Şehla Göz

Şehla göz, çok hafif bir oranda seyreden şaşılık durumudur ve yalancı göz kayması olarak da adlandırılır. Doğrudan bir tedavisi bulunmamakla birlikte sebebe göre tedavi planı uygulanmaktadır.

Şehla Göz Nedir?

Şehla göz, çok hafif bir oranda seyreden şaşılık durumudur. Yalancı göz kayması olarak da adlandırılır. Sağlık sorunu olarak değil, yanıltıcı bir görüntü olarak değerlendirilir. Özellikle geniş bir burun köküne sahip olan kişilerde sık görülür. Bu durum, burun ve göz kapaklarının orantılı olmaması nedeniyle ortaya çıkan aldatıcı bir görüntü olarak da açıklanabilir.

Şaşılık ve göz kayması gibi sağlık sorunları hastaların çift görmesine, derinlik algısının kaybolmasına ya da görüş kaybına yol açabilir. Şehla göz sorunu ise kişilerin görüş kalitesinde herhangi bir soruna yol açmaz.

Şehla göz hastalığı, çoğunlukla bebeklerde ortaya çıkar. Özellikle yana bakış sırasında gözlerin içe doğru hafifçe kaydığı görülür. Yalancı şaşılıklar için uygulanan herhangi bir tedavi bulunmamaktadır. Ancak eğer sorunun kaynağı tümör, göz kaslarında bozukluk, konjenital (doğumsal) katarakt ya da göz kapağı bozuklukları ise sebebe yönelik tedavi uygulanabilir. Sorun fark edildiğinde en kısa süre içerisinde bir göz hastalıkları uzmanına gidilerek yalancı şaşılığın kaynağı tespit edilmelidir.

Şehla Göz Belirtileri Nelerdir?

Şehla göz problemi, çoğunlukla doğuştan gelir. Farklı göz hastalıklarının eşlik etmediği durumlarda pek belirti göstermez. Gözlerde asimetrik görüntü fark edildiğinde detaylı muayene yapılarak başka sorunlar olup olmadığına bakılır. Şehla göz probleminin belirtileri aşağıdaki gibidir:

  • Yetişkinlerde Şehla Göz Belirtileri: Şehla göz sorunu genellikle çocukluk ya da bebeklik döneminde fark edilir. Bu yüzden yetişkinlik döneminde ortaya çıkan yalancı şaşılıklarda altta yatan başka hastalıkların olma ihtimali daha yüksektir. İki gözün simetrik olmaması en büyük belirtidir. Ancak bu farklılık şaşılıkta olduğu gibi belirgin değildir. Çoğunlukla fotoğraflarda fark edilir. Eğer gözdeki kaymanın sebebi göz tümörü, miyop gibi mercek hastalıkları ya da göz çevresinde yapısal problemlerse soruna özgü belirtiler oluşur. Bu belirtiler arasında en sık ortaya çıkanı görme bozukluklarıdır. Belirtiler fark edildikten sonra en kısa süre içerisinde bir uzmana giderek altta yatan sebep teşhis edilmelidir.
  • Bebek ve Çocuklarda Şehla Göz Belirtileri: Bebeklerin göz ve yüzlerinin birbirine oranı yetişkinlerinkinden daha farklı olduğu için şehla göz sorunu daha sık görülür. Bu sorun genellikle yanılsamadan ibarettir, görme bozukluğuna yol açmaz ve zamanla düzelir. Normalde iki göz de simetrik olur. Ancak şehlalık söz konusu ise birbirinden farklı ve anormal görünen göz bebekleri vardır. Eğer altta yatan başka sorunlardan kaynaklanan bir yalancı şaşılık varsa farklı belirtiler görülebilir. Görme bozukluğu, doğumsal katarakt ve göz tümörü gibi hastalıklarda hafif göz kaymalarına ek olarak çocuğun televizyon ve kitap gibi şeylerle ilgilenirken çok yakından bakmaya çalıştığı görülür. Ayrıca gözlerde kızarma, anormal çapaklanma ve sulanma benzeri belirtiler de oluşabilir.

