evim.com

Prof. Dr. Hasan Herken

0 Görüş

Adresler

Saltak Cad. No: 72 Kat: 6 Daire: 10 Yapıkredi bankası üstü / Denizli

Hizmetler

Tedavi Yöntemleri

 • Iq Testi
 • Kişilik Testi
 • Regresyon
 • EMDR
 • Bilişsel Davranışçı Terapi

Tedavi edilen hastalıklar:

 • Bipolar bozukluk
 • Tripofobi
 • Pedofili
 • Depresyon
 • Anoreksiya

Özgeçmiş

Hakkımda:

Prof. Dr. Hasan Herken kendi özel muayenehanesinde hastaların Psikiyatr olarak hizmet vermektedir.

ÖZGEÇMİŞ
PROF. DR. HASAN HERKEN

Doğum Tarihi 01.11.1969
Adres Sırakapılar Mahallesi, Saltak Caddesi, no 72, Kat 6 Daire 10. Merkezefendi/Denizli
e-posta hasanherken@gmail.com

Öğrenim Durumu
1987-1993 Selcuk Universitesi, Meram Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Turkiye.
1993-1997 Psikiyatri Uzmanlığı. Selcuk Universitesi, Meram Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Turkiye.
1997-1998 Uzman. Selcuk Universitesi, Meram Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Turkiye.
1999-2000 Yrd. Doç.. Gaziantep Üniversitesi/Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Psikiyatri Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye.
2002-2005 Doçent. Gaziantep Üniversitesi/Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Psikiyatri Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye.
2006-2008 Doçent. Pamukkale Üniversitesi/Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Psikiyatri Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye.
2008/-… Profesör. Pamukkale Üniversitesi/Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Psikiyatri Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye.
İdari Görevler
1999-2001 Anabilim Dalı Başkanı
Gaziantep Üniversitesi/Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Psikiyatri Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye.
2013/2015 Tıp Fakültesi Dekanı
Pamukkale Üniversitesi/Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Psikiyatri Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye.
2013-2016 Anabilim Dalı Başkanı
Pamukkale Üniversitesi/Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Psikiyatri Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye.
2014-.. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu Eğitim ve Araştırma Merkez Müdürü

Hakemlik Yaptığı Bilimsel Dergiler
1-Psychiatry Research
2-Pharmacogenomics Journal
3-Archives Of General Psychiatry
4-Europen Archives of Psychiatry and Clinical Neurosciences
5-Comprehensive Psychiatry
6-Journal Of Psychopharmacology
7-Archives Of Medical Research
8-American Journal Of Medical Genetics
9- Depression and Anxiety
10-DNA and Cell Biology
11- Bull Clin Psychopharmacology
12- Anatolian Journal Of Psychopharmacology
13- Archives Psychiatry and Clinical Neurosciences
……
Ödüller
1-Myofasiyal Ağrı Sendromu ile Serotonin Transporter Gen Polimorfizmi Arası İlişki’ isimli çalışmam ile 36. Ulusal Psikiyatri Kongresinde Psikiyatri Derneği araştırma birincilik ödülü verilmiştir 2001.

2-Herken H, Emin Erdal ME. Catechol-O-Methyltransferase Gene Polymorphism In Schizophrenia An Evidence For Associatıon Between Symptomatology And Prognosis. 3. Ulusal Biyolojik Psikiyatri bilimsel kurulunca poster ödülü verilmiştir.

3- Herken H, Aynacıoğlu AŞ, Koray Esgi, Vırıt O. Psikiyatri Hastalarında Sitokrom P 4502D6 Enzim Hızları. 2001 yılı Türk Psikiyatri Dergisi Araştırma ödülü verilmiştir.

4-Zoroğlu S, Herken H ver ark..Şizofreni hastalarında nitrik oksit ve adrenomedullin düzeyleri ve hastalığın kliniği ile ilişkisi isimli çalışması 6. Bahar Sempozyumlarında araştırma birincilik ödülü almıştır.20035- Savaş HA, Herken H ve ark. Savaş Bipolar duygudurum Bozukluklu hastalarda nitrik oksit ve adrenomedullin düzeylerinin hastalığın patofizyolojisindeki rolü isimli çalışması 6. Bahar Sempozyumlarında duygudurum araştırmaları arasında araştırma ikincilik ödülü almıştır.

6.Dr.Hasan HERKEN, Dr. Emin ERDAL, Dr.Murat Eren ÖZEN, M. Cemal KAYA.Depresyon Hastalarında Triptofan Hidroksilaz Gen Ve Serotonin Taşıyıcı Gen Polimorfizminin Antidepresan Tedavi Yanıtla İlişkisi. Araştırma İkincilik Ödülü. 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 2005.

7-Herken H, Erdal ME, Esgi K ve ark. Şizofreni tedavisinde risperidon tedavisine yanit ile 5HT2A reseptor gen polimorfizmi arası ilişki. 38. Ulusal Psikiyatri Kongresinde Psikiyatri Derneği araştırma birincilik ödülü verilmiştir.2002.

8- Herken H, Uz E, Özyurt H, Söğüt S, Vırıt O, Akyol Ö. Evidence That The Activities Of Erythrocyte Free Radical Scavenging Enzymes And The Products Of Lipid Peroxidation Are Increased In Different Forms Of Schizophrenia. Oğuz Arkonaç Şizofreni araştırma birincilik ödülü. 2002.

9-Barlas Ö, Savas HA, Arslan A, Herken H, ve ark. ‘Bipolar Bozukluklu hastalarda serotonin taşıyıcı gen polimorfizmi’ 38. Ulusal Psikiyatri KongresindeDuygudurum Bozuklukları araştırma birincilik ödülü verilmiştir.2002.

10-Çatololuk O, Nacak M, Savaş O, Tutkun H. Zoroğlu S, Herken H, Barlas O, Özen ME, Arslan A.Bipolar hastalarda ACE enzim gen olimorfizmi 5. Bakırköy Psikiyatri Günleri Araştırma birincilik Ödülü verimiştir.2003.

11.Hasan Herken, ve ark.. Olanzapine bağlı kilo alımında peroxsizom proliferatör activated reseptör pro12Ala polimorfizminin etkisi. En İyi Çalışma Ödülü 11. Gazi Psikiyatri Günleri. 2007.

12.Hasan Herken,M. Emin Erdal.Mesut Çetin4, Ömer Barlas3, Cengiz Basoglu4, Özcan Uzun5, Tuba Gökdoğan3HT2A RESEPTÖR GENİNİN T102C ve 1438G/A POLİMORFİZMLERİ İLE KLOZAPİN TEDAVİSİNE YANIT ARASI İLİŞKİ.Ulusal Psikiyatri Kongresi Poster ödülü. Erzurum. 2005.

Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1-ÜNSALAN OZAN, HERKEN HASAN (2016). FT-IR spectroscopy and multivariate analysis as an auxiliary tool for diagnosis of mental disorders Bipolar and schizophrenia cases. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, 152, 551-556., Doi 10.1016/j.saa Yayın No 2071592)

2-HERKEN HASAN, KIROĞLU YILMAZ,İNCİ KENAR AYŞE NUR (2015). Association of adult attention deficit hyperactivity disorder subtypes and response to methylphenidate HCL treatment A magnetic resonance spectroscopy study. NEUROSCIENCE LETTERS, 604, 188-192., Doi 10.1016/j.neulet Yayın No 2071675)

3-L Helldin ,J Peuskens,R Vauth ,E Sacchetti ,HERKEN HASAN,H Bij de Weg ,M Lahaye,A Schreiner (2015). Treatment response, safety, and tolerability of paliperidone extended release treatment in patients recently diagnosed with schizophrenia. Therapeutic Advances in Psychopharmacology, 5(4), 194-207., Doi 10.1177 (Yayın No 2560576)

4-ERDAL MEHMET EMİN, ŞENGÜL ABDULLAH CEM,BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN,HERKEN HASAN (2015). Association of microRNA Biogenesis Pathway Gene Variants and Alcohol Dependence Risk. DNA AND CELL BIOLOGY, 34(3), 220-226., Doi 10.1089/dna.2014.2549 (Yayın No 2071704)

5-ERDOĞAN ÇAĞDAŞ, SARI HAKAN İSMAİL,HERKEN HASAN (2014). Remarkable effect of benzodiazepine in a patient with anti-NMDA receptor encephalitis. ACTA NEUROLOGICA BELGICA, 114(3), 233-234., Doi 013-0204-8 (Yayın No 2071938)

6-HERKEN HASAN, ERDAL MEHMET EMİN,İNCİ KENAR AYŞE NUR,ÇAKALOZ BURCU,AY MUSTAFA ERTAN,EDGÜNLÜ TUBA,ŞENGÜL ABDULLAH CEM (2014). Association of SNAP-25 Gene Ddel and Mnll Polymorphisms with Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder. PSYCHIATRY INVESTIGATION, 11(4), 476-480., Doi 10.4306/pi Yayın No 2071785)

7-İNCİ KENAR AYŞE NUR, HERKEN HASAN,ERDAL MEHMET EMİN (2014). Association of VAMP-2 and Syntaxin 1A Genes with Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder. PSYCHIATRY INVESTIGATION, 11(1), 76-83., Doi 10.4306/pi Yayın No 2071981)

8-İNCİ KENAR AYŞE NUR, EDGÜNLÜ TUBA,HERKEN HASAN,ERDAL MEHMET EMİN (2013). Association of Synapsin III Gene with Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder. DNA AND CELL BIOLOGY, 32(8), 430-434., Doi 10.1089/dna.2012.1937 (Yayın No 2072023)

9-SEMİZ ÜMİT BAŞAR, ERDAL MEHMET EMİN, BAŞOĞLU CENGİZ,HERKEN HASAN (2012). Association between dopamine beta hydroxylase gene polymorphism and age at onset in male schizophrenia. Acta Neuropsychiatrica , 24(3), 176-182., Doi 10.1111/j 00617.x (Yayın No 430844)

10-VARMA GÜLFİZAR, KARADAĞ RUKİYE FİLİZ, ERDAL MEHMET EMİN, EDGÜNLÜ TUBA,HERKEN HASAN (2012). The relationship DRD3 Ser9Gly polymorphisms and cognitive functions in schizophrenia a preliminary study. Anatolian Journal of Psychiatry, 13(3), 184-190., (Yayın No 430903)

11-KAYA MEHMET CEMAL, BEZ YASİN, SELEK SALİH, KARABABA İBRAHİM FATİH,BULUT MAHMUT,ÇELİK HAKİM,HERKEN HASAN (2012). No Effect of antidepressant treatment on elevated serum ceruloplasmin level in patients with First episode depression A longitudinal study. Achieves of medical research, 43(4), Doi 10.1016/j.arcmed Yayın No 430740)

13-VARMA GÜLFİZAR,KARADAĞ RUKİYE FİLİZ,ERDAL MEHMET EMİN,EDGÜNLÜ TUBA,HERKEN HASAN (2011). Effects of catechol-o-methyltransferase enzyme Val158Met polymorphism on cognitive functions in schizophrenic patients. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 21(1), 24-32., (Yayın No 430529)

14-BAŞOĞLU CENGİZ,BEZ YASİN,HERKEN HASAN,ERDAL MEHMET EMİN (2011). Synaptosomal- Associated Protein 25 gene Polymorphisms and antisocial personality disorder Associatian with temperament and psychopaty. canadian journal of psychiatry, 56(6), 341-347., (Yayın No 431487)

15-ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN (2011). Is dopamine D3 receptor mRNA on blood lymphocytes help to for ıdentification and subtyping of schizophrenia?. Molecular Biology Reports , 38(4), 2569-2572., Doi 010-0396-4 (Yayın No 431086)

16-BAŞOĞLU CENGİZ,HERKEN HASAN (2011). CYP1A2*1F Polymorphism Decreases Clinical Response to Clozapine İn Patients with Schizophrenia. Bulletin Of Clinical Psychopharmacology, 21(2), 93-99., (Yayın No 431145)

17-AKIN ATA,HERKEN HASAN,ERDAL MEHMET EMİN,AY MUSTAFA ERTAN,ÖNCÜ BEDRİYE (2011). Association Among SNAP-25 Gene DdeI and MnlI Polymorphisms and Hemodynamic Changes During Methylphenidate Use A Functional Near-Infrared Spectroscopy Study. JOURNAL OF ATTENTION DISORDERS, 15(8), 628-637., Doi 10.1177 (Yayın No 2072356)

18-BAŞOĞLU CENGİZ,BEZ YASİN,HERKEN HASAN,ERDAL MEHMET EMİN (2011). Synaptosomal-Associated Protein 25 Gene Polymorphisms and Antisocial Personality Disorder Association With Temperament and Psychopathy. CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY-REVUE CANADIENNE DE PSYCHIATRIE, 56(6), 341-347., (Yayın No 2072403)

19-ERDAL MEHMET EMİN,SAVAŞ HALUK ASUMAN,BARLAS İBRAHİM ÖMER,HERKEN HASAN (2011). Catechol-O-methyltransferase gene Val108/158Met polymorphism in bipolar disorder. NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, 17(2), 46-50., Doi 10.1016/j.npbr Yayın No 2072380)

