Göz Kanseri

Gözde kötü huylu tümörler oluşması hastalığı olan Göz Kanserinin tedavisi yetişkin ve çocuklarda farklı yöntemler ile uygulanmaktadır.

Göz Kanseri Nedir?

Göz kanseri daha nadir görülen kanserlerden biridir. Bununla birlikte ortaya çıktığında çok değişken klinik tabloya sebep olabilmektedir. Gözün her yerini tutabilme özelliğine sahiptir. 

Bebeklik ve çocukluk döneminde çıkabildiği gibi erişkinlerde de gelişmektedir. Çocuklarda en sık görülen tümör retinoblastom olarak adlandırılmaktadır. Yetişkinlerde ise uveal melanom adlı kanser türü gelişmesi daha olasıdır. 

Gözde oluşan kötü huylu tümörlerlerde erken tedavi gerekmektedir. Ancak herhangi bir belirti veya şikayet göstermedikleri için genellikle uzun süre tespit edilmemektedirler

Bu yüzden göz doktorunda yapılan düzenli muayeneler kanseri önlemede önemli bir rol oynamaktadır. Bazı göz kanseri türleri kalıtsaldır, bazıları ise dış faktörlerden (örneğin güneş radyasyonu) kaynaklanmaktadır. Kanserin tedavi ve prognozu tümörün yeri, büyüklüğü ve tipine bağlıdır. 

Retinoblastom

Retinoblastom göz kanseri büyük çoğunlukla beş yaşın altındaki çocuklarda görülmektedir. Bu tür kanser olgunlaşmamış retina hücreleri kontrolsüz bölündüğünde ortaya çıkmaktadır. 

Retinoblastom büyük bir hızla büyümektedir. Retinoblastom tümörü retinadan kaynaklanmaktadır. Retinadan gözün vitröz (saydam) kısmının içine büyüme göstermektedir. Kanser daha sonra optik sinir yoluyla beyne yayılım gösterebilmektedir. 

Ayrıca bazı çocuklarda sadece bir göz etkilenebilirken (unilateral retinoblastom) bazılarında ise her iki gözün birden (bilateral retinoblastom) etkilenmesi de olasıdır. 

Göz kanserinin erken tanınması ve tedavi edilmesi oldukça önem zarf etmektedir. Retinoblastom çocuklar arasında en yaygın görülen göz kanseri şeklidir. Bununla birlikte tüm çocukluk çağı kanserlerinin sadece yüzde ikisini oluşturmaktadır.

Malign (Kötü Huylu) Uveal Melanomu

Uveal melanomu çocuklarda görülen retinoblastomun yetişkinlerde görülen formu gibidir. Uveal melanom yetişkinlerde en yaygın görülen göz kanseri formudur. Koroid pigment hücreleri kontrolsüz çoğaldığında ortaya çıkmaktadır. 

Ne yazık ki uveal melanomunun prognozu genellikle diğer organlardaki erken yayılım nedeniyle kötüdür. Hastalık genellikle karaciğere yayılım göstererek burada yeni tümör oluşumlarına yol açmaktadır. 

Küçük boyutları nedeniyle bu metastazlar genellikle ancak birkaç yıl sonra keşif edilmektedir. Bu nedenle uveal melanomu başarılı bir şekilde tedavi edilmiş olsa bile etkilenen hastaların metastazlar için düzenli ve ömür boyu takip kontrollerine gitmeleri önerilmektedir.

Göz Kapağı Tümörü

Göz kapağını tutan tümörler iyi huylu ve kötü huylu olabilir. İyi huylu tümörler (benign tümörler) göz kapağı üzerinde siğil veya yağ birikintileri olarak kendini göstermektedir. 

Malign yani kötü huylu olan tümörler arasında agresif büyüyen bazalioma, çok hızlı yayılma eğilimi gösteren cilt kanseri olan malign melanom ve spinaliomu sayılabilir. 

