Seroloji Testi Nedir?

Seroloji Testi, vücut için zararlı olan mikroorganizmalara karşı üretilen antikorları tespit etmek için kullanılan bir testtir.

Antikor testi ismiyle de bilinen Seroloji Testi, vücut için zararlı olan mikroorganizmalara karşı üretilen antikorları tespit etmek için kullanılan bir testtir. Vücut içerisinde her maddeye özgü olarak üretilen antikorlar, yabancı maddeleri vücut dışarısına atmak için onlara bağlanırlar. Böylelikle zararlı maddelerin vücuttan atılması kolaylaşmış olur.

Seroloji testi ise vücut içerisinde bulunan antikorların varlığının ve mümkünse miktarının belirlenmesi için kullanılır. Bu test ile tespit edilen antikorlar;

 • IgM, erken evre antikorudur ve özellikle covid – 19 tespitinde baş aktör olarak görev alır.
 • IgG, geç cevap antikorudur ve covid – 19 tespitinde hastalık ilerledikten sonra ortaya çıkar.
 • IgE, alerjenlere karşı ortaya çıkan bir antikordur. 

Antikor testi, normal koşullar altında yapılmaz. Doktorun şüphelendiği şu durumlarda hastanın yaptırması istenir:

 • Hastanın bir hastalığa, virüse ve mikroba karşı geliştirdiği bağışıklık durumu konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Vücutta var olan bir enfeksiyonun durumunu görüntülemek,
 • Herhangi bir şekilde antijene maruz kalındı ise onun durumunu görüntülemek,
 • Alerjik durumlara karşı vücudu değerlendirmek,
 • Karaciğer hastalıkları, Hepatit, Tiroid, Lupus gibi hastalıkların tanısını koymak 
 • Organ nakli sonucunda vücudun yeni organa karşı bakışını değerlendirmek için kullanılır. Bu durum kimi zaman vücudun organı düşman olarak tanımasına ve ona saldırmasına neden olmaktadır. Bunun tespitinde Seroloji testi kullanılır.

Tıpta kullanımı oldukça yaygın olan Seroloji testinde esas amaç, tanı koymak ve hastalığın seyrini izlemektir. Bunun dışında doktor tarafından gerekli görülen ve fikir edinmek için yapılan özel durumlar da bulunur.

Seroloji Testi Nasıl Yapılır?

Antikor testi, hastaya 2 farklı şekilde yapılabilmektedir. Özellikle Covid – 19 salgını durumunda kullanılan bu testlerden bir tanesi hızlı tanı kitleridir. Covid ile mücadele kapsamında yapılan bu testten 15 dakika içerisinde sonuç alınır. Tanı kitlerinde hastanın daha önce bu hastalığı geçirip geçirmediği ve şu an hasta olup olmadığı gibi net veriler alınabilmektedir.

Antikor testi için yapılan 2. test ise laboratuvar ortamında yapılır. Hastadan alınan kan örneklerinin laboratuvar ortamında dikkatli bir şekilde incelenmesi sonrasında hastalığın tanısı konulabilmektedir. Ancak bu süreç 3 – 5 gün gibi bir süre alabilmektedir. Covid – 19 testinde IgG ve IgM antikorlarının varlığı test edilir. Eğer hasta vücudunda bu antikorlara rastlanılırsa hastanın durumu pozitif olarak değerlendirilir ancak bazı hastalarda bakteri ile tanışıklık yeni ise, o zaman hastanın henüz antikor üretmeye vakti olmamış olabilir. Bu durumda test sonucu negatif çıkmakla birlikte hasta taşıyıcı özellik göstermektedir.

Seroloji testi yapılması için hastanın aşağıdaki belirtileri göstermesi veya doktorun bu durumları görmeyi istemesi gerekir:

 • Covid – 19 hastalığına karşı bağışıklık kazanılıp kazanılmadığının tespiti
 • Hastalığı herhangi bir şekilde belirti göstermeden geçiren kişilerde antikorun üretilip üretilmediğinin tespiti
 • Normal bir şekilde faaliyetlerini sürdüren işyerlerindeki kişilerin taşıyıcı olup olmadığının ve yakınındakilere bulaştırma ihtimalinin tespiti
 • Toplumda farklı yerlerde, farklı kişilere yapılan test sonucunda yaklaşık olarak ülkedeki insanların yüzde kaçında bu hastalığın olduğunun tespit edilmesi için yapılabilir.