20-ŞENGÜL ABDULLAH CEM,ÇAKALOZ BURCU,HERKEN HASAN (2010). Comorbodity in Patients Diagnosed with Adult-Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Psychiatry Outpatient Clinics. ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY(2), 139, Doi 10.4274/npa.5317 (Yayın No 429179)

21-ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN (2010). Is the dopamine D3 receptor mRNA on blood lymphocytes help to for identification and subtyping of schizophrenia?. Mol Biol Rep., 15, Doi 010-0396-4 (Yayın No 429185)

22-HERKEN HASAN (2010). Serum total homocystein, folate and vitamin B12 levels and their correlation with antipsychotic drug doses in adult male patients with chronic schizophrenia.. Clin Lab.(11-12), 513, (Yayın No 429197)

23-ŞENGÜL ABDULLAH CEM,ERDAL MEHMET EMİN,BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN,BARLAS İBRAHİM ÖMER,AYNACIOĞLU AHMET ŞÜKRÜ,HERKEN HASAN (2010). The relation between IRS-1 Gly972Arg (insulin receptor substrate) gene polymorphism and olanzapine induced weight gain. ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY(1), 18, (Yayın No 429201)

24-ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN,SAVAŞ HALUK ASUMAN (2010). A Sex-Related Genetic Difference in Bipolar Disorder Tryptophan Hydroxylase 1 Gene 218 A > C Polymorphism 2010296. ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY(2), 96, (Yayın No 429205)

25-ŞENGÜL ABDULLAH CEM,HERKEN HASAN (2009). Pharmacogenetics of antipsychotic-induced weight gain. BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY(3), 298, (Yayın No 429211)

26-HERKEN HASAN,ERDAL MEHMET EMİN,ŞENGÜL ABDULLAH CEM,KARADAĞ RUKİYE FİLİZ,BARLAS İBRAHİM ÖMER,AKIN HATİCE FULYA (2009). The association of olanzapine-induced weight gain with peroxisome proliferator-activated receptor-gamma2 Pro12Ala polymorphism in patients with schizophrenia.. DNA Cell Biol(10), 515, Doi 10.1089/dna.2009.0893 (Yayın No 429213)

27-ŞENGÜL ABDULLAH CEM,TEPELİ EMRE,DÜZCAN FÜSUN,HERKEN HASAN (2009). A Case of Schizophrenia Accompanying Velocardiofacial Syndrome. ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY(1), 27, (Yayın No 429220)

28-ŞENGÜL ABDULLAH CEM,HERKEN HASAN (2009). Maintenance electroconvulsive therapy combined with long-acting risperidone in the treatment of resistant bipolar affective disorder.. J ECT.(4), 282, (Yayın No 429223)

29-BARLAS İBRAHİM ÖMER,ERDAL MEHMET EMİN,SEMİZ ÜMİT BAŞAR,BAŞOĞLU CENGİZ,HERKEN HASAN,UZUN ÖZCAN (2009). Lack of association between DRD3 gene polymorphism and response to clozapine in Turkish schizoprenia patients.. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet.(1), 56, Doi 10.1002/ajmg.b.30770 (Yayın No 429228)

30-TURGUT GÜNFER,ŞENGÜL ABDULLAH CEM,TURGUT SEBAHAT,HERKEN HASAN (2009). Association of MDR1 C3435T polymorphism with bipolar disorder in patients treated with valproic acid.. Mol Biol Rep.(3), 495, Doi 007-9206-z (Yayın No 429242)

31-VIRIT OSMAN,ALTINDAĞ ABDURRAHMAN,SAVAŞ HALUK ASUMAN,HERKEN HASAN (2009). A defect in the antioxidant defense system in schizophrenia.. Neuropsychobiology(2), 87, Doi (Yayın No 429248)

32-VIRIT OSMAN,BULUT MAHMUT,SAVAŞ HALUK ASUMAN,HERKEN HASAN (2008). Increased Plasma Ceruloplasmin Levels in Schizophrenia. BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY(4), 282, (Yayın No 429270)

33-VIRIT OSMAN,SELEK SALİH,BULUT MAHMUT,SAVAŞ HALUK ASUMAN,ÇELİK HAKİM,HERKEN HASAN (2008). High ceruloplasmin levels are associated with obsessive compulsive disorder a case control study. BEHAVIORAL AND BRAIN FUNCTIONS(4), 52, Doi -4-52 (Yayın No 429260)

34-SELEK SALİH,HERKEN HASAN,ÇELİK HAKİM,SAVAŞ HALUK ASUMAN (2008). Oxidative imbalance in obsessive compulsive disorder patients a total evaluation of oxidant-antioxidant status.. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry(2), 487, Doi 10.1016/j.pnpbp Yayın No 429267)

35-BULUT MAHMUT,HERKEN HASAN,ÇELİK HAKİM,SAVAŞ HALUK ASUMAN (2008). Diagnostic performance of Ceruloplasmin, an antioxidant in obsessive-compulsive disorder. EUROPEAN PSYCHIATRY(23), 352, Doi 10.1016/j.eurpsy Yayın No 429257)

36-HERKEN HASAN,SAVAŞ HALUK ASUMAN,GÜMÜŞBURUN ERDEM (2008). A Magnetic Resonance Imaging Study of the Corpus Callosum Volume in Schizophrenia. NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH(3), 151, (Yayın No 429278)

37-SAVAŞ HALUK ASUMAN,HERKEN HASAN,KOKAÇYA MEHMET HANİFİ (2008). Suicide and personality. ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY(4), 232, (Yayın No 429290)

38-HERKEN HASAN (2008). The genetics of schizophrenia and bipolar disorder overlapping and differing points. BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY(18), 7, (Yayın No 429295)

39-ERSOY MEHMET AKİF,SELEK SALİH,ÇELİK HAKİM,SAVAŞ HALUK ASUMAN,HERKEN HASAN (2008). Role of oxidative and antioxidative parameters in etiopathogenesis and prognosis of panic disorder.. Int J Neurosci.(7), 1025, Doi 10.1080/ (Yayın No 429299)

40-KIRTAK NECMETTİN,İNALÖZ HÜSEYİN SERHAT,AKÇALI CENK,ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN (2008). Association of serotonin transporter gene-linked polymorphic region and variable number of tandem repeat polymorphism of the serotonin transporter gene in lichen simplex chronicus patients with psychiatric status.. Int J Dermatol(10), 1069, Doi 10.1111/j 03821.x (Yayın No 429307)

41-ŞENGÜL ABDULLAH CEM,ERDAL MEHMET EMİN,KARADAĞ RUKİYE FİLİZ,BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN,AYNACIOĞLU AHMET ŞÜKRÜ,HERKEN HASAN (2008). Effects of drd3 and dat gene polymorphisms on schizophrenia and response to olanzapine. EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY(00), 406, Doi 977X(08)70589-3 (Yayın No 429313)

