evim.com

Uzm. Dr. Ahmet Koyuncu

0 Görüş

Adresler

Atatürk Mah. İkitelli Cad. No: 126 A D:6 Halkalı Küçükçekmece / İstanbul
Atatürk Mah. İkitelli Cad. No: 126 A D:6 İkitell Küçükçekmece / İstanbul
Atatürk Mah. İkitelli Cad. No: 126 A D:6 Halkalı Küçükçekmece / İstanbul
Atatürk Mah. İkitelli Cad. No: 126 A D:6 Halkalı Küçükçekmece / İstanbul

Hizmetler

Tedavi Yöntemleri

 • Iq Testi
 • Kişilik Testi
 • Regresyon
 • EMDR
 • Bilişsel Davranışçı Terapi

Tedavi edilen hastalıklar:

 • Bipolar bozukluk
 • Tripofobi
 • Pedofili
 • Depresyon
 • Anoreksiya

Özgeçmiş

Hakkımda:

UZM. DR. AHMET KOYUNCU (PSİKİYATRİ)

Kendisi üniversiteyi İzmir, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumuştur. Psikiyatri ihtisasını ise, Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nde yapmıştır.
Uzmanlık yıllarından itibaren (2003-2013) Bahat Grubu VE Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde çalışmaya başlamıştır. Son 3 yıldır ise, ‘Akademi Sosyal Fobi Merkezini’’ açmış ve orada hizmet vermektedir. Dr. Ahmet Koyuncu, sosyal fobide sınıflandırma ve tedavi algoritması geliştirmiştir.
APA ( American Psychiatric Association ) 2012’de sunduğu ‘‘ The clinical impact of mood disorders in social anxiety disorder ’’ adlı sosyal fobi çalışması, 2014 yılında Comprehensive Psychiatry dergisinde yayımlanmıştır.
Yine 2014 yılı Mayıs ayında Journal of Attention Disorder adlı dergide ‘‘Inattention predominant type of ADHD is associated with social anxiety disorder’’ adlı çalışması yayımlanmıştır.

SCI İNDEKSE GİREN YAYINLARI

1) Koyuncu A, Çelebi F, Ertekin E, Kök BE, Tükel R. Clinical Effects of ADHD Subtypes in Patients With Social Anxiety Disorder. J Atten Disord. 2015 Dec 4. pii . [Epub ahead of print]

2) Koyuncu A, Ertekin E, Çelebi F, Kök BE, Tükel R. Extended-Release Methylphenidate Monotherapy In Patients With Comorbid Social Anxiety Disorder And Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Retrospective Case Series. Therapeutic Advances in Psychopharmacology, 2016 ( Yeni Kabul edildi)

3) Koyuncu A, Alkın T, Tükel R. DEVELOPMENT OF SOCIAL ANXIETY DISORDER SECONDARY TO ATTENTION DEFICIT/ HYPERACTIVITY DISORDER (THE DEVELOPMENTAL HYPOTHESIS).
Early Intervention in Psychiatry, 2016 ( Yeni Kabul edildi)

4) Koyuncu A, Ertekin E, Yüksel C, Ertekin B, Çelebi F, Tükel R. İnattention predominant type ADHD is associated with social anxiety disorder. J Attention Dis. 2014 May 9, doi 10.1177/ ) Koyuncu A, Çelebi F, Ertekin E, Kök BE, Tükel R. Attention deficit and hyperactivity in social anxiety disorder relationship with trauma history and impulsivity
Atten Defic Hyperact Disord. 2016 Jan 21. [Epub ahead of print]

6) Koyuncu A, Ertekin E, Binbay Z, Ozyıldırım I, Yüksel C, Tükel R. The clinical impact of mood disorder comorbidity on social anxiety disorder. Compr Psychiatry. 2014 55 (2), 363-369.

7) Koyuncu A, Tükel R, Ozyildirim I, Meteris H, Yazici O. Impact of obsessive-compulsive disorder comorbidity on the sociodemographic and clinical features of patients with bipolar disorder. Compr Psychiatry. 2010 May-Jun 51(3) 293-7.


8) Koyuncu A, Ertekin E, Deveci E, Çelebi F, Ertekin B, Yüksel C, Binbay Z, Tükel R. Age of Onset in Social Anxiety Disorder Relation to Clinical Variables and Major Depression Comorbidity. Annals of Clinical Psychiatry ( Yeni kabul edildi)

9) Koyuncu A, Ertekin E,Çelebi F,Yüksel, C,Binbay Z,Yancar E,Tükel R. Relationship between atypical depression and social anxiety disorder. Psychiatry Research Psychiatry Res. 2015 Jan 30 225(1-2) 79-84. doi 10.1016/j.psychres Epub 2014 Nov 11.

