Göz Testi Nedir?

Kişilerde doğumsal yada sonradan gelişen göz sorunlarının tespiti için göz testleri uygulanmaktadır.

Vücudumuzun dış dünyaya açılan pencereleri olan gözler yaşam içerisinde farklı sebeplere bağlı olarak görme bozukluğu yaşamaktadırlar. Doğumsal, genetik veya dış faktörlere bağlı olarak gelişen bu durum göz testleriyle muayene edilmektedir. Hastanelerin göz hastalıkları bölümlerinde her türlü göz rahatsızlığı için yapılan testlerle gözün belirlenen rahatsızlığı için nasıl bir tedavi gerektiği konusunda değerlendirme yapılmasını sağlar.

Bu çerçevede göz bozukluğu testi gözün her yönden muayene edilmesi şeklinde yapılır. Gözün görüş netliği, ince detayları algılaması, renkler konusunda hassasiyet ve uzak yakın problemleri bu testler sayesinde tespit edilir. Çoğu kez göz mikroskop kullanılarak göz doktoru tarafından yapılan göz muayenesi sonrasında ihtiyaç duyulduğu zaman daha farklı göz testi uygulanmaktadır.

Göz Testi Nasıl Yapılır?

Göz testi herhangi bir hastalık olmadan da rutin bir şekilde uygulanan yöntemlerdir. Temel göz muayenesi olarak bilinen bu testler gözlerin görme fonksiyonlarının daha iyi bir şekilde yerine getirmesi açısından kontrol amaçlı yapılır. Bununla birlikte belirli göz problemi olanlar için de probleme özgü göz testleri uygulanmaktadır. Bu çerçevede temel göz testleri şu şekilde uygulanır:

  • Temel göz testleri fiziki muayene ile birlikte görmenin test edilmesi şeklinde yapılır.
  • Göz testinde göz çevresi, gözlerin hizası, göz bebekleri, retina ayrı ayrı incelenir.
  • Rutin göz muayenelerinde biyomikroskobik inceleme yapılır.
  • Belirli göz hastalıkları için yapılan göz testlerinde ise biyomikroskop ile birlikte refraktometre kullanılır.

Göz Testi Çeşitleri

Göz rahatsızlıklarında problemin kaynağına göre farklı testler uygulanmaktadır. Miyop, glokom, katarakt, renk körlüğü vb. rahatsızlıklar için ayrı ayrı testler uygulanarak tedavi konusunda daha titiz davranılarak probleme en uygun tedavi yöntemi belirlenir. Bu çerçevede günümüzde uygulanan göz testi çeşitleri şunlardır:

Görme Testi

Göz doktoru tarafından göz hastalarına uygulanan görme testleri gözün görme keskinliğinin değerlerini ölçmektedir. Miyop, hipermetrop, astigmat ve daha farklı görme kusurlarının değerlendirilmesi için uygulanan görme testi her gözün tek tek, diğerinin kapatılması şeklinde yapılır. Bu çerçevede doktorun gösterdiği şekiller ve resimler hasta tarafından teşhis edilmeye çalışılır.

Görme testinde görme bozuklukları test edildiği gibi göz çevresindeki kasların çalışması ve zayıflığı da test edilir. Göz kaslarında oluşan problemler görme testiyle tespit edilerek şaşılık gibi problemlerin de önüne geçilir. Ayrıca göz içinde biriken ve göz basıncını artırıp glokoma sebep olan sıvının değerleri de görme testiyle tespit edilmektedir.

Snellen Testi

Snellen testi göz problemi yaşayanlar için uygulanan en basit ve yaygın olarak yapılan göz testidir. Göz uzmanları tarafından göz problemi olan hastanın göz keskinliğini ölçmek ve hiçbir yardımcı araç kullanmadan hastanın ne kadar iyi görebildiğini test etmek amacıyla kullanılır. Bu çerçevede snellen göz testi Hollandalı göz doktoru Herman Snellen tarafından 1860 yılında geliştirilmiş bir tabloyla yapılır.