Göz kapağı tümörlerinin ana nedeni ultraviyole radyasyonudur. Bu nedenle çok açık tenli insanlar daha fazla risk altındadır. Yüksek güneş koruma faktörüne sahip güneş kremleri kansere yakalanma riskini azaltabilmektedir. 

Bu yüzden başta açık tenliler olmak üzere güneş koruyucu kremlerin günlük kullanılması hem göz sağlığınız hem de deri sağlığınız için oldukça önemlidir.

Göz Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Kansere hangi belirtilerin eşlik edeceği tümörün tipine, yerine ve büyüklüğüne bağlıdır. Kötü huylu göz tümörleri sıklıkla uzun süre fark edilmemekte ve kanserin artık ilerlemiş aşamalarında hastada şikayetlere neden olmaktadır.

Retinoblastom Belirtileri

Çok küçük boyutlardaki retinoblastomlar genellikle herhangi bir şikayete neden olmamaktadır. Hastalık genellikle uzun süre belirti göstermeyip erken evrelerde gözden kaçabilmektedir. 

Belirtiler genellikle tümör belli bir büyüklüğe ulaştığında veya gözün diğer bölgelerine bastırdığında ortaya çıkmaktadır. 

Bu durum görme bozukluğuna ve hatta körlüğe yol açabilmektedir. Vakaların yaklaşık dörtte birinde genellikle bir göz körleşip gözde şaşılık ortaya çıkarak kendini göstermektedir.

Hasta çocukların üçte ikisinden fazlasında ilk belirti örneğin fotoğraf çekimi gibi belli aydınlatma koşullarında göz bebeklerin üzerinde beyaz renkte parlamasıdır (lökoküri). 

Kedi gözü olarak da bilinen bu göz bebeği üzerinde beyazımsı sarımtırak görüntü, lensin arkasında kapsamlı tümör büyümesinin bir göstergesidir. Artan göz içi basıncı nedeniyle ağrılı, kırmızı veya şişmiş gözler gibi belirtilerin ortaya çıkma olasılığı daha düşük olsa da bunlarda eşlik edebilmektedir.

Özellikle çocuklarda aşağıdaki uyarı işaretlerine dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Bir veya her iki göz bebeklerinin genişlemesi veya beyazımsı sarı renk alması
 • Görme keskinliği / görme bozukluğunda azalma veya şaşılık
 • Gözde kızarıklık veya şişme
 • Göz ağrısı

Uveal Melanomu Belirtiler

Yetişkinlerde en sık görülen göz kanser tipi olan uveal melanomu başlangıçta tıpkı retinoblastom gibi hastada net belirtilere neden olmamaktadır. 

Kanser artık ileri evrelerine ulaştığında çeşitli şikayetlere neden olabilmektedir. Bu şikayetler arasında özellikle görsel sistemin rahatsızlıkları bulunmaktadır. 

Uveal melanom kanserine yakalanan hastalar görme alanında yıldırım çarpmasını anımsatan parlayan ışıklar tarif etmektedirler. 

Çift veya bulanık görme, yakın görmede zayıflama veya görme alanının kararması (skotom) diğer görülen belirtiler arasında sayılabilir. Uveal melanomunu bazen baş ağrısına da neden olabilmektedir.

Uveal melanomu diğer organlara yayılım gösterdiğinde şikayetler yayılan organa bağlı olarak başka belirtiler de ortaya çıkmaktadır. 

Akciğer, deri veya karaciğer metastazlarında felç belirtileri, düşük performans veya o bölgede ağrı yaygın belirtiler arasındadır. Metastaz bir tümörün başka organlara yayılım yapması durumudur. 

Göz Kapağı Tümörü Belirtiler

Göz kapağı tümörleri varlığında ilk belirtiler genellikle göz kapağında palpabl (dokunma ile algılanabilir) veya gözle görünür cilt değişiklikleri olmaktadır. 

