İleus

İleus, bağırsakların görevini yerine getirememesi, bağırsaklarda tıkanıklık olması durumu olup, tedavisi; ileusa neden olan durumun ortadan kaldırılmasına yöneliktir.

İleus Nedir?

Bağırsaklarda tıkanmaya yani bağırsağın işlevini yerine getiremez hale gelmesine ileus denmektedir. İleus tablosunda bağırsak içindeki materyalin ileriye doğru gidişi bozulmuştur. Bu durum direkt olarak geçişte engellenme olabileceği gibi bir engel olmaksızın normalde düzenli var olan bağırsak hareketlerinde yavaşlama/yok olma da olabilir. Bu durum bağırsağın duvarının bağırsak içindeki materyali ilerletememesi (paralitik ileus) veya içeriden/dışarıdan mekanik bir engele uğraması (mekanik ileus) olarak iki şekilde ele alınır.

İleus vakaları müdahale gerektiren, acil servislere ve genel cerrahi polikliniklerine sıklıkla başvuran hastalardır.

İleus Yerleşimleri

İleus durumu ince bağırsakta da kalın bağırsakta da (kolon) görülebilmektedir. Tıkanıklığın yerine göre şikayetler ve muayene bulguları değişiklik gösterir. İleusun ince bağırsakta mı yoksa kalın bağırsakta mı olduğunu ayırt etmek önemlidir çünkü bulguların farklılığına ve şiddetine ek olarak tedavi de tıkanıklığın anatomik yerine bağlıdır.

İleus Belirtileri Nelerdir?

Tüm hastalarda hastaneye başvuru sürecinde karın ağrısı ve gaz-gaita çıkışının olmaması şikayeti vardır. Ağrı, kramp tarzında ve şiddetlidir. Kusma, bulantı hastaların sıklıkla şikayetleri arasındadır.

Mekanik ince bağırsak tıkanıklıklarında ağrı sıklıkla; aralıklı şekilde, başladıktan sonra birkaç dakika devam eden ve duran, göbek deliği çevresinde ve sıklıkla tüm karına yaygındır. Bağırsak duvarının hareket bozukluklularına bağlı tıkanıklıklarda (paralitik ileus) ağrı sürekli ve daha az şiddetlidir.

Tıkanıklık bağırsağın mideden sonraki başlangıç kısmında ise genellikle safra içerikli kusma görülür. Daha ileri olan kısımlarda görülen tıkanıklıklarda bulanık ve fekalitli (dışkı içeriği barındıran) kusma görülür.

Kolon tıkanıklıklarında da belirtiler karın ağrısı, bağırsak hareketlerinde ve gaz çıkışında azalma yahut gaz gaita çıkışının hiç görülmemesi olarak görülebilir.

Kabızlık hastada bir süredir görülmekte olabilir, kısmi yada tüm bağırsağı etkileyen tıkanıklıkla beraber olabileceği için kabızlıklar dikkate alınmalıdır.

İleus Nedenleri Nelerdir?

İnce Bağırsakta İleus Nedenleri

İnce bağırsakta ileus çeşitli nedenlere bağlı olabilir. İnce bağırsakta oluşan tıkanıklıkların büyük çoğunluğunu bağırsakların karın içerisinde çevre dokuyla oluşturduğu yapışıklıklar oluşturur. İnce bağırsak karın içindeki kendisine ve/veya yakın organlara yapılan ameliyat sonrasında operasyon nedeniyle çevre dokulara yapışıklık (adezyon) gösterebilen bir organdır.

Bu yapışıklıklar sonucu hastaların bir kısmı şikayet oluşmadan ve belirti göstermeden normal hayatına devam etmektedir. Sıklıkla ise karın içerisinde yapılan bir ameliyatı takip eden birkaç hafta içinde hastada ileus tablosu görülebilir. İleus tabloları geçirilen ameliyattan aylar veya yıllar sonra da görülebilmektedir.

Yapışıklıklar sadece ameliyata bağlı değildir. Bağırsakta bu tarz şikayetlere neden olabilen yapışıklıklar geçirilen bağırsak enfeksiyonu, kronik hastalık ya da ilaç kullanımı sonrasında da görülebilmektedir.

