Geç Boşalma

Geç boşalma, kadın ve erkekte görülen boşalamama veya normalden uzun süren boşalma süresinin yaşanması olup iki türü vardır. Bu iki türün tedavi şekli değişkenlik göstermektedir.

Geç Boşalma Nedir?

Tıp dilinde Postmatur Ejekulasyon adı verilen geç boşalma, cinsel işlevdeki bozuklukların içerisinde diğer işlev bozukluklarına oranla daha az görülür. Geç boşalma şikayeti hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen bir durumdur.

Geç boşalma durumunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle boşalma ve orgazm konularına değinmek gerekir.

Boşalma; cinsel birleşme sonucunda yaşanan yoğun zevk anıdır. Kadında da erkekte de görülen bir durumdur. Erkekte meni atımı ile sonuçlanırken kadınlarda ise yoğun uyarılmalar sonucunda vajinadan gelebilecek, meniye benzeyen süt beyazı bir sıvıdır.

Orgazm; bedensel olarak kasılmalar ile kendini gösteren yoğun haz duygusu ile meydana gelen bir durumdur. Hem bedensel hem ruhsal bir haz hissi oluşturur.

Erkeklerde cinsel işlev bozuklukları çok sık karşılaşılan sorunlar olsa da genellikle klinik kayıtlara geçme oranı daha azdır. Bunun nedeni çoğu erkek hastanın bu durumu kabullenememesidir.

Erkeklerde geç boşalma, cinsel işlev bozukluklarının yaklaşık olarak %3’ünü kapsar. Yani genel olarak diğer cinsel işlev bozukluklarına göre daha nadir görülen bir durumdur.

Kadınlarda geç boşalma daha sıklıkla görülen bir durumdur.

Bu gecikmiş boşalma durumu cinsel ilişkiyi olumsuz etkileyen bir durumdur. Geç boşalma; yeteri kadar süren ve istekliliği yeterli olan bir cinsel birleşme sırasında kişinin boşalamaması ve daha sonrasında kişinin mastürbasyonla ilişki bittikten sonra boşalması olarak ifade edilebilir.

Bu durumun geç boşalma hastalığı olarak ifade edilebilmesi için tek bir cinsel birleşme için değil de süreklilik arz eden bir durum olması gerekir.

Erkekler için ejakülasyon yani boşalma ile orgazm aynı şeyi ifade ederken yani eş zamanlı yaşanırken kadınlarda boşalma ve orgazm daha farklı işler. Fakat genellikle kadınlar için de erkekler için de bu iki farklı terim birbirinin yerine kullanılır.

Geç Boşalma Belirtileri Nelerdir?

Geç boşalma sorunu yaşayan kişilerde isteksizlik sorunu yoktur. Geç boşalma şikayeti olan erkeklerde sertleşme sorunu yoktur.

Geç boşalmada en fazla görülen şikayet süresi uzamış bir boşalma durumudur. Bu süre için genel geçer bir süre yoktur. Kişiden kişiye değişir. Geç boşalma durumunda kişi cinsel ilişki sırasında ya hiç boşalamaz ya kısmen boşalabilir ya da uzun süren uyarılmalar sonucunda boşalabilir.

Bu kişilerde boşalmanın gecikmesine bağlı olarak stres, huzursuzluk görülebilir. Ayrıca geç boşalma sorunu genellikle mükemmeliyetçi, cinsel hurafelere sahip kişilerde görülebilir. Bu kişilerin ortak özellikleri cinsellik üzerine yanlış bilgiye sahip olmalarıdır.

Bu kişiler toplumsal rollerinin yanlış tanıtılması sebebiyle boşalmanın daha uzun sürdürülmesi inancına sahip erkekler veya boşalmayı utanılacak bir durum olarak gören kadınlardır.

Bu boşalamama sorunu ile kişinin özgüveninde azalma görülür. Bu boşalamama sorunu kadınlarda ve erkeklerde farklı etkiler oluşturur.

Kadınlarda boşalamama sorununun zemininde partneri tarafından yeterince ve doğru şekilde uyarılamama veya toplumun cinselliğe bakış açısının daha çok erkeğin tatmininin yeterli olması gerektiği gibi yanlış düşüncelerin olması yatar. Böylece kadın zevk almayı utanılacak bir şey olarak görür.

Kadınlardaki geç boşalma belirtileri de bu sebeple cinsel ilişki sonucunda yüksek uyarılma hissedememesi ve bu sebeple boşalmanın olmaması veya mastürbasyon ile yani kadının kendini uyararak boşalmayı sağlamasıdır.

