Hemotoloji, kan hastalıkları ve kan sağlığı ile ilgilenen tıp branşıdır.

Vücuda giren zararlı maddeleri korumak amacıyla yükselen beyaz kan hücrelerine WBC yüksekliği denmekte olup; tedavisi daha çok nedene yönelik yapılmaktadır.

Pıhtılaşma faktörlerinde eksiklikler olması sonucu oluşan genetik bir pıhtılaşma bozukluğu olan hemofili hastalığı ömür boyu yerine koyma tedavisiyle kontrol altında tutulur.

Folik asit, suda çözünen B vitaminidir, folik asidin kanda az olmasından kaynaklanan folik asit eksikliği hastalığı bu eksikliğin neden olduğu rahatsızlıkların giderilmesiyle  tedavi edilir.

Lösemi, beyaz kan hücrelerinin anormal şekilde üretimi sonucu ortaya çıkan kötü huylu bir hastalık olup, tedavisi için löseminin türüne göre ilaç tedavisi ya da kemik iliği nakli yapılabilir.

Hematoloji ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kansızlık, oluşumunda altta yatan nedenlerin düzeltilmesi ile giderilebilmektedir. 

Demir eksikliği anemisinde, yoksunluğu yaşanan demirin oranını yükseltmek adına demir içeren tablet ilaçlar kullanılmaktadır. Veya pernisiyöz anemi hastalarında, intrensek faktörün sentezine engel olan nedenler ortadan kaldırılır ve bu süreç içerisinde takviye olması adına B12 ilaçları verilir veya damardan B12 enjeksiyonu yapılır.

Beynin yeterince oksijenlenmemesi sonucu beyin fonksiyonlarında yavaşlama ve bozulmalar meydana gelir.

Beynin yeterince oksijenlenmemesine neden olan kansızlık, baş dönmesi, baş ağrısı, konsantre olamama, bilişsel fonksiyonlarda bozulma, bunama gibi semptomları beraberinde getirir.

White Blood Cell yani Beyaz Kan Hücresi teriminin kısaltılmış harfleridir. Bu beyaz kan hücresi terimi tıp dilinde, Lökosit olarak adlandırılır ve hastanelerde, laboratuvar testlerinde bu şekilde bahsedilir. Lökosit halk arasında beyaz bir hücre olduğu için akyuvar olarak bilinir. Bazen de beyaz küre adıyla kullanılır. Normal değerleri 4.000-10.000 arası olan ve bazı hastane parametlerine göre değeri farklılık gösterebilen beyaz kan hücrelerinin yükselmesi bazı durumlara ve hastalıklara bağlıdır.  

Enfeksiyon, lösemi, alerji durumları, böbrekte taş, böbrek hastalıkları, idrar yollarında enfeksiyon, boğaz enfeksiyonu, kullanılan ilaçların yan etkisi, Enfeksiyon olmadan inflamasyon (iltihap) olması,  kemik iliğinin aşırı kan hücresi üretmesi olarak adlandırılan myeloproliferatif hastalıklar, sigara içmek gibi durumlar da bu yüksekliğin sebebi olabilir. Hormonlar ve streste bu yüksekliğin olmasına neden olan diğer faktörlerdir.

Multipl Myelom hastalarında tanı konduktan sonraki yaşam süresi, hastalığın evresine, hastanın yaşına ve durumuna göre değişkenlik gösterir. gençlerde sık görülmese de bu hastalığın genç hastalarda tedaviye yanıtı daha iyidir. Hayatta kalma şansları daha fazladır. 

Orta yaş ve yaşlı hastalarda yaşam süresi, tanı konduktan sonra ortalama 5-8 yıl arasında değişmektedir. Bu süre hastanın durumuna ve evreye göre azalabilir veya artabilir. Erken tanı ve doğru tedavi, yaşam süresi için önem taşır.

Folik asit eksikliği olan ve belirti göstermeyen çocuklar folat açısından zengin bir diyetle yönetilebilir veya folik asitli bir multivitamin ile desteklenebilir. Klinik folik asit eksikliği olan ve yüksek riskli çocuklar takviye folik asit ile tedavi edilmelidir. Folik asit eksikliği genellikle folik asit seviyeleri yenilenene kadar günde bir kez verilen 1.000 mikrogram ek folik asit ile tedavi edilir. Anemi genellikle 2 ay içinde düzeltilir.