Sol Kol Uyuşması

Kolda uzanan sinirlerin üzerinde baskı oluşması sonucu yeteri kadar iletim olmaması sonucunda kol uyuşması meydana gelmekte olup, tedavisi yaşam tarzı değişikliğiyle yapılır.

Sol Kol Uyuşması Nedir?

Omuzdan parmak uçlarına kadar bölge olan kolda, kola yeteri kadar kan akışının gitmemesi ya da kolda uzanan sinirlerin üzerinde baskı oluşması sonucu yeteri kadar iletim olmaması sonucu his kaybı meydana gelmesine kol uyuşması adı verilir. Sol kol uyuşması kalple ilgili hastalıkların habercisi olabileceği için dikkat edilmesi ve ertelenmemesi gereken bir durumdur. 

Sol Kol Uyuşması Nedenleri

Sol kol uyuşması ve karıncalanması genelde sinir sıkışmaları ve sinir yaralanmalarına bağlı ortaya çıkabilmekle birlikte altta yatan birçok neden olabilir.

 • Karpal tünel sendromuElin ilk 3 parmağı ile 4. Parmak olan yüzük parmağının bir yüzünde meydana gelen uyuşmanın nedeni olan karpal tünel sendromu uzun süreli klavye kullanan, telefon ile mesajlaşan, elde bulaşık yıkayan kişilerde sıklıkla ortaya çıkan sol kol uyuşma sebepleri arasındadır.
 • Brakial pleksus yaralanması: Omurilikten çıkan sinir köklerinin 3 büyük dal şeklinde birbiri ile bağlantı kurduğu, koltuk altı bölgesinde yer alan ve omuz, kürek kemiği ve kolların hareketini ve duyusunu sağlayan brakial pleksusun yaralanması sonucu sol kolda uyuşma meydana gelebilir.
 • Boyun fıtığı: Boyundan çıkan sinirler sağ ve sol kola dağıldığı için boyun fıtığı eğer sol kola doğru çıkarsa sol kolda uyuşmaya sebep olabilir. Bu durumda boynun hareket etmesiyle kolda uyuşma artar.
 • Damar sıkışması: Sol kolun kanlanmasını sağlayan ana atar damar omuz seviyesinde sıkışabilir. Bunun sonucunda sol kolun kanlanması bozulduğu için sol kolda uyuşma şikâyeti ortaya çıkabilir.
 • Vitamin eksiklikleri: B vitamini eksikliği durumunda kolda uyuşma ve karıncalanma şikâyetleri ortaya çıkabilir.
 • Aşırı alkol ve sigara tüketimi: Uzun süreli sigara ve alkol kullanımı sinir ve damarlarda hasarlanmaya neden olarak sol kol uyuşması şikayetine yol açabilir.
 • Raynaud sendromu: Raynaud sendromu hastalarının elleri ve kolları soğuk ortamlarda yeterince ısınamaz. Uzun süre soğuk ortamda durmaya bağlı olarak hastaların kan taşıyan damarlarında daralma meydana gelir ve kollarda uyuşmaya neden olur.
 • Panik atak: Korku, heyecan ve stres durumlarında kişi kendini kontrol edemediği zaman panik atak tablosu ortaya çıkar. Bu durumda kişilerde kollara yayılan ağrıyla birlikte daha çok sol kolda görülen uyuşma ortaya çıkar.
 • Kalp krizi: Sol kol uyumasına neden olan ve en korkulan hastalıklar kalp ile ilgili olanlardır. Sol kalp uyuşması ve göğüs ağrısınefes darlığı gibi ek belirtilerin birlikteliği durumunda kalp krizi yönünden acil bir değerlendirme yapılmalıdır.
 • Beyin tümörü: Beynimizin sağ bölgesi vücudumuzun sol bölgesini, sol bölgesi ise vücudumuzun sağ bölgesini kontrol eder. Daha nadir olarak görülse de sağ beyin bölgesinde meydana gelen beyin tümörü sonucunda sol kolda uyuşma şikâyeti ortaya çıkabilir.

Sol Kol Uyuşması Teşhisi

Sol Kol Uyuşması şikâyeti ile doktora başvuran hastalarda muayeneye ve tanıya detaylı bir hasta öyküsü ile başlanır. Hastanın şikayetinin ne kadar zamandır olduğu, eşlik eden şikayetler, sadece sol kolda mı uyuşma olduğu yoksa diğer kol ve bacaklarda da uyuşma olup olmadığı sorgulanır. Ek olarak mutlaka alkol ve sigara kullanımı sorgulanmalıdır. 