Seroloji testi, sadece Covid – 19 için değil aynı zamanda diğer pek çok hastalığın tespiti içinde kullanılmaktadır ancak dünyanın gördüğü en büyük pandemilerden bir tanesine neden olan Covid – 19 bakterisi nedeniyle günümüzde en sık konuşulan konular arasındadır.

Seroloji Testi Değerleri

Seroloji testinde hastanın vücudunda bulunan ve hastalıklara neden olan etmenler izlenir. Bu etmenler:

 • Bakteriler
 • Mantarlar
 • Virüsler
 • Parazitlerdir.

Bu etmenlerden birine dahi rastlanması sonucunda test pozitif olarak değerlendirilir. Seroloji testi normal değerleri de bu yönde pozitif sonuç verir ancak yukarıda sayılan etmenlerin herhangi birine test aşamasında rastlanılmazsa eğer hastanın durumu negatiftir.

Test sırasında, vücut içerisinde antikorlar hastalık ile mücadele eder. Vücut içerisinde antikorlar tespit edildiğinde bunun hangi hastalığa karşı oluşacağı bellidir. Yapılan test sonucunda ortaya çıkan antikorları değerlendiren uzmanlar, zorlanmadan hastalığın tanısını koyabilirler.

Seroloji testinde insan vücudunda antikor tespit edilir ise sonuçlar pozitiftir ancak antikor yoksa vücudun içerisinde savaş yok demektir. Bu nedenle kişiye “sağlıklıdır” denilebilir. Teşhisin konulmasında hastanın durumu da değerlendirilir. Eğer hastalık vücuda yeni girmiş ve vücudun antikor üretmeye yeterli vakti olmamış ise test sonucunda antikora rastlanmaz. Hastanın şikayetleri burada belirleyici etkendir.

Testin sonuçlarına göre yorumlanması gereken durumlar şunlardır:

 • Vücut içerisindeki antikor oranı 0,9’dan daha küçük ise test negatiftir. Bu durumda hastaya herhangi bir şekilde bakteri bulaşmadığı düşünülür. 
 • Vücut içerisindeki antikor oranı 0,9’dan daha büyük ise testin sonucu pozitiftir. Buna göre hastanın vücudu bakteri ve virüsler ile savaş halinde bulunur. Bu durumda hastaya kesin tanı konularak tedavisine hemen başlanabilir.
Makaleyi faydalı buldun mu?
1
0
Makeleyi Paylaşın

Seroloji Testi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Seroloji testi negatif ne demek?

Seroloji testi, vücut içerisindeki antikorların miktarını ölçen bir testtir. Bu test sonucunda eğer vücutta antikor var ise sonuç pozitif olarak gelir. Vücut içerisinde antikor yoksa sonuç negatiftir. Sonucu negatif gelen kişinin vücudunda herhangi bir zararlı madde bulunmadığı anlaşılır. Testin negatif çıkması, kişinin %100 sağlıklı olduğu anlamına gelmeyip hastanın yine de gereken kişisel tedbirleri alması gerekir.

Int. Dr. Sinem Köse

Seroloji testinde nelere bakılır?

Seroloji testinde vücut içerisindeki antikorlara bakılır. Her antikorun savaştığı mikrop ve bakteriler farklıdır. Bu nedenle antikorun kimliği tespit edilebilirse eğer o zaman kişiye tanı konulmasının da önü açılmış olur. Bu nedenle vücut içerisinde antikorlara Seroloji testinde bakılır.

Int. Dr. Sinem Köse

Seroloji testi nerede yapılır?

Seroloji testi, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, üniversitelerin eğitim ve araştırma hastanelerinde ve özel sağlık merkezlerinde yapılmaktadır. Seroloji testinin yapılabilmesi için sağlık merkezlerinin laboratuvara sahip olması gereklidir. Gerekli yeterliliği sağlayan sağlık kuruluşlarına başvurarak Seroloji testi yaptırılabilir

Int. Dr. Sinem Köse