Göz kasları gelişimi bebeklik döneminden başlayarak çocukluk çağına kadar devam eder. Bu süreçte hastalık belirtisi olmasa da göz muayenesi yaptırmak önemlidir. Böylece erken teşhis edilen sorunların kalıcı hale gelme ihtimali azalır. 

Şehla Göz Nedenleri Nelerdir?

Şehla göz sorununa yol açabilecek birçok göz hastalığı vardır. Çoğunlukla yenidoğanlarda görülen bu problemin yetişkinlik döneminde oluşması çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Şehla göz probleminin sonradan ortaya çıkmasının nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Göz Kaslarının İşlev Bozukluğu: Yenidoğanlarda göz kasları tam olarak gelişmemiştir. Göz kaslarının gelişme süreci en az 1 yıl sürmektedir. Bu kasların birbirleriyle uyum içinde çalışıp iki gözün senkronize olmasını sağlamaları gerekir. Ancak tam olarak gelişmedikleri için yalancı şaşılık problemine yol açabilmektedir. Bazen gelişim tamamlansa da kaslar görevlerini tam olarak yerine getiremezler. Bu durumda da şehlalık görülebilmektedir.
  • Tümöral Oluşumlar: Gözlerde oluşan iyi ya da kötü huylu tümörlerin çeşitli belirtileri vardır. Bu belirtiler arasında en sık görüleni gözlerde meydana gelen şaşılıktır. Bu şehlalık adı verilen hafif derecedeki bir sorun olabileceği gibi, ileri derecede bir şaşılık da olabilir. Tümörün bulunduğu bölge ve büyüklüğe göre değişir. Şehlalık fark edildiğinde bir uzmana muayene olunmalıdır. Erken teşhis tedavi şansını arttırır.
  • Göz ve Çevresinde Yapısal Bozukluklar: Göz kapaklarında düşüklük olması gibi göz kusurları yanılsamaya sebep olarak gözlerde şaşılık varmış gibi gözükmesine sebep olabilir. Bir yaşını doldurmamış çocuklarda yalancı şaşılık görülme ihtimali daha fazla oluyor. Bunun sebebi burun kökünün basık oluşudur. Uzağı görememe (miyop), yakını görememe (hipermetrop) ve bulanık görme (astigmat) gibi gözün geometrik ekseniyle görme ekseninin arasında farklılıktan kaynaklanan görme bozuklukları kişilerde şehlalığa sebep olabilir.
  • Doğuştan Gelen Katarakt: Konjenital (doğuştan gelen) katarakt, gözün iç kısmında bulunan ve net görmeye yarayan merceğin saydamlığını kaybederek opaklaşmasıdır. Bu tek gözde olabileceği gibi, her iki gözde de görülebilir. Konjenital kataraktlar, sebepsizce ortaya çıkabileceği gibi, gebelik döneminde geçirilen ağır enfeksiyonlara ya da kullanılan bazı ilaçlara bağlı olarak da oluşabilir. Eğer sorun tek gözde ise farkına varmak çok daha kolay olur. İki göz arasında renk farkı görülür. Biri diğerine göre daha beyaz renktedir. Bu hastalık şehla göze ya da şaşılığa yol açabilir. Ayrıca görme sorunlarına da sebep olacağı için belirtiler fark edildiğinde bebek bir göz doktoru tarafından muayene edilmelidir.

Yalancı şaşılık sorunu kalıtsal olarak aktarılabilir. Her zaman ciddi bir sorunu işaret etmeseler de gözlerde asimetri fark edildiğinde vakit kaybetmeden göz hastalıkları uzmanına gidilmelidir. Özellikle çocukluk çağında ihmal edilmesi ilerleyen zamanlarda görme kayıplarına varan sonuçlar doğurabilir.