İnce bağırsağa bağlı ileus tablosunun ikinci en sık nedeni kasık fıtığıdır (barsağın fıtıktan çıkarak boğulması ile). Bu vakalar tüm ileus vakalarının oldukça az kısmını oluşturur. Çocuklarda ince bağırsakta fıtığa bağlı tıkanıklıklar erişkinlere oranla daha sık görülmekle birlikte bu tablo erişkinlerde de görülebilmektedir.

Aynı zamanda Crohn gibi kronik hastalıklar da atak dönemlerinde ya da uzun vadede hastayı ileusa sürükleyebilir.

Yine ince bağırsakta polipler, lenfoma veya ince bağırsak kanserleri mekanik olarak bu tıkanıklıklara sebep olabilir.

Kalın Bağırsakta İleus Nedenleri

İnce bağırsağın aksine fıtık ya da geçirilmiş ameliyatlara bağlı yapışıklıklar kalın bağırsakta (kolon) ileus yapmazlar.

Mekanik kalın bağırsak tipi obstrüksiyonların en sık nedenini büyük oranda kolon kanserleri oluşturur.

Her İki Bağırsak İçin

Travmalar, bazı sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları (örn; potasyum düşüklüğü) , böbrek ağrısı (renal kolik ağrı) sonucu nöral refleks, omurga kırıkları, bağırsağa giden damarların tıkanması sonucu bağırsağı besleyememesi (iskemi) ileus tablosuna sebep olabilen diğer nedenlerdir.

İleus Teşhisi

Ileus hastaları karın ağrısı, gaz gaita çıkışının azalması yahut olmaması, bulantı kusma gibi klinik başvurularla sağlık merkezine başvurmaları ardından ilgili hekim tarafından şikayetleri açısından muayene edilirler. Hastalığın tespiti için iyi bir fizik muayene ve hasta öyküsü şarttır.

Öncelikle genel muayenenin yapılması tansiyon, ateş, kalp atım hızı, solunum sayısının ve solunum seslerinin değerlendirilmesi ve genel nörolojik durumunuzun belirlenerek acil olarak müdahale gerektiren bir tıbbi durumun var olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Karın muayenesi sırasında doktorunuz öncelikle karnınıza genel olarak bakacak ve geçmişinizde bahsetmeyi unuttuğunuz ameliyat izlerini varsa kontrol edecektir. Hastaların büyük çoğunluğu özellikle kadın hastalıklarıyla ilgili operasyon geçmişini (doğum/sezaryen doğum / kürtaj) geçirilmiş ameliyat olarak düşünmeyip söylemeyi unutmaktadırlar. Yine hastalar karın ve kasık fıtıklarını söylemeyi de unutabilmektedirler.

Doktorunuz sonrasında steteskop aracılığıyla ve/veya elini karnınıza koymak suretiyle bağırsak seslerinizi dinleyecektir. İleus tablosunda bağırsak seslerinde azalma/seslerin alınamaması görülebilmektedir.

Devamında doktorunuz tarafından elle karın muayenesi yoluyla karında bastırmakla artan azalan ağrı, hastanın bastırma sonrasında rebound olarak adlandırılan tepki ağrısı olup olmaması ve hastanın karnının yumuşaklığı değerlendirilecektir. Ağrının şiddeti, bir noktada odaklanıp odaklanmaması ve karnın durumu değerlendirilir. Karının elle muayenesi tanıyı koymada oldukça kıymetlidir.

Muayene ve fizik muayene bulguları hastadan hastaya da değişkenlik gösterebilmektedir. Şikayetleriniz ve tıbbi geçmişiniz hekimin muayenede odaklanacağı noktaları da belirler. Ayrıca yaşlılarda, kronik hastalığı bulunanlarda, yakın dönemde ameliyat geçmişi olan hastalarda aynı şikayetlerle başvuruya sebebiyet veren benzer birçok durum ve rahatsızlık söz konusu olduğundan nadir de olsa ileus tablosu gözden kaçabilir.

