Kalp Deliği

Kalp deliği, kalbin bölümleri arasında oluşan delikler olup, cerrahi yöntemler kullanılarak tedavi edilmektedir.

Kalp Deliği Nedir?

Kalp deliği, kalp bölümleri arasında var olan deliklerdir. Bu delikler doğuştan vardır ve doğum sonrasından bir kaç gün veya bir kaç ayda kapanması gerekir.

Kalp, dört ayrı boşluktan oluşur sol kulakçık, sağ kulakçık, sol karınca ve sağ karınca. Bunlar kalp duvarı ile ayrılmıştır.

Kalp delikleri, ASD ve VSD olarak ikiye ayrılır:

Atriyal septal defekt (ASD) iki sol ve sağ kulakçıkta var olan deliktir. Kulakçıklar arasında anne karnındaki bebeklerde bu delik vardır ve bu oval pencere diye isimlendirilir. Oval pencere, anne karnındaki bebeklerde normal kan dolaşımı için gereklidir.

Doğumdan hemen sonra, insanların büyük çoğunluğunda kapanır. Bununla birlikte, bazı durumlarda, açık kalır, ancak insanlar bundan şüphelenmez ve aynı zamanda çok yıllar yaşayabilir.

Açık bir oval pencerenin kapanmamasının aksine, gerçek ASD’nin kusurları çok büyük olabilir. Onlar iki kulakçık arasındaki farklı bölümlerinde bulunurlar.

Eğer kalp duvarında bir delik varsa, kanın soldan sağa doğru akması ile bir şant oluşur. ASD durumunda, sol kulakçıktan gelen kan, her kasılmada kısmen sağa gider.

Bu yüzden akciğerlerden daha büyük, ekstra bir kan hacmi geçmeleri gerekir ve bu nedenle, akciğer damarlar kanla doludur. Bu nedenle sık sık akciğer enfeksiyonuna eğilim olur.

Ventriküler septal defekt en sık görülen kalitsal kalp hastalığıdır. Kusur, sağ ve sol karıncaları ayıran duvarın açıklığıdır. Bu kusurun yerleşimine göre çok çeşitleri vardır ve Fallot tetralojisi adlı hastalığının bir parçasıdır.

Karıncalar arasındaki duvar güçlü bir kas bariyeridir. Ayrıca duvarların her döngü sırasında kalbin kasılma ve gevşeme sürecine katılır.

Doğumdan ve kan dolaşımının her iki bölümünde normal kan akışının sağlanamamasından kısa bir süre sonra, sol ve sağ karıncalar arasındaki basınçta önemli bir fark oluşur. Her kalp kasılmasında soldan sağa bir akım vardır.

Böyle bir durumda, sağ karınca, bu ekstra hacmi ve ayrıca oksitlenmiş kanı, akciğerlere pompalamak için artan bir yük ile çalışmaya zorlanır.

Çoğu durumda, yaklaşık% 65-75'te, bu tür kusurlar kendiliğinden kapanır ve ek semptom görülmezse, sakin bir şekilde 4-5 veya daha fazla yıl beklenebilir. Bu kusur varlığında hasarlı bir dişin basit bir şekilde çıkarılması durumunda, endokardit (kalbin iltihabı) gelişebilir.

Kalp deliği ve kalp kusurları çocukluk çağının en yaygın hastalıklarının biridir.

Kalp Deliği Belirtileri Nelerdir?

ASD Belirtileri

Hastalığın ilk belirtileri fiziksel efor sırasında nefes darlığı, sık soğuk algınlığı, kalbin çalışmasında kesinti hissi şeklinde ortaya çıkar.

Bu durumda, semptomatoloji çeşitlidir ve kusurun yeri ve büyüklüğüne, diğer kalp kusurları ile kombinasyonuna bağlıdır. Küçük kusurların karakteristik bir klinik tablosu yoktur. Hastalar aktif olarak şikayet etmezler, fiziksel aktiviteleri sınırlı değildir. Kusur tesadüfen tespit edilir.

