Kreatinin yüksekliği, kas sisteminin günlük faaliyetleri sonucunda atık madde olarak ortaya çıkan kreatinin yüksek oranlı olmasıdır. Altta yatan hastalığa göre tedavi yöntemleri uygulanır.

İdrardaki protein miktarının yüksek çıkması, proteinüri ya da albüminüri olarak adlandırılır. Kalıcı proteinüri böbreklerde fonksiyon kaybına yol açacağı için hemen tedavi edilmelidir.

Hastanın böbreklerinin gerektiği gibi görevini yerine getirememesi sonucu ortaya çıkan Nefrotik Sendromu'nun tedavisi için ilaç ve cerrahi yöntemlere başvurulur.

Böbreğin yüzeyinde veya içinde, hava veya sıvı dolu keseler, Böbrekte Kist olarak tanımlanırken tedavisi için cerrahi yöntem kullanılır.

İdrar yaparken idrarda küçük baloncukların oluşmasına ve köpük görülmesine köpüklü idrar denir. İdrarda köpürme tedavisi altta yatan nedene bağlı olarak yapılır.