Göz kapağında nodüller veya renk değişikliği gelişebilmektedir. Örneğin göz kapağı üzerinde yeni kahverengi veya siyah noktalar oluşabilmektedir. 

Göz kapağında gelişen tümörler sıklıkla zamanla değişim göstermektedirler. Örneğin bazal hücreli karsinom gibi kötü huylu tümörler yavaş da olsa büyümeye devam ederken, iyi huylu deri tümörü olan Keratoakantoma birkaç hafta içinde gelişip bir yıl içinde kendiliğinden kaybolabilmektedir.

Birçok farklı göz kapağı tümörü vardır. Bu nedenle belirtileri tümörden tümöre farklılık göstermektedir. 

Deri üzerindeki değişiklikler ağrılı veya ağrısız olabilir ve gözün konjonktiva veya göz yaşı kanalı gibi diğer yapılara nüfuz edebilmektedir. Kirpiklerde dökülme ve/veya göz kapağı üzerinde sert ele gelen oluşumlar görülebilir.

Görme kaybına yol açabilen kötü huylu göz kapağı tümörleri yavaş büyümeleri nedeniyle sıklıkla geç keşfedilmektedirler. 

Ek olarak kansere bağlı gelişen ciltte değişiklikler başlangıçta çok karakteristik değildir ve örneğin göz kapağı enfeksiyonu (iltihabı), damar çatlaması, döküntü veya doğum lekesi ile karışabilmektedir.

Göz Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Retinoblastom Nedenleri 

Retinoblastom (çocukluk çağı göz tümörü) terimi neredeyse sadece beş yaşın altındaki çocuklarda görülen nadir bir göz kanserini ifade etmektedir. Bu tip göz kanseri çocuklarda en sık görülen göz tümörüdür.

Yenidoğanlarda ve küçük çocuklarda retinoblastom tümörü hastalanan kişinin genetik yapısında hasar gören retinanın olgunlaşmamış hücrelerinden gelişmektedir. 

Retina gözün göz küresi iç tabakasında bulunan çok ince ve kolayca yırtılabilen bir parçasıdır. Retinanın fonksiyonu ışık uyaranlarının algılanmasıdır. Retinanın işlevi retinaya çarpan ışık uyaranlarını absorbe etmektir. 

Retinoblastom optik sinir yoluyla beyne yayılabilen hızlı, kontrolsüz ve hastalıklı hücre büyümesi gösteren bir tümördür. 

Retinoblastomun lenfatik ve kan damarlarına yayılımını önlemek ve olası başarılı bir tedaviyi mümkün etmek için hastalığın erken teşhisi son derece önemlidir.

Uveal Melanom Nedenleri

Uveal melanomunun ana nedeni kişinin genetik yapısının kendisidir. Kromozom setindeki mutasyonlar ve değişiklikler bu tümörün gelişmesine yol açmaktadır. 

Ayrıca yaşam boyu aşırı dozda UV radyasyonunun veya az sayıda pigmentin (yani açık tenli kişilere sahip kişiler) uveal melanom gelişiminde rol oynadığına inanılmaktadır. Ancak şu ana kadar bu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

Göz Kapağı Tümörü Nedenleri

Üst veya alt göz kapağında oluşan göz kapağı tümörleri cilt tümörleri grubuna aittirler. 

Bunlar bir yandan iyi huylu deri tümörleri (örn. Siğiller, yağ birikintileri) diğer yandan bazal hücreli karsinom veya spinalioma (yassı hücreli karsinom) gibi kötü huylu tümörler olarak ortaya çıkabilmektedir. 

Göz kapakları üzerinde güneş yanıkları veya uzun süre çok yoğun UV ve güneş radyasyonuna maruz kalmak göz kapağı oluşumunun başlıca nedenidir.

Göz Kanseri Teşhisi

Retinoblastom Teşhisi

Göz kanseri teşhisini uzman göz doktoru gözün detaylı muayenesi sırasında koymaktadır. Retinoblastom tümörünü doktor oftalmoskopi muayenesi sırasında beyazımsı soğana benzer bir oluşum olarak görüp kanseri tanımlayabilmektedir. 

