paylaşın

TEE ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Tee uygulaması genel olarak güvenilir bir tespit uygulamasıdır. Tespit uygulaması uzman hekimler eşliğinde yapıldığından sağlık açısından oldukça güvenilir bir uygulamadır. Bunun yanı sıra farklı yan etkilerle beraber bazı sıkıntılı durumların ortaya çıkması olasılıklar dahilindedir. Bu etkilere tee testi yan etkileri başlığı altında ulaşabilirsiniz.

Kalp rahatsızlıklarının teşhis ve tedavisinde uygulanan tee yöntemi oral yolla yemek borusundan uzatılan prob sayesinde yapılır. Kalp kapakçığı ve kalp daralması gibi durumların tespiti için uygulanan yöntem için hastaların teste gelmeden 4-12 saat aç kalmaları gerekir. Bununla birlikte testin sağlıklı bir şekilde uygulanması için lokal anestezi ile hasta uyutulabilir.

Tee uygulamasında alınan kalp görüntüleri hekimler tarafından videoya kaydedilir. Hastanın bilgilendirilmesi için önemli olan bu görüntüler alındıktan sonra yemek borusundan uzatılan probun çekilmesiyle işlem sonlandırılır ve anestezi durumu varsa hasta uyandırılır. Bütün bu işlemler 20 dakika sürmektedir.

TEE testi hem kamu hastanelerinde hem de özel hastanelerde kardiyoloji bölümünde yapılır. Kamu kurumlarında yapılan testler için SGK test ücretini karşılamaktadır. Özel sağlık kuruluşlarındaki tee testi fiyatları ise kuruluşun ve uzman hekimin belirlediği fiyat politikasına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Tee testi öncesinde ve sonrasında yapılacak ek işlemler tee testi fiyatlarını etkileyen bir diğer faktörler olarak sıralanabilir.