Sonraki aşamada detaylı bir fizik muayene yapılarak uyuşmanın bölgesel mi yaygın mı olduğu, el ve ayaklarda ısı durumu başka ek belirtiler olup olmadığı incelenir.

Hastalardan yapılan kan testi ile B vitaminlerinin değerleri ölçülerek vitamin eksikliğine bağlı sol kol uyuşması ekarte edilir.

Radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanılarak herhangi bir çatlak veya kırık var mı görüntülenebilir, boyun fıtığı veya omuzdan dolayı ortaya çıkan durumların şüphesinde manyetik rezonans görüntüleme yapılabilir.

 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): Karpal tünel sendromu, brakial pleksus zedelenmesi, beyin tümörüne bağlı olduğu düşünülen sol kol uyuşması şikâyeti olan hastalarda ilgili bölge manyetik rezonans görüntüleme ile detaylı olarak incelenir.
 • Bilgisayarlı tomografi (BT): Beyin tümörü sonucunda sol kolda uyuşma meydana geldiğimden şüphe ediliyor ise kafatasının bilgisayarlı tomografi ile 3 boyutlu görüntülemesi sağlanarak tümörün boyutu, yeri tespit edilebilir.
 • Servikal manyetik rezonans görüntüleme (servikal MR): Sol kol uyuşması özellikle orta boyun bölgesinde meydana gelen fıtıklar sonucu ortaya çıkabildiği için servikal manyetik rezonans görüntüleme ile boyun omurlarının detaylı incelenmesi sağlanır.
 • Omuz manyetik rezonans görüntüleme (omuz MR): Brakial pleksus zedelenmesi şüphesi taşıyan sol kol uyuşması şikâyeti ile başvuran hastalarda faydalı bir görüntüleme yöntemidir.

Elektromiyografi (EMG): Brakial pleksus yaralanması ya da karpal tünel sendromuna bağlı sol kol uyuşmasından şüphe edilen hastalarda kaslara elektrik verilerek tepkisini ölçmeye yarayan elektromiyografi tanı için oldukça faydalıdır.

Elektrokardiyografi (EKG): Sol kol uyuşması ve kalp ağrısı şikâyeti ile başvuran hastalarda kalp krizi şüphesini ekarte etmek için kullanılan bir yöntem olan elektrokardiyografide göğüs bölgesine elektrotlar yerleştirilerek kalbin kasılma ve gevşeme hızları incelenir. 

Koroner anjiografi: Kalp krizi şüphesi uyandıran hastalarda elektrokardiyografi anormal bulunursa kasık ya da el bileğinden girerek kalp damarlarının görüntülenmesini ve tıkanıklık varsa tespitini sağlayan özel bir görüntüleme yöntemidir.

Sol Kol Uyuşması Tedavisi

Sol Kol uyuşmasının tedavisinde amaç altta yatan nedenin tespit edilerek altta yatan nedene yönelik tedavi planı oluşturulmasıdır. Öncelikli yapılması gereken yaşam tarzı değişikliği olup alkol ve sigara kullanımı mevcutsa bırakılmalı, gerekli durumlarda istirahat ertelenmemelidir. Vitamin eksikliği tespit edildiği takdirde vitamin takviyesi alınabilir.

