Bel Gevşekliği

Bel gevşekliği yani erken boşalma olarak tanımlanan durum bir erkek ve kadının cinsel ilişkisi sırasında erkeğin çabuk boşalmasıdır. İlaç tedavisi, bel gevşekliği egzersizleri ve spor tedavileri, krem ve jeller, prezervatif, sex terapileri ve cerrahi tedavi uygulanabilmektedir.

Bel Gevşekliği (Erken Boşalma) Nedir?

Bel gevşekliği yani erken boşalma olarak tanımlanan durum bir erkek ve kadının cinsel ilişkisi sırasında erkeğin ilişkiye girdiği kadının istediği zamandan daha çabuk boşalması sonucunu ifade etmede kullanılan bir terimdir. Erken boşalmada tıpta koitus (cinsel birleşme) olarak ifade edilen durum öncesinde yani penisin vajene girmeye fırsat bulamadan ya da girdikten hemen sonra yani normalde boşalmayı gerektirmeyecek düzeydeki sınırlı bir cinsel uyaranla kişinin istemi olmaksızın boşalması ve gerçekleşen bu durumun partnerler arasında problem oluşturması gözlenir. Erken boşalmanın net olarak tanımı tam yapılamamasına rağmen eğer kişide şu durumlar gözleniyor ise erken boşalma tanısı alabilir ;

 • Her zaman ya da ilişkinin birçoğunda vajinal penetrasyon (birleşme) gerçekleşmesinden yaklaşık 1 dakika sonra meydana gelen boşalma durumunun gözlenmesi.
 • Ejakulasyonun yani boşalmanın vajinal penetrayon gerçekleşmesinden hemen sonra ya da penetrasyona kadar olan sürede penetrasyon gerçekleşmeden boşalmanın gözlenmesi.
 • Gerçekleşen bu durumun stres ve kaygı sebebi ile erkeğin cinsel ilişkiden kaçınması.

Bel gevşekliği birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çok sık bir şekilde görülen yaygın cinsel şikayetlerden biridir. Kişiden kişiye bu şikayetler farklılık gösterse de her 3 erkekten 1 i erken boşalma şikayetini hayatının en azından belli bir döneminde yaşamaktadır. Fakat bel gevşekliği yani erken boşalma problemi seyrek olduğu sürece çok da korkulacak bir durum değildir.

Yapılan çalışmalar neticesinde bel gevşekliğinde hem psikolojik hem de biyolojik birçok faktörün rol aldığı gözlenmiştir. Erken boşalma birçok erkekte sık rastlanılan bir durum olmasının yanında erkekler bu konuda konuşmaktan sıklıkla utanmaktadır ancak erken boşalmanın tüm erkeklerin yaşayabileceği bir problem olduğu ve tedavi edilebileceği akıldan çıkarılmaması gereken bir gerçektir. Bu konuda hekimler bel gevşekliğini önlemek amacıyla boşalmayı geciktirecek ilaçlar, danışmanlıklar ve cinsel teknikler ya da bunları bir bütün halinde kombine ederek partnerlerin cinsel yaşamının ve ilişkisinin gelişmesine yardımcı olabilmektedir.

Bel Gevşekliği Çeşitleri (Tipleri) Nelerdir?

Erken boşalmanın sayısal olarak ifadesi ise erkek cinsel organı olan penisin kadın cinsel organı olan vajen ile birleşmesinden (penetrasyon) hemen sonra boşalma ya da boşalmamak için 1 dakikadan az (yaklaşık 54 saniye) gibi sürelerin gözlenmesidir. Gerçekleşen bu olay ağır derecede erken boşalmayı gözler önüne sererken bu sürenin 54 – 78 saniyeler arasında olması erkeklerde ortaya çıkabilecek olası bel gevşekliği problemi için bir risk faktörüdür. Erken boşalma sorununu hayat boyu var olan ve önceden erken boşalma görülmez iken son zamanlarda ortaya çıkan bir durum olarak ikiye ayırmak mümkündür. Tüm bu durumlar göz önüne alındığından erken boşalmayı 4 kısımda şu şekilde incelenebilir ;