Şehla Göz Teşhisi

Şehla göz sorunu çoğu zaman göz kapağının anatomisindeki bozukluktan kaynaklanır. Bebeklik ve çocukluk çağında büyüme süreci hızlı olduğu için sorun genellikle kendiliğinden çözülür. Fakat altta yatan başka bir hastalık olup olmadığına muayene bulgularına bakarak karar verilir. Teşhis için yapılan işlemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Fiziki Muayene: Şehla göz probleminin teşhisinde ilk adım fiziki muayenedir. Bu adımda gözün fiziksel muayenesi yapılır ve hasta öyküsü alınır. Hastaların şikayetleri dinlendikten sonra herhangi bir kronik hastalığı olup olmadığı öğrenilir. Gözde ilk bakışta görülebilecek derecede kızarıklık, asimetrik görüntü ya da şişlik olup olmadığına bakılır. Kesin teşhis için fiziki muayene yeterli olmaz, mutlaka detaylı göz muayenesi yapılması gerekir. Çocuklarını muayeneye getiren ailelerin şehla gözün belirgin olduğu fotoğrafları yanlarında getirip uzman hekime göstermeleri teşhis için yol gösterici olur.
  • Göz Muayenesi: Detaylı göz muayenesi teşhisin netleşmesi için yeterli olmaktadır. Bu aşamada uzmanlar her iki gözü de ayrı ayrı değerlendirerek sağa ve sola sırasıyla görme testi uygular. Ayrıca gözde kayma olup olmadığına da dikkat edilir. Bir diğer teşhis yöntemi ise ışık testidir. Hastanın gözüne yaklaşık olarak 50 cm uzaklıktan tutulan ışığın kornea dokusunun ortasından yansıması beklenir. Muayene sırasında göz sinirlerinin işlevlerini yerine getirip getirmediği, herhangi bir görme bozukluğunun olup olmadığı ve tümöral oluşum olup olmadığı incelenir. Eğer hastada göz tümörü olduğundan şüpheleniliyorsa radyolojik testlere ihtiyaç duyulabilir.
  • Radyolojik Görüntüleme Tetkikleri: Göz tümörü varlığından şüpheleniliyorsa radyolojik görüntüleme tetkiklerinden destek alınır. BT ve MR kullanmak çoğunlukla yeterli olur. Bu tetkikler sayesinde Eğer varsa tümörün boyutu ve bölgesi net olarak tespit edilir. Tümörün kötü huylu olup olmadığının anlaşılabilmesi için biyopsi işlemi yapılması gerekebilir. 

Teşhis koymak için çoğu zaman detaylı göz muayenesi ve hasta öyküsü yeterli olur. Eğer asıl problemin yalancı şaşılık olmadığı düşünülüyorsa ek tetkikler istenebilir. Yapılan bu işlemler hastada herhangi bir ağrıya sebep olmaz ve kısa süre içerisinde tamamlanır.

Şehla Göz Tedavisi

Yalancı şaşılıklar çoğunlukla fark edilmezler. Sağlık açısından herhangi bir tehlike oluşturmadıkları için doğrudan bir tedavisi de yoktur. İlerleyen yaşlarda şehlalık kişiyi psikolojik olarak etkilemeye başlamışsa ve göz kapağı düşüklüğü gibi anatomik sorunlardan kaynaklanıyorsa küçük estetik operasyonlar yapılabilir. Ancak yalancı şaşılık her zaman anatomik sorunlardan kaynaklanmayabilir. Özellikle sonradan oluşan göz kaymaları ciddi hastalıkların habercisi olabilmektedir. Bu yüzden fark edildiğinde bir uzmana muayene olunmalıdır. Eğer başka bir sağlık sorunu tespit edilmezse herhangi bir tedavi uygulanmasına gerek kalmaz. Fakat kanser başlangıcı, göz kaslarında orantısızlık ve hipermetrop gibi göz kusurları tespit edilirse en kısa süre içerisinde tedaviye başlanması gerekir. Görme bozuklukları için gözlük kullanımı yeterli olurken, tümör ve göz kası problemlerinde cerrahi tedavi uygulanması gerekebilir. Tedaviye geç kalınırsa şehlalık ilerleyerek şaşılığa dönüşebilir ya da görme kayıplarına sebep olabilir.