Bütün bunlara ek olarak fizik muayene sırasında doktorunuz makatınızı (rektal tuşe muayenesi) incelemek için eldiven takarak ve üzerine kayganlaştırıcı bi materyal sıkarak işaret ve/veya orta parmağıyla muayene edebilir. Bu muayenede doktorunuz olası makata yakın kitleyi tespit edebilir. Ender de olsa bazen yaşlı veya uzun süredir immobil (hareketsiz) kalmış hastalarda bu muayene ile rektal kasların gevşemesi sonrası dışkılama olmakta ve şikayetlere sebep olan sorun bu rahatlama ile çözülebilmektedir.

Laboratuvar bulgularının tanıda pek yararı olmaz ama rutin yapılması gereken bazı testler vardır;

 • Kan Tahlilleri: Kanda kan gazlarına, Sodyum (Na+), Potasyum (K+), Bikarbonat (HCO3) gibi elektrolit değerlerine bakılır ve şikayete uyumluluğu değerlendirilir. Hipopotasemi (potasyum düşüklüğü) hayati bulgularda ve ileus tablosunu değerlendirmede kıymetlidir.  Aynı zamanda beyaz küre sayısı (lökosit) (WBC), BUN ve kreatinin değerleriniz önemlidir. İleus sonucunda bu değerlerin normal aralıkta olup olmaması tanıda ve tedavide yönlendiricidir.
 • Tam İdrar Tahlili: Genellikle normaldir. İdrar yolu hastalıklarını dışlamak ve böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla yapılır.
 • Radyoloji testleri:
 • Karın Grafisi: Bu bulgularla gelen hastalara Ayakta Direkt Karın Grafisi ve Lateral (yan) Karın Grafisi çekilebilir. Grafideki bulgular tanı koydurucudur.
 • Ultrasonografi: Çocuk ve hamile hastalar için radyasyonsuz bir görüntüleme yöntemi olduğu için hekiminiz tarafından uygun görülürse tercih edilebilir fakat bağırsaklardaki gaz ultrasonografi ile görüntülemede zorluk yaşatabildiği için sık tercih edilmemektedir.
 • Bilgisayarlı Tomografiİleus tanısında en güvenilir görüntüleme yöntemidir. Hem şikayetlere neden olan tümör vb varlığını hem de lokalizasyonu belirlemeye yardımcı olur. Tomografiniz IV (intravenöz/damar yolu ile) ilaç verilerek veya oral (ağızdan) ilaç verilerek kontrastlı BT şeklinde çekilebilir.
 • MR: Hamile hastalarda ultrasonografi ile tanı konulamazsa nadiren tercih edilebilir.

İleus Tedavisi

İleus tedavide sebep olabileceği tablolarla birlikte ele alınır. Tedavinin temeli ileusun sebep olduğu tablonun mümkün olduğunca düzeltilmesi, bağırsak istirahati ve tıkanıklık varsa nedeninin giderilmesidir.

Öncelikle genel tıbbi durumu ve acil müdahale gerektirebilecek sorunların (solunum sıkıntısı, kardiyak problemler vb.) muayenesine ve tetkik sonuçlarına bakılarak değerlendirilir.

Yaşamsal aciliyet gösteren durumlarınız elendikten sonra ileus ile ilgili çözümler medikal ve/veya cerrahi seçeneklerdir. Sadece medikal tedavi olabileceği gibi sebebe bağlı olarak ameliyat da olabilirsiniz.

Tedavide ilk olarak ileusun sebep olduğu dehidratasyon durumu için damar yolu ile sıvı replasmanına (yerine koyma) başlanacaktır. Bu dönemde ağrınız için de doktorunuz tarafından uygun görülen ağrı kesici ile ağrınız giderilmeye çalışılacaktır.

Bağırsaklarınız tıkanık olduğu için bir süredir yedikleriniz tıkanıklık olan kısmın üst kısmında birikmiştir ve bu şiddetli ağrıya ve karın içinde diğer organlara baskıya sebep oluyor olabilir. Tıkanıklık olan kısmın üst kısmındaki materyal gerek görülürse burnunuzdan gönderilecek bir hortum yardımıyla (NG-Nazogastrik sonda) çekilebilir. Bu işlem tıkanıklığın sebebi giderilene kadar baskının azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Bağırsak içeriğinin temiz olmaması ve bir süredir birikmiş olması nedeniyle ileus tanısı alan hastalarda antibiyotik tedavisine de tanı alınmasının ardından başlanmaktadır.