Tümördeki büyüme gözün vitröz (saydam) kısmına kadar ilerlemiş ise tümör parçacıkları vitrözde yüzmekte olup muayene sırasında görülebilmektedir. 

Tanıyı doğrulamak için hekim ayrıca ultrason, röntgen veya bilgisayarlı tomografi gibi ek tanı yöntemlerine başvurabilir. Bu yöntemler ayrıca tümörün örneğin optik sinir boyunca yayılım gösterip göstermediğini belirlemek amaçlı da kullanılabilir.

Uveal Melanom Teşhisi

Bir göz aynası (oftalmaskop) yardımı ile yapılan detaylı muayenede bir göz hastalıkları uzmanı genellikle uveal melanom tanısı koyabilmektedir. Muayene sırasında ayrıca tümör dokusunu daha iyi yansıtabilen ultrason muayenesi yapacaktır. 

Tümörün kan damarları üzerine etkisi floresan anjiyografi ile görüntülenebilir. Floresan anjiografi işlemi sırasında hastaya bir damarına kontrast madde enjekte edilmektedir. 

Bu kontrast madde tümör varlığında tümörü de boyayacaktır. Tümör tespit edilip teşhisi konulduktan sonra tümörün hangi evrede bulunduğuna dair ileri incelemeler yapılmaktadır. 

Evreleme işlemi sırasında özellikle karaciğere ve diğer organlara yayılımını kontrol etmek için tüm vücudun genel bir muayenesi yapılmaktadır

Göz Kanseri Tedavisi 

Retinoblastom Tedavisi

Göz kanserinin tedavisi kanserin bulunduğu evreye bağlıdır. Tümör daha küçük olup çok fazla büyüme göstermemiş ise radyasyon tedavisi ile tedavi edilebilir. 

Bu amaçla bir radyoaktif bir kaynak gözün dışına dikilmektedir (brakiterapi).  Bununla birlikte kanserin beyine yayılımını önlemek için optik sinirin büyük bir kısmı da dahil olmak üzere tüm gözün çıkarılması bazen gerekli olabilmektedir (enükleasyon). 

Çıkarılan gözün yerine protezin yerleştirilebileceği bir camgöz yerleştirilmektedir.

Başka bir tedavi seçenek ise tümör bölgesinin soğuk bir prob ile -90 santigrat dereceye kadar dondurulduğu tedavi yöntemidir. 

Bu tedavi yöntemi kriyoterapi olarak adlandırılmaktadır. Kemoterapi göz tümörlerinde başvurulabilen diğer bir seçenektir.

Retinoblastom tümörlerin erken tanısında iyileşme şansı çok yüksektir ve görme orijinal durumuna geri dönebilmektedir. Fakat tedavi edilmezse tümör ölüme yol açmaktadır.

Uveal Melanom Tedavisi

Tümör eğer çok küçükse ilk önce düzenli muayenelerle yakından izlenmektedir. Girişimsel bir tedaviye sadece tümörün büyüdüğü durumlarda başvurulmaktadır. Bu bekle ve gör prosedürü göz kanserini koroid doğum lekesinden (nevus) ayırmak için kullanılmaktadır.

Orta boy tümörler için lokal radyasyon ilk tercihtir. Hassas bir şekilde hesaplanmış bir süre boyunca gözün sklera (gözün beyaz kısmı) üzerine bir radyasyon kaynağı dikilmektedir. 

Daha büyük tümörler için kullanılan ve sıklıkla gözün çıkarılmasını önleyebilen proton radyasyonu da mümkündür. Tümörün konumu ameliyat için uygunsa özel bir cerrahi prosedürü kullanılarak dışarıdan çıkarılabilir. Uveal melanomu çok büyümüş ise tüm göz çıkarılmalıdır.

