Tokat Devlet Hastanesi Kardiyoloji

Nöroloji , Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları , Psikiyatri , Kardiyoloji , Anesteziyoloji ve Reanimasyon , Dermatoloji , Nefroloji , Üroloji , Ortopedi ve Travmatoloji , Göz Hastalıkları , Aile Hekimliği , Radyoloji , Dahiliye , Genel Cerrahi , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları , Kulak Burun Boğaz , Enfeksiyon Hastalıkları , Kadın Hastalıkları ve Doğum , Beyin ve Sinir Cerrahisi , Kalp ve Damar Cerrahisi , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon , Göğüs Hastalıkları , Pratisyen , Göğüs Cerrahisi , Acil Servis , Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi , Tıbbi Mikrobiyoloji , Tıbbi Biyokimya , Tıbbi Patoloji ...Daha fazla göster
0 Görüş

Kardiyoloji Bölümü Hakkında

Adres:

Yeni Mah. Gültekin Topçam blv. No: 9 / Tokat

Yol tarifi, adresi nerede?

Kardiyoloji, hastanelerde kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları üzerine çalışan, tanı ve tedavi uygulayan bölüm olarak hizmet vermektedir. Kardiyoloji birimi daha önceleri kalp hastalıkları bölümü olarak, iç hastalıkların alt bir dalı şeklindeyken bugün ayrı bir anabilim dalı şeklinde hizmet vermektedir.

Yapılan araştırmalar ve gelişmiş yeni tıbbi teknolojiler, başka uygulamalı branşlarda olduğu gibi, kalp hastalıklarını inceleyen kardiyoloji biriminde de büyük gelişmeler yaşanmasını ve alt branşların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Kalp damar hastalıkları ve kalp kapak hastalıkları gibi farklı kalp hastalıklarının tanı ve tedavi edildiği kardiyoloji bölümü, son 30-40 senede çok önemli bir gelişme göstermiştir. Yaşanan bu gelişmelerle beraber kardiyoloji birimi içinde meydana gelen alt bilim dalları ise şunlardır:

  • Girişimsel Kardiyoloji
  • Kalp Elektrofizyolojisi

Kardiyoloji Tanı Araçları

Kardiyoloji bölümünün teşhis ve tanısında kullanılan bazı tanı araçları vardır. Bu noktada kardiyoloji bölümü, endokrinoloji ve nefroloji gibi branşların da ilgilendiği yüksek tansiyon gibi türlü hastalıklara bağlı bir şekilde ortaya çıkan kalp yetmezliği hastalığı, doğuştan veya türlü hastalıklar temelli olmak üzere gelişen kalp kapak hastalıkları gibi çok sayıda hastalığın tanı-tedavi süreçleri ile ilgilenir.

Buna göre kardiyoloji bölümü sağlık hizmetleri gereğince bu kalp damar hastalıkları gibi hastalıklarda kullanılan tanı araçları ise şunlardır:

  • Ekokardiyografi,
  • (EKG) Elektrokardiyografi ve ilgili tanı metotları:

-Taşınabilir EKG cihaz/Holter monitörü,

-Kalp stres testi/Efor testi-Eforlu Test-Eforlu EKG,

  • Koroner anjiyografi,
  • Kanda yer alan kalp enzimlerinin seviyeleri.

Kardiyoloji Bölümü Tedavi Prosedürleri

Kardiyoloji bölümü, gereken durumlarda yataklı tedavi şeklinde hizmet vermektedir. Yataklı tedavi kalp hastalığı olan hastaların tedavisini, gerek genel servis gerekse koroner yoğun bakım ünitesi içerisinde yatırıp uygular.

Koroner yoğun bakım üniteleri, sağlık durumu ağır olan ve acil müdahale gerekli olabilecek hayati tehlikesi olan hastaların takip hizmetinin sürdürüldüğü birimlerdir. KYBÜ birimine kabul edilmiş olan hastaların tansiyon, kalp ritimleri, kan oksijen miktarı ve nabız sayıları, bütün hastaların bağlı bir şekilde olduğu merkezi bir monitör üzerinden takip edilir. Bu monitör cihaz sayesinde test edilebilen değerler üzerinde herhangi bir anormallik olduğu zaman görevli personeller tarafından alarm verilmekte ve birimdeki doktor sağlık grubu uyarılmaktadır. Genel sağlık durumu iyileşen ve hayati tehlikesi kalkan kalp hastaları genel servise alınır. Burada bu kalp hastalarının tetkik ve tedavisi, genel takip aşaması devam ettirilir.

Hizmetler:

ED1000, Elektrofizyoloji, Ejeksiyon Fraksiyonu, Oskültasyon, FFR, Tilt Testi, Kalp Sintigrafisi, D Dimer, Ekokardiyografi, TEE, INR, Kan Tahlili, Troponin, Sodyum, Ultrason, Check Up, EKG, Potasyum, Trigliserid, Omega 3

Hastalıklar:

Gebelikte Kalp Ağrısı, Kalp Kapakçığı Kireçlenmesi, Kollaps, Triküspit Yetmezliği, Yaşlılık Hastalıkları, Beyin Damar Hastalıkları, Azotemi, AVF, Pulmoner Stenoz, Eisenmenger Sendromu, Atrial Septal Defekt, Kalp Duvarı Kalınlaşması, Sol Ventrikül Hipertrofisi, Hipertrofik Kardiyomiyopati, Kalp Kapak Hastalıkları, Damar Beni, Hamilelikte Kalp Çarpıntısı, Kalp Deliği, Periferik arter hastalığı, Denge Bozukluğu, Akut Koroner Sendrom, Damar Hastalıkları, Miyokardit, İnfektif Endokardit, Wolff parkinson white, VSD, Brugada Sendromu, Mitral kapak prolapsusu, Solunum yetmezliği, Aort yetmezliği, Hiperemi, Konjestif Kalp Yetmezliği, Sinüs Taşikardisi, Crush Sendromu, Hamilelikte Nefes Darlığı, Noonan Sendromu, Nefes Alırken Batma, Ebstein Anomalisi, PAH, Ölümcül Hastalıklar, Ekstrasistol, Kırık Kalp Sendromu, Kalp damar tıkanıklığı, Nabız Yüksekliği, Perikardit, Konjesyon, Anjina pektoris, Kronik Hastalıklar, Tüberoskleroz, Sırtta Bıçak Saplanır Gibi Ağrı, Mezotelyoma, Üfürüm, Aritmi, Ortopne, Küçük Tansiyon, Pulmoner hipertansiyon, Ventriküler Fibrilasyon, Bradikardi, Koroner arter hastalığı, SVT, Ventriküler taşikardi, Aort koarktasyonu, Hipoksi, Atriyal fibrilasyon, Kalp sıkışması, Hiperlipidemi, Kalp büyümesi, Fallot tetralojisi, Damar tıkanıklığı, Dolaşım Sistemi Hastalıkları, Kalp Hastalıkları, Lezyon, Pulmoner emboli, Meslek Hastalıkları, Ateroskleroz, Trigliserid yüksekliği, Graves, Kalp ağrısı, Sol kol ağrısı, İnflamasyon, Tansiyon düşüklüğü, Kalp yetmezliği, Kaçış sendromu, Taşikardi, Hipertansiyon, Kalp krizi, Tansiyon, Kolesterol

Kardiyoloji Doktorları

Dr. Lütfü Bekar
Kardiyoloji,
Uzm. Dr. Mücahit Yetim
Kardiyoloji,
Uzm. Dr. Serkan Yüksel
Kardiyoloji,
Uzm. Dr. İrfan Biçen
Kardiyoloji,