Fıtık (herni) içine sıkışarak bağırsağın boğulması (strangülasyon), tümör ve benzeri mekanik tıkanıklıklar sonucu oluşan ileus tablosu acildir ve mümkün olan en kısa sürede genel cerrahi bölümü tarafından planlanan ameliyatla tedavi edilir. Ameliyattan önce yine enfeksiyon tedavisi için size bir antibiyotik verilebilir.

Ameliyatlar sebebine bağlı olarak normal kesi ile açık ameliyat olabileceği gibi laparoskopik (kapalı) teknikle de yapılabilir. Operasyonun süresi ve sonrasında ne kadar hastanede kalacağınız da ameliyat karar verdiren tanı ile ilişkili olarak belirlenecektir.

İleusa sebep olan durum sebebine bağlı olarak medikal tedaviye ve izleme de cevap verebilir. Tedavi edilebilir değerlere bağlı olarak düzenlenecek ilaç ve sıvı yüklemesi tedavisi ile yaklaşık 48 saat içerisinde düzeltme görülebilmektedir. Bu sürede gözlem altında kalacağınız süre de klinik durumunuza bağlı olarak 24-72 saat arasındadır.

Tümörlere ve fıtıktaki düğümlenmeye bağlı olan tıkanıklıklar medikal tedavi ve izlem ile gerilemez. Geçirilmiş operasyon sonrası yapışıklık nedeniyle oluşan ileuslarda güncel tedavi ilkeleri kapsamında değerlendirilerek cerrahi mi medikal tedavi mi uygulanacağına karar verilir.

İleus Tedavi Edilmezse

İleus ciddi komplikasyonlara neden olabilir:

İleus sebebiyle genişleyen bağırsak dokusu bir süre sonra baskıya dayanamayarak bağırsak içeriğini sızdırmaya başlayabilir ve patlayabilir. Bağırsak içeriğinin karın içine yayılması enfeksiyona sebep olur. Bu enfeksiyon kendini karın zarınızda da gösterir (peritonit). Bu hayatı tehdit eden bir durumdur ve karın boşluğunu temizlemek için acil cerrahi müdahale gerektirir.

Bağırsak duvarında basınca bağlı ayrılma veya parçalanma meydana geldiyse ve karın zarınızda enfeksiyon başlamışsa ayrılmanın büyüklüğüne göre tedavi kararı verilir. Bazı lokasyonlarda bu durumu vücudun tedavi etmesi beklenebilirken büyük ayrılmalarda ameliyatla bağırsağınızın ayrılan/patlayan kısmının tamir edilmesi ve karın içinize dağılan bağırsak içeriğinin temizlenmesi gerekebilir.

İleusa Ne İyi Gelir?

İleus çeşitli hastalıklar sonucu oluşabildiği için genel öneriler gastrointestinal sistem sağlığına yöneliktir. Sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi ve düzenli bağırsak boşaltımı alışkanlıklarının kişide rutin hale getirilmesi gereklidir.

Kişinin liften zengin bir akdeniz diyeti ile beslenmesi bağırsak sağlığı için oldukça faydalıdır. Kronik hastalıkların varlığında düzenli doktor kontrollerinin ve ilaç düzenlemelerinin aksatılmaması önemlidir. Ailede kronik hastalık/kanser öyküsü varlığında düzenli tarama testleri ile sebep olabilecek hastalıkların erken tanı ve tedavisine başlanarak sürecin engellenmesi en iyisidir.

İleusa Ne İyi Gelmez?

Operasyon geçirilirse sonrasında kabızlık veya ıkınmaya sebep olacak her şeyden kaçınılmalıdır. Özellikle obezite problemi olan hastalarda karın içi basıncını ani arttıran durumlar (ıkınmak, şiddetli öksürükler, ağır yük kaldırma gibi) fıtıklaşmaya sebep olabilir. Operasyon sonrası kaç gün sonra banyo yapabileceğinizi ve kaç gün dikkatle istirahat etmeniz gerektiğini size taburculuğunuz esnasında doktorunuz söyleyecektir.

