Memeden Kan Gelmesi

Memeden kan gelmesi; bir memeden yada her iki memeden, memeyi sıkarak yada sıkmadan kendiliğinden gelen ve içerik olarak kanlı sıvı barındıran bir durumdur. Hastalığın durumuna göre medikal yada cerrahi tedavi uygulanabilmektedir.

Memeden Kan Gelmesi Nedir?

Memeden kan gelmesi; bir memeden yada her iki memeden, memeyi sıkarak yada sıkmadan kendiliğinden gelen ve içerik olarak kanlı sıvı barındıran bir durumdur. Memeden gelen kan direkt olarak kırmızı renkte olabileceği gibi bu bölgedeki enfeksiyon sonucu oluşan artık sıvılar ve sütle birleşip pembe, yeşil, sarımsı-kırmızı renkte de olabilir.

Meme kadınlarda özelleşmiş bir organ olup süt depolanmasını ve salgılamasını sağlayan yapıdır. Meme bu süt depolama ve salgılama özelliğini pek çok hormonal kontrol altında gerçekleştirir. Memede var olan bu hormonal kontrol mekanizması pek çok meme hastalığının gelişimindeki temel sorundur. Bu sorun ufak bir meme enfeksiyonundan meme kanserine kadar değişebilecek niteliktedir.

Memeden kan gelmesi pek çok hastada korku yaratan bir durum olsa da genellikle altta yatan etken basit tedaviler ile iyileştirilebilecek hastalıklardır. Bu bakımdan hastalar rahat olmalıdır.

Memeden Kan Gelmesine Ek Görülebilecek Belirtiler Nelerdir?

Memeden kan gelmesinde görülebilecek pek çok ek semptom bulunabilir. Ancak bunların öncesinde memeden gelen kanın tek memeden mi yoksa her iki memeden mi, memeyi sıkınca mı yoksa kendiliğinden mi gelen bir sıvı olduğunu değerlendirmek gerekir. Memeden kan gelmesine ek görülebilecek semptomlar şu şekildedir:

 • Meme Ağrısı: Meme ağrısı; memeden kan gelmesine ek olarak en sık görülen semptomların başında gelir. Memeden kan gelmesinin nedenine bağlı olarak kişide bu bölgedeki sinirlerin etkilenmesine bağlı olarak meme ağrısı oluşabilir.
 • Memeden Kan Dışında Gelen Akıntı: Memeden kan gelmesine ek olarak görülen bir diğer semptom yine memeden gelen ancak kan içerikli olmayan sıvılardır. Bu akıntılar bazen kan ile karışıp pembe renkli tam kan içerikli olmayan meme akıntısına neden olabilir.
 • Memede Ele Gelen Kitle: Memede ele gelen kitle memeden kan gelmesi durumuna eşlik eden en sık görülen semptomlardan bir diğeridir. Memeden kan gelmesine ek memede ele gelen kitle de varsa hastada kanser gibi kötü huylu hastalıklar düşünülmelidir.
 • Meme Yüzeyinde Değişim: Meme yüzeyinde değişim memeden kan gelmesi durumuna eşlik edebilecek bir diğer semptomdur. Memeden kan gelişine ek meme yüzeyinde de değişim (kızarıklık, renk değişimi gibi) genellikle memenin enfeksiyon hastalıklarında görülen bir durumdur.
 • Meme Ucunda İçe Çekilme: Meme ucunda içe çekilme memeden kan gelmesi durumu ile beraber görüldüğünde hastada kanser gibi kötü huylu hastalıklar düşünülmeli ve araştırılmalıdır.
 • Memede İğne Batıyormuş Hissi: Memede iğne batıyormuş hissi memeden kan gelmesine eşlik edebilecek bir diğer semptomdur. Bu semptom memeden kan veya diğer sıvıların gelmesi ile beraberlik gösterdiğinde hastada enfeksiyon varlığı düşünülmelidir.

Memeden Kan Gelmesi Nedenleri Nelerdir?

Memeden kan gelmesi nadir görülen ancak görüldüğünde de hastalar tarafından korkuyla karşılanan bir durumdur. Memeden kan gelmesi pek çok sebebe bağlı olarak gelişebilmektedir. Bu sebeplerden en sık görülenleri şöyle sıralanabilir:

 • Memede Enfeksiyon: Memede enfeksiyon; memeden kanlı akıntı gelişmesine neden olabilir. Özellikle memenin süt kanallarında gelişen herhangi bir iltihap durumunda kişide memeden kan gelmesi durumuna rastlanılır.Bu durum genellikle çocuk emziren annelerde sık görülür.
 • Memede Duktal EktaziMemede duktal ektazi; memedeki süt kanallarının belli bir nedenle yada nedensiz bir şekilde genişlemesine verilen addır. Memede gelişen duktal ektazi durumunda da hastada memeden kan gelmesi durumuna rastlanılabilir.
 • Memede İntraduktal Papillom: İntraduktal papillom; memedeki kanalların içerisinde gelişen ve meme hücrelerinden köken alan küçük ve çoğunlukla iyi huylu olan tümör yapılarıdır. Pek çok semptoma yol açabilen bu yapılar memeden kan gelmesi semptomuna da sıklıkla sebep olur.
 • Memede Kötü Huylu Kitle (Kanser): Memeden kan gelmesi durumunda hastanın ve hekimin en çok korktuğu durum meme kanseridir. Meme kanseri memenin süt kanallarını kaplayan epitel hücrelerinden köken alır. Bu kanserler erken dönemde süt kanallarının içerisine doğru büyüyüp memeden kan gelmesi durumuna yol açabilir. Meme kanserine bağlı memeden kan gelmesi durumu genellikle tek bir memeden, memeyi sıkmadan kendiliğinden gelir ve iç çamaşırına bulaşır. 
 • Meme TravmasıMeme Travması; memeden kan gelmesine yol açan bir diğer nedendir. Meme travmasında travmaya maruz kalan memede gelişen kan genellikle parlak kırmızı renktedir.
 • Meme Damarlarının Çatlaması: Meme damarlarının çatlaması memeden kan gelmesine yol açan bir diğer etkendir. Meme damarları kansere, enfeksiyona ve travmaya bağlı olarak çatlayıp memeden kan gelmesi semptomuna yol açabilir.

Memeden Kan Gelmesinde Teşhis Yöntemleri

Memeden kan gelmesinde önemli pek çok tanı yöntemi kullanılabilir. Ancak bunlardan önce hastanın iyi bir muayeneye ihtiyacı vardır. Memeden kan gelmesine yol açan etkenin teşhisinde kullanılan yöntemler şöyle sıralanabilir:

 • Anamnez: Anamnez hastanın hastalığı hakkında var olan şikayetlerini dile getirmesi durumudur. Memeden kan gelmesi semptomuna sahip hastalar sıklıkla meme ağrısı, memenin içe çekilmesi, memede iğne batıyormuş hissi, memenin rengimde değişim gibi semptomlardan şikayet ederler. Hekim hastanın bu şikayetlerini dinler, şikayetlerin ne zamandır var olduğunu, tek memede mi iki memede mi olduğunu, başka herhangi bir semptomun olup olmadığını sorgular. Ardından fizik muayeneye geçer.
 • Fizik Muayene: Fizik muayenede hekim hastanın memesini meme ucundan başlayıp dairesel hareketlerle muayene eder. Bu muayene esnasında ele gelen kitlenin varlığı, memeden gelen akıntının niteliği, memenin dış görünüşü hakkında fikir edinilir.
 • Ultrasonografi (USG): Ultrasonografi ses dalgaları kullanılarak görüntünün oluşturulduğu bir görüntüleme yöntemidir. Ultrasonografide; hastanın meme dokusu incelenerek memenin genel yapısı ve süt kanalları hakkında fikir edinilir.
 • MamografiMamografi; meme dokusunun X ışını kullanılarak incelenmesini sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. Mamografi ile hastada var olan kitlenin durumu hakkında fikir edinilir.
 • Kan Tahlili Kan tahlili genellikle memede enfeksiyon varlığından şüphelenilen hastalarda uygulanan bir tetkik yöntemidir. Bu yöntemle hastada bar olan enfeksiyonun şiddeti hakkında fikir edinilir.
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Manyetik rezonans görüntüleme manyetik alan kullanarak görüntünün oluşturulduğu bir görüntüleme yöntemidir. Manyetik Rezonans Görüntüleme ile hastanın meme dokusu detaylıca incelenebilir.
 • İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi: Biyopsi; memesinde kitle bulunan her kadında uygulanması gereken bir tamı yöntemidir. Meme dokusuna bir iğne yardımıyla girilip burdan doku toplanması olarak tanımlanan ince iğne aspirasyon biyopsisi sayesinde memedeki kitlenin iyi huylu yada kötü huylu olup olmadığı kesinleştirilebilir.

Memeden Kan Gelmesi Tedavisi

Memeden kan gelmesi durumunda tedavi yöntemleri çok çeşitlidir. Buna göre bazı hastalarda Medikal Tedavi uygulanabilirken; bazı hastalarda Cerrahi Girişime başvurulabilir. Hastada hangi tedavi yönteminin uygulanacağına hekim ve hasta birlikte karar verir.

