Karbonhidrat kaça ayrılır?

Karbonhidratlar basit şeker olan monosakkarit, çift şeker olan disakkarit ve iki monosakkaritin glikoz bağıyla birbirine bağlandığı polisakkarit olarak üçe ayrılır. Ancak temel olarak basit ve kompleks karbonhidratlar olarak iki sınıfı bilinir.

Soru cevabını faydalı buldunuz mu?
0
0