42-HERKEN HASAN (2007). Increased levels of nitric oxide, cortisol and adrenomedullin in patients with chronic schizophrenia.. Med Princ Pract.(2), 137, Doi (Yayın No 429315)

43-SAVAŞ HALUK ASUMAN,HERKEN HASAN (2007). Neuroleptic malignant syndrome induced by ziprasidone on the second day of treatment.. World J Biol Psychiatry.(1), 42, Doi 10.1080/ (Yayın No 429319)

44-ÖZYURT BİRSEN,AKPOLAT NUSRET,ÖZYURT HÜSEYİN,HERKEN HASAN,KUŞ İLTER (2007). The protective effects of omega-3 fatty acids against MK-801-induced neurotoxicity in prefrontal cortex of rat.. Neurochem Int(1), 196, Doi 10.1016/j.neuint Yayın No 429321)

45-HERKEN HASAN,GÜREL AHMET,SELEK SALİH,BULUT MAHMUT,SAVAŞ HALUK ASUMAN (2007). Adenosine deaminase, nitric oxide, superoxide dismutase, and xanthine oxidase in patients with major depression impact of antidepressant treatment.. Arch Med Res.(2), 247, Doi 10.1016/j.arcmed Yayın No 429377)

46-ŞENGÜL ABDULLAH CEM,HERKEN HASAN,ERDAL MEHMET EMİN,BARLAS İBRAHİM ÖMER,AYNACIOĞLU AHMET ŞÜKRÜ (2007). The relation between insulin receptor substrate-1 gene and olanzapine-induced weight gain and smoking in schizophrenia patients. EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY(00), 433, Doi 977X(07)70653-3 (Yayın No 429388)


47-UYAR MERAL,FİLİZ AYTEN,BAYRAM NAZAN,HERKEN HASAN (2007). A randomized trial of smoking cessation. Medication versus motivation.. Saudi Med J.(6), 922, (Yayın No 429393)

48-ERDAL NURTEN,HERKEN HASAN,ERDAL MEHMET EMİN (2007). The A218C polymorphism of tryptophan hydroxylase gene and migraine.. J Clin Neurosci.(3), 249, Doi 10.1016/j.jocn Yayın No 429401)

49-SEMİZ ÜMİT BAŞAR,BAŞOĞLU CENGİZ,UZUN ÖZCAN,HERKEN HASAN (2007). Clinical predictors of therapeutic response to clozapine in a sample of Turkish patients with treatment-resistant schizophrenia.. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry(6), 1330, Doi 10.1016/j.pnpbp Yayın No 429407)

50-HERKEN HASAN,TUTKUN HAMDİ,SAVAŞ HALUK ASUMAN (2006). Nitric oxide, adenosine deaminase, xanthine oxidase and superoxide dismutase in patients with panic disorder alterations by antidepressant treatment.. Hum Psychopharmacol(1), 53, Doi 10.1002/hup.742 (Yayın No 429492)

51-DEMİRYÜREK ŞENİZ,SAVAŞ HALUK ASUMAN,HERKEN HASAN,SELEK SALİH,OĞUZKAN BALCI SİBEL,BÜLBÜL FERİDUN,ARSLAN AHMET,DEMİRYÜREK ABDULLAH TUNCAY (2006). Association between the 196G > A (VAL66 MET) and -1360C > T (C-270T) polymorphisms of the brain-derived neurotrophic factor gene and bipolar disorder. NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH(3), 125, (Yayın No 429481)

52-SAVAŞ HALUK ASUMAN,HERKEN HASAN,SELEK SALİH,TUTKUN HAMDİ,ZOROĞLU SÜLEYMAN SALİH (2006). Elevated serum nitric oxide and superoxide dismutase in euthymic bipolar patients impact of past episodes.. World J Biol Psychiatry(1), 51, Doi 10.1080/ (Yayın No 429488)

53-TUTKUN HAMDİ,HERKEN HASAN,SAVAŞ HALUK ASUMAN,ZOROĞLU SÜLEYMAN SALİH (2006). Associations between Mn-SOD genetic polymorphism and schizophrenia. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY(4), 761, Doi 10.1016/j.pnpbp Yayın No 429475)

54-HERKEN HASAN,ERDAL MEHMET EMİN,BARLAS İBRAHİM ÖMER,BAŞOĞLU CENGİZ,UZUN ÖZCAN,SELEK SALİH (2006). Association between 5-HT2A receptor gene T102C and 1438G/apolymorphism and clozapine treatment response. AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART B-NEUROPSYCHIATRIC GENETICS(7), 786, (Yayın No 429469)


55-SELEK SALİH,HERKEN HASAN,TUTKUN HAMDİ,SAVAŞ HALUK ASUMAN,VIRIT OSMAN (2006). Massive uvula oedema during lithium therapy and resolution after lithium discontinuation. International journal of psychiatry in clinical practice(1), 73, , Doi 10.1080/ (Yayın No 429458)

56-ERDUR BÜLENT,TÜRKÇÜER İBRAHİM,HERKEN HASAN (2006). An unusual form of self-mutilation tongue amputation with local anesthesia.. Am J Emerg Med.(5), 625, Doi 10.1016/j.ajem Yayın No 429423)

57-TUTKUN HAMDİ,HERKEN HASAN,SAVAŞ HALUK ASUMAN,ZOROĞLU SÜLEYMAN SALİH (2005). Association between Ala-9Val polymorphism of Mn-SOD gene and schizophrenia.. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry(1), 123, Doi 10.1016/j.pnpbp Yayın No 429495)

58-VIRIT OSMAN,HERKEN HASAN,NACAK MURADİYE,TUTKUN HAMDİ,SAVAŞ HALUK ASUMAN (2005). Schizophrenia and angiotensin converting enzyme gene association in Turkish patients. NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH(4), 153, (Yayın No 429550)

59-SELEK SALİH,SAVAŞ HALUK ASUMAN,HERKEN HASAN (2005). Jaundice and hepatic enzyme induction during lamotrigine therapy in a bipolar II patient. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE(1), 65, Doi 10.1080/ (Yayın No 429554)

60-SAVAŞ HALUK ASUMAN,ZOROĞLU SÜLEYMAN SALİH,HERKEN HASAN (2004). Relationship between alexithymia, dissociation and anxiety in psychiatric outpatients from Turkey.. Isr J Psychiatry Relat Sci.(2), 118, (Yayın No 429588)