Memeden Kan Gelmesinde Kullanılan İlaçlar

Memeden kan gelmesi durumu eğer enfeksiyona bağlı gelişmişse bu durumda hastada medikal tedavi uygulamalarına başvurulur. Medikal tedavi uygulamalarında kullanılan ilaçlar şöyle sıralanabilir:

 • Antibiyotik İlaçlar: Bu ilaçlar hastada var olan enfeksiyonun tedavisi için kullanılan ilaçlardır. İçerik olarak amoksisilin, klavulanik asit, siprofloksasin, ofloksasin, moksifloksasin, doksisiklin gibi maddeler barındırır. Eğer hasta emziriyor ise hekim buna yönelik süte geçmeyecek ve bebeği etkilemeyecek bir ilacı hastaya reçete eder. Pek çok enfeksiyon durumunda kullanılabilen bu ilaçlar yan etki olarak halsizlik, iştahsızlık, bulantı, baş dönmesi gibi semptomlara yol açabilir. Bu semptomlar hastayı rahatsız edecek düzeye ulaştığında hekime başvurmalıdır.
 • Ağrı Kesici İlaçlar: Bu ilaçlar hastada var olan ağrının dindirilmesine yönelik kullanılan ilaçlardır. İçerik olarak parasetamol, ibuprofen, naproksen, diklofenak gibi maddeler barındıran bu ilaçların yan etkileri arasında baş dönmesi, halsizlik, bulantı ve kısma gibi semptomlar bulunur. Bu semptomlar hastayı rahatsız edecek düzeye ulaştığında hekimle irtibata geçilmelidir.

Memeden Kan Gelmesi Tedavi Edilmezse Ne Gibi Komplikasyonlara Yol Açar?

Memeden kan gelmesi semptomunda öncelerimle bu semptoma yol açan etkenin bulunması ve bu etkenin kötü huylu bir hastalık olup olmadığı hakkında kesin bir kanıya varılması gerekmektedir. Eğer hastada kötü huylu bir nedenden kaynaklı memeden kan gelmesi semptomu varsa ve bu durum tedavi edilmezse:; hastada var olan kitle vücudun diğer doku ve organlarına yayılarak bu organların fonksiyonlarını bozabilir ve yaşam süresini kısaltabilir.

Hastada var olan memeden kan gelmesi durumu iyi huylu nedenden kaynaklansa bile tedavi uygulanmayan hastalarda var olan akıntı ve diğer meme semptomları hastanın yaşam kalitesini oldukça düşürür.

Memeden Kan Gelmesinde Ameliyat

Memeden kan gelmesi durumunda bazen cerrahi girişime başvurulabilir. Bu etkenlerden en sık ikisi memede var olan kitle ve İntraduktal papillom gibi kanser öncüsü lezyonlardır.

Memeden kan gelmesine yol açan meme kitlesi ve İntraduktal papilloma tedavi cerrahi girişimle var olan kitlenin çıkarılmasıdır. Bu durumda hastada var olan kitlenin niteliğine göre ek tedaviler de gerekebilir.

Meme kitlesi ve intraduktal papillomun cerrahi tedavisinde hastanın memesine kesi atılarak cilt, cilt altı dokular kesilir. Ardından meme dokusu ve kitleye ulaşılarak buradaki kitle çıkarılır. Çıkarılan kitle patoloji laboratuvarına gönderilerek incelemeye alınır. Bazen kitlenin büyüklüğüne ve yayılım yaptığı yere göre koltuk altındaki lenf bezleri de ameliyatla çıkarılabilir. Kitle çıkarıldıktan sonra hastanın memesine vakum mekanizmasıyla çalışan dren adı verilen bir hortum yerleştirilerek bu bölgede gereksiz kan toplanmaları (hematom) engellenmiş olur.

Ameliyat sonrası hastalar birkaç gün serviste yatar. Drenden gelen sıvının takibi yapılır. Gelen sıvı bittiğinde dren çekilir. Hastada herhangi bir komplikasyon görülmediği duşumda hasta taburcu edilir.

Memeden Kan Gelmesi Durumunda Hangi Doktora Gidilir?

Memeden kan gelmesi durumu ile esas olarak ilgilenen; hastalığa tanı koyan ve gerekli tedaviyi uygulayan bölüm Genel Cerrahi bölümüdür. Genel cerrahi uzmanı hekim hastayı muayene eder, gerekli tetkikleri uygular, hastalığa tanı koyar ve gerekli tedavi için hastayı bilgilendirir.

Hastalar memeden kan gelmesi yada bu semptoma ek olarak meme ağrısı, memede ele gelen kitle, memeden kan dışı akıntı gelmesi, meme yüzeyinde değişim, memede kızarıklık, memede renk değişimi, meme ucunda içe çekilme gibi semptomlardan yakındığında vakit kaybetmeden hekime başvurmalı ve tedavi altına alınmalıdır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
0
0
Makeleyi Paylaşın