 • Yaşam Boyu Devam Edilebilen Bel Gevşekliği (Erken Boşalma):  Yaşam boyu devam edebilen bel gevşekliği yani erken boşalma ilk cinsel aktivite ile birlikte kendini gösterir ve bu durum hayat boyunca sürmektedir. Vakalar incelendiğinde genel popülasyonda en az sıklıkla gözlemlenebilen erken boşalma çeşididir. Çin ve Türkiye gibi ülkelerde yapılan çalışmalar neticesinde genel popülasyonun yaklaşık % 2,5 dolaylarında bu problemi yaşadığı gözlenmiştir.
 • Kazanılmış Bel Gevşekliği (Erken Boşalma): Kazanılmış bel gevşekliği yaşam boyu devam edebilen bel gevşekliğine oranla daha sık rastlanılan bir erken boşalma problemidir. Kazanılmış erken boşalma sıklıkla fizyolojik ya da psikolojik olarak yaşanan bir değişiklik sonucunda ortaya çıkabilir. Genel popülasyonun yaklaşık % 4 ü bu konudan mustariptir.
 • Kararsız Bel Gevşekliği (Erken Boşalma): Kişilerde rastlanan erken boşalma sorununun en sık gözlenen tipi kararsız bel gevşekliği tipidir. Genel popülasyonda yaklaşık % 8,5 ila % 11,4 ü arasındaki oranlarla hekimlerin karşısına çıkabilmektedir. Değişken bel gevşekliğinde kişiler bazı zamanlarda normal boşalma bazı zamanlarda ise erken boşalma problemi ile karşı karşıya kalmaktadır.
 • Duyusal ( Subjektif) Bel Gevşekliği (Erken Boşalma): Duyusal (sübjektif) bel gevşekliğinde normalde erken boşalma sorununu yaşadığını söyleyen hasta gerçekten erken boşalma problemi ile sorun yaşamamaktadır fakat hastanın kültürel ya da psikolojik problemleri nedeni ile erken boşalma sorununu yaşadığını zannetmektedir. Duyusal (sübjektif) bel gevşekliği genel popülasyonun yaklaşık % 5,1 ila % 6,4 ü aralığında oranlarla hekimlerin karşısına çıkmaktadır.

Bel Gevşekliğine Eşlik Eden Belirtiler Nelerdir?

Bel gevşekliğinin yani erken boşalmanın ana belirtisi penetrasyondan (birleşme) hemen kısa bir süre sonra görülen boşalmadır. Bununla beraber erken boşalma sorunu mastürbasyon esnasında bile tüm cinsel diğer aktiviteler durumlarında ortaya çıkabilir.

Boşalmanın bu şekilde küçük cinsel uyarılar ile dahi ve neredeyse kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkması, cinsel tatminde azalma, kişinin suçluluk duygusu duyması, kişilerde görülen utanç ve partnerlerde hayal kırıklığı hissi erken boşalmanın diğer önemli belirtileri arasında sayılabilir. Bu belirtiler birçok kişide var olduğu için erkekler yalnızca bu sorunu kendilerinin yaşadıklarını düşünmemelidir. Erkeklerde görülen suçluluk, utan ve ayıp kendilerine gereksiz yere baskı oluşturmaktadır ve erken boşalmanın üstesinden gelme konusunda erkeğin motivasyonunu bozmaktadır. Tüm bu durumların gerçekleşmesi sonucunda çiftlerin cinsel olaylardan zevk alması engellenmektedir. Bel gevşekliği yani erken boşalmanın belirtileri şu şekilde özetlenebilir ;

 • Kontrolsüz bir şekilde boşalma gözlenmesi,
 • Partnerler arasındaki cinsel tatminde azalma durumu,
 • Erkeklerde gözlenen suçluluk psikolojisi,
 • Gelişen psikolojik durum neticesinde cinsel ilişkiye aşırı önem verme haline girilmesi,
 • Partnerler arasında cinsel ilişki öncesi, cinsel ilişki esnasında ve cinsel ilişkinin bitimiyle gözlemlenen gerginlikler olması,
 • Kişilerde durumun abartılarak performansın çok önemli olarak algılanması,
 • Erkeklerde gözlenen utanç duyma,
 • Partnerler arası yaşanan hayal kırıklığı hissi,
 • Şuan ki zamana yoğunlaşmama,
 • Partnerlerde gözlenen cinsel birleşmenin ansızın son bulacağı kaygısı,
 • Çiftlerde gözlenen zamanla meydana gelen cinsel isteksizlik,
 • İlk boşalmanın gerçekleşmesinden sonra ikinci cinsel birleşme için ısrar bir tutum haline girme.