Şehla Göz Tedavi Edilmezse

Şaşılık ve şehla göz sıklıkla karıştırılan iki farklı problemdir. Şaşılıkta, şehla gözün aksine ciddi derecede göz kayması vardır. Ayrıca buna bağlı olarak görüşte bulanıklık gibi belirtiler de ortaya çıkar. Normalde şehla göz problemi ilerleme göstermez ve dikkatli bakılmadığı sürece pek belli olmaz. Görüşe de olumsuz bir etkisi olmadığı için tedavi edilmemesi herhangi bir tehlike oluşturmaz. Fakat şehlalığın bazı ciddi hastalıkların erken dönem belirtisi olarak ortaya çıkma ihtimali de vardır. Böyle bir durumda tedavi edilmemesi altta yatan sorunun ilerlemesine sebep olarak görme kaybı ve hayati tehlike oluşturabilir. Bu yüzden altta yatan sebep öğrenilmeli ve gerekliyse tedaviye başlanmalıdır.

Şehla Göz İlaçları

Şehla göz sorunu, gözlerde oluşan ve şaşılık sayılmayacak kadar hafif derecedeki kaymalardır. Bu sorun çoğunlukla kişilerin yüz ve gözlerinin anatomik yapılarına bağlı olarak ortaya çıkan göz yanılsamalarından ibarettir. Bu yüzden yalancı şaşılık için herhangi bir ilaç bulunmamaktadır.

Şehla Göz Ameliyatı

Şehla göz, şaşılık sayılmayacak kadar hafif göz kaymaları olarak tanımlanır. Bu kayma derecesi o kadar azdır ki çoğu zaman dikkat edilmediği için farkına varılmaz. Ayrıca herhangi bir görme sorununa da sebep olmaz. Birçok kişide kayma sorunu olmasa da göz ya da burun şeklinden kaynaklanan yalancı bir şaşılık görüntüsü oluşmaktadır. Bu yüzden altta yatan bir sebep olmadığı sürece herhangi bir tedavi uygulanmasına gerek yoktur. Eğer hastada göz kası hastalıkları, göz kapağı anomalileri ya da göz tümörü gibi problemler varsa tedaviye başlanabilir. Ameliyat uygulamasına çoğu zaman gerek kalmamaktadır. Şehla göz sorununun şaşılığa doğru ilerlemesi durumunda göz kaslarını dengeleme amacı ile küçük operasyonlar uygulanır. Bazı tümörlerin de ameliyat ile alınması uygundur. Göz hastalıkları uzmanı detaylı muayeneden sonra hasta için en yararlı olacak tedavi yöntemini seçecektir.

Hamilelikte Şehla Göz

Gebelik döneminde şehla göz tanısı konulması anne adaylarını korkutmamalıdır. Bu durum bebekte herhangi bir hayati tehlike oluşturmaz. Yine de yalancı şaşılığın sebebi araştırılmalıdır. Şehla göz problemi de tıpkı diğer göz hastalıklarında olduğu gibi genetik olarak aktarılır. Ancak her çocukta ortaya çıkmayabilir. Sadece risk artışı olur.

Eğer şehla göz sorununa sebep olan şey göz kanseri gibi ciddi bir hastalıksa kadın sağlığı hastalıkları ve doğum uzmanı, onkoloji uzmanı ve göz hastalıkları uzmanı birlikte çalışırlar. Tedavi için karar alırken kanserin evresi ve hamileliğin kaçıncı haftasında olunduğu dikkate alınır. Bazı durumlarda gebeliğin sonlandırılması gerekebilir. İlk trimesterde (gebeliğin ilk üç ayında) ilaç tedavisine başlanması uygun değildir. Sonraki aylarda ilaç tedavisine başlanır. Ancak bu ilaçlar düşüğe ya da erken doğuma sebep olabilmektedir. Tüm ihtimaller göz önünde bulundurularak en uygun tedavi yöntemi seçilir.