61-ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN (2004). T102C polymorphism of the 5-HT2A receptor gene may be associated with temporomandibular dysfunction.. Oral Dis(6), 349, (Yayın No 429576)

62-VIRIT OSMAN,HERKEN HASAN (2004). Alexithymic features in migraine patients.. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci.(3), 182, Doi 004-0466-5 (Yayın No 429582)

63-HERKEN HASAN (2004). Plasma manganese, selenium, zinc, copper, and iron concentrations in patients with schizophrenia.. Biol Trace Elem Res(2), 109, Doi 10.1385/BTER 98 2 109 (Yayın No 429557)

64-ZOROĞLU SÜLEYMAN SALİH,SAVAŞ HALUK ASUMAN,HERKEN HASAN (2004). The role of the arginine-nitric oxide pathway in the pathogenesis of bipolar affective disorder.. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci.(1), 43, Doi 004-0453-x (Yayın No 429555)

65-HERKEN HASAN,ERDAL MEHMET EMİN,SAVAŞ HALUK ASUMAN (2003). Tardive dyskinesia is not associated with the polymorphisms of 5-HT2A receptor gene, serotonin transporter gene and catechol-o-methyltransferase gene.. Eur Psychiatry, 18(2), 77-81., (Yayın No 429644)

66-HERKEN HASAN,ERDAL MEHMET EMİN,ERDAL NURTEN,AYNACIOĞLU AHMET ŞÜKRÜ (2003). T102C polymorphisms at the 5-HT2A receptor gene in Turkish schizophrenia patients a possible association with prognosis.. Neuropsychobiology(1), 27, Doi (Yayın No 429641)

67-ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN,MADENCİ ERCAN,ERDAL NURTEN (2003). Significance of catechol-O-methyltransferase gene polymorphism in fibromyalgia syndrome.. Rheumatol Int(3), 104, Doi 002-0260-5 (Yayın No 429623)

68-ZOROĞLU SÜLEYMAN SALİH,HERKEN HASAN,SAVAŞ HALUK ASUMAN,CENGİZ BEYHAN (2003). Pathophysiological role of nitric oxide and adrenomedullin in autism.. Cell Biochem Funct.(1), 55, (Yayın No 429610)

69-ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN (2003). Significance of catechol-O-methyltransferase gene polymorphism in myofacial pain syndrome. PAIN CLINIC(3), 309, Doi 10.1163/156856903767650844 (Yayın No 429632)

70-HERKEN HASAN (2003). Psychophysical responses to experimentally induced heat and cold pain before, during, and after transcutaneous electrical nerve stimulation. NEUROMODULATION, 6(4), 229-236., Doi 10.1046/j 03030.x (Yayın No 429651)

71-ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN (2003). Monoamine oxidase-A gene promoter polymorphism in female migraineurs. PAIN CLINIC(4), 455, Doi 10.1163/156856903770196854 (Yayın No 429596)

72-ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN (2003). Lack of association of catechol-O-methyltransferase gene polymorphism in obsessive-compulsive disorder.. Depress Anxiety, 18(1), 41-45., Doi 10.1002/da.10114 (Yayın No 429646)

73-ZOROĞLU SÜLEYMAN SALİH,SAVAŞ HALUK ASUMAN,HERKEN HASAN (2003). Is the arginine-nitric oxide pathway involved in the pathogenesis of schizophrenia?. Neuropsychobiology(2), 61, Doi 004-0453-x (Yayın No 429606)

74-HERKEN HASAN,BARLAS İBRAHİM ÖMER (2003). Migraine and angiotensin-converting enzyme association in Turkish patients. PAIN CLINIC(4), 473, (Yayın No 429603)

75-ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN (2002). Serotonin transporter gene polymorphism in Turkish patients with obsessive compulsive disorder. EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, 12(00), 336-336., (Yayın No 429722)

76-HERKEN HASAN,SAVAŞ HALUK ASUMAN (2002). The indices of endogenous oxidative and antioxidative processes in plasma from schizophrenic patients. The possible role of oxidant/antioxidant imbalance.. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 26(5), 995-1005., Doi (Yayın No 429725)

77-SAVAŞ HALUK ASUMAN,HERKEN HASAN,ZOROĞLU SÜLEYMAN SALİH (2002). Hippocampal volume in schizophrenia and its relationship with risperidone treatment a stereological study.. Neuropsychobiology., 46(2), 61-66., Doi (Yayın No 429732)

78-ERDAL MEHMET EMİN,AYNACIOĞLU AHMET ŞÜKRÜ,BARLAS İBRAHİM ÖMER,HERKEN HASAN (2002). Frequency of the 17-bp variable number of tandem repeat polymorphism in Turkish schizophrenic patients.. Schizophr Res, 58(1), 99-100., Doi (Yayın No 393069)

79-ZOROĞLU SÜLEYMAN SALİH,ERDAL MEHMET EMİN,ERDAL NURTEN,TUTKUN HAMDİ,SAVAŞ HALUK ASUMAN,HERKEN HASAN (2002). Significance of serotonin transporter gene 5-HTTLPR and variable number of tandem repeat polymorphism in attention deficit hyperactivity disorder.. Neuropsychobiology(4), 176, Doi (Yayın No 429085)

80-GÜRSOY SAVAŞ,ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN,MADENCİ ERCAN (2002). Absence of association of the serotonin transporter gene polymorphism with the mentally healthy subset of fibromyalgia patients. CLINICAL RHEUMATOLOGY(4), 351, (Yayın No 429092)

81-ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN (2002). Catechol-O-methyltransferase gene polymorphism in Turkish patients with obsessive-compulsive disorder. EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY(00), 406, (Yayın No 429100)

82-HERKEN HASAN (2002). A magnetic resonance imaging study of the adhesio interthalamica in schizophrenia.. Schizophr Res., 55(1-2), 89-92., Doi (Yayın No 429654)

83-SAVAŞ HALUK ASUMAN,ZOROĞLU SÜLEYMAN SALİH,HERKEN HASAN,BARLAS İBRAHİM ÖMER (2002). Angiotensin converting enzyme gene polymorphism and its association to Bipolar Affective Disorder in Turkish patients. Neurology Psychiatry And Brain Research, 10(3), 129-132., (Yayın No 429684)

84-ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN (2002). 5-HT2A T102C gene polymorphism in Turkish patients with obsessive-compulsive disorder. EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, 12(00), 336, Doi 977X(02)80520-X (Yayın No 429691)

85-SAVAŞ HALUK ASUMAN,HERKEN HASAN,ZOROĞLU SÜLEYMAN SALİH (2002). Possible role of nitric oxide and adrenomedullin in bipolar affective disorder.. Neuropsychobiology, 45(2), 57-61., Doi (Yayın No 429697)