Bel Gevşekliği Nedenleri (Risk Faktörleri) Nelerdir?

Bel gevşekliğinin yani erken boşalmanın sebebi kesin olarak hekimler tarafından da bilinmemektedir. Önceden bel gevşekliğinin asıl nedeninin psikolojik olduğu düşünülürken doktorlar artık erken boşalma durumunun psikolojik, biyolojik faktörler ve diğer birçok nedene bağlı ortaya çıktığını düşünmektedir. Buna göre bel gevşekliği (erken boşalma) nedenleri şunlardır ;

 • Psikolojik Bel Gevşekliği Nedenleri: Kişilerde gözlenen erken cinsel deneyimler, kötü vücut görünümü, depresyon, erken boşalma endişesi, cinsel ilişki esnasında acele etme eğilimini arttıran suçluluk duygusu, cinsel deneyimsizlik, ilişkinin yeni olması, aşırı heyecan ve uyarılma, ilişki stresi, anksiyete (nedensiz aşırı endişe durumu), kendini suçlama ve yetersizlik hissi ve depresyon gibi durumların yanında hastada önceden bir cinsel istismara maruz kalma, ailesi ya da yetiştiren kişiler tarafından uygulanmış eğilip bükülmeyen zoraki cinsel eğitim ve çocuklukta yetiştiği ortam, cinsel deneyimleri esnasında maruz kaldığı travmalar ve yakalanma korkusu gibi travmatik nedenler psikolojik bel gevşekliğine neden olmaktadır.
 • Biyolojik Bel Gevşekliği Nedenleri: Kişilerde gözlenen erken boşalmaya neden olabilen birçok hormon, enfeksiyon, sinir sistemi rahatsızlıkları ve kalıtsal özellikler bulunmaktadır. Bu durumlar şu şeklide açıklanabilir ;
 • DiyabetErkeklerde görülen diyabet (şeker) hastalığının genellikle penis sertleşmesinde bozukluk ortaya çıkarabilen bir rahatsızlık olduğu bilinmektedir. Bununla beraber son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde erkek diyabet hastalarında penis sertleşmesinin bozulmasının yanı sıra erken boşalmanın da gözlenebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak diyabetin hangi mekanizmayı bozarak bel gevşekliğine neden olduğu henüz çözülebilmiş değildir.
 • Hormon Bozuklukları: Testosteron hormon azlığı, tiroit hormonunun yapısal bozukluğu ve hipofiz bezi rahatsızlıkları erken boşalma sorununu ortaya çıkarabilmektedir.
 • Multiple Skleroz: bel gevşekliği probleminin rastlanabileceği bir diğer durum da  multiple skleroz hastalarıdır. Erken boşalma gibi kişilerde gözlenebilecek birçok cinsel fonksiyon bozukluklarına multiple sklerozda da rastlanmaktadır.
 • Prostat Bezi Sorunları: prostat bezinde gözlenebilen enfeksiyonlar erken boşalmaya sebebiyet verebilmektedir.

Bel Gevşekliği Teşhisi

Bel gevşekliği yani erken boşalmanın teşhisinin konulabilmesi için öncelikle hastanın aktif bir cinsel yaşamının olması gerekmektedir. Erken boşalma şikayetiyle hekime başvuruda bulunulduğunda uzun bir görüşme esnasında alınan anamnez ve fiziksel muayene esas teşhis yöntemlerini oluşturmaktadır.

Daha sonra hastalar erken boşalmanın yanı sıra penis sertleşmesinde bozukluk gibi şikayetlerde de bulunuyorsa hekim hastanın hormon düzeylerini incelemek amacıyla laboratuvar tetkiklerine başvurabilir.