Büyük kusurlarla, hastalar:

 • Mavimsi cilt tonu, aşırı solgunluk
 • Kalpte belirli üfürümlerin varlığı
 • Aktif eylemler sırasında nefes darlığı görünümü
 • Bacak ve karın şişmesi
 • Yorgunluk
 • Akciğerlerde tekrarlanan enfeksiyonlar
 • Kalp ritmi bozukluğu
 • İnme
 • Bazen kanlı kusma

ASD Komplikasyonları

Bir hastalık varlığında komplikasyon gelişme olasılığı, duvardaki açıklığın boyutuna bağlıdır. Küçük kusurların çocuklukta tıbbi müdahale olmadan kapatıldığı görülür.

 • Tekrarlayan bakteriyel pnömoni
 • Kalp ritmi bozukluğu
 • Kalbin sağ tarafını durdurmak
 • Yüksek inme olasılığı
 • Olası yaşam beklentisinde azalma
 • Pulmoner hipertansiyon oluşumu (akciğerlerde kan basıncı önemli ölçüde artar)
 • Eisenmenger sendromu (büyük bir defekt ile ortaya çıkabilecek akciğerlerde kalıcı hasar)

VSD Belirtileri

Uzun süre asemptomatik olabilir. Bu durumda, dolaşım bozukluklar kalp kası büyümesi ile telafi edilir ve ilk klinik bulgular pulmoner değişikliklerin gelişmesiyle ortaya çıkar.

Kalıtsal kalp hastalığının şiddetli formları erken çocukluk döneminde ileri derece kalp yetmezliğine yol açar ve sıklıkla doğumda teşhis edilir.

Belirtiler:

 • Küçük fiziksel eforla ve ciddi vakalarda istirahatte nefes darlığı ile kendini gösteren solunum bozuklukları
 • İştahsızlık
 • Yaşıtlara kıyasla büyüme ve fiziksel gelişimdeki gecikme
 • Zayıflık ve yorgunluk. Hastalar, minimum efordan sonra uzun bir dinlenme gerektiren yorgunluk hissine sahiptir
 • Çarpıntı ve düzensiz kalp atımı hissi
 • Sık zatürree eğilimi

Küçük bir kusur, kural olarak, herhangi bir rahatsızlığa neden olmaz. Daha büyük delikler çoğu zaman komplikasyonla seyreder. O yüzden zamanında yapılan tedavi birçok komplikasyonun önlenmesine yardımcı olur.

Yetişkinlerde ve çocuklarda kalp deliği zararları:

 • Eisenmenger Sendromu: VSD tedavi edilmezse, kalp duvarının büyük bir deliğin varlığı, akciğerlere kan akışında bir artışa neden olarak, akciğer arterlerde artan basınca neden olur. Zamanla, pulmoner arterlere geri dönüşü olmayan hasar gelişir ve akciğer hipertansiyon kronik bir form alabilir.
 • Kalp yetmezliği
 • Endokardit: VSD kalp enfeksiyonu kalp iltihabı gelişme riskini artırır.
 • Özellikle Eisenmenger sendromu varlığında büyük kusurları olan kişiler, kalpteki bir açıklıktan kan pıhtısının beyne gitmesi nedeniyle inme riski taşırlar.
 • Kalp ritim bozuklukları

Kalp Deliği Nedenleri Nelerdir?

Kalp deliğin ortaya çıkması, anne karnındaki dönemde duvarların tam olarak kapanmamasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde net bir şekilde kalp deliğine yol açan nedenler hala araştırılmaktadır.