Snellen göz çizelgesi adı verilen bu tabloda irili ufaklı Latin alfabesinden harfler bulunur. Tablo en üst satırdan başlayarak aşağıya doğru küçülen 11 blok harften oluşmaktadır. Snellen göz tarama testi de denilen bu test tablodan belirli bir uzaklıktan yukarıdan aşağıya doğru küçülen harflerin göz hastası tarafından doktor gözetiminde okunmaya çalışılmasıyla yapılır. Hastanın verdiği cevaplara göre de bir değerlendirme yapılır.  

Çift Görme Testi

Şaşılık adı verilen çift görmenin tıbbi ismi ise diplopidir. Bakılan nesnelerin çift olarak görülmesi şeklinde kendini gösteren göz problemi olan diplopi genellikle cerrahi yöntemler, ilaç tedavisi, görme terapileri veya gözlük ve lenslerle tedavi edilmektedir. Bu çerçevede diplopinin nedenini tam anlamak için kapsamlı bir çift görme testi yapılmaktadır.

Çift görme testi eşel tablolar üzerindeki E harflerinin yönünün belirli bir uzaklıktan hastaya sorulması şeklinde yapılır. Ayrıca gözün ön ve arka bölümlerinin incelendiği ve çift görmenin sebebini en net bir şekilde ortaya çıkarmaya yarayan çift görme taramaları yapılmaktadır. Çift görme rahatsızlığının altında yatan sebepleri anlamak adına çift görme testleri önem taşımaktadır.

Bulanık Görme Testi

Gözlerin bulanık görmesi, çeşitli göz hastalıkları sebebiyle olmaktadır. Bu yüzden bulanık görmenin altında yatan sebebi anlamak için bulanık görme testleri uygulanmaktadır. Bu çerçevede miyop, hipermetrop ve astigmat gibi rahatsızlıklar gözün bulanık görmesinin en önemli sebeplerindendir. Ayrıca 40 yaş ve üzeri kişiler için presbiyopi denen göz rahatsızlığı da bulanık görmeye sebep olmaktadır.

Belirtilen hastalıklar için ayrı ayrı bulanık görme testi uygulanmaktadır. Uygulanan bu testler sonucunda hastanın ne tür bir tedavi ile sağlığına kavuşacağı hakkında bir değerlendirme yapılır. Bu çerçevede bulanık görme rahatsızlığı yaşayanlar için yapılan testler sonucunda ilaç tedavisi, lens tedavisi ve göz damlası gibi tedaviler önerilmektedir. Bu tedavilerin yeterli olmadığı durumlarda ise cerrahi yöntemler devreye girmektedir.

Uzak Görme Testi

Uzak görme rahatsızlığı tıp dilinde miyop olarak adlandırmalıdır. Bu yüzden yapılan göz testi miyop olarak da adlandırılabilir. Hem kendisi için hem de çocukları için uzağı net olarak görememe şikâyeti bulunan hastalar çeşitli sağlık kuruluşlarında uzak görme testi yaptırmaktadırlar. Bu çerçevede rahatsızlığın yakını veya uzağı görme konusunda olduğunu doğrulanabilmektedir. Test sonucuna göre ise göz doktoru tarafından ilaç tedavisi reçete edilmektedir.

Bu çerçevede uzağı görme testi hastanın gözlerinin ışığa nasıl odaklandığını ölçmek ve uzaktaki nesnelerin tanımlanması şeklinde yapılmaktadır. Teste başlamadan önce göz doktoru göz için daha iyi bir ölçüm yapabilmek adına göz damlaları kullanabilir. Snellen tablosu da kullanılan uzak görme testinde göz ölçümü normal değerler 20/20'dir. Ancak birçok insanda bu değer 20/15 çıkmaktadır.

Alzheimer Göz Testi

Alzheimer hastalığı günümüzde özellikle yaşlı kimselerde sıkça görülen bir sağlık problemidir. Alzheimer’ın tedavisinde erken teşhis büyük önem taşımaktadır. Ayrıca yaş sınırı her geçen gün düşmekte daha genç insanlarda da Alzheimer belirtileri görülmektedir.

Bu çerçevede göz için uygulanan testler Alzheimer hastalığının erken teşhisi için önemlidir. Bir sinir sistemi hastalığı olan Alzheimer göz retinasının ayrıntılı bir şekilde incelenmesiyle teşhis edilebilmektedir. Bu çerçevede genetik olarak bu hastalığa yakalanma riski olanların göz muayenelerinde bu duruma dikkat etmeleri gerekir. Alzheimer’ın teşhisi için yapılan testler Alzheimer göz testi olarak adlandırılmaktadır.