Bel Gevşekliği Tedavisi

Günümüzde gelinen tedavi seçenekleri neticesinde bel gevşekliği tedavisi sonuçları oldukça olumludur. Öncelikle hekim hastanın şikâyetlerini dinledikten, fizik muayene ve gerekli tetkikleri yaptıktan sonra asıl sorunu belirler. Hastalığın altında yatan neden belirlendikten sonra hastalara ilaç tedavisi, bel gevşekliği egzersizleri ve spor tedavileri, krem ve jeller, prezervatif, sex terapileri ve cerrahi tedavi uygulanabilmektedir.

Bel Gevşekliği Tedavi Edilmezse Ne Gibi Komplikasyonlara Yol Açar?

Eğer erkekler bel gevşekliği yani erken boşalma sorununu hafife alır, umursamaz ya da utandığı için gerekli tedaviyi olmazsa kişilerde birçok psikolojik sorun ortaya çıkabilmektedir. Tedavi edilmeme sonucu cinsel tatminde azalma, kişinin suçluluk duygusu duyması, kişilerde görülen utanç ve partnerlerde hayal kırıklığı hissi sebebiyle kişinin cinsel yaşamdan kaçma durumu gözlenebilmektedir. Ayrıca bu durumlar ilişkilerde gerginliklere neden olarak ilişkilerin sonlanmasına ve kişinin ruhsal bir bunalım içine girmesine neden olabilir.

Bel Gevşekliği İlaç Tedavisi

Ağızdan alınma suretiyle kullanılan çeşitli ilaç türleri bel gevşekliği tedavisi kapsamında hastalarda birinci öncelikle kullanımı uygun görülen tedavi yöntemidir. Selektif seratonin reuptake inhibitörü (SSRI) denilen ilaç grubu bu sorunla karşılaşılan kişilerde düzenli kullanımda 5 ila 10 gün arasında etki göstererek sorunu ortadan kaldırabilmektedir. Selektif seratonin reuptake inhibitörü (SSRI) denilen ilaç grubunun her gün hasta tarafından alınımının gerekmesi ve çeşitli yorgunluk hali, sık terleme yapması, bulantı ve kusmaya yol açması, esneme gibi yan etkiler göstermesi hastaların ilaca devam etmesindeki en büyük engellerdendir.

Bunun dışında dapoksetin etken maddeli yeni ilaç tedavileri hastaları daha memnun etmekte ve ilişkiden 1 ila 3 saat önce kullanılması halinde cinsel ilişki esnasında erken boşalma problemini engellemektedir. Her gün kullanma gibi bir zorunluluğu olmadığı için daha çok tercih edilen bir ilaç haline gelmektedir. 

Bel Gevşekliği Cerrahi Tedavisi

 Erkeklerde bel gevşekliği sonucunda kullanılabilecek bir diğer yöntem ise cerrahi tedavidir. Bu yönteme karar vermeden önce hastaların detaylı bir şekilde düşünülmesi önerilmektedir. Çünkü bu yöntem geriye dönüşsüz bir yöntem olmanın yanı sıra çok nadir uygulanmaktadır. Cerrahi tedavideki mantık hastalarda penisin aşırı duyarlı olduğu varsayımı üzerinden yürümektedir. Penisi innerve etmek için yol alan sinirler farklı cerrahi yöntemlerle kesilmek suretiyle peniste meydana gelen fazla duyarlılık halinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Bel Gevşekliğinde Hangi Doktora Gidilir?

Bel gevşekliği ile asıl ilgilenen bölüm üroloji bölümüdür. Hasta şikayetleri ile uzman üroloji hekimine başvuruda bulunduğunda hekim hastanı detaylı fizik muayene ve tanı tetkiklerini yaptıktan sonra biyolojik açıdan bir soruna rastlamaz ise hastayı ruh ve sinir hastalıkları (psikiyatri) bölümüne sevkini gerçekleştirir.

Hastalarda penetrasyondan (birleşme) hemen kısa bir süre sonra görülen boşalma, kontrolsüz bir şekilde boşalma gözlenmesi, cinsel tatminde azalma, suçluluk psikolojisi, cinsel ilişki öncesinde ve cinsel ilişki esnasında ya da cinsel ilişkinin bitimiyle gözlemlenen gerginlikler, utanç duyma, hayal kırıklığı hissi, zamanla meydana gelen cinsel isteksizlik gibi durumlarda bir hekime başvuruda bulunmasında fayda vardır.

Makaleyi faydalı buldun mu?
6
0
Makeleyi Paylaşın