Göz Kapağı Tümörleri Tedavisi

Bazalioma çevreye agresif bir şekilde büyümekte olup kafatasına nüfuz edebilmektedir. Bazaliyomun merkezi genellikle kabuklanmakta ve kolayca kanamaktadır. 

Tümör genellikle koyu pigmentlidir. Bazaliomaların tedavisi tümörün cerrahi olarak çıkarılması ile gerçekleşmektedir. Ameliyat sonrasında göz kapağının estetik amaçlı olarak düzeltilmesi gerekebilmektedir.

Diğer bir göz kapağı tümörü olan spinalioma bazalioma tümörüne benzemektedir. Ancak metastaz yapma eğilimi nedeniyle daha tehlikelidir. 

Kötü huylu melanomlar gibi cerrahi olarak çıkarılmaları gerekmektedir. Malign Melanom cilt kanseri çok güçlü bir şekilde yayılma eğiliminde olduğundan tüm vücudun incelenmesi gerekmektedir. (Evreleme)

Göz Kanseri Ameliyatı

Retinoblastom Ameliyatı

Temel olarak tedavi seçiminde görme yeteneğini korumak yerine hastanın yaşamını korumak ön plandadır. Tümör tamamen yok edilmeli veya çıkarılmalıdır. Bunun için iki farklı tedavi stratejisi uygulanabilir. 

 • Tümörün cerrahi olarak çıkarılması: Tümör gözle birlikte çıkarılır.
 • Göz küresi koruyucu terapi: Bu tedavi şekli ile gözün korunması ve kötü huylu tümörün büyümesi örneğin radyasyon ve kemoterapi ile durdurulması amaçlanmaktadır.

Enükleasyon

Bu tedavi yönteminde göz cerrahi olarak ameliyatla çıkarılmaktadır. Enükleasyon ameliyatı çocuklarda en sık görülen göz kanseri olan retinoblastom için en yaygın tedavi şeklidir ve tümörü tamamen çıkarmanın tek yoludur.

Genel anestezi altında doktor göz küresini ve optik sinirin uzun bir kısmını çıkarmaktadır. Daha sonra ilk olarak göz yuvasına bir silikon top sokulmakta ve üzerine göz kasları ve konjonktiva tekrar dikilmektedir.

Yaklaşık on ila 14 gün sonra şişlik ve ameliyat sonrasında oluşan morarmalar iyileşmektedir. Bu iyileşme sürecinden sonra göze protez (camdan yapılmış özel bir yapay göz) yerleştirilmektedir. Kaslar implantın üzerine dikildiği için göz hareketleri sadece sınırlı bir ölçüde gerçekleştirilebilir.

Uveal Melanom Ameliyatı

Uveal Melanom Enükleasyon Ameliyatı

Uveal melanom kanserinde başvurulan cerrahi yöntem enükleasyon ameliyatıdır. Bu işlemde yukarıda da belirtildiği gibi doktor tüm gözü cerrahi olarak çıkarmaktadır. 

Uveal Melanom tümör belirli bir boyuta ulaştığı durumlarda böyle bir radikal müdahale gerekli olabilmektedir. Ameliyat sırasında hasta genel anestezi altındadır. Hastalar genellikle iki ila üç gün sonra hastaneden ayrılabilirler. 

Dört ila sekiz haftalık bir iyileşme aşamasından sonra hastaya bir protez olarak camdan yapılmış yapay bir göz yerleştirilmektedir. İyi adapte edilmiş bir cam protez doğal bir gözden ayırt etmek zordur. İşlemden kaynaklanan ciddi komplikasyonlar oldukça nadir olarak görülmektedir.

Ancak bu prosedür sırasında gözdeki tümör tamamen çıkarılması metastazların gelişmeyeceği anlamına gelmemektedir. Bir gözün görme yeteneği kaybolduğundan hastanın görsel performansı buna göre sınırlı olacaktır.

