evim.com

Uzm. Dr. Hatice Alkan Akdağ

0 Görüş

Adresler

Cumhuriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Cadde 224 Sitesi A Blok Daire:7 Nilüfer / Bursa

Hizmetler

Tedavi Yöntemleri

 • Iq Testi
 • Kişilik Testi
 • NLP
 • Regresyon
 • EMDR

Tedavi edilen hastalıklar:

 • Bipolar bozukluk
 • Tripofobi
 • Pedofili
 • Depresyon
 • Anoreksiya

Özgeçmiş

Hakkımda:

Hekimliğe ilk adımımı 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile
attım. 2006 yılından itibaren Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Psikiyatri Kliniğinde uzmanlık eğitimine başladım. Eğitimim süresince kendi klinik
birimlerimiz dışında, rotasyoner olarak GATA Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği,
Ankara Alkol Ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi Ve Eğitim Merkezi
(AMATEM) ve ANEAH Nöroloji Kliniklerinde çalıştım. ANEAH Psikiyatri Klinik
şefi Prof. Dr. Erol GÖKA rehberliğinde Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi, Doç.
Dr. Verda Tüzer rehberliğinde Aile Terapileri, Doç. Dr. Cebrail Kısa
rehberliğinde Cinsel Terapi teorik ve süpervizyon eğitimleri aldım. Tezimi
‘Tedavisiz şizofreni hastaları ile tedavi görmekte olan şizofreni hastalarında
obsesif kompulsif belirtilerin, depresyon sıklığının, intihar düşüncesi ve iç görü
düzeylerinin karşılaştırılması’ konusunda yaparak 2011 yılında Psikiyatri
uzmanlığımı aldım. 2012-2014 yıllarında Bursa Devlet hastanesinde uzman hekim
olarak çalıştım. 2014-2016 yıllarında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Başhekim yardımcılığı ve Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastanesinin kurucusu
olarak idari görev aldım. 2017 yılında psikoterapi ağırlıklı çalışmalar yapmak
üzere, istifa ederek serbest hekim olarak çalışmaya başladım. Psikiyatrik
hastalıkların tanı ve tedavisinin yanı sıra Cinsel Terapi, Bireysel Psikoterapi, Çift
ve Evlilik terapisi, travma ile ilişkili ruhsal bozukluklarda EMDR (Göz
Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) alanlarında çalışmaktayım.

Klinik eğitimlerimin yanı sıra tamamladığım psikoterapi eğitimleri
-Kognitif ve davranış terapileri kuramsal eğitimi (BDT) (Mart 2007- Temmuz 2008, 42 saat) Doç. Dr. Hakan Türkçapar
-Beck enstitüsü bilişsel davranışçı terapi eğitimi (Nisan 2009 Antalya)
-Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi, 144 Saat teorik, 96 saat süpervizyon (CETAD, 2011-2013)
-Aile Terapisinin Temelleri (2014-Haziran 2015, 60 saat) Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç
-Duygu Odaklı Evlilik ve Çift Terapisi, Teorik ve Uygulamalı Eğitimi (2016, 84 saat) Doç. Dr. Cebrail Kısa
- Travma ile İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR (2017, Doç. Dr. Burhanettin Kaya)
- Türk Psikiyatri Derneği Psikiyatrik tedavilerde doğabilecek ceza sorumluluğu 2010

BİLİMSEL MAKALELER
• Tedavisiz şizofreni hastaları ile tedavi görmekte olan şizofreni hastalarında obsesif kompulsif belirtilerin, depresyon sıklığının, intihar düşüncesi ve içgörü düzeylerinin karşılaştırılması. Tez Çalışması. Ankara 2011
• Klozapine dirençli şizofreni hastalarında güçlendirme yaklaşımları. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010 11(4) 343-349.
• Klozapin tedavisine yeterli yanıt alınmayan tedaviye dirençli şizofreni hastalarında pimozidle güçlendirme yaklaşımı Geriye dönük değerlendirme çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi 2010 47 302-306.
• Çocuğunun derisini yolan anne Bir olgu sunumu. Nöropsikiyatri Arşivi2010 47 263-266.
• ‘Anesthesia mumps’ after electroconvulsive therapy anesthesia. Journal of ECT. 2011 27 21-22.
• Paliperidon Kullanımına Bağlı Gelişen Laringeal Distoni Bir Vak’a Takdimi. New Symposium. 2011 49 (3) 173-175.
• Evaluation of the effect of selective serotonin reuptake inhibitors on bone mineral density an observational cross-sectional study. Osteoporos Int. 2015 Jan 26(1) 273-9.
• Factors Associated with Depression in Patients With Schizophrenia. Journal of Mood Disorders(JMOOD) 2016 6(2) 54-62.
• A study of the relationship between internet addiction, psychopathology and dysfunctional beliefs. Computers in Human Behavior 61, 532-536, 2016

Okullar / eğitimler:

 • ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/PSİKİYATRİ İHTİSAS
 • ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Deneyimler:

 • Hatice Alkan Akdağ Muayenehanesi

Bilinen Diller

 • Türkçe