Kalbin tam olarak kapanmamasına aşağıdaki risk faktörler neden olabilir:

 • Kalıtsal yatkınlık: Aile üyelerinden birinde defekt (kusur) varlığı
 • Çocuğun ebeveynlerinin yaşadığı bölgenin zayıf ekolojisi: Radyasyon, endüstriyel atık
 • Hamilelik sırasında bulaşan bulaşıcı hastalıklar, özellikle kızamıkçık
 • Alkol, nikotin ve sigaraya maruz kalma
 • Hamilelik sırasında kullanılan ilaçların yan etkileri. Mesela lityum, progesteron, retinoik asit
 • Gebelik sırasında teşhis edilen diyabet veya hamilelikten önce tanı konulmuş şeker hastalığı
 • Kilolu fazlalığı da kalp deliği nedenleri arasında olduğu yeni araştırmalar tespit edilmiştir.

Kalp Deliği Teşhisi

Tanı öykü, fizik muayene ve enstrümantal yöntemlere dayanır. Deneyimli doktorlar kalp deliğini fizik muayene sırasında, kalbi dinlerken teşhis koyarlar. Kesin tanısı enstrümantal yöntemlere dayanır.

 • Tıbbı öyküde: Çocuğun veya erişkinin şikayetleri incelenir ve aile öyküsü sorgulanır.
 • Fizik muayene: Kalp deliğine özgün olan üfürümler dinlenir. Doktor ellerini kalp üzerine koyarak kalp boyutunun genişlemesini tanımlar.

Laboratuvar Yöntemler

 • İdrar ve kan analizi: Genellikle kalp deliklerinde normaldir ve bazen vücutta eşlik eden bozuklukların ve iltihap süreçlerin varlığını belirlemek mümkündür.
 • Ekokardiyografi (kalbin ultrasonu): Kalp deliğin teşhisi için en yaygın testtir. Ekokardiyografi kullanarak, doktor kalp kasın kalınlığını, kan akışının bozulup bozulmadığını ve kalbin duvarları görebilir. Ekokardiyografi, kalbin görüntüsünü üretmek için ses dalgalarını kullanır. Ekokardiyografi türleri şunları içerir:
  • Transtorasik ekokardiyografi: Bu standart bir ekokardiyografidir. Ultrason dalgası dönüştürücü ile çalışır ve göğsün yüzeyinde hareket ettirir. Sensör, kalpten yansıyan ses dalgalarını algılar. Bilgisayar bunları monitörde hareketli görüntülere dönüştürür.
  • Transözofageal ekokardiyografi: Bu tip ekokardiyografi, aort kapakçığına daha yakından bakmaya izin verir. Yemek borusu sayesinde mideye giren ve kalbe daha yakın olan bir “ tüp” yerleştirilir. Transözofageal ekokardiyografide, tüpün ucuna küçük bir cihaz bağlanır. Tüp aort kapağa yakın olduğu için daha detaylı incelemeye izin verir. Standart bir ultrason taraması sırasında kalbin net bir resmini almak zorsa, doktor transözofageal ekokardiyografi isteyebilir.
 • Elektrokardiyogram (EKG): Bu testte, kalpten gelen elektriksel aktivite ölçmek için cilde elektrotlar bağlanır. Elektriksel aktivite kağıda basılan dalgalar olarak yansıtılır. Bu yöntem kalp hızı ve kalp ritminde bozukluklar gelişebilir. EKG ile kalp boyutlarının büyümesi teşhis edilebilir.
 • Holter izleme: Bu, bir EKG'nin bir veya iki gün boyunca sürekli olarak kaydedildiği basit bir çalışmadır. Anormal kalp ritimlerini tespit etmek için kullanılır.
 • Kalp MR: Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme (MR), manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanarak görüntü elde etme yöntemidir. Ekokardiyografiye ek olarak, özellikle ekokardiyografik veriler kesin değilse, kalp MR sıklıkla kullanılır
 • Radyografi: Kalbin yerini, şeklini ve boyutunu göstermeye yardımcı olur.
 • Kalp kateterizasyonu: Kasık damar ile kalbe ince bir tüp (kateter) geçirilir. Kontrast madde kateterden enjekte edilir ve röntgen çekilir. Bu kontrast madde ayrıntıları bir röntgende görünür hale getirir. Kalp kateterizasyon kanın akışını detaylı incelenmesine izin verir.