Alzheimer göz testi nöroloji uzmanları tarafından yapılmaktadır. Test için hastaya rahat ve sakin olacağı bir ortamda bazı şekiller gösterilerek bunların arasından farklı olanı belirli bir sürede bulması istenir. Hiçbir gereç kullanılmadan uygulanan testler bir dakika içinde doldurularak doktora geri verilir. Testin sonucuna göre doktor değerlendirme yaparak Alzheimer riskinin olup olmadığı kanaatine varır.

Yakın Görme Testi

Yakın görme testleri hipermetrop olarak bilinen göz hastalığını yaşayanlar için uygulanmaktadır. Hipermetroplar uzağı rahatlıkla görebilirken yakın mesafeyi net olarak görmekte sıkıntı yaşarlar. Bu çerçevede hipermetropi bir hastalık olarak görülmez, bir kusur olarak görülür. Hipermetropinin oluşumunda genetik faktörlerle birlikte çevresel faktörlerde etkili olmaktadır.

Yakın görme testi uzman göz doktoru tarafından yakın görme şikayetiyle gelen hastalara uygulanır. Normal görme ölçümleri yapılarak göz muayenesine başlanır. Rutin muayeneden sonra refraktometre adı verilen gelişmiş tıbbi cihazla hastanın hipermetropi değerleri saptanır. Bu değerler neticesinde hastaya gözlük reçete edilir. Bu gözlük sayesinde hastanın yakını daha net görmesi sağlanır.

Bebeklerde Görme Testi

Bebeklerde görme testi özellikle yeni doğan bebeklerde önem taşımaktadır. Özellikle erken doğan bebeklerde ve erken çocukluk döneminde doğumsal sebeplere bağlı olarak katarakt, glokom ve kornea gibi göz problemleri görülmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca yine bazı çevresel faktörler ve genetik problemler sebebiyle şaşılık, göz retinasında bozukluk, bulanık görme gibi problemler sıklıkla görülmektedir.

Bu bağlamda bebeklerde yapılan görme testleri göz rahatsızlıklarının erken tanısı konusunda büyük önem taşımaktadır. Bu sayede rahatsızlığın daha kolay tedavi edilmesi imkânı bulunmaktadır. Bununla birlikte yine bebeklerde görülen bazı sistematik rahatsızlıkların önceden tespit edilmesi için de görme testleri önem taşımaktadır.

Bu çerçevede bütün bebekler için hayatlarının ilk yılı içerisinde göz muayenesi olması ve bir göz doktoru tarafından göz testi yapılmaları uzmanlar tarafından önerilmektedir. İlk yıldan sonra 3. Yılda daha sonra ise okul çağından hemen önce 5 yaşlarında görme testlerinin yapılması gerekmektedir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
1
0
Makeleyi Paylaşın

Göz Testi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bebeklerde görme testi nasıl yapılır?

Bebekler için oldukça önemli olan göz muayenesi 0-3 aylık bebeklerde ve 36-48 aylık bebeklerde ayrı ayrı yapılmaktadır. 0-3 aylık bebeklerde kırmızı refle testi uygulanırken 36-48 aylık bebeklerde ise kırmızı refle testine ilave olarak lea sembol testi uygulanmaktadır. Bu çerçevede bebeklerde göz testi tıbbi cihazlar yardımıyla bebeğin göz bebeği büyütülerek yapılır. Göz bebeğini inceleyen doktor yapılan bu test neticesinde herhangi bir problem olup olmadığı konusunda bir kanaate varır.

Int. Dr. Sinem Köse

Bebeklerde görme testi ne zaman yapılır?

Bebeklerde görme testi hastalıkların erken tanısı için önemlidir. Bu yüzden yeni doğan bebeklerin ilk altı ayında göz testi yapılması önerilmektedir. İlk altı ay içinde yapılmadığı taktirde ilk bir sene içerisinde mutlaka göz testi yapılması gerekir. İkinci test ise üç yaşında diğer test ise okul öncesi çağında 5 yaşındayken yapılmaktadır.                                                                                                                                                                    

Int. Dr. Sinem Köse