86-HERKEN HASAN (2002). Saturation mapping of bipolar affective disorder (BPAD) susceptibility locus on chromosome 20p11.2-q11.2.. AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, 71(4), 469-469., (Yayın No 429702)

87-HERKEN HASAN,SAVAŞ HALUK ASUMAN (2002). The possible pathophysiological role of plasma nitric oxide and adrenomedullin in schizophrenia.. J Psychiatr Res., 36(5), 309-315., (Yayın No 429714)

88-İNALÖZ HÜSEYİN SERHAT,KIRTAK NECMETTİN,HERKEN HASAN,AYNACIOĞLU AHMET ŞÜKRÜ (2001). Citalopram-induced photopigmentation.. J Dermatol.(12), 742, (Yayın No 429102)

89-ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN (2001). Significance of the catechol-O-methyltransferase gene polymorphism in migraine.. Brain Res Mol Brain Res.(1-2), 193, (Yayın No 429106)

90-HERKEN HASAN (2001). Red blood cell nitric oxide levels in patients with schizophrenia.. Schizophr Res.(3), 289, Doi (Yayın No 429109)

91-ERBAĞCI AYŞE BİNNUR,HERKEN HASAN (2001). Serum IL-1beta, sIL-2R, IL-6, IL-8 and TNF-alpha in schizophrenic patients, relation with symptomatology and responsiveness to risperidone treatment.. Mediators Inflamm(3), 109, Doi 10.1080/ (Yayın No 429132)

92-HERKEN HASAN,AKARSU AYŞE NURTEN (2001). An apparently dominant bipolar affective disorder (BPAD) locus on chromosome 20p11.2-q11.2 in a large Turkish pedigree.. Eur J Hum Genet(1), 39, Doi 10.1038/sj.ejhg.5200584 (Yayın No 429136)

93-ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN,MADENCİ ERCAN (2001). Association of T102C polymorphism of the 5-HT2A receptor gene with psychiatric status in fibromyalgia syndrome.. Rheumatol Int.(2), 58, Doi 10.1007 Yayın No 429163)

94-HERKEN HASAN,ERDAL MEHMET EMİN,BARLAS İBRAHİM ÖMER (2001). Possible association of temporomandibular joint pain and dysfunction with a polymorphism in the serotonin transporter gene.. Am J Orthod Dentofacial Orthop.(3), 308, Doi 10.1067/mod Yayın No 429111)

95-HERKEN HASAN,VIRIT OSMAN (2001). Evidence that the activities of erythrocyte free radical scavenging enzymes and the products of lipid peroxidation are increased in different forms of schizophrenia.. Mol Psychiatry(1), 66, Doi 10.1038/sj.mp.4000789 (Yayın No 429121)

96-ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN (2001). Association of the T102C polymorphism of 5-HT2A receptor gene with aura in migraine.. J Neurol Sci.(1-2), 99, Doi 510X(01)00556-1 (Yayın No 429146)

97-ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN,BARLAS İBRAHİM ÖMER (2001). Significance of serotonin transporter gene polymorphism in migraine.. J Neurol Sci.(1-2), 27, Doi 510X(01)00491-9 (Yayın No 429155)

98-HERKEN HASAN,ERDAL MEHMET EMİN (2001). Catechol-O-methyltransferase gene polymorphism in schizophrenia evidence for association between symptomatology and prognosis.. Psychiatr Genet.(2), 105, Atıf Sayısı 55, Doi Yayın No 429142)

99-HERKEN HASAN, AKARSU AYŞE NURTEN (1999). The locus for one form of bipolar affective disorder (BPAD) in a large Turkish family with autosomal dominant inheritance maps on chromosome 20p11-q13.. AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS(4), 32, (Yayın No 429174)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler
HERKEN HASAN,KARADAĞ RUKİYE FİLİZ,ENLİ YAŞAR,ŞENGÜL ABDULLAH CEM,KAPTANOĞLU BÜNYAMİN,ALAÇAM HÜSEYİN (2012). THE SERUM BILIRUBIN LEVELS AND METABOLIC SYNDROME IN SCHIZOPHRENIA PATIENTS A PROSPECTIVE STUDY. EUROPEAN PSYCHIATRY, (Tam metin bildiri)(Yayın No 2072275)BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN,ŞENGÜL ABDULLAH CEM,ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN (2014). Association of the DRD2 TAQIA, 5-HT1B A-161T and CNR11359 G/A polymorphisms with alcohol dependence A single center experience in Denizli province of Turkey. European Psychiatry, (Tam metin bildiri)(Yayın No 430643)


HERKEN HASAN,BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN,ŞENGÜL ABDULLAH CEM,ERDAL MEHMET EMİN (2014). ASSOCIATION OF THE DRD2 TAQIA, 5-HT1B A-161T AND CNR11359 G/A POLYMORPHISMS WITH ALCOHOL DEPENDENCE A SINGLE CENTER EXPERIENCE IN DENIZLI PROVINCE OF TURKEY. EUROPEAN PSYCHIATRY, (Tam metin bildiri)(Yayın No 2072328)İNCİ KENAR AYŞE NUR,HERKEN HASAN,KIROĞLU YILMAZ (2013). EFFECTS OF SEX AND AGE ON METHYLPHENIDATE TREATMENT IN ADULT ADHD A MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY STUDY. EUROPEAN PSYCHIATRY, (Tam metin bildiri)(Yayın No 2072140)KARADAĞ RUKİYE FİLİZ,HERKEN HASAN,ENLİ YAŞAR,BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN,ALAÇAM HÜSEYİN (2013). The serum bilirubin levels and metabolic syndrome ın schızophrenia patients A prospective study. European Psychiatry, Doi (12)75421-4 (Tam metin bildiri)(Yayın No 430678)ŞENGÜL ABDULLAH CEM,ERDAL MEHMET EMİN,KARADAĞ RUKİYE FİLİZ,BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN,AYNACIOĞLU AHMET ŞÜKRÜ,HERKEN HASAN (2008). Effects of drd3 and dat gene polymorphisms on schizophrenia and response to olanzapine. European Neuropsychopharmacology, (Tam metin bildiri)(Yayın No 430416)BULUT MAHMUT,HERKEN HASAN,ÇELİK HAKİM,SAVAŞ HALUK ASUMAN (2008). Diagnostic performance of Ceruloplasmin, an antioxidant in obsessive - compulsive disorder. European Psychiatry, Doi 10.1016/j.eurpsy , (Tam metin bildiri)(Yayın No 430386)ŞENGÜL ABDULLAH CEM,HERKEN HASAN,ERDAL MEHMET EMİN,BARLAS İBRAHİM ÖMER,AYNACIOĞLU AHMET ŞÜKRÜ (2007). The relation between insulin receptor substrate - 1 gene and olanzapine-induced wight gain and smoking in schizophrenia patients. European Neuropsychopharmacology, Doi 977X(07)70653-3, (Tam metin bildiri)(Yayın No 430364)SAVAŞ HALUK ASUMAN,HERKEN HASAN,ZOROĞLU SÜLEYMAN SALİH,TUTKUN HAMDİ (2005). Increased nitric oxide and superoxide dismutase levels in euthymic bipolar patients Impact of past episodes. Faseb Journal, (Tam metin bildiri)(Yayın No 430305)HERKEN HASAN,AKARSU AYŞE NURTEN (2002). Saturation mapping of bipolar affective disorder (BPAD) susceptibility locus chromosome 20p11.2-q11.2. American Journal of Human Genetics, (Tam metin bildiri)(Yayın No 430286)ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN (2002). Serotonin Transporter gene polimorphism in Turkish patients with obsessive compulsive disorder. European Neuropsychopharmacology, (Tam metin bildiri)(Yayın No 430217)
ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN (2002). Catechol-o-methyltransferase gene polimorphısm in Turkısh patients with obsessive compulsive disorder. European Neuropsychopharmacology, (Tam metin bildiri)(Yayın No 430257)ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN (2002). 5-HT2A T102C gene polimorphism in Turkish patients with obsessive-compulsive disorder. European Neuropsychopharmacology, Doi 977X(02)80520-X (Tam metin bildiri)(Yayın No 430157)