Kalp Deliği Tedavisi

Kalp deliğinin kesin tedavisi cerrahidir.

İlaç tedavisi cerrahi tedavinin yasak olduğu zaman yapılır. İlaç tedavisi sadece belirtilere yöneliktir. Kalp defektlerinin tedavisinde İlaçlar, kalp kasını güçlendirmeyi ve normal kan akışını sağlamayı amaçlamaktadır.

İlaç tedavisi genellikle destek maddesi olarak kullanılır, hem ameliyattan önce hem de sonra. Ameliyattan sonra bile tamamen düzeltilemeyen kalp kusurları olan bazı hastalar uzun süre ve bazen yaşam boyunca destek ilaçlarını kullanmaya zorlanmıştır.

Kalp atım ritim bozuklukları varsa antiaritmik ilaçlar kullanılır ve kan pıhtılaşmasını azaltmak için antikoagülanlar kullanılır. Bunların kullanımı inme riskini ve ameliyat sonrası pıhtı oluşma riskini da azaltır.

Kalp yetmezliği geliştiyse kalp yetmezliği tedavi edilir ve kalp yetmezliğine neden olan kardiyak glikozidler kullanılır.

Cerrahi Tedavi

Cerrahi tedavi kalp deliğe bir yama ekleyerek defekti ortadan kaldırır.

Farklı operasyonel yöntemler kullanılır:

 • Endoskopik teknik (torakoskopi) veya geleneksel göğsü açma yöntemi (torakotomi) kullanarak açık kalp ameliyatı. Bu cerrahi teknik, hastalığın ciddiyetine, hastanın yaşına ve komplikasyonların varlığına bağlıdır.
 • Kardiyak kateterizasyon kullanarak bir defektin ortadan kaldırılması için minimal girişimsel prosedür. Kalp kusurlarını tedavi etmek için bu yeni teknik, göğsün açılmasını gerektirmez. Kalça veya başka damarlardan sokulan esnek bir kateter yoluyla sağlanır. Kusurun ortadan kaldırılması, kalp açıklığını kapatan özel malzeme kullanılarak gerçekleştirilir.

Kalp Deliği Tedavi Edilmezse

Kalp deliğinin çoğunluğu kendiliğinden kapanabilir. Kapanmamış olan delikler mutlaka tedavi edilmelidir. Çünkü hayat devamlılığı söz konusudur. Tedavi edilmezse birçok komplikasyon gelişir ve sonunda kalp deliği ölümcül olabilir.

Kalp deliği zararları:

 • Kalp yetmezliği
 • Aritmiler
 • Kalp iltihabı
 • Akciğer damarlarında basınç artışı
 • İnme

Kalp Deliğine Ne İyi Gelir?

Kalp deliğinde genel önlemler alınmalı:

 • Kilo doktorun önerdiği aralıkta tutulmalı. Fazla kilolu olmak kalp için ekstra çalışmaya katkıda bulunur.
 • Düzenli ve kaliteli beslenme
 • Doktoru düzenli olarak ziyaret edilmeli.
 • Temiz hava alınmalı
 • Ağır egzersiz yapılmamalı

Kalp Deliğine Ne İyi Gelmez?

Vücuda alınan zararlı maddeler durumu daha da kötüleştirebilir.

Kalp Deliği İlaçları

İlaçlar deliği kapatmaz ama belirtileri hafifletmeye yardımcı olur.

