Dış gebelik nasıl sonlandırılır?

Dış gebeliğin cerrahi ve medikal (ilaç) tedavi yöntemleri vardır. Medikal yöntem sistemik ve lokal (bölgesel) olarak 2 ye ayrılır eğer dış gebeliğin yanında rahim içinde normal bir gebelik devam ediyorsa lokal tedavi yöntemleri seçilir. Bunlar gebeliğin oluşan yerine iğne bölgeye ilaç verilmesidir. Bu ilaçlar Metotreksat, Potasyum klorid, Hiperosmalar glikoz, Aktinomisin-D, Prostaglandinlerdir. Sitemik tedavi ise Metotreksat verilmesidir. Cerrahi yöntem olarak salpenjektomi yani tüpün alınması ve salpingostomi yani tüpün cerrahi olarak açılması vardır. İki yöntem sonucu da tekrarlayan ektopik gebelik oranı birbirine yakındır.

Soru cevabını faydalı buldunuz mu?
0
0