Erkeklerdeki boşalamama sorununun temeli de yine yanlış bilinen cinselliktir. Erkeklerde bu sebeple oluşacak geç boşalmada da; meni atım süresinin uzamış olması veya cinsel ilişki sırasında veya sonrasında da hiç meni atımının olmaması durumu görülür.

Meni atımı yani boşalma görülüyorsa bunun süresinin uzamış olması gerekir. Bu uzamış sürenin kesin bir tarifi yoktur. Kişiden kişiye süre değişebilir.

Normal bir boşalma süresi erkekte 5-10 dakika iken bu sürenin daha üzerindeki yaklaşık 25-30 dakikadan fazla zaman sonra gerçekleşen veya hiç gerçekleşmeyen boşalma durumu için geç boşalmadan bahsedilebilir. Bu kişilerde sertleşme sorunu yoktur. Cinsel isteksizlik de yoktur.

Geç Boşalma Nedenleri Nelerdir?

Geç boşalma primer ve sekonder geç boşalma olarak ikiye ayrılabilir:

Primer geç boşalma: Herhangi bir hastalık sonucunda oluşmayıp yaşamın başlangıcından beri olan geç boşalmadır.

Sekonder geç boşalma: Başka bir hastalık veya şikayet sonucunda görülür. Sonradan oluşan bir hastalıktır.

Buna göre geç boşalma şikayetinde kişide üreme sistemi ile ilgili bir hastalık yoksa temel nedeni psikolojiktir. Özellikle kişinin yanlış cinsel bilgilerle yetiştirilmesi esas nedenlerdendir.

Geç boşalma nedenlerine bakılacak olursa;

 • Cinselliğin toplum tarafından bireye yanlış tanıtılması sonucunda erkekte en iyi cinselliğin süreyle ilgili olduğunu ve cinsel ilişkiden haz almak ve haz vermekten çok cinselliğin kazanılması gereken bir yarış olduğunun düşünülmesi,
 • Kadınlarda boşalmanın yanlış ve utanç verici bir durum olarak görülmesi,
 • Aşırı stresle cinsellik deneyimi,
 • Kişinin katı dini kurallar ile yetişmiş olması,
 • Kişinin cinsel yöneliminin heteroseksüellik olmaması fakat bazı toplumsal, ailesel veya bireysel nedenlerle bu kişinin heteroseksüel cinsel ilişkiler yaşamaya çalışması,
 • Kişinin cinsellikle ilgili travmatik bir olay yaşamış olması
 • Cinselliği yaşarken gebe bırakma korkusu içerisinde bunu yaşaması,
 • Aşırı mükemmeliyetçi veya aşırı kontrollü olunması sayılabilir.

Bunlar daha çok geç boşalmanın psikolojik nedenleridir. Geç boşalmanın ayrıca psikolojik bir nedene bağlı olmayan başka sebepleri de vardır.

Bunlar;

 • Antidepresan veya tiyoridazin, beta bloker gibi bazı ilaçların kullanımı,
 • Prostat ameliyatı geçirmiş olmak,
 • Kişide Parkinson hastalığının olması,
 • Kişinin kan şekerinin yüksek olması,
 • Aşırı miktarda alkol alımından sonra cinsel birliktelik yaşamak,
 • Kişide sinirsel bir hasarın olması,
 • Erkeklerde idrar yollarında tıkanıklık veya daralma olması gibi durumlar sayılabilir.

Yaşlanma ile geç boşalma görülebilmektedir. Kadınlarda yaşlanma ile geç boşalma görülme nedeni vajinal kuruluk, vajinal hassasiyette azalma veya hormonal değişiklikler olabilir.

Erkeklerde yaşlanma ile geç boşalma görülme nedeni penisin kan dolaşımında bozukluklar olması, sertleşmede sorunlar yaşanılması, testosteron seviyesinin düşmesi gibi nedenler sayılabilir.

Ayrıca yaşlanma ile kadınlarda da erkekler de ek hastalıkların görülme durumu ve ilaç kullanım miktarı arttığı için cinsel hayat da bunlardan etkilenebilir. Bu nedenle geç boşalma görülebilir.

Geç Boşalma Teşhisi

Geç boşalma sorunu yaşayan kişilerde bu sorunun teşhisi için öncelikle kişiden ayrıntılı bir hastalık öyküsü alınmalıdır.

Yani şikayetinin ne olduğu, ne kadar zamandır bu şikayetin devam ettiği, ek hastalığının olup olmadığı, kullandığı ilaçlar, yaşı, stres faktörünü etkileyen boşalma şikayetleri oluşturabileceği için kişinin mesleği, yaşadığı yer sorulabilir.

Cinsel yaşam öyküsü de alınmalıdır. Bunda ise cinsel hayatının düzenli olup olmadığı, cinsel yöneliminin nasıl olduğu sorulabilir.