Kullanılan ilaç grupları:

 • Kardiyak glikozitlerKalp fonksiyonunu arttıran bitkisel ilaçlardır. Bu ilaçlar kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır.
  • Digitoksin
  • Digoksin
 • İdrar sökücüler: Böbrekler tarafından idrar çıkışını uyararak vücudun aşırı sıvıdan kurtulmasına yardımcı olur.
  • Furosemid,
  • Tiazidler,
  • Asetolazamid
 • Antiaritmik ilaçlar: Kalp ritim bozukluklarında kullanılır.
  • Disopramid
  • Propafenon (Rytmonorm)
  • Amiodaron (Cordarone, Cordalin, Amidovin)
  • Sotalol (Darob)
  • Kinidin
  • Lidokain
 • Antikoagülanlar: Kalp deliklerinde inme riski mevcuttur. İnme riskine azaltmak için ve ameliyat sonrasında kullanılır.
  • Heparın
  • Düşük moleküllü heparin
  • Warfarin

İlaçların dozu ve kursun süresi bir kardiyolog tarafından reçete edilmelidir. Aksi takdirde, kendi kendine ilaç tedavisi, hastanın durumunda bozulmanın yanı sıra komplikasyonların gelişmesine neden olabilir.

Kalp Deliği Ameliyatı

Kalp deliğinin en etkili ve tek tedavi yolu cerrahi tedavidir.

Cerrahi tedavide 2 yöntem kullanılır:

 • Endovasküler kalp kateterizasyon
 • Torakotomi veya torakostomi

Endovasküler müdahale X-ışını (röntgen) koşulları altında gerçekleştirilir. Kalp deliğini endovasküler kapanmasından önce, tüm hastalara kalbin transözofageal ultrason muayenesi yapılır (ultrason).

Kalbimiz özofagusun hemen arkasında bulunduğundan, transözofageal ultrason böyle bir kalp kusurunun anatomisi hakkında tam bilgi sağlar. İki kalp arasındaki (ASD veya VSD) açıklıkta kusur boyutunun ölçülmesi yapılır.

Çoğu hastada defektin bir oklüder ile kapatılması işlemi genel anestezi altında yapılır. Ne bir göğüs kesimi, ne de bir dolaşımı sağlayan cihaz kullanımı gerekli değildir.

Daha sonra, uyluktaki bir damarın delinmesi yoluyla "paketlenmiş" bir formda oklüder, ekokardiyografinin kontrolü altında, doğal damarlar boyunca kalbin boşluğuna yerleştirilecek şekilde ayarlanır ve kusur tamamen, sol - sağa kan akışını ortadan kaldıran bir yama ile tamamen kapatılır.

Torakoskopik cerrahide göğüs bölgesinde küçük bir kesi ile yerleştirilen optik bir cihaz kullanılır. Torakoskopi sırasında kalbe geniş kesi yapmadan kalbe ulaşılır. Operasyon, tam görsel kontrol altında gerçekleştirilir. Böyle bir prosedürden sonra iyileşme süresi klasik torakotomiden (göğsün açılması) çok daha kısadır.

Torakotomi, göğsün açılmasıdır. Bu yöntem bu günlerde nadiren kullanılır. Büyük bir kusurlarda yapılır. Bu ameliyat genel anestezi altında ve yapısal dolaşım makinelere bağlayarak yapılır. Cerrah kat kat göğsünü açarak kalbe ulaşır ve kalp üzerinde kesi yapar ve delik yerine “yama” yerleştirir.

Bebeklerde Kalp Deliği

Bebeklerde anne karnında iken kalp deliği vardır. Bu kalp deliğinin görevi bebek için gerek olan kan dolaşımın sağlamaktır. Doğumdan hemen sonra bebek ilk nefes aldıktan sonra kalpte olan “oval pencere” kapanmaya başlar.

Oval pencere ASD kalp deliğinin bir çeşididir. ASD ve VSD küçük kalp delikleri 5 yaşa kadar kapanma eğilimindedir. Ancak büyük olan ve kombine olan delikler kendiliğinden kapanma şansı çok düşüktür.

Yenidoğanlarda kalp deliğinin ana semptomu kalp üfürümüdür. Yaşamın bu aşamasında, bebeklerin doktoruna ziyaret yapılan bunu belirlemeye yardımcı olacaktır. Kalbi dikkatle dinleyerek, deneyimli bir doktor kalp deliği belirtilerini kolayca teşhis edebilir.

