Çocuk Hematolojisi Bölümü Hakkında

Adres:

Mithatpaşa Caddesi No:1606 İnciraltı Yerleşkesi / İzmir

Yol tarifi, adresi nerede?

Hematoloji, kelime anlamı olarak "kan bilimi" anlamındaki tıbbi literatürde yer alan bir tıp terimidir. Hematoloji, tıp alanında kan ile kemik iliği rahatsızlıkları ile ilgili olan bir bilim dalıdır. Hastanelerde yer alan hematoloji onkoloji ile bir arada bulunabilmektedir. Ayrıca bazı kanser türleri ve kan hastalıklarının çocuk çağda rastlanıyor olması da çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki çocuk hematolojisini daha da ayrı ve önemli bir birim olarak karşımıza çıkarmaktadır.

Çocuk hematolojisi bölümünde kan ve kan ürünlerine bağlı olan bütün hastalıklar ile ilgili hasta tanı ve tedavisi, bölüm hekimleri tarafından gerçekleşmektedir.

Çocuk hematoloji bölümü bünyesinde tedavisi yapılacak tüm hastalık ve bozuklukları, bölüm doktorları hem tanı hem tedavi amaçlı olarak hastanenin diğer bazı birimleri ile ortak çalışmalar yürüterek çözüme kavuşturur. Bu noktada görülen hematoloji bölümü hastalıkları için tedavi sürecinin gerektirdiği şu tıp birimleri ile iş birliği yaparak çalışılmaktadır: Radyoloji, Çocuk Onkolojisi, Çocuk Cerrahi, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp.

Çocuk hematolojisi birimi, üniversite hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi, özel bir sağlık merkezi ya da devlet hastanesi gibi pek çok hastane bünyesinde bulunan bir bölümdür. Bu birime sahip herhangi bir özel ya da devlet hastanesi bünyesinde çocuk hematoloji/onkoloji dalının temel konuları lösemi/kan kanserleri ve (anemiler gibi) kan hastalıkları olmakla beraber çocuk hastalarda görülen hastalıklar ve tedavileri üzerine de tedavi yapılmaktadır:

Çocuk Hematoloji klinikleri bünyesinde hastalar, öncelikle muayene edilir ve gereken hematoloji/onkoloji tetkikleri yapılmaktadır. Bu muayene ve tetkik aşamaları sonrasında hastanın hastalığı üzerine teşhis konulur. Diğer aşamada ise çocuk hastaya gereken tedavi yöntemleri seçilip tedavi süreci düzenlenir.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda hizmet veren birimlerden çocuk hematolojisi birimi, çocukluk çağı içindeyken birime ilişkin hastalıkları bulunan hastalar ile ilgili çalışmalar yapar.

Çocuk hastalıkları birimlerinden biri olan çocuk hematolojisi, diğer adıyla pediatrik hematoloji şeklinde geçer. Bu pediatrik hematoloji bölümündeki hastaların ise ayaktan ya da yatarak olmak üzere farklı şekillerde tedavileri yapılmaktadır. Hastaların ayaktan ya da yatarak tedavi olmalarına ise uzman doktor karar verecektir.

Hizmetler:

Flow Sitometri, Talasemi Testi, Coombs Testi, Tahlil, Kan Tahlili, Hemoglobin, Trombosit

Hastalıklar:

Lizozomal Depo Hastalıkları, Myelofibrozis, Lenfanjiom, Diamond Blackfan Anemisi, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma, Von Willebrand, Dudak Morarması, ALL Hastalığı, K vitamini eksikliği, Hemoglobinopati, Trombofili, Herediter Sferositoz, Kan Hastalıkları, TTP, Non hodgkin lenfoma, Megaloblastik anemi, RDW Düşüklüğü, Lökopeni, KLL, Hemolitik anemi, ITP, Polisitemia vera, AML, Nöroblastom, Porfiria, Polisitemi, Monosit yüksekliği, Trombositopeni, Orak hücreli anemi, Lökosit yüksekliği, Aplastik anemi, Dalak büyümesi, Anemi, Lösemi, Hemofili, Folik asit eksikliği, WBC Yüksekliği, Akdeniz anemisi

Anlaşmalı Kurumlar:

Ray Sigorta, Ziraat Sigorta, Sompo Sigorta, Zurich Sigorta, Güneş Sigorta, Acıbadem Sigorta, Eureko Sigorta, Groupama Sigorta, Mapfre Sigorta, Allianz Sigorta, Axa Sigorta, Ankara Sigorta, Ergo Sigorta

Çocuk Hematolojisi Doktorları

Prof. Dr. Dilek İnce
Çocuk Onkolojisi, Çocuk Hematolojisi,
Uzm. Dr. Salih Gözmen
Çocuk Hematolojisi,
Uzm. Dr. Tuğba Hilkay Oğuz Karapınar
Çocuk Hematolojisi,
Uzm. Dr. Özlem Tüfekçi
Çocuk Hematolojisi,
Prof. Dr. Gülersu İrken
Çocuk Hematolojisi,
Doç. Dr. Murat Duman
Çocuk Hematolojisi,
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Yılmaz
Çocuk Hematolojisi,
Prof. Dr. Hale Ören
Çocuk Hematolojisi,