Anamnez yani hasta öyküsü uygun ve yeterli şekilde alındıktan sonra fizik muayeneye geçilir. Burada prostat büyüklüğüne bakılabilir.

Genital bölge muayenesi yapılarak üreme organlarında bozukluklar olup olmadığına bakılır. Daha sonra laboratuvar tetkikleri istenmesi gerekir. Bu tetkiklerde hormon tetkikleri istenmelidir.

Testosteron ve Östrojen seviyeleri, Prolaktin hormonu, Tiroid hormon değerine ve kan şekeri seviyesine bakılır. Ayrıca kişiden idrar ve semen kültürü de alınmalıdır.

Geç Boşalma Tedavisi

Gecikmiş boşalma durumu diğer cinsel işlev bozukluklarından daha zor tedavi edilen bir durumdur. Bu şikayetin tedavi süreci daha uzundur. Tedavinin başarı oranı da yine diğer cinsel işlev bozukluklarına göre daha azdır.

Primer geç boşalmada altta yatan bir neden yoktur. Yaşam boyu sürer. Geç boşalmanın bu tipi daha az oranda görülür. Tedavide cinsel terapiler gerekmektedir. Aynı zamanda ilaç tedavisi de mümkündür.

Sekonder geç boşalmada altta yatan başka bir neden vardır. Sonradan oluşur. Daha sık görülen tiptir. Bu geç boşalma alt tipinde ise altta yatan hastalığın tedavisi, cinsel terapi, ilaç tedavisi ve genital organda daralma veya tıkanıklık varsa bunun için de ameliyat yapılması gerekmektedir.

Özellikle cinsel terapiler her iki tip geç boşalma için de oldukça önemli yere sahiptir. Bu terapilerde kişinin kendini, bedenini ve isteklerini tanıması hedef alınır. Cinsellik ile ilgi yanlış bilinenlerin düzeltilmesi sağlanır.

Geç Boşalma Tedavi Edilmezse

Geç boşalma sorunu kişinin yaşamının birçok alanında etkisini gösterebilecek bir sorundur. Özellikle geri kalmış toplumlarda cinselliğin kadınlar için bir yasak erkekler içinse bir “erkeklik” göstergesi olması her iki cinsiyet için de cinselliği oldukça karmaşık bir hale getirmektedir.

Genel olarak altta başka bir nedene bağlı olmadan meydana gelen primer geç boşalmada sorun psikolojiktir. Bu psikolojik sorun düzeltilmezse kişinin kendine olan güveninde azalmalar meydana gelebilir.

Ayrıca kişinin cinsellikten aldığı haz azalabilir. Erkekte boşalamama sorunu görülürse bu durum kişinin partnerine de olumsuz yansıyabilir. Kişi ile partneri arasındaki ilişkinin bağında sorunlar oluşabilir. Kişi depresyona girebilir. Huzursuz ve sinirli olabilir.

Kadınlardaki geç boşalma veya boşalamama sorununda da temel neden yanlış cinsel bilgilerdir. Ayrıca kadının yaşadığı toplumdaki rolünün de bunda etkisi vardır. Geri kalmış toplumlarda kadının cinsel birleşmeden zevk almaması ve zevk almanın utanç verici olduğu düşünülür.

Bu şekilde yetiştirilmiş kadınlarda orgazm olma ayıp karşılanır. Kendi bedenini tanımadan yetişen bu kadınlar hayatları boyunca hiç orgazm olmadan cinsellik yaşayabilirler.

Kadınlardaki geç boşalma sorununda kadın cinsellikten soğuyabilir. Partnerine karşı sevgisinde azalma olabilir. Cinselliği daha acı verici bir şekilde yaşayabilir. Kişi depresyona girebilir. Kişinin diğer insanlarla ilişkileri de bundan etkilenebilir.

Geç Boşalmaya Ne İyi Gelir?

Geç boşalmada altta yatan başka bir hastalık varsa bu hastalıkların tedavisi ile geç boşalma sorunu giderilebilir.

Geç boşalma sorunu kişinin kullandığı ilaçlara bağlı ise bu ilaçların mümkünse kullanılmayarak veya ilacın kesilmesi mümkün değilse de yan etki olarak geç boşalma oluşturmayan aynı etken maddeli başka bir ilaç kullandırılabilir.

Prostat büyümesi varsa veya idrar-meni kanalında darlık yapan başka bir durum söz konusuysa bunların tedavilerinin uygun bir şekilde yapılması ile geç boşalma veya hiç boşalamama durumu tedavi edilebilir.

