Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Hematoloji

Hematoloji , Radyasyon Onkolojisi , Tıbbi Onkoloji , Cerrahi Onkoloji
0 Görüş

Hematoloji Bölümü Hakkında

Adres:

Köşk Mah. Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu Cad. No:42 / Kayseri

Yol tarifi, adresi nerede?

Hematoloji, kan ve kan hücrelerinde meydana gelen tüm hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştiren bilim dalıdır. Kan hastalıkları, iyi ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Kan yapıcı hücre ve organlarda oluşan hastalıklarla da hematoloji bölümü ilgilenmektedir. Lenfamatik organlar, kemik iliğinde oluşan hatalıklar da uzman hematoloji doktorlarının ilgilendiği konular arasında bulunur.

İç Hastalıkları Yan Dalı Hematoloji Nedir?

Hematoloji, kanda oluşabilecek hastalıkların yanı sıra kan yapıcı organlarda meydana gelen hastalıklar ile de ilgilenmektedir. Ayrıca hematoloji, iç hastalıkları yan dalıdır. Radyoloji onkolojisi ve medikal bölümleri ile sıkça çalışmaktadır. Hastaya uygulanacak tedavi sonucunda ortaya çıkabilecek psikolojik sorunlar için de destek sağlanmasını sağlamaktadır.

Kemik iliği nakli, hematolojik hastalıkların bilinen en yaygın tedavisidir. İşlem, alanında uzman doktorlar tarafından, tam donanım bulunan hastanelerde gerçekleştirilmektedir.

Kan, vücudun sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için birçok işlem yapmaktadır. Kan hücreleri, doku ve organların hormonlar aracılığı ile sürekli iletişim halinde olmasını, vücuda erişmeye çalışan yabancı madde ve organizmaların temizlenmesini, biriken atık maddelerin vücuttan dışarı atılmasını sağlamaktadır.

Erişkin bir insan vücudunda ortalama 4 – 5 litre kan bulunmaktadır. Kanda oluşabilecek rahatsızlıklar, bu işlemleri engelleyecek ve vücutta hayati tehlike oluşturacak hastalıklar ortaya çıkaracaktır.

Hematoloji bölümü birçok özel ve devlet hastanesinde bulunmaktadır. Ayrıca üniversite hastanelerin de uzman bilim dalı doktorları bulunup, muayene işlemleri yapılmaktadır. Kan hastalıkları belirtileri taşıyanların online ya da telefon ile randevu alarak, hematoloji bölümü doktorları tarafından muayene olmaları gerekmektedir.

Fiziki muayenenin ardından uzman hekim, bulguya rastlarsa detaylı tetkik isteyebilmektedir. Kan hücreleri miktarı sayımı ve tam kan sayımı tetkikleri, hematolojik hastalıkların teşhisi için sıkça istenen tetkiklerdir.

Hizmetler:

SQEP, Antitrombin, Fibrinolitik, Otolog Kök Hücre Nakli, Laboratuvar Testleri, Beta 2 Mikroglobulin, Anti HBc, Mezenkimal Kök Hücre, Kan Kültürü, Fibronektin, Direkt Coombs, G6PD, Oksihemoglobin, Seruloplazmin, Flow Sitometri, Plazmaferez, Talasemi Testi, Coombs Testi, Retikülosit, Aferez, Alanin, Total Protein, Flebotomi, Tahlil, RDW-CV, Anti TPO, Fibrinojen, INR, Homosistein, Periferik Yayma, Palyatif Bakım, Kan Tahlili, MCHC, MCH, HCT, MCV, MPV, Hemogram, NEU, Eritrosit, Hemoglobin, Trombosit, Lökosit

Hastalıklar:

Bebeklerde Nötrofil Düşüklüğü, Mantle Hücreli Lenfoma, Miyelofibroz, Hairy Cell Lösemi, Myeloproliferatif Hastalıklar, İdrar Yolu Hastalıkları, Deri Altı Kanaması, Antifosfolipid Antikor Sendromu, Pıhtılaşma Bozuklukları, Foliküler Lenfoma, Anizositoz, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma, PNH, Graft Versus Host, Von Willebrand, Dudak Morarması, ALL Hastalığı, Favizm, K vitamini eksikliği, Hemoglobinopati, Trombofili, Herediter Sferositoz, Kan Hastalıkları, TTP, Non hodgkin lenfoma, Megaloblastik anemi, RDW Düşüklüğü, Miyelodisplastik sendrom, Lenfadenit, Multipl miyelom, KML, Lökopeni, KLL, Hemolitik anemi, ITP, Polisitemia vera, AML, Kan pıhtılaşması, Porfiria, Polisitemi, Monosit yüksekliği, Trombositopeni, Vaskülit, Hodgkin lenfoma, Orak hücreli anemi, PLT Yüksekliği, Lökosit yüksekliği, Aplastik anemi, Dalak büyümesi, Anemi, Kaçış sendromu, Lösemi, Hemofili, Folik asit eksikliği, Lenfoma, WBC Yüksekliği, Akdeniz anemisi

Hematoloji Doktorları

Uzm. Dr. Fatih Kurnaz
Hematoloji,
Doç. Dr. Bülent Eser
Hematoloji,
Prof. Dr. Mustafa Çetin
Hematoloji,
Prof. Dr. Leylagül Kaynar
Hematoloji, Dahiliye,