İleus İlaçları

İleus tek başına ilaçla tedavi edilebilen bir hastalık değildir, sebebine yönelik tedavinin genel cerrahi alanında uzman bir hekim tarafından düzenlenmesi gereklidir. Eğer ileus ilaç tedavisine yanıt verebilecek bir sebebe bağlı ise ilaç ve sıvı takviyesi gerekir, eğer cerrahi müdahale ile düzelebilecek bir sebebi var ise (tümör vb.) cerrahi müdahale ardından şikayetiniz son bulacaktır. Yine ileusun sebep olduğu çeşitli tıbbi tablolar için hekiminiz tarafından uygun görülen ilaç tedavileri uygulanabilir.

İleus Ameliyatı

İleus sebebiyle sebebe bağlı olarak geçirebileceğiniz ameliyatlar şunlardır:

 • Adezyolizis: Yapışıklıkların giderilmesi
 • BridektomiBağırsaktaki geçirilmiş hastalıklara bağlı oluşan bantların giderilmesi.
 • İnkarsere inguinal herni operasyonuFıtığa bağlı bağırsağın fıtık içinde düğümlenmesi ile oluşan ileuslarda yapılır.
  1. Redüksiyon (bağırsağın fıtık içerisinden kurtarılması) + herni onarımı (fıtığın tercih edilen uygun bir yöntemle giderilmesi)
 • Kolostomi, ileostomi açılması
  1. Tümörün çıkarılamadığı durumlarda bağırsaklardaki tıkanıklığın giderilmesi amacıyla tümörün üstündeki kısımdan bağırsağın uç kısmı dışarı doğru çıkarılıp karından bir torba yardımıyla dışkılama sağlanır.
  2. Bu torba eğer ince bağırsak seviyesinden dışarı doğru açılıyorsa ileostomi, eğer kalın bağırsak (kolon) seviyesinden dışarı doğru açılıyor ise de kolostomi adını alır.
  3. Bu durum kalıcı olabileceği gibi kemoterapi ve/veya diğer tedaviler sonrası tümör çıkarılabilir hale getirilebilirse bağırsak tekrar karın içine alınıp uçları birbirine dikilerek torbaya ihtiyaç kalmadan dışkılama normal yoldan sağlanabilir. Tedavi süreciniz doktorunuz tarafından planlanacaktır.
 • Rezeksiyon anastomoz: Tıkanıklığa sebep olan tümör ile birlikte bağırsağın bir kısmı alınabilir ya da iskemi (bağırsağın beslenememesi sonucu dokunun ölmesi) sonucu bağırsağın işlev görememekte olan bölümü de operasyon ile çıkarılabilir. Bağırsağın bir kısmının alınmasına rezeksiyon , sonrasında iki ucunun birbirine tutturulması işlemine ise anastomoz denmektedir. Anastomoz kaçakları (tutturulan yerden bağırsak içeriğinin karın içine sızması) bu operasyonun görülebilen olası komplikasyonları arasındadır.

Bahsi geçen ameliyatlar kapalı (laparoskopik) yapılabileceği gibi hastanın ve operasyonun durumuna göre açık da yapılabilmektedir.

Gebelikte İleus

Gebelerde ileus görülebilir. Gebe olmayanlara göre tablo daha ağır seyredebilir. Sebepleri ileusun görülme sebepleriyle aynı olabileceği gibi doğurganlık dönemindeki kadınlarda geçirilmiş sezaryen operasyonlara bağlı olarak yapışıklıklara bağlı ileus riski artmıştır.

Gebelerde ileus belirtileri (karın ağrısı, bulantı, kusma, gaz gaita çıkışının azalması/olmaması) gebelikte rutinde de görülebilen bulgular olduğu için maskeleyebilir, tanı koymak zorlaşabilir. İleus gebelerde sıklıkla 2.trimester başında (14.hafta) ve son trimesterde (27.hafta ve sonrası) görülür.