Kişinin partneri ile arasındaki duygusal ve cinsel çekimin tam olması da boşalma sürecinin uygun bir şekilde olmasını sağlar. Kişinin çevresinden öğrendiği yanlış bilgilerin yerine doğru olanları öğrenmesi gerekir. Bunun için de cinsel eğitiminin uzman kişiler tarafından verilmesi uygundur.

Kişinin partnerinin cinsellikten zevk almasının kişinin kendisinin zevk alması kadar yani ne daha az ne daha fazla önemli olduğunu da unutmaması gerekir.

Geç Boşalmaya Ne İyi Gelmez?

Cinsel işlev bozukluklarının hemen tümünde en önemli konu doğru edinilmiş cinsel bilgilerdir. Bu sebeple cinsel hurafelere kulak asılması yanlış bir tutumdur.

Bunun için ailelerin de yeterli ve doğru bilgiye sahip olması gerekir. Ailelerin nezdinde tüm toplumun kadın ve erkeğe karşı yanlış cinsel tutumları ile cinsel işlev bozuklukları da daha karmaşıklaşır.

Kişinin cinsellik için haz almaya odaklanması gerekmektedir. Sürenin uzunluğu veya her ön sevişme sonrasında boşalma olması gerektiği gibi yanlış düşünceleri terk etmesi gerekir. Cinselliğin korkutucu, ayıp, yanlış veya acı vermesi gereken bir durum olmadığını kişinin anlaması ve kabul etmesi gerekir.

Geç Boşalma İlaçları

Geç boşalma tedavisinde psikiyatrik terapilere ek olarak ilaç tedavisi de uygulanabilir. İlaç tedavisinde kullanılan belli başlı ilaçlar vardır. İlaç tedavisine kişinin verdiği yanıt özneldir, kişiden kişiye etkinliği değişir.

Geç boşalma tedavisinde kullanılabilecek ilaçlar;

 • Amantadin,
 • Siproheptadin,
 • Yohimbin,
 • Bupropion,
 • Buspiron
 • Betanekoldur.

Bu ilaçlarda genel olarak seksüel uyarılmanın arttırılmasına çalışılır. Boşalma tetikleyiciliği rolü üstlenirler.

Geç Boşalma Ameliyatı

Geç boşalma sorunu primer tipteyse altta yatan ek bir hastalık yoktur. Bu geç boşalma tipinde ameliyat ile tedavi yapılamaz.

Bu tipte tedavide cinsel terapi ve ilaç tedavisi uygulanabilir.

Sekonder tipteki geç boşalmada ise altta başka hastalıklar yatabilir.

Erkekte üretral yani idrar kanalındaki darlığa bağlı olarak meni atımında zorlanma oluyorsa veya hiç boşalma olmuyorsa üretral (idrar ve sperm kanalı) darlık ameliyatı yapılabilir.

Geç Boşalma için Hangi Doktora Gidilir?

Geç boşalma sorunu kişinin hem cinsel hayatını hem de sosyal hayatını etkileyebilecek bir durumdur. Kişide huzursuzluk hissi, özgüven eksikliği, depresyon gibi ciddi olumsuz hisler oluşturur.

Bu sebeple boşalamama sorunu yaşayan kişilerin doktora gitmesi ve gerekli tedaviyi alması tüm bu kötü duygularının tedavisi için oldukça olumlu sonuçlar doğurur.

Erkekte boşalamama sorunu için veya erkeklerde geç boşalma için başvurulabilecek bölüm Üroloji bölümüdür. Burada gerekli tetkikler yapılarak sorunun psikolojik mi yoksa başka bir duruma ikincil olarak mı boşalmanın geciktiği belirlenir.

Kadınlarda geç boşalma sorunu için ilkin Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümüne gidilip aynı şekilde sonunun psikolojik mi yoksa başka bir hastalığa bağlı olarak gelişip gelişmediği incelenir.

Gerekirse bu kişiler Psikiyatri bölümüne veya psikolojik danışmanlık için Psikoloji bölümüne yönlendirilebilir.

Makaleyi faydalı buldun mu?
4
1
Makeleyi Paylaşın

Geç boşalma ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Boşalamama Sorunu Nasıl Giderilir?

Öncelikle kişide yanlış cinsel inanışların değiştirilmesi gerekir. Bunun için cinsel terapilerin ve cinsel eğitimin faydası oldukça fazladır. İlaç tedavileri de bu sorunun tedavisinde faydalıdır. Ayrıca ek hastalıklara bağlı oluşan boşalamama sorununda altta yatan hastalığın tedavi edilmesi gerekir. 

Bu sorunun meydana gelmemesi için kişinin anne babasına da önemli bir sorumluluk düşer. Anne ve babaların çocuklarına küçük yaşlardan başlayarak uygun ve doğru şekilde cinsel eğitimlerini vermeleri gerekir. 

Dr. Gülen Bozyiğit