Ayrıca, anneler çocuğun ten rengini izlemelidir. Kural olarak, yetersiz kan dolaşımı ve oksijenasyon nedeniyle cilt soluklaşabilir ve bazı durumlarda mavimsi bir renk tonu bile olabilir.

Bebeklerde kalp deliği belirtileri arasında artmış kalp hızı bulunur. Emziren anneler bebeğin iştahına dikkat etmelidir. Yenidoğan iyi emmezse, hemen bir uzmana danışılmalı.

Bununla birlikte, kalp deliğinin en belirgin belirtisi bebeğin sürekli ağlamasıdır. Bebek ağlarken aynı zamanda cildinde ve ağız etrafında mavi renk gelişirse bu kalbe ait bir sıkıntının var olduğu unutulmamalıdır.

Yenidoğan kalp deliği belirtileri:

 • Sürekli ağlama
 • Ağlama sırasında cilt tonunun mavi renge değişmesi
 • Kalpte olan üfürüm
 • Artmış kalp hızı

Yenidoğan kalp deliklerinde genellikle doktorlar 2 - 5 yaşa kadar beklerler. Eğer kapanma olmazsa cerrahi tedavi yapılır. Günümüzde yeni tedavi yöntemi olan endovasküler kalp kateterizasyon yöntemi kullanılır. 

Gebelikte Kalp Deliği

Gebelerde var olan küçük çaplı kalp deliklerinde genelde anne ve bebek sağlığına zarar getirmeden iyi sonuçlanabilir. Ancak eğer gebe kadında büyük delikler ve onların kombinasyonu ve komplikasyon olarak akciğer damar tansiyonu varsa gebeliği bazen sonlandırmak gerekir.

Hamilelik sırasında, kalp damar sistem üzerindeki yük önemli ölçüde artar. Hamileliğin ikinci üç aylık döneminin sonunda, kan dolaşımı oranı neredeyse% 80 oranında artar.

Dolaşımdaki kan hacmi de artar (gebeliğin sekizinci ayında% 30-50 oranında). Çünkü anne karnındaki bebeğin kan akımı anne dolaşım sistemine de katılır.

Böyle bir ek yük ile, sağlıklı bir kalbi olan hamile kadınların üçte biri kalp aritmileri (aritmiler) ve kalp kapağı sorunları yaşayabilir.

Gerekirse, kalp deliği için ilaç tedavisi hamilelik boyunca gerçekleştirilir. Tedavinin amacı kan dolaşımını normalleştirmek ve bebeğin gelişimi için normal koşullar yaratmaktır. İlaçlar ve dozları, dolaşım bozukluklarının gebelik yaşı ve şiddetine göre ayrı ayrı belirlenir.

Hamilelik boyunca ekokardiyotokografi periyodik olarak yapılır. Doplerografi kullanılarak anne ve bebek arasındaki kan akışı, bebeğin hipoksi durumun (oksijen açlığı) dışlamak için incelenir.

Doğal olarak, annenin kalbinin durumunun sürekli izlenmesi gerçekleştirilir.

Genellikle, hamilelik sırasında başlangıçta telafi edilen kusurlarla bile, komplikasyonlar mümkündür, bu nedenle, kalp hastalığı olan her hamile kadın hamilelik sırasında bir kardiyoloji hastanesinde en az üç kez muayene edilmelidir.

28 ila 32 hafta arasındaki süre boyunca, kadının kalbindeki yükün özellikle yüksek olduğu için önleyici tedavi uygulamak çok önemlidir. 

Çünkü kalp üzerinde büyük bir yük gelişmesine yol açabilir:

 • Yorgunluk
 • Şişme
 • Nefes darlığı
 • Genişlemiş karaciğer ile karakterize kronik kalp yetmezliği
 • Kalp ritmi bozuklukları (aritmiler)
 • Akut kalp yetmezliği
 • Tromboembolizm (akciğer arterlerinin kan pıhtıları ile tıkanması)

Bu komplikasyonlar sadece hamilelik sırasında değil, aynı zamanda doğum sırasında ve doğum sonrası erken dönemde de ortaya çıkabilir.