Uveal Melanom Tümörünün Cerrahi Olarak Çıkarılması

Bazı durumlarda ise tümörün kendisini çıkarmak yeterli olabilir. Uveal melanomuna böyle bir müdahale ile tümörün tamamen yok edilme olasılığı çok yüksektir. 

Ancak bu tedavi yönteminde bile  hastanın görme yeteneğinin korunması dair hiçbir garanti yoktur. 

Bu tür bir tedavide bile tedaviye başlamadan önce tümör çevre dokularda yayılım göstererek yeni tümörler oluşmuşsa başarılı ameliyatlara rağmen tekrar tümör büyüyebilmektedir.

Göz Kapağı Tümörü Ameliyatı

Bu tip göz tümörü için en yaygın tedavi şekli tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıdır. 

Mikroskobik olarak kontrol edilen cerrahide doku örnekleri çıkarıldıktan sonra dokunun incelenmesi için patoloji laboratuvarına gönderilmektedirler. 

Bazen çok nadir kompleks tümörler durumunda bu işlem hasta hala ameliyat masasındayken gerçekleşmektedir. İncelemenin sonucunda doku sınırlarında halen tümör hücreleri tespit edilmekte ise işlem kanserli bölge güvenli bir şekilde tümörsüz olana kadar uzatılmaktadır.

385 bazalyoma hastasından oluşan bir grupta 12 yıldan fazla takipte donmuş kesitlerde tümörsüz sınırlara sahip olanlara nükslerin yüzde 92’sinde görülmediği tespit edilmiştir. 

Bu yüzden ameliyat sonrasında tümör hücrelerinin tamamının çıktığından emin olmak oldukça önemlidir. Nadir durumlarda örneğin ameliyatın çok tehlikeli göründüğü yaşlı hareketsiz hastalarda kriyoterapi tedavisi bir alternatif tedavi yöntemidir.

Göz Kanseri Tedavi Edilmezse

Tedavi edilmeyen göz kanseri ilk önce körlüğe ve sonra ölüme neden olmaktadır. Ancak zamanında tedavi başlanırsa genellikle prognozu iyi olmaktadır. 

Genellikle hastaların yüzde 95'i tedavi edilebilir durumda olmaktadırlar.

Göz kanseri hastalarında komplikasyon riski büyük ölçüde tümörün gelişimine bağlıdır. Buradaki belirleyici faktörler tümörün büyüklüğü, gözün etkilenen kısımları ve diğer organlara yayılım gösterip yeni tümörlerin gelişmiş olup olmamasıdır. 

Bu nedenle göz kanserinin erken teşhisi ve tedavisi önemlidir. Çoğu durumda göz kanseri hastalar görme yeteneğini zarar vermeden başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

Her durumda tümörlerin tedavi edilmeleri da dahil olmak üzere gözde kalıcı hasar meydana gelebilir. Tümör diğer organlara yayılım gösterirse tehlikeli hale gelmektedir. 

Özellikle tümör gözün kan damarlarında büyüme gösterdiği ve kan dolaşımına yayıldığı durumlarda ciddi tehlikeler oluşmaktadır. Karaciğer ve kemikler bu durumdan en çok etkilenen organlardır. 

Çocuklarda ve Bebeklerde Göz Kanseri

Retinoblastomun en yaygın ilk belirtisi göz bebekleri üzerine belirli bir miktar ışık doğrultulmasında örneğin gözler bir kameranın flaşına bakarken göz bebeği beyazımsı sarımtırak bir renk almasıdır (lökokori). 

Bu duruma kedi gözü belirtisi de denilmekte ve merceğin arkasında bir tümörün büyüdüğünün bir göstergesidir.