AKARSU AYŞE NURTEN,HERKEN HASAN (1999). The Locus for one form of bipolar affective disorder(BPAD) in a large Turkish family with autosomal dominant inheritance maps on chromosome 20p11-q13. American Journal of Human genetics, (Tam metin bildiri)(Yayın No 430077)
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler

Psikiyatri Temel Kitabı, Bölüm adı (Psikiyatri genetiği) (2015)., TEPELİ EMRE,HERKEN HASAN, Hacettepe Yayın Birliği, Editör Doç. Dr. Emre Tepeli, Prof. Dr. Hasan Herken, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No 2195576)D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
İNCİ KENAR AYŞE NUR,HERKEN HASAN (2015). Erişkinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu. Turkiye Klinikleri Journal of Child Psychiatry (Kontrol No 2560583)BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN,KARADAĞ RUKİYE FİLİZ,ŞENGÜL ABDULLAH CEM,HERKEN HASAN (2014). Risk of Psychotropic Drug Interactions in Real World Settings a Pilot Study in Patients with Schizophrenia and Schizoaffective Disorder. KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 24(3), 235-247., Doi 10.5455/bcp , (Kontrol No 2071874)İNCİ KENAR AYŞE NUR,HERKEN HASAN (2014). Neuropsychologic functions and soft neurologic signs in adult ADHD. ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 15(4), 318-327., Doi 10.5455/apd.155785, (Kontrol No 2071739)BALCI ŞENGÜL MELİKE CEYHAN,ERDAL MEHMET EMİN,ŞENGÜL ABDULLAH CEM,AY MUSTAFA ERTAN,HERKEN HASAN (2012). Association of the DRD2 TaqIA, 5-HT1B A-161T, and CNR11359 G/A Polymorphisms with Alcohol Dependence. KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 27(1), (Kontrol No 2071965)ŞENGÜL ABDULLAH CEM,HERKEN HASAN (2009). From genetics to epigenetics Alcohol addiction. ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY(3), 239, (Kontrol No 429238)
5.


MADENCİ ERCAN,HERKEN HASAN,GÜRSOY SAVAŞ (2007). Alexithymia in patients with fibromyalgia syndrome. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI(1), 32, Atıf Sayısı 3 (Kontrol No 429370)HERKEN HASAN (2003). Sağlıklı Bireylerde Monıoaminoksidaz-A gen Polimorfizmi. Yeni Symposium (Kontrol No 436632)HERKEN HASAN,ERDAL MEHMET EMİN,VIRIT OSMAN,AYNACIOĞLU AHMET ŞÜKRÜ (2002). The Relationship Between the Response To Risperidone Treatment and 5-HT2A receptör gene (T102C and 1438G/A) Polymorphism in schizophrenia. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 13(4), 161-166., Atıf Sayısı 14 (Kontrol No 436609)ERDAL NURTEN,ERDAL MEHMET EMİN,HERKEN HASAN (2002). Bir grup sağlıklı gönüllüde Katekol-o-metil transferaz(COMT) Gen Polimorfizmi. Klinik Psikofarmakoloji, 12(4), 174-178., (Kontrol No 436590)HERKEN HASAN (2002). Nokturnal Bruksizmde psikolojik faktörlerin rolü. Türk Oral Maxillofasiyal Cerrahi Dergisi (Kontrol No 436433)HERKEN HASAN,ERDAL MEHMET EMİN,BARLAS İBRAHİM ÖMER,ERDAL NURTEN,AYNACIOĞLU AHMET ŞÜKRÜ (2001). Şizofrenili hastalarda serotonin transporter gen polimorfizmi. Klinik Psikofarmakoloji, 11(4), 230-234., Atıf Sayısı 1 (Kontrol No 436414)