10) Koyuncu A, Ertekin E, Çelebi F. Extended-Release Methylphenıdate Treatment And Outcomes In Two Patıents Wıth Comorbıd Socıal Anxıety Dısorder And Attentıon Defıcıt Hyperactıvıty Dısorder A Case Report. Journal of Psychiatric Practise. J Psychiatr Pract. 2015 May 21(3) 225-31. doi 10.1097/PRA .

11) Koyuncu A, Alkın T, Tükel R. The Relationship Between Social Anxiety Disorder and ADHD. ADHD Report. March 2016 ( Yeni Kabul edildi)

12) Uçok A, Direk N, Koyuncu A, Keskin-Ergen Y, Yüksel C, Güler J, Karadayı G, Akturan E, Devrim-Üçok M. Cognitive deficits in clinical and familial high risk groups for psychosis are common as in first episode schizophrenia. Schizophr Res. 2013 Dec 151(1-3) 265-9. doi 10.1016/j.schres Epub 2013 Nov 18.

13) Tükel R, Aydın K, Yüksel Ç, Ertekin E, Koyuncu A. Proton Magnetic Resonance Spectroscopy in Social Anxiety Disorder. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2015 Nov 16 appineuropsych15050115. [Epub ahead of print]


14) Ertekin E, Çelebi F, Koyuncu A, Uysal Ö, Demir EY, Tükel R. Predictors of early or late treatment seeking in patients with social anxiety disorder. Ann Clin Psychiatry. 2015 Nov 27(4) 236-41.

15) Tükel R, Aydın K, Yüksel Ç, Ertekin E, Koyuncu A, Taş C. Gray matter abnormalities in patients with social anxiety disorder A voxel-based morphometry study. Psychiatry Res. 2015 Oct 30 234(1) 106-12. doi 10.1016/j.pscychresns Epub 2015 Sep 7.

16) Sar V, Koyuncu A, Ozturk E, Yargic LI, Kundakci T, Yazici A, Kuskonmaz E, Aksüt D. Dissociative disorders in the psychiatric emergency ward. Gen Hosp Psychiatry. 2007 Jan-Feb 29(1) 45-50.

17) Tükel R, Meteris H, Koyuncu A, Tecer A, Yazici O. The clinical impact of mood disorder comorbidity on obsessive-compulsive disorder. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2006 Jun 256(4) 240-5.SCI – E İNDEKSE GİREN YAYINLAR

1) Deveci E, Kırpınar İ, Yılmaz E, Öztürk A, Koyuncu A, Engin İ, Melikoğlu M, Koçer E. Neurocognition in patients with acne vulgaris . Journal of Psychiatry Open Acsess ( Yeni kabul edildi)

2) Ertekin E, Koyuncu A, Aslantaş Ertekin B, Özyıldırım I. Alexithymia in social anxiety disorder Is there a specific relationship or is it a feature of comorbid major depression? Anatolian Journal of Psychiatry. 2014


ULUSAL DERGİLERDE ÇIKAN YAYINLAR

1 ) A Koyuncu, Z Binbay Comorbidity of Social Anxiety Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Current Approaches in Psychiatry 2014 6 (1) 10-21.

2 ) A Koyuncu, Z Binbay, İ Özyıldırım, E Ertekin The Impact of the Age at the Onset of Social Anxiety Disorder on theClinical Course. Klinik Psikiyatri 2012 15 111-120.

3 ) A Koyuncu, Z Binbay, E Ertekin, S Sağır. Atypical Depression. Current Approaches in Psychiatry. 2013 5(3) 276-289.

4 ) Z Binbay, A Koyuncu. Social Anxiety Disorder and Mood Disorders Comorbidity. Current Approaches in Psychiatry 2012 4 (1), 1-135) TD Berkol, A Koyuncu, E Kırlı, E Alataş, S Islam. Could Atypical Major Depressive Episode Coupled with Social Phobia be a Switch Predictor in Individuals with Cyclothymic Disorder? Yeni Symposium 53 (3), 51-56

Okullar / eğitimler:

 • 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ( Mezuniyet)
 • Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği (İhtisas)

Deneyimler:

 • Deneme Deneme
 • Ahmet Koyuncu 2
 • Ahmet Koyuncu
 • Ahmet Koyuncu Muayenehanesi