evim.com

Hemotoloji, kan hastalıkları ve kan sağlığı ile ilgilenen tıp branşıdır.

Hemofili, pıhtılaşma faktörlerinde eksiklikler olması sonucu oluşan genetik bir pıhtılaşma bozukluğudur.

Hemofili hastalığının kalıcı bir tedavisi yoktur. Hastalık ömür boyu, yerine koyma tedavisi ile kontrol altında tutulur.

Kan kanseri olarak da bilinen lösemi, beyaz kan hücrelerinin anormal şekilde üretimi sonucu ortaya çıkan kötü huylu bir hastalıktır.

Kan kanseri olarak da bilinen löseminin tedavisi için löseminin türüne göre ilaç tedavisi ya da kemik iliği nakli yapılabilir.

Hematoloji ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kansızlık, oluşumunda altta yatan nedenlerin düzeltilmesi ile giderilebilmektedir. 

Demir eksikliği anemisinde, yoksunluğu yaşanan demirin oranını yükseltmek adına demir içeren tablet ilaçlar kullanılmaktadır. Veya pernisiyöz anemi hastalarında, intrensek faktörün sentezine engel olan nedenler ortadan kaldırılır ve bu süreç içerisinde takviye olması adına B12 ilaçları verilir veya damardan B12 enjeksiyonu yapılır.

Beynin yeterince oksijenlenmemesi sonucu beyin fonksiyonlarında yavaşlama ve bozulmalar meydana gelir.

Beynin yeterince oksijenlenmemesine neden olan kansızlık, baş dönmesi, baş ağrısı, konsantre olamama, bilişsel fonksiyonlarda bozulma, bunama gibi semptomları beraberinde getirir.

Folik asit eksikliği olan ve belirti göstermeyen çocuklar folat açısından zengin bir diyetle yönetilebilir veya folik asitli bir multivitamin ile desteklenebilir. Klinik folik asit eksikliği olan ve yüksek riskli çocuklar takviye folik asit ile tedavi edilmelidir. Folik asit eksikliği genellikle folik asit seviyeleri yenilenene kadar günde bir kez verilen 1.000 mikrogram ek folik asit ile tedavi edilir. Anemi genellikle 2 ay içinde düzeltilir.

Multipl Myelom hastalarında tanı konduktan sonraki yaşam süresi, hastalığın evresine, hastanın yaşına ve durumuna göre değişkenlik gösterir. gençlerde sık görülmese de bu hastalığın genç hastalarda tedaviye yanıtı daha iyidir. Hayatta kalma şansları daha fazladır. 

Orta yaş ve yaşlı hastalarda yaşam süresi, tanı konduktan sonra ortalama 5-8 yıl arasında değişmektedir. Bu süre hastanın durumuna ve evreye göre azalabilir veya artabilir. Erken tanı ve doğru tedavi, yaşam süresi için önem taşır.

Yumuşak doku kanserinin çok sayıda alt tipi vardır. Her hastalığın da kendi tedavi programı bulunur. Beklenen yaşam süresi hastalığın evresi ile doğrudan ilişkilidir. Ayrıca her bireyin tedaviye vereceği yanıt farklıdır. Evre 1 hastalar için 5 yıllık yaşsam süresi oranı %81'dir. Son evre hastalarda ise  %16’ya kadar düşmektedir