Aynı zamanda çoğul gebeliklerde mekanik olarak basınç sonucu annede ileus tablosu görülebilmektedir.

İleus hem anne hem bebek için ciddi hayati tehlike geliştirebilen bir durum olduğundan X ışını içeren radyolojik incelemeler doktorunuz tarafından tanı koymak adına yapılabilir. Klinik tabloya göre direkt batın grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi ile inceleme gerekebilir.

Tedavi altta yatan nedene bağlı olarak gebe olmayanlardaki gibidir. Anne ve bebeğin hayatlarının riske atılmaması adına ileus gebelerde de hemen müdahale gerektiren bir tablodur.

Çocuklarda İleus

Bebeklerde ve çocuklarda ileus şikayetleri erişkinlerle benzer olarak kusma, karın ağrısı ve gaz gaita çıkışının olmaması ile kendini gösterebilir. İleus yaşamın ilk yıllarında çeşitli sebeplere bağlı olarak görülebilmektedir. Yine erişkinlerde olduğu gibi tıkanıklığa veya bağırsağın olağan ilerletme hareketini yapamamasına bağlı olması şeklinde ikiye ayrılarak ele alınır ve tedavisi düzenlenir. Ek olarak doğumsal ve gelişimsel anatomik bozukluklar da genç yaşlarda ileusa sebep olabilmektedir.

Bebeklerde İleus

Bebeklerde görülebilen bağırsak tıkanıklığı (ileus) sebepleri ve tedavilerinde erişkinlere benzer şekilde kusma, ağrıya bağlı ağlama nöbetleri ve gaz gaita çıkışının olmaması ile kendini gösterebilir. İleus yaşamın ilk aylarına özel sebeplerle görülebileceği gibi diğer bilinen sebeplere de bağlı olarak görülebilmektedir. Bu sebepler erişkinlerde olduğu gibi tıkanıklığa veya bağırsağın olağan ilerletme hareketini yapamamasına bağlı olması şeklinde ikiye ayrılarak ele alınır, tanı alan hastalığa göre tedavisi uygulanacaktır.

Meconium İleus:

Bebeklerin yenidoğan döneminde yaptıkları dışkıya mekonyum adı verilmektedir. Bazen eşlik eden hastalıklar (kistik fibrozis gibi) ya da çeşitli genetik/çevresel sebeplerle mekonyumun kimyasal yapısı değişmekte ve bağırsağında ileusa neden olabilmektedir. Genellikle mekonyumun koyu kıvamlı olması bağırsak içerisinde ilerlemesini zorlaştırır ve ileus tablosuna yol açar.

Bu tıkanıklık arkasında bağırsak içeriği birikmesi şeklinde olabileceği gibi , komplike bir şekilde tıkanıklık ve birikme sonrası bağırsağın kendi etrafında dönmesi ile bağırsağı besleyen damarların akımının bozulması ile de görülebilir.

Bebekte ileus acil bir durumdur. Mekonyuma bağlı ileusun bulguları tipik ileus bulgularıdır. (kusma, ağrıya bağlı ağlama nöbetleri ve gaz gaita çıkışının olmaması) Bulguların varlığında en kısa zamanda bebeğinizi doktora gitmeniz gerekmektedir.

Tanısı için doktorunuz tarafından bebeğiniz muayene edilecektir. Ateş, solunum sayısı gibi yaşamsal bulgular değerlendirilecektir. Bebeğinize karın muayenesi yapılmalıdır, bebeğin soyularak vücudunun olası bulgular açısından değerlendirilmesi ve bezi çıkarılarak dışkılama durumunun da değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tedavide bebeğinize uygulanacak lavmanla mekonyumun yumuşatılarak geçişin açılması gerekebilir. Bu yöntem sıklıkla tercih edilir.

Lavmanın tıkaçları açmada işe yaramadığı durumlarda ve/veya bağırsağa giden damarların kan akımının bozulması sonucu iskemi (beslenememe sonucu dokunun ölmesi) benzeri durumlar söz konusu ise bebeğinize cerrahi operasyon planlanabilir. Operasyon öncesi yapılacak işlemler ve kaç gün hastanede kalacağınız bebeğinizin durumuna göre doktorunuz tarafından size anlatılacaktır.