Çocuklarda Şehla Göz

Çocuklarda göz kasları gelişimi yaklaşık olarak 7 yaşına kadar devam eder. Bu süreçte aileler dikkatlice gözlem yapmalıdır. Özellikle de fotoğraflar incelenmelidir. Şehla göz sorunu en sık bu şekilde fark edilir. Eğer problem yüz ve göz şeklindeki farklılıktan kaynaklanıyorsa herhangi bir tedavi uygulanmasına gerek kalmaz. Ancak gözdeki kayma ilerlerse, çocuk nesnelere bakarken çok yaklaşıyorsa ya da gözlerini kısıyorsa sorunun göz bozukluğu ya da göz sinirlerinde meydana gelen anomaliden kaynaklandığı düşünülür. Her iki durumda da çocuk göz hastalıkları uzmanına muayene olunması gerekir. Böylece soruna erken müdahale edilerek kalıcı hastalıkların oluşması önlenir.

Bebeklerde Şehla Göz

Bebeklerde şehla göz sorunu sık sık görülür. Bunun birçok sebebi olabilir. Bebeklerin göz ve burun orantıları yetişkinlerinkinden daha farklıdır. Bu yüzden özellikle yenidoğanlarda yalancı göz kayması ile karşılaşılır. Bu sorun genellikle ilk 6 ay içerisinde kendiliğinden geçer. Ancak problem geçmiyorsa ya da ilerliyorsa en kısa süre içerisinde bir uzmana gidilmesi gerekir. Gözlerde dışarıdan görünen hiçbir sorun olmasa bile ilk 6 ay içerisinde bir ya da birden fazla kez göz muayenesi yapılması önerilir. Böylece gelişim sürecinde herhangi bir aksaklık olup olmadığı anlaşılır ve eğer sorun varsa tedavi şansını artmış olur.

Şehla Göz için Hangi Doktora Gidilir?

Şehla göz çoğunlukla sağlığı tehdit eden bir durum değildir. Eğer farklı bir hastalığın sonucunda ortaya çıkmışsa tedavi edilmesi gerekir. Kişiler bunun ayrımını kendileri yapamayacakları için belirtileri fark ettiklerinde bir göz uzmanına muayene olmaları gerekir. Özellikle yalancı şaşılığa ek olarak görüşte bulanıklık gibi belirtiler oluştuysa muayene ihmal edilmemelidir.

Yenidoğanlarda bir sorun olmasa bile rutin kontroller sırasında göz muayenesi de yapılması gerekir. Çünkü göz kaslarının gelişimi çocukluk dönemi süresince devam eder. Erken teşhis sayesinde görme gelişiminde oluşacak aksaklık ve duraklamalar engellenebilir. Bu yüzden aileler bebek ve çocuklarını iyi gözlemlemelilerdir. Eğer herhangi bir anormallik fark edilirse zaman kaybetmeden çocuk göz sağlığı bölümüne başvurulmalıdır. Muayene için devlet hastaneleri, özel hastaneler ya da özel poliklinikler tercih edilebilir. Çocuk göz sağlığı bölümü her hastanede olmayabilir. Bu sebepten dolayı hastaneye gitmeden önce telefon ile bilgi almak sürecin uzamasını engeller.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Şehla Göz ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Şehla göz problemi çoğunlukla yenidoğanlarda görülür ve göz yapısı geliştikçe kendiliğinden yok olur. Ancak bir göz hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan yalancı şaşılıkların düzelmesi için soruna yol açan hastalığın tedavi edilmesi gerekir. Altta yatan bir hastalık yoksa şehla gözün düzelmesi için herhangi bir tedavi yoktur.