 • Karpal tünel sendromuna bağlı sol kol uyuşması tedavisi: İleri bir hasara sebep olmamış evrede yakalanan karpal tünel sendromunda öncelikli olarak konservatif tedavi seçenekleri olarak adı verilen cerrahi dışı tedavi seçenekleri uygulanır. Bunlardan ilk olarak uygulanması gereken özellikle geceleri sabitleme sağlayan istirahat bilekliklerinin kullanılmasıdır. Sol kol uyuşmasına ağrı eşlik ediyorsa analjezik ilaçlar adı verilen ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. Ayrıca ağrı kontrolü için eklem içine kortikosteroid enjeksiyonu da yapılabilir. İlaç ve destek tedavisine rağmen şikayetleri devam eden hastalarda sinir hasarının önüne geçmek için cerrahi tedavi seçenekleri kullanılabilir. 
 • Brakial pleksus yaralanmasına bağlı sol kol uyuşması tedavisi: Sol kol uyuşması şikâyeti ile gelen hastalarda brakial pleksus tanısı konduğu zaman tedaviye egzersiz ve fizik tedavi ile başlamak faydalı olacaktır. Şikayetlerin devam etmesi durumunda sinirler üzerine elektriksel stimulasyon (elektrik ile uyarım) ya da botulinium toksini enjeksiyonu yöntemleri denenebilir. 3 aydan uzun süren tedaviye rağmen yanıt alınamayan hastalarda cerrahi tedavi seçenekleri uygulanmalıdır.
 • Boyun fıtığına bağlı sol kol uyuşması: Boyun fıtığında da öncelikli olarak cerrahi dışı tedavi seçenekleri uygulanır. Hastaların istirahat etmesi, gerektiği takdirde boyunluk kullanması uygun olacaktır. Fıtık sinir köklerine bası yapacağı için non steroid anti inflamatuar ilaçlar adı verilen steroid olmayan iltihap önleyici ilaçlar reçete edilebilir. Ağrı kontrolü için ise analjezik ilaçlar olarak bilinen ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. Hastalar fizik tedavi programına alınabilir ve düzenli egzersiz ile iyileşme süreci hızlandırılabilir. Analjezik ilaçlara rağmen ağrı kontrolü sağlanamıyor ise omurlar arasına epidural steroid enjeksiyonu yapılabilir. Tüm bunlara rağmen ilerleyen boyun fıtığında son seçenek olarak cerrahi tedavi seçenekleri uygulanabilir.
 • Raynaud fenomenine bağlı sol kol uyuşması tedavisi: Raynaud fenomeninde kesin bir tedavi yoktur. Hastaların soğuk ortamlardan uzak durması, ellerini ve kollarını sıcak tutması belirtilerin azalmasına yardımcı olur. İlaçla tedavi gerektiği zaman kalsiyum kanal blokerlerinin damarları genişletici özelliğinden faydalanılır. Nitrat içeren kremler ile kuvvetli damar genişleticiler olan iloprost ve sildenafil kullanılabilir. Bu tedavilere rağmen şikayetleri devam eden hastalarda sempatektomi adı verilen cerrahi operasyon ile damarlarının kasılmasını düzenleyen sinirlerin bloke edilmesi sağlanır.
 • Kalp krizine bağlı sol kol uyuşması tedavisi: Nefes darlığı ve kalp ağrısı ile birliktelik gösteren sol kol uyuşmasında acil müdahale edilmesi gerekir. Kan sulandırıcı olarak aspirin erken müdahale aşamasında kullanılır. Hastaya mümkünse hastaneye ulaşana kadar dil altı hapı olarak bilinen nitrogliserin verilmelidir. Hasta anjioya alındığı zaman damarda tıkanıklık tespit edilirse balon ya da stent uygulaması yapılabilir. Balon ve stent ile açılmayan damar varlığında hastalar bypass ameliyatına alınabilir.
 • Beyin tümörüne bağlı sol kol uyuşması tedavisi: Sağ beyin lobunda yerleşmiş olan beyin tümörleri vücudun sol tarafında belirti verebilir. Beyin tümörü iyi huylu ise tümörün cerrahi olarak çıkarılması yeterli iken, kötü huylu beyin tümörlerinin tedavisinde cerrahi sonrası kemoterapi ve radyoterapi uygulanmalıdır.

Sol Kol Uyuşması Tedavi Edilmezse

Sol Kol Uyuşması daha çok altta yatan hastalıkların habercisi olduğu için incelenerek tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Sadece vitamin eksikliği gibi basit bir sorundan kaynaklanabileceği gibi kalp krizi, sağ lob yerleşimli beyin tümörü gibi ciddi ve öldürücü sorunların habercisi olabilir. Bu sebeple geçmeyen ve şiddeti artan sol kol uyuşması şikâyeti olan hastaların en kısa sürede hastaneye başvurmaları, gerekli muayene ve testleri yaptırmaları ve uygun tedaviye başlamaları gerekir.

Sol Kol Uyuşması İlaçları

Sol Kol uyuşmasında kullanılan ilaçlar altta yatan nedene yönelik olacaktır.