HERKEN HASAN,AYNACIOĞLU AHMET ŞÜKRÜ,VIRIT OSMAN (2001). Psikiyatri Hastalarında Sitokrom P4502D6 Yavaş
ve Ultra Hızlı Metabolizör Sıklıkları. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(2), 83-88., Atıf Sayısı 4 (Kontrol No 436393)HERKEN HASAN,KALAYCI ABDULLAH (2001). Evaluation Of The Prevelance of Temporamandibular Joint disorder Syndrome in Dental School students With Psychiometric Analysis. Turkısh Journal Of Medical Science, 345-350. (Kontrol No 436564)
HERKEN HASAN (2000). Epilepsi Hastalarının Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Anadolu Tıp Dergisi, 200-205. (Kontrol No 436192)HERKEN HASAN (2000). Down sendromlu çocuğu olan anne babaların depresyon düzeyleri ve başaçıkma biçimleri. Çocuk ve Gnçlik Ruh Sağlığı Dergisi, 143-152. (Kontrol No 436383)HERKEN HASAN (2000). Sigara alkol ve madde kullanımı ile kişilik ve ruhsal belirti ilişkisi. Klinik Psikiyatri, 40-45. (Kontrol No 436289)HERKEN HASAN,ÇİLLİ ALİ SAVAŞ,BODUR ABDURRAHMAN SAİD (2000). Öğrencilerde alkol kullanım sıklığı ve sosyal öğrenme ile ilişkisi. Düşünen Adam, 13(2), 87-91. (Kontrol No 436276)HERKEN HASAN (2000). Down sendromlu çocuğu olan anne babaların gereksinimlerinin belirlenmesi. Türkiyede Psikiyatri, 21-29. (Kontrol No 436261)HERKEN HASAN (2000). Şizofreni Hastalarında Serum Bakır Ve Çinko Düzeyleri ve Enzimatik Olmayan Antioksidan Savunma Sistemi. Türkiyede Psikiyatri, 129-135. (Kontrol No 436242)ÇİLLİ ALİ SAVAŞ,HERKEN HASAN (2000). İntihar girişiminde bulunan olgularda kolesterol ve trigliserit düzeyleri. Düşünen Adam , 92-95. (Kontrol No 436220)ÇİLLİ ALİ SAVAŞ,AŞKIN RÜSTEM,HERKEN HASAN,KAYA NAZMİYE,KUCUR RAHİM (2000). Sosyal fobinin diğer psikiyatrik hastalıklar ile birlikteliği. Klinik Psikiyatri, 170-175. (Kontrol No 436202)HERKEN HASAN,AŞKIN RÜSTEM (2000). Psychiatr,ic symtom level and the ways of coping with the stress in dialysis patianets. Anadolu Tıp Dergisi, 206-211. (Kontrol No 436167)HERKEN HASAN,VIRIT OSMAN (2000). Migren Hastalartında Aleksitimi. Anadolu Tıp Dergisi, 129-134. (Kontrol No 436140)HERKEN HASAN,ÇİLLİ ALİ SAVAŞ,KUCUR RAHİM (2000). Sigara Kullanma Davranışında Sosyal Öğrenmenin Etkisi. Bağomlılık Dergisi, 38-42. (Kontrol No 436129)HERKEN HASAN,KAYA NAZMİYE,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH (1999). Kronik Şizofreni Hastalarında Klozapin Ve Sülpiridin Karşılaştırılması. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 9(3), 148-151., Atıf Sayısı 2 (Kontrol No 435712)HERKEN HASAN,KÜÇÜKKOLBAŞI HASAN (1999). Nokturnal Bruksizm ile Ruhsal Belirti Arası İlişki. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 5(3), 154-158. (Kontrol No 435641)HERKEN HASAN,TİFTİK ALİ MUHTAR,KAYA NAZMİYE (1999). Bilişsel Değişiklikler ile Serbest Radikal ve Oksidatif Savunma Mekanizmaları arasındaki İlişki. Düşünen Adam, 12, 16-22. (Kontrol No 435617)ÇİLLİ ALİ SAVAŞ,AŞKIN RÜSTEM,HERKEN HASAN,KUCUR RAHİM (1999). CAGE testi ile alkol kullanım üzerine epidemiyolojik bir çalışma. Klinik Psikiyatri, 217-221. (Kontrol No 435652)HERKEN HASAN,AŞKIN RÜSTEM (1999). Kronik Ağrılı ve Migrenli Hastalarda Depresyon Düzeyleri ve Ağrı ile Başa Çıkma Becerileri. Düşünen Adam, 31-33. (Kontrol No 435697)HERKEN HASAN (1999). Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinde myofasiyal ağrı sendromunun psikometrik açıdan değerlendirilmesi.. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Dergisi (Kontrol No 435671)HERKEN HASAN (1999). Depresyonda Bilişsel Özellikler İle Beck Depresyon Ölçeği Ve Otomatik Düşünce Ölçeğinin Depresif Hastalrın Belirlenmesindeki Özgüllükleri. Yeni Symposium (Kontrol No 435730)HERKEN HASAN,BODUR ABDURRAHMAN SAİD (1998). Genç kızlarda kişilik ve ruhsal belirti düzeyini etkileyen bazı faktörler. Yeni Symposium, 36(3-4), 76-80. (Kontrol No 435338)HERKEN HASAN,BODUR ABDURRAHMAN SAİD (1998). Konya Kırsal Alanda Kocası Yurt Dışında Olan Kadınların Ruhsal Sorunları. Selçuk Ünv. Tıp Fakültesi Dergisi (Kontrol No 435360)HERKEN HASAN,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,KAYA NAZMİYE (1998). Klozapin ve Sülpiridin pozitif ve negatif belirtiler üzerine etkinliğinin karşılaştırılması. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 4, 244-248., Atıf Sayısı 2 (Kontrol No 435374)KAYA NAZMİYE,ÇİLLİ ALİ SAVAŞ,AŞKIN RÜSTEM,HERKEN HASAN,KUCUR RAHİM (1997). Ortaöğrenim ve üniversite öğrencilerinde sosyal fobi belirti yaygınlığı. Genel Tıp Dergisi, 7(3), 133-137. (Kontrol No 435296)HERKEN HASAN,BODUR ABDURRAHMAN SAİD,KAYA NAZMİYE,AŞKIN RÜSTEM (1997). Gençlerde sigara kullanma davranışında anne baba tututmunun ve demografik özelliklerin ilişkisi. Genel Tıp Dergisi, 7(4), 189-193. (Kontrol No 435285)


TÜRK ARIBAŞ EMEL,KAYA NAZMİYE,HERKEN HASAN,ERAYMAN İBRAHİM,BİTİRGEN MEHMET (1997). Psikiaytri hastalarında hepatit B sıklığı. Türkiye Klinik Gastroenterohepatoloji Dergisi, 8(1), 15-18. (Kontrol No 435304)HERKEN HASAN (1996). Epilepsi hastalarının normal kişilere göre ruhsal belirti düzeyleri ile stresle başa çıkma arasındaki ilişki. Nöropsikiyatri Gündemi (Kontrol No 435271)HERKEN HASAN (1995). Diyaliz hastalarında görülen ruhsal sorunlar. İç Anadolu Tıp Dergisi (Kontrol No 435250)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

HERKEN HASAN (2008). The genetics of schizophrenia and bipolar disorder overlapping and differing points. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, , (Yayın No 430449)

Editörlük

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (SCI-Expanded), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Yerküre Tanıtım ve yayıncılık
Üniversite Dışı Deneyim
2014 Araştırmacı
University Of North Dakota, Medical Faculty, Neuropsychiatry Department., 2 ay Nöropsikiyatri Merkezinde araştırmacı ve gözlemci olarak bulundum.

Okullar / eğitimler:

 • Selcuk Universitesi, Meram Tıp Fakültesi
 • Selcuk Universitesi, Meram Tıp Fakültesi / Uzmanlık
 • Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yard.Doç
 • Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi /Doçent
 • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi / Prof.
 • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ana Bilim Dalı Başkanı

Deneyimler:

 • Hasan Herken Muayenehanesi

Bilinen Diller

 • İngilizce