evim.com

Prof.Dr. ÖZNUR ABADOĞLU Göğüs Hastalıkları

0 Görüş

Göğüs Hastalıkları Bölümü Hakkında

Adres:

Küçükbakkalköy Mah., Dudullu Cad, BRANDIUM R1 Blok Kat:25 Daire:284 / İstanbul

Akciğer ve solunum sisteminde oluşan hastalıklar ile ilgilenen ana bilim dalı göğüs hastalıkları bölümüdür. Astım, bronşit, zatürre, akciğer kanseri, uyku apnesi ve alerjik akciğer hastalıkları gibi farklı sağlık sorunlarının teşhisi ,tedavisi ve takibi bu bölümde yapılmaktadır. Göğüs hastalıkları, multidisipliner bir bölümdür. Hastalıkların tanı ve tedavisi; ileri radyolojik görüntüleme teknikleri, solunum fonksiyon testleri, laboratuvar ve difüzyon testleri gibi farklı tekniklerden faydalanılmaktadır. Bu alanda görev yapan uzman hekimler; sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ile sigara bırakma yöntemleri konusunda da hastalara destek ve tedavi uygulamaktadır.

Tüm akciğer hastalıklarının tetkiki, takibi ve tedavisi göğüs hastalıkları bölümünde uzman hekim tarafından yapılmaktadır. Hastaların solunum sistemleri ve akciğerlerinde oluşan problemler, pek çok farklı şikayete neden olmaktadır. Kronik öksürük, göğüs ağrısı, balgam, nefes darlığı, horlama gibi semptomlar başta olmak üzere pek çok farklı şikayete neden olan göğüs hastalıkları, kişilerin yaşam kalitelerini büyük ölçüde düşürmektedir. 

Tedaviye başlanmadan önce, birtakım ön hazırlıklar yapılmaktadır. Öncelikli olarak uzman hekim, hastaların tıbbi öyküsünü dinlemektedir. Ardından hastalara fizik muayene uygulanmaktadır. Uzman hekim muayeneden sonra, hastalardan radyolojik görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar testleri isteyebilmektedir. Ayrıca bunların yanı sıra hastalara ve hastalığa bağlı olarak solunum fonksiyon testleri ve bronkoskopi de uygulanmaktadır. Bronkoskopi, solunum yolları ve akciğerleri incelemek için kullanılan bir tanı ve tedavi yöntemidir. Bunun yanı sıra hastalara uygulanan solunum fonksiyon testlerinden bazıları şunlardır; difüzyon testi, yavaş vital kapasite testi, zorlu vital kapasite testi.

Hizmetler:

Elektronörofizyoloji, Ter Bezi Aldırma, Pnömotoraks Ameliyatı, Akciğer Biyopsisi, Apse Drenajı, Steroid Tedavisi, Quantiferon, Akciğer Temizliği, Endotrakeal Entübasyon, Pulmoner Rehabilitasyon, Uyku Apnesi Ameliyatı, Kist Ameliyatı, Oskültasyon, EBUS, BİPAP, Postural Drenaj, Wells Skoru, Ventilasyon, İnhalasyon, Toraks BT, Oksimetre, Solunum Fonksiyon Testi, Solunum Cihazı, Spirometre, Oksijen Tedavisi, CPAP, Videotorakoskopi, Nefes Terapisi, Entübasyon, PPD Testi, Bronkoskopi, Homeopati, Nebulizatör

Hastalıklar:

Aktinomikoz, Akciğer Apsesi, Respiratuar Distres Sendromu, Hasta Bina Sendromu, Timoma, Poland Sendromu, Hırıltılı solunum, İnterstisyel akciğer hastalığı, Hiperventilasyon, Pulmoner ödem, Hemotoraks, Akciğer Ağrısı, İPF, Akciğerde Leke, Pnömokonyoz, Ampiyem, Akciğer iltihabı, Klima çarpması, Mezotelyoma, Lejyoner hastalığı, Kalp spazmı, Akciğerde nodül, Plörezi, Silikozis, Hipoksi, Fibroadenom, Vaskülit, Pulmoner emboli, Geçmeyen öksürük, Alerjik astım, Bronşektazi, Kuru Öksürük, Atelektazi, Sarkoidoz, Amfizem, Pnömotoraks, Nefes darlığı, Öksürük, Astım, Verem, Soğuk Algınlığı, Bronşit, Koah hastalığı, Pnömoni, Akciğer kanseri, Uyku apnesi

Anlaşmalı Kurumlar:

İş Bankası, Allianz Sigorta

Göğüs Hastalıkları Doktorları