Karpal tünel sendromunda analjezik ilaçlar adı verilen ağrı kesici ilaçlar ile ağrı kontrolü sağlanır.

Bu ilaçlar arasında:

 • İbuprofen
 • Metil salisilat
 • diklofenak sodyum
 • flurbiprofen
 •  tiyokolşikozid 

Boyun fıtığına bağlı sol kol uyuşması tedavisinde fıtığın yarattığı iltihaplanmayı azaltmak için non steroid anti inflamatuar ilaçlar adı verilen steroid olmayan iltihap önleyici ilaçlar kullanılabilir.

Bu ilaçlar: 

 • Naproksen
 • Diflinusal
 • Azopropazon
 • Asetil salisilik asit
 • Sülfasalazin
 • Sülindak
 • diklofenak sodyum
 • mefenamik asit
 • fenilbutazon

Ayrıca boyun fıtığına bağlı ortaya çıkan ağrıların kontrolü için de ağrı kesici ilaçlar olan analjezik ilaçlardan:

 • İbuprofen
 • Metil salisilat
 • diklofenak sodyum
 • flurbiprofen
 • tiyokolşikozid

Kullanılabilir.

Sol Kol Uyuşması raynaud fenomenine bağlı ortaya çıkıyorsa damar genişletici ilaçlar olan iloprost ve sildenafil yanında yüksek tansiyon tedavisinde de sıklıkla kullanılan kalsiyum (Ca) kanal blokerlerinin damar genişletici etkilerinden faydalanılır.

Ca kanal blokerleri:

 • Nifedipin
 • Nikardipin
 • Amlodipin
 • Verapamil
 • Diltiazem

Sağ beyin lobunda yerleşim gösteren beyin tümörleri de sol kolda uyuşmaya sebep olabilir. Bu tümörlerin tedavisinde cerrahi sonrası kemoterapi gerekebilir.

Kemoterapi ilaçları arasında:

 • rituximab (rituksimab)
 • cyclophosphamide (siklofosfamid)
 • doxorubicin (hydroxydaunomycin)(hidroksidaunomisin)
 •  Vincristine (vinkristin, onkovin)
 • prednisolone (prednizolon)
 • Daunoblastin
 • İdarubisin
 • Kortizon
 • Siklofosfamid
 • L – asparajinaz
 • Metotrexate kortizon
 • Mercaptopurin

Sol Kol Uyuşması Ameliyatı

Bazı durumlarda sol kol uyuşmasına neden olan hastalığın tedavisi için cerrahi müdahale kaçınılmaz olmaktadır.

 • Karpal tünel sendromunda serbestleştirme ameliyatı: Genel anestezi altında yapılan ameliyatta bilekten bir kesi yapılır. Sonrasında belirtilere sebep olan median sinir üzerine bası yapan bant kesilir ve tünel genişletilir. Sonrasında acılan kesi dikilerek yara yeri kapatılır. Bu ameliyatın bazı dezavantajları vardır. Birincisi dikiş yerinde oluşan iyileşme esnasında cilt dokusunun artması sonucu ortaya çıkan skar dokusunun bilekte hareket kısıtlılığına neden olmasıdır. İkinci dezavantaj ise avuç içindeki adalelerde ağrı ile kendini gösteren Pilar sendromudur. 
 • Brakial pleksus zedelenmesi ameliyatlarıBrakial pleksus zedelenmesi sonucu sinirlerin onarımı gerekebilir. Bu amaçla genel anestezi altındaki hastaya boyun ya da koltuk altından kesiler açılır. Brakial pleksusu oluşturan sinirlere ulaşılarak hasarlanan sinirlerin onarımı gerçekleştirilir. Onarılamayacak derecede hasarlanan sinirlerde ise sinir transferi yapılır.
 • Raynaud sendromunda torakoskopik sempatektomi: Bu ameliyat genel anestezi altında uygulanır. Koltuk altından açılan bir ya da iki kesiden endoskopik kamera ve aletler ile göğüs boşluğuna girilir. Uyarımı arttıran sempatik sinirler aletler yardımı ile kesilir ya da kliplenir. 
 • Kalp krizinde By Pass ameliyatı: Tıkalı damarların stent ya da balon uygulaması ile açılmaması durumunda tıkalı damarın vücuttaki başka bir damarla değiştirilmesi işlemidir. Hasta genel anestezi ile uyutulduktan sonra kalpteki tıkalı damara ulaşılır bu damar çıkarılarak duruma göre seçilen sağ ya da sol meme atardamarı, kol ya da bacak toplardamarı ile değiştirilir. 