Operasyonla bebeğinizin bağırsağındaki tıkanık ve/veya doku ölümü gerçekleşmiş kısım çıkarılarak bağırsak karın dışına bir torbayla bağlanarak dışkılama buraya yönlendirilebilir (enterostomi), ilerleyen dönemde bebeğinizin bağırsağı geliştiği zaman uygun görülürse bağırsak ikinci bir ameliyatla karın içine alınarak dışkılama normale döndürülebilir.

Volvulus ve Malrotasyon:

Bağırsakların, anne karnındaki gelişmesi sırasında olması gerektiği gibi ve/veya tam yerleşememesi ve karın içine tutunamaması sonucu malrotasyon ve volvulus meydana gelir. Bu durumlar sonucunda bağırsaklar kendileri etrafında ve/veya karın içinde (düzgün tutunamadıkları için) dönerek tıkanırlar ve bu ileusa sebep olur.

Bu bebeklerde safralı kusma, karında gerginlik, dışkıda kan görülmesi, karın cilt renginde değişiklik görülebilmektedir. İleri evrelerde yaşamsal bulgularda kötüleşme olabilir.

Tanı koymak için hekiminiz bebeğinize direkt batın grafisi ya da kontrastlı (ilaçlı) bilgisayarlı tomografi çekilebilir.

Tedavisi için çocuk cerrahisi ya da başvurduğunuz hastanedeki prosedüre göre genel cerrahi bölümü ilgilenebilir.

Tedavisi cerrahidir.

Ameliyat öncesinde bebeğinize damar yolu açılarak IV sıvı tedavisi yapılabilir.

Burnundan midesine gönderilecek bir hortumla erişkinlerde olduğu gibi basıncın azaltılması amacıyla bağırsak materyali temizlenebilir.

Genel durumun belirlenebilmesi için bebeğinizden kan alınacak ve tahlillerde beyaz küre sayısının (WBC) yükselip yükselmediği ve sodyum (Na+) , potasyum (K+) gibi elektrolitlerin normal sınırlarında olup olmadığı kontrol edilecektir.

Bebeklerde ve çocuklarda ileus tablosu yapabilen diğer hastalıklar: İnkarsere Herni (fıtık içerisine bağırsağın girmesi), Meckel Divertikülü, Kolon Polipler, Karın içi kitleler.

İleus için Hangi Doktora Gidilir?

Ileus acil bir tıbbi durumdur. Konuyla ilgilenen bölüm Genel Cerrahi olup, ileusun akut belirtileriyle (kabızlık, şiddetli karın ağrısı, gaz-gaita çıkışı olmaması, bulantı-kusma gibi) karşılaştığınızda acil tıp polikliniklerine hızlıca başvurmalısınız. Şikayetleriniz doğrultusunda durumunuz değerlendirilip eğer tablonuz ileusu doğruluyorsa yönlendirileceksiniz.

Akut ileus önemli bir klinik tablodur, zaman kaybedilmesi durumunda kişinin organ ve sistemlerinin dengesini bozarak genel yaşamsal bulgularını etkileyebilir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
9
1
Makeleyi Paylaşın

İleus ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bağırsak Tıkanması Nasıl Açılır?

Bağırsak tıkanıklığının tedavisi altında yatan sebebe bağlıdır. Eğer tıkanıklığınızın sebebi tümör, yapışıklık (adezyon) ve benzeri bir durum ise, cerrahi müdahale gerekmektedir, doktorunuz size yapılması uygun görülen operasyon türü ile tıkanıklığı açmaya çalışan. Eğer sebebi ilaç tedavisine yanıt verebilecek bir sebebe bağlı ise ilaç ve sıvı takviyesi ile açılabilmektedir. İlaç tedavisinin işe yarayıp yarayamayacağı kan tahlili yapılması ardından kanda bulunan sodyum (Na+) ve potasyum (K+) gibi değerlerinize bakılarak değerlendirilecektir. 

Dr. Hande Erölmez