Tıbbi genetik, genetik olarak geçen kalıtsal hastalıkların araştırılmasından sorumlu bir branşdır.

Kulak Çınlaması (Tinnitus), herhangi bir uyaran olmadan kulakta ya da kafa içerisinde ses algılanması durumudur. Sorun teşhis edilerek tedavi süreci yürütülmektedir.

Marfan sendromu, genetik geçişli olan bağ dokusunu etkileyen bir hastalık olup, kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Uygulanan medikal yöntemler hasta şikayetlerini azaltmaya yöneliktir.

Klinefelter sendromu, erkek çocuklarda fazladan X kromozomu ile doğması durumu olup cerrahi, fizik tedavi, sperm enjeksiyonu gibi yöntemler ile tedavi edilmektedir

Süper dişi sendromu, dişi bir bebeğin anne ve babasından üç X kromozomu alması ile ortaya çıkan genetik bir durumdur. Periyodik izlem, eğitim desteği ve danışmanlık gibi tedavi seçenekleri mevcuttur.

Tıbbi Genetik ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kulak çınlaması birçok sebepten dolayı oluşabilir. Yaşa bağlı olarak presbiakuzi (yaşlılık sağırlığı) sebebiyle, gürültüye bağlı olarak, meniere hastalığı ve otoskleroz hastalığına bağlı olarak kulak çınlaması gelişebilir. Buşon (kulak kiri), enfeksiyon, tümör, Kronik ototis media (süreğen orta kulak yolu iltihabı), akustik nörinom hastalığı da kulak çınlamasına sebep olabilir. Hipertiroidizm (tiroid hormon artışı), hipotiroidizm (tiroid hormone azalması), hiperlipidemi (kandaki lipit düzeyi artışı), çinko eksikliği, vitamin eksikliği gibi metabolik durumlar da kulak çınlamasına neden olabilir. Kafa travması, multiple skleroz hastalığı gibi nörolojik durumlar da kulak çınlamasına sebep olabilir. Ayrıca bazı ilaçların kullanımında da kulak çınlaması görülebilir.

Kulak çınlamasının öncelikle altta yatan sebebi belirlenmelidir. Sebebi belirlendiğinde daha etkin bir tedavi uygulanabilir. Kulak çınlaması tedavisinde sebebe bağlı olarak birçok farklı tedavi yöntemi kullanılır. En sık kullanılan yöntem medikal tedavidir. Ayrıca maskeleme, habitasyon tekniği gibi yöntemlerde kullanılabilir.

Kulak çınlamasının sebebine bağlı olarak farklı karakterde çınlama belirtileri vardır. Altta yatan nedene bağlı olarak farklı şiddette, farklı sürelerde kulak çınlaması görülebilir. Bazı durumlarda kulak çınlaması herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan kendiliğinden geçebilir. Olguların % 35 ‘i tedaviye ihtiyaç duymazken, % 53’ ü tedaviye gereksinim duyuyor. % 12 ’ si ise acil olarak tedavi ihtiyacı duyuyor.

Kulak çınlamasına neden olan birçok faktör vardır. Sinüzit (sinüslerin iltihabı) de kulak çınlamasına sebep olan bir diğer faktördür. Sinüzit hastalığının ilerlemiş olduğu durumlarda kulağı da etkileyerek kulak çınlamasına neden olabilir.

Sindaktili doğumsal gelişen yapısal bir hastalık ve nedeni henüz aydınlatılamamıştır. Anne karnında gelişen gelişim geriliğinden kaynaklanan bir durumdur. Bebeklikten itibaren var olan bu hastalık tedavi edilmedikçe iyileşme durumu gözlenmemektedir.