Retinoblastomun diğer belirtileri aşağıda sıralanmıştır:

 • Şaşılık: Bu belirti etkilenen çocukların yaklaşık yüzde 25 ila 30'unda görülmektedir. Tümörün retinanın ortasına büyüdüğünün bir göstergesi olabilir. Şaşılık gözlerdeki farklı görme keskinliği ile tetiklenmektedir
 • Göz iltihabı: Bazen tümöre yakalanan göz göz içi basıncın artmasına bağlı olarak ağrımakta, kızarmakta veya şişmektedir. Retinoblastom dışarıdan bir ışık kaynağına maruz kaldığında gözlerde veya çevresindeki ciltte kaşınma gözlemlenebilir.
 • İrisin rengini değiştirmesi: iris bir veya birkaç yerinde renginde değişiklikler görülebilir.
 • Görme kabiliyetinin azalması: Retinoblastom hastası çocuklarda görmede kusurlar ve / veya gözlerin odaklanmasında sorunlar görülebilir. Ayrıca optik uyaranlara yanıtsızlık da görülebilir.

Tüm bu belirtiler retinoblastomun bir göstergesi olabilmektedir ancak bu belirtilerin varlığı kesin bir retinoblastom tanısını koydurmamaktadır. 

Genellikle bu belirtilerin nispeten zararsız nedenleri vardır. Bununla birlikte yukarıdaki uyarı işaretlerinden birini veya daha fazlasını çocuğunuzda fark ederseniz çocuğunuzla birlikte doktora gitmeniz önerilmektedir. 

Göz kanseri ne kadar erken fark edilirse, başarılı bir tedavi şansı o kadar yüksek olmaktadır.

Çocuğunuzda başka önemli uyarıcı işaretler:

 • Işığa tepkisizlik
 • Sarkık göz kapakları
 • Sık sık göz ovma ve kızarık gözler

Ebeveynleri veya kardeşlerinde göz problemleri olan prematüre (erken doğan) bebekler ve çocuklar için göz doktorları tarafından düzenli kontrol muayenelerinin yapılması önerilmektedir.

Göz Kanseri için Hangi Doktora Gidilir?

Göz kanseri oldukça nadirdir ancak son derece kötü huyludur. Özellikle flaşla fotoğraf çekimi sırasında bir çocuğun göz bebeğini birinde kırmızı diğeri beyaz, turuncu veya farklı bir renge sahiptir. 

Çoğu durumda bu durum retina hücrelerinden kaynaklanan bir retina tümörü olan retinoblastom belirtisidir. Bebeklerde gözün beyaz renkte parlamasından yanı sıra diğer belirtiler iltihaplanma olmadan gözlerde şaşılık veya gözlerin şişmesi olabilir. 

Bu belirtilerden birisini veya birkaçının birden çocuğunuzda gözlemlediğiniz takdirde mutlaka bir Göz Hastalıkları Uzmanından randevu almanız önerilmektedir. 

Erişkinler ise gözlerinin önünde yıldırım çarpmasını anımsatan parlayan ışıklar görme durumunda bir göz doktoruna muayene olmaları önerilmektedir. 

Ayrıca çift veya bulanık görme, yakın görmede zayıflama veya görme alanının kararması gibi belirtilerde ciddiye alınıp doktora danışılmalıdır. 

Makaleyi faydalı buldun mu?
3
0
Makeleyi Paylaşın

Göz kanseri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Göz Kanseri Ölümcül Müdür?

Retinoblastom neredeyse her zaman yaşamın ilk yıllarında teşhis edilmektedir. Tedavi edilmezse bu hastalık ölüme yol açmaktadır. Ancak erken fark edilip erken tedavi edilirse hastaların yüzde 95'inden fazlası hayatta kalmaktadır.

Yetişkinlerde görülen uveal melanomu hastalar için ise ölümcül bir tehdittir. Uveal Melanom teşhisi konulan hastaların yüzde 30 ila 50'si karaciğer veya akciğer metastazlarından ölmektedir. Detaylı muayene sırasında ultrason muayenesi ve floresan anjiyografi kullanılması önerilmektedir.

Int. Dr. Sultan Çalış