Sol Kol Uyuşmasına Ne İyi Gelir?

Sol Kol uyuşmasının altta yatan bir çok nedeni olabilir ancak genelde sinir ya da damar sıkışmasına bağlı olarak uyuşma ve karıncalanma şikayetleri meydana gelir. Bu hastaların istirahat etmesi faydalı olacaktır. Düzenli egzersizler uygulanarak sinir ve damarlarda rahatlama sağlanabilir. Sıcak uygulama yapılması da sol kol uyuşmasında faydalı olacaktır. Beslenme düzeninin değiştirilerek balık ürünleri ağırlıklı ve vitaminlerden zengin bir beslenme tarzının benimsenmesi önemlidir. Sigara ve alkol kullanan kişilerin bu alışkanlıklarını terk etmesi gerekmektedir.

Hamilelikte Sol Kol Uyuşması

Hamilelik döneminde anne adaylarının vücutlarında bir çok hormonal ve fiziksel değişiklik meydana gelir. Bu değişiklikler sonucunda kaslar ve eklemlerde zayıflamalar görülür. 

Hamilelikte sol kol uyuşması genelde karpal tünel sendromuna bağlı olarak ortaya çıkar ve hamileliğin son 4 aylık döneminde belirtiler oldukça şiddetli hale gelir. Sol Kol uyuşması şikâyeti olan anne adayları doktora başvurduğu takdirde gerekli testler sonucu karpal tünel sendromu teşhisi aldığı zaman öncelikle el ve Kol kaslarını esnetecek egzersizler önerilir. İstirahat edilmesi de faydalı bir yaklaşım olacaktır. Ağrı ve iltihapların kontrol altına alınması için non steroid anti inflamatuar ilaçlar ile analjezik ilaçlar kullanılabilir. 

Karpal tünel sendromuna bağlı şikayetler genelde doğum sonrası 3 aylık süreçte kendiliğinden düzelmektedir. Ancak belli bir sure sonra şikâyetlerin geçmemesi durumunda cerrahi tedavi seçenekleri uygulanması gerekebilir.

Bebeklerde ve Çocuklarda Sol Kol Uyuşması

Bebeklik ve çocukluk döneminde görülen sol kol uyuşması şikayetleri genelde brakial pleksus zedelenmesine bağlı olarak görülür. Brakial pleksus zedelenmesi genelde doğum esnasında alınan hasarlanmalar sonucu ortaya çıkar ve obstretik brakial pleksus hasarlanması olarak adlandırılır. 

Bu bebeklerde genelde iki kolun eşit hareket ettirilememesi, brakial pleksus zedelenmesi olan kolda şişlik ve renk değişiklikleri gözlenmesi, etkilen elin yumruk yapılamaması gibi belirtiler gözlenir. 

Tanı sonrası fizik tedavi ve egzersiz uygulamaları başlanır. Bu yaş grubunda da elektriksel stimulasyon ile uyarım yapılabilir ya da sinir köklerine botulinium toksini enjeksiyonu denenebilir. 3 aylık tedavi süreci sonrası ilerleme görülmüyor ise cerrahi tedavi seçenekleri uygulanabilir.

Sol Kol Uyuşması için Hangi Doktora Gidilir?

Sol kolda uyuşma genelde sinirlerin ya da damarların omuz bölgesinde sıkışması sonucu ortaya çıkar. Zaman zaman herkeste kolda uyuşma şikâyeti ortaya çıkabilir. Ancak bu şikayet devam ediyor ve azalmıyor ise doktora başvurulması gerekir. Sinir sıkışması sonucu sol kolda uyuşma oluştuğundan şüphe ediliyor ise beyin ve sinir cerrahi bölümünde Beyin ve Sinir Cerrahi uzmanına muayene olunması gerekir. Sol kolda uyuşmanın kalp ya da damarlar ile alakalı olduğundan şüphe ediliyor ise Kalp ve Damar Cerrahi bölümünde kalp ve damar cerrahi uzmanına muayene olunmalıdır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
6
0
Makeleyi Paylaşın