Hemotoloji, kan hastalıkları ve kan sağlığı ile ilgilenen tıp branşıdır.

Vücuda giren zararlı maddeleri korumak amacıyla yükselen beyaz kan hücrelerine WBC yüksekliği denmekte olup; tedavisi daha çok nedene yönelik yapılmaktadır.

Pıhtılaşma faktörlerinde eksiklikler olması sonucu oluşan genetik bir pıhtılaşma bozukluğu olan hemofili hastalığı ömür boyu yerine koyma tedavisiyle kontrol altında tutulur.

Folik asit, suda çözünen B vitaminidir, folik asidin kanda az olmasından kaynaklanan folik asit eksikliği hastalığı bu eksikliğin neden olduğu rahatsızlıkların giderilmesiyle  tedavi edilir.

Lösemi, beyaz kan hücrelerinin anormal şekilde üretimi sonucu ortaya çıkan kötü huylu bir hastalık olup, tedavisi için löseminin türüne göre ilaç tedavisi ya da kemik iliği nakli yapılabilir.