Bir çocuk için, anne dolaşım bozuklukları oksijen eksikliğine (hipoksi) getirir. Zamanında önlemler alınmazsa, bebeğin anne karnındaki dönemde gelişme geriliği, yetersiz vücut ağırlığı gözlenebilir.

Kalp Deliği için Hangi Doktora Gidilir?

Kalp deliğin çocuklarda “Pediatri” bölümünün doktoru olan “Pediatrist’ tedavi eder. Yetişkinlerde kalp deliği dahiliyenin yan dalı olan “Kardiyoloji” bölümünün doktoru Kardiyolojist tedavi eder. Eğer cerrahi tedaviye yapılacaksa “Kalp ve Damar Cerrahisi” doktoru tedavi eder.

Çocuğunuzda, beslenirken veya oynarken yorgun olması, vücut ağırlığı düşük olması, beslerken veya ağlarken nefes darlığı, cilt, özellikle tırnak plakaları ve dudakların çevresinde mavimsi bir renk tonu, hızlı nefes alma veya nefes darlığı varsa bir doktora danışmalısınız

Erişkinlerde spor sırasında veya istirahatte nefes darlığı varsa, sık ve düzensiz kalp atışı varsa, yorgunluk ve halsizlik, ayak bileklerinin ve ayakların şişmesi varsa Kardiyoloji doktoruna başvurmalısınız.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın

Kalp Deliği ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bebeklerde Kalp Deliği Kendiliğinden Kapanır Mı?

Bebeklerde kalp deliği hepsinde vardır, ve dogumdan sonra kapanması gerekir. ASDnin çeşiti olarak bilinen oval pencere genlikle doğumdan hemen sonra, bebek nefes aldıktan sonra kapanmaya başlar. Çoğunlukla kalp deliği 5 yaşına kadar kapanır.Ancak deliği büyükse ve delik kombinasyonları varsa erken ameliyat edilmeli. 

Dr. Sezim Talaibekova

ASD Kalp Deliği Ne Zaman Kapanır?

ASD kalp deliği bir çeşiti olan oval pencere yenidoğan bebeğin nefes almasından itibaren kapanmaya başlar. Bu süre bir günden bir aya kadar uzayabilir. Küçük ASD delikler 5 yaşına kadar kapanabilir. Büyük delikleri genellikle ameliyatla kapatmak gerekiyor. 

Dr. Sezim Talaibekova

Kalp Deliği Nasıl Kapanır?

Anne karnındaki bebeğe dolaşımı sürdürmek için kalp deliğine ihtiyac vardır ve bu delik genellikle ASD varyantı olan oval pencerdir. Bu dönemde bebekte kalbin sağ tarafı hakimiyeti vardır. Doğumdan sonra bebek nefes aldıktan sonra sol taraf devreye girer ve büyük hakimiyeti sol taraf alır ve sol ve sağ tarafta basınç farkı yaratılır. Bu basınç farkı o oval pencereyi kapatmaya yardımcı olur. Diğer kalp delikler ise vücutta sentezlenen özel madde kalp deliği kapatmada yardımcı olur. 

Dr. Sezim Talaibekova

Kalp Deliği Öldürür Mü?

Eğer zamanında tedavi edilmezse ve rutin kontrol yapılmazsa oluşabilecek zararlardan ölüm ile sonuçlanabilir. Kalp deliği zararları: kalp yetmezliği, aritmiler, kalp iltihabı, akciğer damarlarında basınç artışı, inme. Akciğerde artan basınç en tehlikelisidir. Çünkü eğer akciğer damar basıncı artarsa ameliyat etme şansı ortadan kalkar ve kötü sonuçlara getirir.

Dr. Sezim Talaibekova